.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Головні персонажі казки Мауглі та їх характеристика 


Головні персонажі казки Мауглі та їх характеристика
Тема уроку. Головні персонажі казки Мауглі та їх характеристика
Мета: вчити характеризувати персонажів казки і висловлювати своє ставлення до них, відрізняти твір Кіплінга від його пізніших ін-терпретацій; розвивати вміння виділяти в тексті ключові фрази, складати план-характеристпку персонажа; виховувати сміливість, чесність, кмітливість, бажання вчитися, вміння застосовувати знання в неочікуваних ситуаціях.
Обладнання: ілюстрації до казки в підручнику, мультверсія твору.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вироблення на їх основі вмінь і на¬вичок.
Зміст уроку
I.    Повідомлення теми, мети.
II.    Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання:
— Учні зачитують записи у зошитах:
Друзі Мауглі    «Вороги» Мауглі
Мати Вовчиця    Шер-Хан
Батько Вовк    Табакі
Брати вовки    Мавп'яче Плем'я
Акела    Біла Кобра
Балу    руді собаки
Багіра    Бульдео
Каа    селяни
Мессуа
III. Характеристика героїв твору.
1.    Робота з ілюстрацією в підручнику (с. 134).
—    Кого з героїв твору ми бачимо на малюнку? Як вони пов'язані з
долею Мауглі?
2.    Характеристика Матері Вовчиці.
1)    Робота з текстом: знайти речення, що характеризують Матір
Вовчицю.
—    Мати Вовчиця скинула з себе вовченят і стрибнула вперед; очі в неї спалахнули, мов дві зелені зірки в пітьмі. Вона сміливо глянула в розлючені очі Шер-Хана (с. 138).
—    Відповіді не було, і Мати Вовчиця вже приготувалась до бійки; вона знала, що це була б її остання бійка, якщо до цього дійде (с. 139).
—    Мати Вовчиця разів зо два казала йому, що Шер-Ханові не мож¬на довірятись і що рано чи пізно він, Мауглі, повинен убити Шер-Хана (с. 140) та ін.
2)    Робота в зошитах: записати риси вдачі Ракші.
Смілива (с. 138, 139), вірна Мауглі (с. 139) та його названим бать¬кам (с. 159), розумна і передбачлива (с. 140), справедлива (с. 159), люб¬ляча (с. 144) тощо.
3.    Усна характеристика Балу.
1)    Учні зачитують вибрані вдома уривки з твору1:
—    Тоді єдиний звір іншої породи ... Я сам буду його навчати (с. 140).
—    Людське дитинча — це Людське дитинча ... Хіба це не варто ле-генького стусана? (с. 144-145).
—    Я навчив тебе закону ... Джунглі з'являться на твій поклик (с. 187).
2)    Узагальнювальна усна розповідь учнів про Балу.
Балу — сонливий бурий ведмідь, єдиний звір іншої породи, допуще¬ний на Племінну Раду. Він навчав вовченят Закону Джунглів. Він пер¬ший висловився про те, щоб Мауглі залишився у Зграї. Він дуже доб¬рий, сильний, але може бути й вимогливим, мудрим. Його згадка про Каа врятувала Мауглі. Він звернувся з напутнім словом до юнака, коли той вдруге повертався до людей...
4.    Складання цитатного плану-характеристики Багіри.
1) Слово вчителя.
Ставлення звірів до Мауглі — особливе. Мати Вовчиця сприймає його як сина, її вовченята — як брата, і це зрозуміло: вони — роди¬на. Так само тепло ставиться до нього і чорний звір — мудрий, силь¬ний і підступний — пантера Багіра. Вона відрізняється від інших мешканців джунглів надзвичайною незалежністю, можливо, тому, що народилася в неволі. («Я народилася в князівських клітках в Удей-пурі...»). Багіра багато знає про людину. Слід від нашийника — пос¬тійне нагадування про життя серед людей, до яких вона, переважно, ставиться зневажливо. Коли Мауглі вдруге повертається до людей, пантера співає йому:
