.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Діагностична модель служби управління персоналом 


Діагностична модель служби управління персоналом

Вибирається служба управління персоналом “Manager”. Юридична форма - Товариство. Форма власності - приватна. Характер виробництва - виробництво послуг. Наше підприємство займається наступними видами діяльності: Розробка комплексних рекламних компаній, пошук робочих місць,проведення презентацій, навчання кадрів. Підприємство з точки зору технології є малосерійним. Дане підприємство використовує наступні види ресурсів:

• Матеріальні (Обладнання, транспорт, енергоносії, витратні матеріали, )

• Інформаційні (Про клієнта, про конкурентів, про ціни на послуги, про появу нових послуг в цій сфері діяльності, ринок труда)

• Трудові (Персонал фірми)

• Фінансові ( Рахунок в банку, кредит)

2. Необхідна чисельність управлінського персоналу є наступною:

• 4 топ-менеджера

• 11 менеджерів середньої ланки

Загальна чисельність працюючих - 95 чоловік.

3. Принципи розподілу праці: на основі функціональної і професійної приналежності.

4. При представленні підприємства як систему доводиться розглядати, спочатку технічну і соціальну частини окремо.

• Технічна система нашої організації включає в себе: обладнання, капітал, будівля, транспорт, джерела інформації.

• Соціальна система представлена персоналом фірми, всією безліччю соціальних відносин, комунікацій, як між клієнтом і персоналом, так і досвідом в спілкуванні.

Взаємодії соціальною і матеріально-речовинною системами відбувається на основі внутрішніх потреб організації, направлених на рішення поставлених задач.

5. Спроба проаналізувати зовнішні чинники впливу на організацію виглядає таким чином:

Чинники впливу.

• Стан економіки

• Політична обстановка

• Міжнародні події

• Екологічні чинники

• НТП

• Соціокультурні чинники

• Кліматичні

Під складністю зовнішньої середи розуміється число чинників на які організація зобов'язана реагувати, а так само рівень мінливості кожного чинника. На наш погляд складність зовнішньої середи не високий, тому що число чинників зовнішньої середи відносно не велике і їх варіативність можна приблизно прогнозувати.

Рухливість середи - це швидкість з якою відбуваються зміни в оточенні організації. Ми вважаємо, що як і складність, рухливість зовнішньої середи нашої фірми невисока. Одні з найбільш динамічних чинників, які ми розглядаємо є НТП і конкуренти.

• Конкуренти - цей чинник один з найбільш динамічно що міняються, але швидкість його зміни (рухливість) не настільки висока, що б надавати на нашу організацію глобальний вплив.

• НТП - Швидкість зміни НТП примушує більшість структур нашої організації стежити і адекватно реагувати на новинки що з'являються внаслідок прогресу.

Невизначеність зовнішньої середи - низька, тому що ми маємо всього лише три чинники невизначеність яких відносна висока і перераховується в порядку збільшення невизначеності. Це:

• Клієнти.

• Конкуренти.

 

Взаємозв’язаність чинників зовнішньої середи - це рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає на інший чинник. Взаємозв’язаність чинників зовнішньої середи, нашої організації, низька тому, що лише два чинники зовнішньої середи можуть вплинути серйозний чином на всі інші чинники і відповідно на діяльність фірми. Це:

• Група економічних чинників

• Група політичних чинників.

6. Опис системи контролю в даній фірмі виглядає таким чином:

• Створена системи планування співробітниками своєї роботи на тиждень, в письмовому вигляді і надання звіту керівництву.

• Контролюється своєчасне виконання працівниками поставлених задач.

Мотивування працівників і стимулювання їх діяльності ведеться по нижчеприведений схемі:

• Преміювання працівників виробничих відділів у разі виконання отриманого завдання дострокове, при відповідній завданню якості.

• При вдалому проходженні замовлення преміювання всіх співробітників що брали участь в роботі над замовленням.

• Матеріальне покарання за порушення виробничої дисципліни.

• Матеріальне покарання співробітників виробничих відділів за неякісне або невчасне виконання дорученої роботи.

• Матеріальне покарання (аж до звільнення) за халатне відношення до власної роботи.

• Введення матеріальної відповідальності за псування мат. цінностей що належать фірмі. Характеристики що пред'являються до персоналу, приводяться в даній таблиці:

Планові Непланові

- Професіоналізм - Професіоналізм

- Нестандартність мислення - Комунікабельність

- Відповідальність - Відповідальність

- Здатність працювати в колективі - Виконавливість

- Цілеспрямованість

 

Стилі керівництва.

