.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
УРОК-ГРА РИНОК ПШЕНИЦІ 


УРОК-ГРА РИНОК ПШЕНИЦІ
Економічна гра “Ринок пшениці”

Тема:     Попит. Пропозиція. Ринкова ціна.
Мета:     вивчення учнями таких економічних понять, як “пропозиція”, “попит”, “ціна”, “ринок”; пояснити, як сили попиту та пропозиції визначають ціну, та як зміни цін на товари і послуги впливають на величину попиту та пропозиції.
Обладнання: І.   наочний матеріал 1 – 32 картки покупців
ІІ. наочний матеріал 2 – 32 картки продавців
(для карток покупців і продавців використати різні кольори).
Потрібно використати наступну кількість карток:
картки покупців    картки продавців
ціна купівлі, грн    кількість    ціна продажу, грн    кількість
35.0    2    35.0    4
37.0    2    37.0    6
39.0    2    39.0    6
41.0    2    41.0    4
43.0    4    43.0    4
45.0    4    45.0    2
47.0    4    47.0    2
49.0    4    49.0    2
51.0    4    51.0    2
53.0    4        
ІІІ. по одному плакату наочних матеріалів 3,4.
IV. один примірник Вправ 1-5 для кожного учня.
(У грі для вищої ефективності потрібна принаймі участь не менше 20 учнів)

Хід  уроку

І. Вступ. Найважливішим економічним інструментом в ринковій економіці є, як не дивно, сам ринок. Ринки розподіляють ресурси для використання за напрямками, які індивідуальні покупці вважають найдоцільнішими, на підставі того, скільки вони готові заплатити за різні товари та послуги. На цьому уроці ми зрозуміємо, як формуються ціни на окремо взятому ринку. На наступних уроках з’ясуємо, чому ціни змінюються з часом і як різні ринки взаємодіють між собою, утворюючи ринкову систему. Сукупна система ринків дає відповіді на основні економічні питання, що виникають у кожному суспільстві – які товари і послуги та як потрібно виробляти і кому вони будуть розподілені? Незважаючи на важливість ринків у ринковій системі, більшість людей не розуміють, як саме вони працюють.
Ціни визначаються взаємодією попиту та пропозиції.
Попит є шкалою того, скільки споживачі бажають і можуть купити за кожного рівня цін за конкретний проміжок часу.
Пропозиція є шкалою того, скільки виробники бажають і можуть продати за кожного рівня цін за конкретний проміжок часу.
Якщо ціна продукту зростає, то величина попиту зменшується, величини пропозиції збільшується і навпаки.