Я у клітці народилась, Вже дорослою звільнилась. Знаю я стежки Людини — То твої стежки, дитино! Не наслідуй анітрішки Вкрай ліниву дику кішку, І шакала сторонися, З ним нізащо не водися: Це нероби і лакузи. їм аби напхати пузо: Вони завжди не від того, Щоб покривдити слабого. ...Згасли зорі на світанні. Закінчилось полювання. Йди тихіш! Дивись під ноги! Не кричи, як Бандер-Логи! (Світлі ночі й ранки тихі, Бороніть його від лиха!) Хай з тобою скрізь і всюди Ласка Джунглів наших буде!
2) План характеристики. Добір у тексті прикладів до розкриття пунк¬тів цього плану.
Багіра
Усі знали Багіру, і ніхто
не наважувався ставати їй на дорозі.
Дж. Р. Кіплінг
1.    Краса пантери. «Чорна тінь упала посеред кола. То була Багіра, чорна пантера, вся чорна, як сажа, але з чудовими плямами на хутрі, які вилискували у світлі місяця, мов намальовані» (с. 140).
2.    Шляхетність. «Убивати голе дитинча — просто ганьба».
3.    Любов до Мауглі. «Це вперше зроду Багіра билась не на життя, а на смерть».
4.    Мудрість Багіри. Червона Квітка — товариш, сильніший за саму Багіру чи Балу або тих із зграї, хто любить Мауглі.
5.    Ставлення до людей. «Людина — голий коричневий землекоп, безволосий і беззубий пожирач землі!» (с. 160); «Мені не вперше попадати у клітку...» (с. 160); в хатині Мессуа: «...перші ряди людей позадкували назад, до порога. В цей час пантера підвела голову й позіхнула солодко і навмисне повільно, — так вона позіхала завжди, коли хотіла образити когось рівного собі» (с. 161).
6. Вірність Законам Джунглів. Другий викуп.
5.    Евристична бесіда «Чому у світі джунглів є Бандар-Логи?»
—    Запитання: За що в джунглях зневажали Бандар-Логів? Чому мав¬
ші викрали Мауглі? Які слова Мауглі показують, що він переконався в
справедливості слів Балу? Як Бандар-Логи показали свою байдужість
до життя Мауглі? Чому Мауглі порівнює людей із племенем мавп? Кіплінг складає для Бандар-Логів дорожню пісню, у якій є такі слова:
Ось посідали ми й диспут ведем, Голови сушимо, нігті гризем: Плани складаємо — добрі, корисні, Мудрі, величні та ще й славнозвісні! їх неодмінно нам треба здійснить — Всі... лиш єдиним бажанням і вмить!.. Ах, ми й забули!.. Та ти постривай...
—    Виявляється, такі персонажі теж потрібні. Навіщо?    |
Узагальнення. Світ джунглів і світ людей складається з Добра і Зла.
Сила, яка впорядковує життя в обох світах — Закон. Якщо в Холодних, Печерах панує беззаконня, то це «дуже погане місце», і його мешкан¬ці — Мавпяче Плем'я — були покарані і переможені друзями Мауглі.
Пригода з Бандар-Логами переконала хлопчика також у необхід¬ності знань. Потрібно вміти застосовувати те, що знаєш, у неочікуваних ситуаціях.
6.    Каа. Уривок з казки (с. 150) і уривок з мультверсії.
IV.    Підсумок уроку.
1. Вікторина «Упізнай героя».
—    До отруйних гадюк він ставився навіть з презирством і вважав їх за боягузів, — але мав страшну силу. (Каа.)
—    Краї його піднятих крил були осяяні призахідним сонцем. (Чіль.) і      — Чорна, мов смола, і страшна, мов пекло. (Багіра.)
—    Він тільки й знає, що нишпорить скрізь, робить різні капості, роз-носить плітки та їсть ганчір'я й обрізки шкіри на смітниках. (Табакі.)
—    Очі в неї спалахнули, мов дві зелені зірки в пітьмі. Вона сміливо
глянула в розлючені очі Шер-Хана. (Мати Вовчиця.)
Висновок. Втілення в образах звірів певних людських рис.
V.    Домашнє завдання.
1.    Знайти в підручнику і записати в зошити Закони Джунглів.
2.    Знайти уривки у казці, де порівнюються світи джунглів і людей.
3.    Прочитати або перечитати с. 171-187.
Із наукових досліджень
