.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
ЛІГА НАЦИЙ, міжнародна організація (заснована в 1919), що мала на меті розвиток співпраці між народами і гарантію миру та безпеки 


ЛІГА НАЦИЙ, міжнародна організація (заснована в 1919), що мала на меті розвиток співпраці між народами і гарантію миру та безпеки
ЛІГА НАЦИЙ, міжнародна організація (заснована в 1919), що мала на меті розвиток співпраці між народами і гарантію миру та безпеки. Місцеперебування Женева. У 1934 СССР прийняв пропозицію 30 держав членів Ліги націй про вступ в цю організацію. У грудні 1939, після початку радянсько-фінляндскої війни 1939-40, Порада Ліги виключила з Ліги націй СССР (з Ліги націй вийшли Бразілія (1928), Японія, Німеччина (1935), у 1937 виключена Італія.)( Формально розігнана в 1946.)
ПАКТ (від лати. pactum договір, угода), одне з найменувань міжнародного договору.
АНТІКОМІНТЕРНОВСКИЙ ПАКТ, договір, укладений 25.11.1936 в Берліні між Німеччиною і Японією, блок цих держав оформився (під прапором боротьби проти Комінтерна) з метою завоювання світового панування. У листопаді 1937 до «Антікомінтерновському пакту» приєдналася Італія, пізніше ряд інш. держав. в 1939-40 перетворений у відкритий військовий союз.
БЕРЛІНСКИЙ ПАКТ 1940 про військовий союз між головними учасниками Антікомінтерновського пакту Німеччиною, Італією і Японією. укладений 27 вересня. Пізніше приєдналися уряди ряду інших держав, залежних від Німеччини.
ФАШИЗМ (итал. fascismo, від fascio пучок, зв.язка, об.єднання), соціально-політичні рухи, ідеології і державні режими тоталітарного типу. У вузькому значенні фашизм феномен політичного життя Італії і Німеччини 20-40-х рр. 20 в. У будь-яких своїх різновидах фашизм протиставляє інститутам і цінностям демократії т. н. новий порядок і гранично жорсткі засоби його твердження. Фашизм спирається на масову тоталітарну політичну партію (приходячи до влади, вона стає державно-монопольною організацією) і незаперечний авторитет «вождя», «фюрера». Тотальний, в т. ч. ідеологічний, масовий терор, шовінізм, перехідний в геноцид ксенофобия по відношенню до «чужих» національних і соціальних груп, до ворожих йому цінностям цивілізації неодмінні елементи ідеології і політики. Фашистські режими і рухи фашистського типу широко використовують демагогію, популізм, лозунги соціалізму, імперської державности, апологетику війни. Фашизм знаходить підтримку переважно в соціально знедолених групах в умовах загальнонаціональних криз і катаклізму модернізації.
Багато які аспекти фашизму властиві різним соціальним і національним рухам правого і лівого спрямування. При видимій протилежності ідеологічних установок (напр., «клас» або «нація»), по способах політичної мобілізації суспільства, прийомам терористичного панування і пропаганди до фашизму близькі тоталітарні рухи і режими більшовизму, сталинизма, маоизма, «червоних кхмерів» і інш. У умовах слабості демократичних інститутів зберігається можливість розвитку рухів фашистського типу і перетворення фашизму в серйозну загрозу.
ВЕРМАХТ (німий. Wehrmacht), назва збройних сил фашистської Німеччини в 1935-45.
ДЕПОРТАЦИЯ (лати. deportatio), в законодавстві деяких держав вигнання за межі країни. У період масових репресій 1920-40-х рр. депортації зазнали багато які народи СРСР.
ПАЦИФІЗМ (від лати. pacificus миротворчий), антивоєнне рушення, учасники якого виступають проти всякої війни.
«СХІДНИЙ ПАКТ», проект договору про взаємодопомогу між СССР, Чехословаччиною, Польщею, Фінляндією, Латвією, Естонією і Литвою проти агресії фашистської Німеччини. Ідея «Східного пакту» була висунена на початку 1934 французьким міністром закордонних справ Л. Барту. після його вбивства (1934) французькі правлячі кола відмовилися від цієї ідеї.