ІІ. Хід гри. (Можна призначити одного учня відповідальним за роздавання і збирання карток покупців та продавців протягом гри, а іншого за записування результатів кожної угоди в “обліковій відомості класу” (наочний матеріал 3). Картки покупців і продавців потрібно зберігати в окремих купах і перемішувати після кожного з трьох раундів гри.)
1.    Роздати Вправу 1 і прочитати її вголос.
2.    Звільнити досить значну частину класної кімнати ї назвати її ринком.
3.    Розділити клас на дві однакові групи. Одна група – продавці, інша – покупці. Пояснити, що покупці будуть покупцями протягом усієї гри, як і продавці будуть весь час продавцями.
4.    Роздати індивідуальні облікові картки (Вправа 2) і пояснити, що одні учні повинні записувати в них кожну свою угоду.
5.    переконатись у тому, що учні розуміють, як обчислювати “чистий прибуток” або “чистий збиток”, що пояснено в їхніх облікових картках.
6.    Пояснити, що буде проведено три раунди торгівлі, і кожен з них триватиме п’ять хвилин. Після першого раунду скажемо учням, що це був тренувальний раунд, а два наступні будуть справжніми. Оголошувати учням у кожному раунді, коли до його закінчення залишається одна хвилина.
7.    використати Наочний матеріал 3 для записування угод, як описано у Вправі 1.
8.    Після кожного раунду торгівлі, включаючи тренувальний, дати учням деякий час для обчислення чистих прибутків або збитків (прибутки мінус збитки.
Перед обговоренням результатів гри (див. п.11) учні підраховують свої сумарні чисті прибутки або чисті збитки у другому та третьому раундах. У кінці третього раунду учні обчислюють кінцеві результати, додаючи загальні результати раундів 2 і 3.
9.    Зацікавити учнів укласти якомога більше торгових угод протягом відведеного часу. Пояснити: для того, щоб отримати нову картку на кладення угоди, можна мати не лише прибутки, а й збитки. Не повідомляти учням завчасного того факту, що найвищий прибуток часто отримують ті, хто уклав найбільше угод. Це виявиться під час обговорення результатів проведення гри.
10.    Під час перерв між раундами торгівлі зверніть увагу учнів на записи усіх угод в облікові відомості класу (Наочний матеріал 3). Зазначити, що вона містить корисну для них інформацію, не пояснюючи детально, яку саме.
11.    Провести обговорення після гри.
1)    За якою ціною пшеницю найчастіше продавали в кожному з раундів? (Учні переглядають свої облікові картки та облікову відомість класу)
2)    У якому раунді простежується найбільша різниця в цінах? (Вивчити дані)
3)    Чому ціни зближувалися у наступних раундах? (Найважливішою причиною є конкуренція між продавцями та покупцями, яка ґрунтувалася на більшому обсязі інформації. Ринки мають властивість наближатися до ціни рівноваги в міру того, як покупці і продавці отримують більше інформації про кількість продукції, доступної за різними цінами.)
4)    Хто визначає кінцеву ринкову ціну на пшеницю: покупці чи продавці? (І покупці, і продавці, взаємодіючи на ринку, визначають ринкову ціну.)
5)    Як конкуренція між покупцями та продавцями впливає на ціну? (Внаслідок конкуренції всередині обох груп жоден конкретний покупець або продавець не в змозі самостійно контролювати ціну. Зауважити, що покупці конкурують з іншими покупцями, а продавці з продавцями.)
12.    Пояснити: на наступних уроках учні довідаються, що станеться з попитом та пропозицією, якщо змінюватимуться інші, відмінні від ціни, чинники, такі, як доходи споживачів чи витрати виробництва.
Проте, спочатку треба детальніше вивчати впливи різних цін на цьому ринку.
13.    Роздати Вправи 3 та 4. пояснити учням, що інформацію на картках покупців та продавців можна використати для побудови кривих попиту та пропозиції, які пояснюють поведінку покупців і продавців. Фокусною є точка графіка, в якій криві ринкової пропозиції та ринкового попиту перетинаються.
Ціну, яку відображає ця точка, наз. ринкоочисною, або ціною рівноваги продукту, який продають.
Запропонувати учням побудувати графік, позначити точками ті значення, які відповідають усім комбінаціям цін і кількостей, що наведені у шкалі пропозицій на аркуші Вправи 4. Далі зробити те саме з даними попиту, але замість точок використайте хрестики. З’єднайте точки, щоб мати криву пропозиції; далі з’єднайте хрестики, отримуючи криву попиту. Коли вони закінчать роботу, спроектувати Наочний матеріал 4 на екран і дати змогу учням порівняти з ним їхні графіки. Допомогти учням, у яких виникли труднощі. Сказати таке: з графіка видно, що за достатньої кількості часу цей конкурентний ринок визначить ціну 430 грн. за 1 т. За цією ціною можна було продати 240 т пшениці. Ціна 430 грн. за 1 т не переважатиме над іншими переважно дати, доки учні не зіграють кілька раундів гри. Проте в наступних раундах їхні ціни наближатимуться до ринкової ціни.
14.    Коли учні виконають вправу із графіками, треба поставити їм декілька питань для уточнення найважливіших моментів:
1)    Що відображає крива попиту? (Кількість пшениці, яку люди хочуть та спроможні купити за кожного рівня цін. Пояснити, що вся ця крива значень є тим, що економісти наз. “попит”.)
2)    Що відображає крива пропозиції? (Кількість пшениці, яку люди хочуть продати за кожного рівня цін. Пояснити, що ця вся крива значень є тим, що економісти наз. “пропозиція”.)
3)    Якщо єдиною змінною величиною є ціна продукту, то який взаємозв’язок є між ціною товару або послуги та кількістю, яку люди бажають купити? (Якщо ціна зростає, то величина попиту зменшується, і навпаки.)
4)    Якщо єдиною змінною величиною є ціна продукту, то який взаємозв’язок є між ціною товару або послуги та кількістю, яку виробники готові продати? (Якщо ціна зростає, то величина пропозиції збільшується, і навпаки.)

ІІІ. Висновок. Пояснити, що ділова гра “Ринок пшениці” дає змогу зрозуміти, як формуються ринкові ціни на будь-який продукт, на який є багато покупців та продавців.
 
