.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Форми державного правління 


Форми державного правління
Форми державного правління
Залежать від:1)формального джерела верховної влади
2)порядка утворення й оновлення органів державної влади
Монархія (від грецьк.monarchia-одновладдя:mono-один,arhea-влада)
Монархія-форма правління до якої верховна влада в державі цілком або частково здійснюється однією особою, що належить до пануючої династії.
Монарх (цар,король,емір,шах тощо) володорює одноосібно, на власний розсуд. Монарх володарює в наслідок самого свого народження, або він наділений владою від виборців.
Влада монарха є спадковою і довічною.
Абсолютна монархія ( absolutus-без умовний необмежаний) це максимальна централізація управління суспільством, вся верховна влада (законодавча,
виконавча,судова) цілком зосереджується в руках монарха.
Конституційна монархія-це обмежана монархія, існування якої визначина нормами і вимогами конституції, співіснуюча з виборним представницьким органом-парламентом.
Сучасний монархізм:
Абсолютні Катар, Бахрейн, Оман
монархії: Об»єднані Арабські Емірати

Конституційні Бельгія, Великобританія, Данія, Іспанія,
монархії: Нідерланди, Норвегія, Швеція, Японія та інші

Теократичні Ватикан, Саудівська Аравія
монархії:

Виборні Федерація Малазії, Бутан
монархії:

Республіка
Форма державного правління, яка грунтується на виборності органів вліди, що обираються усім населенням на визначиний термін.
1)органи влади=виборні і змінювані на певний срок.
2)виконавча влада представницький ораган або виборці
Народ-носій верховної влади (суверенітету)делегує її своїм представникам на строго визначиний строк.
Президентська республіка
1) Значна роль призедента!!!
а) широке коло повноважень і прерогативів.
б) одночасно він-глава держави і глава уряду.
2) Посада прим»єр-міністра, як правило відсутня.
3) Уряд призначаеться призедентом та несе відповідальність перед ним.
Переваги президентської республіки
1) Президент обирається окремо від парламенту, має »прямий мандат народу».
2) Президент діє без особливої залежності від парламенту.
3) Виконавча влада має оперативний, дійовий і гнучкий характер.
4) Президент має право відкладного вето на закони парламенту.
5) Чіткій поділ державної влади з визначеним колом повноважень.
Недоліки президентської республіки
1) Диктатура президента.
Приклади президентських республік:
1) Сполучені штати Америки.
2) Франція.
3) Більшість країн Латинської Америки.
Парламентська республіка

1) Формування уряду на парламентських засадах, коли він складається з представників однієї або кількох партій, які мають більшість у парламенті.
2) Уряд відповідає перед парламентом і може бути відправленим ним у відставку.
3) Його глава:прем»єр-міністр (канслер) часто перша керівна особа в державі.
4) Може бути президент з обмежаними прерогативами.
Вотум недовіри відставка, або розпуск парламенту й дострокові вибори.
Переваги парламентської республіки
1) Спираючись на парламентську більшість, уряд здатен справляти значний зворотній вплив на законодавчий орган, на управління справами в країні.
Недоліки парламентської республіки
1) Можливість урядової кризи.
Приклади парламентських республік:
1) Німеччина.
2) Італія.
3) Австралія.

Search:
????????...

твор-роздум чіпка-борець

латинські імена

квк з математики

останні серіі русалок

останні серіі русалок

квк з математики

побачила слова близькі за значенням

Визначеня вологості повітря

Не можна вживати наркотики

твор-роздум чіпка-борець?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010