.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Біохімічний контроль як засіб оптимізації навчально-тренувального процесу (на прикладі боротьби дзюдо) 


Біохімічний контроль як засіб оптимізації навчально-тренувального процесу (на прикладі боротьби дзюдо)
Зміст
Вступ......................................................................С.3 – 5.
     Актуальність теми..............................................................................
       Мета дослідження..............................................................................
       Завдання дослідження.......................................................................
       Наукова новизна................................................................................
       Теоретичне і практичне значення....................................................
Розділ І  Огляд літератури............................................................
       1. Вплив фізичних навантажень на біохімічні показники обміну          
           вуглеводів в організмі спортсменів...............................С.6 – 13.
        2. Сучасні погляди на побудову багаторічної підготовки                 
           дзюдоїстів......................................................................С.14 – 18.
         3. Біохімічний контроль в системі комплексного контролю
           багаторічної підготовки дзюдоїстів............................С.19 – 22.
Список використаної літератури.....................С.23 – 25.
Вступ
Актуальність теми.  Біонічні дослідження все більш глибше проникають у спортивну практику. В теперішній час вдосконалення методів тренування, вишукування більш ефективних способів підвищення працездатності, регламентації спортивної роботи і відпочинку, розробка шляхів реабілітації спортсменів, раціонального їх харчування не уявляється без глибоких біохімічних досліджень так само як оцінка рівня тренованості і питання відбору спортсменів – без застосування біохімічного тестування реакції організму спортсменів на фізичні навантаження.
Крім того,  комплекс традиційних методів контролю, яким озброєний практичний тренер (пульсометрія, швидкість бігу, візуальні спостереження, самопочуття спортсмена і т. д.) не достатній для об’єктивної оцінки впливу навантажень на організм спортсмена і зон, в яких відбувається робота. На теперішній час з’явилися ряд нових підходів і уявлень, що дають можливість тренеру більш об’єктивно оцінити стан спортсмена і на цій основі оптимізувати керівництво процесом розвитку і вдосконалення спортивної форми. Це відноситься в першу чергу до використання біохімічних методів оцінки енергетичної потужності роботи, зон, в яких вона виконується, і фізіологічних змін в організмі спортсмена на різні навантаження.
Потрібно відмітити, що в літературі є надто різні і в більшості суперечливі дані про дію фізичних навантажень на вміст вуглеводів і обмін їх в організмі, продуктів їх обміну.
В той же час дослідження цих питань набуває особливий інтерес, оскільки без вивчення обміну вуглеводів в організмі неможливо будувати тренувальний процес.
Таким чином, актуальність даного дослідження визначається мало вивченістю і нерозумінням деяких сторін обміну вуглеводів в дзюдоїстів високої кваліфікації.
Метою роботи є вивчення обміну глюкози, піровиноградної і молочної кислот сечовини і активності каталази і пероксидази в організмі дзюдоїстів при фізичних навантаженнях, а  також біоенергетичних основ вдосконалення системи підготовки кваліфікованих дзюдоїстів.
Завдання дослідження.  Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання:
•    вивчити вміст піровиноградної і молочної кислот в крові дзюдоїстів та
          не спортсменів;                                                      
•    визначити вміст сечовини в крові;
•    дослідити в крові спортсменів активність ферментів перекисного
          обміну каталази і пероксидази на впив на них фізичних навантажень;
•    дослідити біоенергетичні основи вдосконалення системи підготовки
кваліфікованих дзюдоїстів та інших спортсменів шляхом кількісного визначення енергетичних критеріїв потужності, ємності і ефективності анаеробної та аеробної можливості організму.
Наукова новизна. Вперше показано біохімічні зміни в організмі дзюдоїстів під впливом фізичних навантажень. Показано також роль біохімічного контролю в ациклічному і циклічному видах спорту.
Теоретичне і практичне значення.  Результати дослідження, а також практичні рекомендації з використанням показників лактати, глюкози, піровиноградної кислоти, каталази, пероксидази і сечовини в організмі борців для оптимізації тренувального процесу можуть надати суттєву допомогу тренерам і вчителям фізичної культури.
 
Розділ І.  Огляд літератури
1.    Вплив фізичних навантажень на біохімічні показники обміну вуглеводів в організмі спортсменів.
Вуглеводи складають до 80% сухої ваги в рослинних організмах, до 2%  в тваринних. В організм людини вуглеводи поступають в основному з рослинною їжею, на їх долю приходиться до 60 – 70% добового раціону людини (до 500 г).
Загальна роль вуглеводів в організмі людини зводиться до забезпечення організму енергією (до 50 – 52%): при окисленні 1 г вуглеводів звільнюється до 17 кДж енергії. Вуглеводи виконують пластичну і структурну роль, вони необхідні для нормального нормального окислення жирів і вуглеводів.
Вуглеводи витрачаються при фізичній роботі в першу чергу. У спостереженнях А.Крога, Е.Хрістенса та інших над спортсменами встановлено, що під час їжі, збагаченої вуглеводами, організм працює більш економічніше і менше втомлюється, ніж при жирній дієті. М’язова діяльність супроводжується значним споживанням цукру скелетними м’язами, і для підтримання високої працездатності необхідне підвищене введення вуглеводів. Вони необхідні також для нормальної діяльності центральної нервової системи. При гіпоглікемії сила збудливих процесів в корі головного мозку зменшується.
Також потрібно враховувати, що вуглеводи здатні зберегти білки і перетворюватися в жири. Останнє необхідно враховувати людям, які мають схильність до повноти, і не споживати багато легкозасвоюваних вуглеводів. Це важливо знати і спортсменам.