Середня ланка менеджерів має ліберальний стиль управління, вища ж ланка - демократичний стиль управління.

Лідерскі якості.

У середньої ланки менеджерів лідерскі якості повинні бути яскраво виражені, особливо у виробничій сфері: вони повинні уміти організувати навколо себе колектив. У вищої ланки менеджерів - не обов'язково. Але обов'язкова упевненість в собі.

 

7. Далі описується процедура прийняття управлінського рішення на рівні топ-менеджерів нашої фірми.

• Спосіб розробки рішення - мозговий штурм.

• Щотижневі короткочасні планерки

• Обов'язкові щомісячні зустрічі для розробки стратегічних планів фірми.

Внаслідок роботи по виробленню рішень ми отримуємо наступні види управлінських рішень: Накази і рекомендації.

Зміст

• Наказів:

Чітко сформульоване рішення, розраховане на конкретний підрозділ, що підлягає обов'язковому виконанню.

• Рекомендацій

Деяке управлінське рішення, направлене на конкретний підрозділ, рекомендаційного характеру, несуче в собі інформацію до роздуму і вироблене для поліпшення роботи установи.

8. Місія нашої організації складається в підвищенні рівня якості праці кадрів . Наша організація внаслідок своєї структурної побудови є одним з соціальних інститутів. Ми здійснюємо комунікаційну функцію в суспільстві, сприяючи підвищенню якості праці, що пропонується , а так само ми є роботодавцями, що саме по собі важливе.

Філософія організації.

Ми носії культури. А того які ми самі залежить те, що ми робимо. Тому співробітники фірми постійно (в міру можливості) повинні старатися підвищувати свій культурний і освітній рівень. Це може виражатися в безперервному підвищенні свого професіоналізму і розвитку особистих культурних переваг. Необхідно бути ввічливим з всіма абсолютно. Працівники повинні добре виглядати, відповідно до рекомендацій стилістів фірми. У фірмі розроблені корпоративні стандарти на документообіг всередині організації. Керівництво розробляє програму по формуванню корпоративної лояльності. Наприклад спільне святкування різних дат, свят і Днів народжень. Керівництво повинне бути зразковим прикладом для своїх підлеглих. Керівництву необхідно з розумінням відноситься до помилок або недбалостей своїх підлеглих.

Наприклад, категорично не карати за спізнення на роботу, а попередити, можливо декілька разів. Фірма піклується про здоров'я своїх співробітників і тому періодично орендується спортивний зал для співробітників. На наш погляд вплив внутрішньої культури, спілкування всередині нашої фірми веде до поліпшення, а головне до прискорення виконання роботи. Завдяки неформальному відношенню до роботи і підтримки такого відношення, у співробітників повинно сформуватися уявлення про роботу над спільною справою, взаємодопомогу, взаємовиручку і злагодженість в роботі. Задоволення від роботи в колективі для кожного працівника принесе очевидні плоди і послужить позитивною стороною в розвитку і поточній роботі.

 

9. Щоб визначити стратегію нашої фірми треба визначити слабі і сильні її сторони.

• Сильні сторони:

• повний комплекс що надаються клієнту

• високий творчий потенціал

• професіоналізм

здатність швидкого реагування на появу нових технологій в сфері рекламного ринку і уміння творче використати новинки що з'являються в результаті Н.Т.П. на благо клієнтів.

Слабі сторони:

На початковому етапі існує проблема замін фахівців людьми фірми, це відбувається завдяки малій кількості колективу і пов'язане з економічними труднощами на етапі становлення організації. Отже доводиться наймати людей з поза.

Перспективні напрями:

• вихід на регіони

• розробка know-how

• розширення переліку послуг

Можливі загрози у зовнішній середі:

• зміна політичної ситуації в країні, і, як наслідок, порушення економічного балансу системи.

• глобальний екологічний катаклізм

• невиконання зобов'язань з боку клієнтів

• несумлінна конкуренція

Декілька ефективних заходів щодо досягнення поставлених цілей.

• бездоганне виконання своїх обов'язків працівниками фірми

• створення позитивного образу фірми в очах громадськості

• участь в суспільних акціях пов'язаних з шоу і рекламним бізнесом

 

Search:
????????...

тестові завдання для вихователів студентів педагогіка

поняття гуманізм

Захід на тему Вчисель

біблійні сюжети у віршах російськ та українськ поетів

внутрішнє зондування жовч

порівняльна характеристика христі та галі

Антропологічні риси населення Київської Русі

допомога при переломах

чергування голосних та приголосних звуків в українській мові

технологія виготовлення щебеню?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010