Вправа 1 (для кожного учня по 1 примірнику)

ЯК ГРАТИ В ГРУ “РИНОК ПШЕНИЦІ”

Ім’я та прізвище ______________________________________

1.    Кожен покупець матиме лише одне замовлення, лише одну змогу купити в кожний окремий момент часу. В цьому замовленні зазначено “Ви можете купити 10 ц пшениці, заплативши якомога меншу ціну. Якщо ви заплатите більше ____ за центнер або загальна сума більша ніж ____ ви витрачаєте гроші.” Точна ціна і загальна сума записані у вашому замовленні. Не показуйте ціну іншим учасникам. Записуйте ціну у вашу облікову картку. Протягом ігрового раунду намагайтесь купувати за найнижчою ціною. Якщо потрібно, ви можете купувати пшеницю за ціною, вищою, ніж та, що вказана у вашій картці покупця. Як тільки ви купили пшеницю, запишіть цю угоду в свою облікову картку. Після цього, згідно із порядком, поверніть свої картки покупця й продавця та отримайте інше замовлення на купівлю. Якщо протягом раунду ви не купили пшениці, то поверніть ваше замовлення на купівлю в кінці раунду.
2.    Кожен продавець матиме лише одне замовлення на продаж у кожний окремий момент часу, в якому сказано: “Ви уповноважені продати 10 ц пшениці за якнайвищою ціною. Якщо ви отримаєте ціну, нижчу ніж ____ за центнер або загальна сума буде меншою ніж ___, ви втратите гроші.” Точні ціна та загальна сума записані на картці. Не показуйте свої ціни іншим учасникам. Запишіть ціну вашого замовлення на продаж у свою облікову картку. Після початку раунду намагайтесь продати свою пшеницю за найвищою ціною. Щоб позбутися пшениці, ви можете, якщо це потрібно, продати її за ціною, нижчою, ніж та, що вказана у вашому замовленні на продаж. Як тільки ви продали пшеницю, запишіть цю угоду у вашу облікову картку. Потім підійдіть до того, хто записує угоди, щоб повідомити йому ціну продажу та отримайте інше замовлення на продаж. Якщо протягом раунд увине продали пшеницю, то поверніть замовлення на продаж у кінці раунду. Пам’ятайте, що після кожної угоди ви повинні повідомляти про ціну особі, яка записує її.
3.    Коли вчитель скаже: “Ринок відкрито”, покупці і продавці зустрічаються та намагаються дійти згоди щодо ціни десяти центнерів пшениці. Кожен покупець може домовлятися з будь-яким продавцем.
4.    Мета покупців та продавців полягає в тому, щоб заробити якомога більше грошей. Покупці досягають цього, купуючи пшеницю за нижчою ціною від тої, що вказана в їхніх картках. Продавці заробляють гроші, продаючи за вищою ціною, ніж та, яка вказана в їхніх картка.
5.    Учні можуть укладати стільки угод протягом одного раунду, на скільки їм стане часу.
6.    Кожного разу, коли продавець повідомляє про угоду тому, хто записує про неї, вона з’являється в обліковій відомості класу. Спостерігайте за обліковою відомістю, щоб знати, за якими цінами були укладені угоди.
7.    Як тільки покупці і продавці отримають нові картки в тому ж раунді, вони повинні повернутися на ринок і намагатися укласти нову угоду.
 
Вправа 2 (для кожного учня по 1 примірнику)
Облікова картка для “РИНКУ ПШЕНИЦІ”

Ім’я та прізвище ______________________________________

Як користуватись обліковою карткою.
Під час гри стежте за вашими результатами за допомогою цієї облікової відомості. Записуйте ваші прибутки та збитки, обчислюючи різницю між вартістю в гривнях 10 центнерів, яка проставлена у вашій картці, та вартістю угоди, яку ви зробили. Якщо ви покупець, то маєте прибуток кожного разу, коли загальна сума менша вказаної на вашій картці. Якщо загальна сума купівлі більша, то ви зазнаєте збитків. Якщо ви продавець, то отримаєте прибуток кожного разу, коли загальна сума продажу більша, ніж та, що вказана у вашій картці. Якщо ж загальна сума менша, то ви зазнали збитків. За вказівкою вчителя підрахуйте ваші прибутки та збитки і запишіть їх у відповідній клітинці таблиці.

номер угоди    ціна за центнер    вартість 10 центнерів, грн    прибутки    збитки    загальний прибуток (приб - збит)
    на картці    в угоді    на картці    в угоді            
                            
Підсумок за перший раунд (тренувальний)
                            
Підсумок за другий раунд
                            
Підсумок за третій раунд
                            
Загальна сума, раунди 2 і 3
                            

 
Вправа 3 (для кожного учня по 1 примірнику)
Пропозиція пшениці та попит на неї

Ім’я та прізвище ______________________________________


ціна за центнер, грн    53                                                                
    51                                                                
    49                                                                
    47                                                                
    45                                                                
    43                                                                
    41                                                                
    39                                                                
    37                                                                
    35                                                                
                                                                    