ДЕМІЛІТАРІЗАЦИЯ території (від де... і лати. militaris військовий), в міжнародному праві ліквідація на основі міжнародного договору військових укріплень і споруд на певній території, а також заборону розміщати на ній військові бази і війська. Розрізнюються повна (Антарктика, Аландський арх., небесні тіла, включаючи Місяць, і інш.) і часткова демілітаризація (напр., створення без.ядерних зон). У літературі термін «демілітаризація» вживається іноді в більш широкому значенні (напр., демілітаризація економіки).
АГРЕССИЯ (від лати. aggressio напад), поняття сучасного міжнародного права, яке охоплює будь-яке незаконне з точки зору Статуту ООН застосування озброєної сили однією державою проти суверенітету, територіальної недоторканості або політичної незалежності інш. держави або народу (нації). Вважається найтяжчим міжнародним злочином проти миру і безпеки людства. Поняття агресії включає як обов.язкову ознаку першості або ініціативи (застосування якою-небудь державою озброєної сили першою).29- я сесія Генеральної Асамблеї ООН (1974) прийняла визначення агресії.
ЕКСПАНСІЯ (від лати. expansio поширення), розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за первинну межу (напр., територіальна, економічна, політична експансія).
КАПІТУЛЯЦІЯ, в міжнародному праві припинення озброєної боротьби і здача збройних сил однієї з воюючих держав. Беззастережна капітуляція звичайно підписується при повному розгромі збройних сил (напр., 2-я світова війна закінчилася беззастережною капітуляцією гітлерівської Німеччини і мілітаристської Японії).
САТЕЛЛІТ (від лати. satelles, рід. п. satellitis охоронець, супутник), Держава, формально незалежна, але фактично підлегла іншій, більш сильній державі.
Новітня історія – період в світовій історії з 1917 року до нашого часу.
Світова війна – війна між найбільш імперіалістичними державами за розподіл світу та сфер впливу, яка має загарбницький характер.
Національно-визвольний рух – рух, спрямований на знищення іноземного панування та завоювання національної незалежності, ліквідація національно-колоніального гніту те експлуатації, забезпечення права нації на самовизначення, створення національної держави.
Коренізація – процес укорінення державних партій в національних республіках, сприяння розвиткові культур та мов національностям та створення державного апарату з місцевих кадрів.
Громадянське суспільство – суспільство вільних і рівноправних громадян, відносини між якими в галузі економіки, культури розвиваються незалежно від державної влади.
Розкуркулення – позбавлення селян-куркулів засобів виробництва, права користування землею та політичних прав в період колективізації сільського господарства.
Демократія – політичний лад оснований на визнанні принципів народовладдя, свободи і рівноправ»я громадян.
Авторитарний режим – оснований на цілковитому підкоренні владі, пов»язаний з деспотичною владою однієї особи, тобто їй належить вся влада і підкоряються всі представницькі органи.
Терор – залякування своїх політичних супротивників, що виражається в фізичному насильстві аж до знищення.
Репресії – каральні заходи, що йдуть від державних органів.
Колгосп – колективне господарство – виробниче об»єднання селян для колективного ведення сільського господарства на основі узагальнених засобів виробництва.
Радгосп – радянське господарство – велике державне сільськогосподарське підприємство.
Ідеологія – система поглядів, ідей, що характеризують яку не-будь соціальну групу, клас, політичну партію, суспільство.
Демагогія – основана на помірному спотворенні фактів вплив на почуття, інстинкти малосвідомої частини мас.
Мілітаризація – озброєння з метою підготовки загарбницьких війн і придушення опору трудящих мас в країні, що проводиться імперіалістичними державами.

Search:
????????...

Проблематика "Хіба ревуть воли як ясла повні"

Зображення покрипачення України в романі Панаса Мирного "хіба ревуть воли як ясла повні"

вікіпедія вільне падіння

цитати хіба ревуть воли як ясла повні

історія життя Грицька та Христі

цитати із роману Гобсек

Характеристика Галі та Христі

Аналіз образів "Сава Чалий"

порада Григорія Сковороди

орігамі у трудовому навчанні?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010