.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Natur und Umwelt 


Natur und Umwelt
Natur und Umwelt
Waldtiere
Мета уроку: ознайомити з новою темою, новими лексичними одиницями теми «Waldtiere» та активізувати її вживання; учити розповідати про лісових тварин;
Обладнання: Підручник «Deutsch» для 5 класу, Н. В. Басай, роздаткові матеріали для закріплення нових ЛО, ілюстрації з зображеннями лісових тварин.

Хід уроку

I.    Організаційний момент.
Guten Tag! Setzt euch bitte. Wer hat heute Gruppendienst? Wer fehlt? (при необхідності вчитель нагадує як це перекладається).

II.    Перевірка домашнього завдання.
Словниковий диктант на тему «Landschaften»
Wir schreiben jetzt ein kleines W?rterdiktat. Ich nenne jetzt ein Wort zum Thema «Landschaften» auf Ukrainisch, und ihr schreibt dieses Wort im Singular auf Deutsch. Z. B. Ich sage „ліс“ und ihr schreibt „der Wald“.
Der Fluss [fl?s] річка
Der Teich [       ] став
Das Meer [      ] море
Das See  [       ] море
Der Berg [      ] гора
Der Wald  [       ] ліс
Die Wiese [       ] луг
Die Steppe [       ] степ
Das Feld [       ] поле
Die W?ste [        ] пустеля
Також вчитель перевіряє чи виписали учні в словники форми множини вивчених слів на тему «Landschaften»: учні зачитують зі своїх словників по два слова ланцюжком.
III.    Повідомлення теми та мети уроку.
Das heutige Thema hei?t „Waldtiere“.
?ffnet eure Hefte und schreibt das Datum und Thema.
IV.    Мотивація навчальної діяльності. Мовна розминка.
Welche Landschaften gibt es in der Ukraine? Gabt es W?lder? Wer lebt in W?ldern? Dort leben Tiere. Das sind F?chse, W?lfe, Hasen, B?ren. Wie hei?t also das Wort „Tiere“ auf Ukrainisch? (Вчитель пояснює учням незрозуміле)
V.    Робота з новим лексичним матеріалом.
1.    ?ffnet eure B?cher auf der seit 106. ?bung 1. H?r zu und sprich nach.
Die ganze Klasse spricht diese W?rter mir nach.
Вчитель читає по одному слову, а учні повторюють за ним. Потім кілька учні намагаються самі прочитати слова.
Schreibt die neuen W?rter in Ihre Vokabelhefte ein.
2.    Seht euch die Bilder in ?bung 2 an. Kinder, antwortet auf solche frage: Welcher Tiere leben hier?
3.    Спочатку учні розглядають малюнки, що подані в підручнику. Потім кілька учнів за бажанням виходять до дошки і вчитель демонструє їм свої ілюстрації: дерева, дупла, нори, барлогу, поля, річки. Учні повинні на прикладі виконаної вправи письмово на дошці дати відповідь на запитання Welcher Tiere leben hier?
4.    ?bung 4 auf der seit 107. Lies und rate die R?tzel.
1)    (der Bar)
2)    (das Eichh?rnchen)
3)    (der Wolf)
4)    (der Igel)
5)    (der Vogel)
6)    (der Frosch)
Die Lettern    Das Wort
Der o f l w    
Der a r b    
Der e g i l    
Der s e h a    
Der e g o l f    
Der s u c h f    
Der c h r o s f    
Das c h e n n e i c h h ? r     
5.    Wiederholen wir alle W?rter, die wir heute gelernt haben. Macht solche ?bung.
Гра «Bilde W?rter». Учні отримують картки і складають із літер слова.


Die Lettern    Das Wort
Der o f l w    der Wolf
Der a r b    der Bar
Der e g i l    der Igel
Der s e h a    Der Hase
Der e g o l f    der Vogel
Der s u c h f    Der Fuchs
Der c h r o s f    der Frosch
Das c h e n n e i c h h ? r     das Eichh?rnchenVI. Закріплення вивченого матеріалу та підведення підсумків.
 Wiederholen wir alle W?rter, die wir heute gelernt haben (Давайте повторимо нові слова, які ми вивчили сьогодні)
Робота з ЛО, записаними на дошці. На дошці записані нові ЛО: учитель стирає одне слово, ще два, три і щоразу просить назвати учнів стерті слова

VIІ. Die Hausaufgabe.
Schriebt die Hausaufgabe auf!

Search:
????????...

Що таке період тригонометричної функції

філософія елеатів

характеристика Мотрі та Мелашки

реферат з української мови на тему Довідково-інформаційні документи

цитати до образу чіпки хіба ревуть воли як ясла повні

яке призначення папки

Архівація даних Операція над архівами Багатотомні та SFX-архів

П Мирний

список інформаційних джерел з в язання гачком

пізнання як предмет філософського аналізу?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010