        20    40    60    80    100    120    140    160    180    200    220    240    260    280    300    320
    кількість центнерів

 
Вправа 4 (для кожного учня по 1 примірнику)

Ім’я та прізвище ______________________________________

Таблиця пропозиції:
У наведеній нижче таблиці пропозиція у третьому стовпці дорівнює загальній кількості центнерів пшениці, наявних для продажу за вказаними цінами. Цю загальну кількість отримуємо, додаючи у другому стовпці всі центнери, вироблені за деякою ціною, до всіх інших кількостей, ціна яких нижча. (Очевидно, що кожен виробник, який хоче продати 40 ц зерна за ціною 35 грн, захоче продати ці ж центнери і за вищою ціною.)    Таблиця попиту:
У наведеній нижче таблиці попит у третьому стовпці дорівнює загальній кількості центнерів пшениці, які покупці хочуть і можуть придбати за вказаними цінами. Цю загальну кількість отримуємо, додаючи у другому стовпці кількість центнерів, куплених за деякою ціною, до всіх інших кількостей, ціна яких вища. (Очевидно, що кожен споживач, який хоче купити 40 ц за ціною 53 грн, захоче купити ці 40 ц за нижчою ціною.)
Кількість продавців, які бажають продати 10 центнерів пшениці за вказаною ціною чи
за нижчою ціною    Кількість покупців, які бажають купити 10 центнерів пшениці за вказаною ціною чи
за вищою ціною
Ціна, грн.        Пропозиція    Ціна, грн.        Попит
35    4 продавці (= 40 ц)    40    53    4 покупці (= 40 ц)    40
37    6 продавців (= 60 ц)    100    51    4 покупці (= 40 ц)    80
39    6 продавців (= 60 ц)    160    49    4 покупці (= 40 ц)    120
41    4 продавці (= 40 ц)    200    47    4 покупці (= 40 ц)    160
43    4 продавці (= 40 ц)    240    45    4 покупці (= 40 ц)    200
45    2 продавці (= 20 ц)    260    43    4 покупці (= 40 ц)    240
47    2 продавці (= 20 ц)    280    41    2 покупці (= 20 ц)    260
49    2 продавці (= 20 ц)    300    39    2 покупці (= 20 ц)    280
51    2 продавці (= 20 ц)    320    37    2 покупці (= 20 ц)    300
            35    2 покупці (= 20 ц)    320

 
Наочний матеріал 1

Картки покупців

Вам доручено КУПИТИ 10 центнерів пшениці, заплативши якомога нижчу ціну. Якщо ви заплатите більше ніж 53 грн за центнер або загальна сума більша ніж 530 грн, ви втратите гроші.    Вам доручено КУПИТИ 10 центнерів пшениці, заплативши якомога нижчу ціну. Якщо ви заплатите більше ніж 51 грн за центнер або загальна сума більша ніж 510 грн, ви втратите гроші.
такі картки аналогічні для сум:    490 грн    470 грн    450 грн
    430 грн    410 грн    390 грн
    370 грн    350 грн    


Наочний матеріал 2

Картки продавців

Вам доручено ПРОДАТИ 10 центнерів пшениці за якомога вищу ціну. Якщо ви отримаєте менше ніж 51 грн за центнер, загальна сума буде меншою ніж 510 грн, ви втратите гроші.    Вам доручено ПРОДАТИ 10 центнерів пшениці за якомога вищу ціну. Якщо ви отримаєте менше ніж 49 грн за центнер, загальна сума буде меншою ніж 490 грн, ви втратите гроші.
такі картки аналогічні для сум:    470 грн    450 грн    430 грн
    410 грн    390 грн    370 грн
    350 грн        

 
Наочний матеріал 3

Облікова відомість класу
Ціна за центнер, грн.    Раунд 1 (тренування)    Раунд 2    Раунд 3    Підсумок раундів 2 і 3
35                
37                
39                
41                
43                
45                
47                
49                
51                
53                


Наочний матеріал 4

ціна за центнер, грн    53    
                                                        
    51                                                                
    49                                                                
    47                                                                
    45                                                                
    43                                                                
    41                                                                
    39                                                                
    37                                                                
    35                                                                
                                                                    
        40    80    120    160    200    240    280    320
    кількість центнерів

Search:
????????...

Реферат Види браузерів. Меню команди.

біохімічні показники працездатності

урок фізики на тему звук

" Український етнос у кінці XVIIІ - на початку XX ст "

утримання внесків по безробіттю з працюючих пенсіонерів

Хіба ревуть воли як ясла повні. Лист до матері

міжнародна економіка медична послуга

Хіба ревуть воли як ясла повні. Лист до матері

операції над групою обектів

вірші про УПА?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...