В описі звірів Кінлінгу вдалося досягти такої живої виразності, якої не знає, можливо, жодне з людських облич, зображених у нього в кни¬гах. У незліченній множині Кіплінгових персонажів люди розрізняють¬ся   іменами   та   двома-трьома   біографічними   штрихами,   але   одразу запам'ятовуються Мати-Вовчиця і Батько-Вовк, ведмідь Балу і безс¬трашна чорна пантера Багіра (...). Звірі зберігають у Кіплінга достовір¬ність свого тваринного вигляду, і, разом з цим, кожному з них надана жива, одухотворена характерність і кожен переконливо поводиться від¬повідно з нею.
Світ людей. Мешканці: жрець, Мсссуа, Хаті, Бульдео, кобра з нори під смоквою. Предмети і природа: царина, пастка на пантер, рупії, заби¬тий бик, рушниця.
2. Перевірка домашнього завдання.
1)    Зачитування Законів Джунглів, записаних у зошити.
—    Тварини не мають права міняти місце ловів без завчасного попе¬
редження (с. 137); заборона полювати на людину (с. 137); у тих випад¬
ках, коли виникає незгода, чи приймати щеня до Зграї, за нього повин¬
ні заступитись принаймні два члени Зграї, окрім батька та матері
(с. 139); життя такого щеняти можна викупити (с. 140); поєдинок по¬
одинці з ватажком Зграї (с. 142); вимовлене Владичне Слово Джунглів
забезпечує захист у кожної істоти із джунглів (с. 145); подяка за допо¬
могу (с. 150) тощо.
2)    Узагальнювальна бесіда.
Якими сторонами життя тварин керують Закони Джунглів? Чи всі їх дотримують? Як ставляться до тих, хто порушує Закон? Навіщо жи¬телям джунглів Закон? (Закони Джунглів керують життям жителів джунглів, їхніми стосунками між собою та з людьми. Порушення Закону Ділить джунглі на тих, хто «одної крові» та іншої, обґрунтовуючи спра-ведливість.)
III. Виконання навчальних завдань.
1.    Роль автора в тлумаченні і коментуванні Закону.
—    Евристична бесіда.
Який головний Закон Джунглів? Як пояснено в тексті, чому Н?^южна^
вбивати людину? Яке пояснення, на вашу думку, є справедливим? Чому?
(Головний закон Джунглів — _заборона~~вІтиввти-людину.
Автор наголошує на тому, що підстави для цього закону і пояснення його звірами не збігаються. Така заборона доцільна, бо «вбивство люди¬ни рано чи пізно викличе прибуття білих людей з рушницями верхи на слонах і кількох сотень темношкірих людей з барабанами, ракетами і смолоскипами. І тоді кожен у джунглях зазнає лиха». Звірі ж дають мо-ральне тлумачення: «Людина — це найслабша і наймеїіш захищена істо¬та, і тому чіпати її не личить мисливцеві».
Так вони наголошують на своїй силі, але водночас спотворюють ре-альність, бо людина захищена своїм розумом, духовністю, врешті і руш-ницями, ракетами, смолоскипами, і навіть Мауглі має ніж, з яким ніколи не розлучається.)
2.    Складання схеми «Світ джунглів і світ людей: закон, простір і час».
3.    Обговорення схеми.
Матеріал для обговорення: Звірі живуть на Сіонійських горах. Кіп-лінг невипадково так їх називає. У Єрусалимі на пагорбі Сіон була роз¬ташована резиденція царя Давида, у Біблії Сіон називається житлом бога Яхве, Царством Божим на землі і на небесах. Місце, де живе Зграя

Search:
????????...

українське козацтво в боротьбі проти агресії туреччини та кримського ханства в першій чверті 14 ст

групи здоров"я по фізичній культурі

Чіпка - борець за справедливість чи злочинець?

образи ахіла і гектора

інтерполяції і екстраполяції за допомогою Mathcad

Вислови письменників про романи

Дитячі захворювання та їх профілактика

економічні загадки

Риторика прокопович

Чіпка - борець за справедливість чи злочинець??????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010