Для чоловіків у віці 18 – 40 років необхідно 355 – 637г вуглеводів на добу, в залежності від важкої фізичної роботи, і для жінок 303 – 445г. На 1кг ваги тіла приходиться 5 – 8г вуглеводів, а також в 4 – 5 раз більше ніж білку і жиру.
В харчуванні спортсменів, норми вуглеводів більш високі, що пояснюється їх значенням основного джерела енергії, здатного збільшити тривалість роботи м’язів і підтримувати рівень збудливих процесів в центральній нервовій системі. Добра забезпеченість м’язових клітин вуглеводами допомагають використати джерела енергії в умовах гіпоксії, сприяючи підсиленню ресинтеза АТФ.
У процесі переварювання полісахариди гідролізуються до декстринів, олігосахаридів, а потім глюкози. Потрапляючи в клітини органів і тканин, глюкоза може підлягатися різним перетворенням: перетворюватися в глікоген, розщеплюватися з виділенням енергії, використовуватися на синтез вуглеводів, необхідних для визначених функцій організму (наприклад, на утворення рибози, глюкоронової кислоти і т. д.) і інших речовин.
Можливі чотири шляхи розщеплення глюкози:
1.    Гліколіз (гліколітичний ланцюг) – анаеробний шлях.
2.    Гліколітичний ланцюг і цикл три карбонових кислот – аеробний шлях.
3.    Пентозофосфатний шлях – аеробний.
4.    Глюкоронатксилулозний шлях – аеробний.
Гліколіз протікає по гліколітичному ланцюгу і завершується утворенням молочної і піровиноградної кислот. Це досить короткий і завдяки цьому швидкий шлях утворення глюкози. Енергетично він малоефективний, оскільки в кінцевому результаті утворюється тільки дві молекули АТФ. Але для процесів утворення глюкози по цьому шляху не потрібний кисень. Цей шлях метаболізму глюкози має велике значення під час роботи м’язів, в зрілих еритроцитах. Гліколітичний ланцюг і цикл три карбонових кислот (ЦТК), або цикл Кребса, представляють собою метаболізм глюкози до піровиноградної кислоти і дальше до двухвуглецевого залишку CH3-CO-. Цей –ацетил- з участю коензима А (КоА) передається щавлево-оцтовій кислоті – першому продукту цикла Кребса.
Цикл три карбонових кислот розглядають як центральний цикл реакцій обміну крім вуглеводів також білків і жирів. Таким чином, метаболізм глюкози по шляху “гліколітичний ланцюг + ЦТК” завершується її розщепленням до СО2 і Н2О і звільненням енергії в кількості 38 молекул АТФ. Енергетично це найефективніший шлях метаболізму глюкози.
Пентозофосфатний шлях (ПФШ) метаболізму глюкози призводить до утворення фосфолентоз, після цього він вступає в гліколітичний ланцюг. Енергетичний баланс ПФШ налічує 36 молекул АТФ.
Глюкуронат-ксилулозний шлях. При розщепленні глюкози цим шляхом утворюються такі, наприклад, необхідні організму речовини, як глюкурована кислота, незначні кількості аскорбінової кислоти, а також пентоди для пуринових основ.
Незважаючи на безліч даних, існуючих по дослідженню обміну вуглеводів, є ще багато недосліджених сторін обміну в умовах фізичних навантажень, особливо спортсменів-борців. Тому дослідження в цій області, представляють неабиякий інтерес.
Оптимальний ріст спортивних результатів в боротьбі на витривалість відбувається в тих випадках, коли в структурі тижневого, місячного і річного тренувального циклів мають визначені співвідношення між роботою в аеробній, змішаній і анаеробній зонах, а навантаження відповідають функціональним можливостям спортсмена. Робота в кожній зоні і правильне чергування навантажень ведуть до найуспішнішого розвитку цілком визначених якостей і як наслідок цього – до досягнення найвищих результатів.
На жаль, комплекс традиційних методів контролю, яким озброєний тренер, недостатній для об’єктивної оцінки впливу навантажень на організм спортсмена і зон, в яких проходить робота. В теперішній час з’явилося ряд нових підходів і зображень, що дозволяють тренеру більш об’єктивно оцінити стан спортсмена і на цій основі оптимізувати управління процесом розвитку і удосконалення спортивної форми. Це відноситься в першу чергу до використання біохімічних методів оцінки енергетичної потужності роботи, зон, в яких вона виконується і фізіологічних змін в організмі спортсмена на різні навантаження.
Існують два шляхи забезпечення організму енергією: аеробний і анаеробний. При аеробному шляху забезпечення енергією для виконання м’язевої діяльності поступає за рахунок окислення харчових речовин (білків, жирів, вуглеводів), вдихаючим киснем повітря. Згоряючи (окислюючись), ці речовини утворюють головним чином вуглекислий газ і воду і дають енергію для виконання роботи, яка акумулюється в АТФ. Оскільки джерело енергії (запаси поживних речовин) великі і дають багато енергії на одиницю згораючої речовини, а утворений вуглекислий газ і вода виділяються з організму ( з потом і диханням), то на цьому джерелі енергії (аеробному окисленні) організм може працювати надзвичайно довго. Робота за рахунок аеробного забезпечення енергією лежить в основі якості загальної витривалості.
При аеробному шляху виробництво енергії, окислення відбувається без кисню повітря і виникає так званий кисневий борг, який ліквідується під час відпочинку. Основним субстратом анаеробного окислення являється глікоген м’язів і печінки, запаси якого в організмі дуже обмежені, кінцевий продукт – молочна кислота (лактат). При цьому також виділяється енергія для м’язевої роботи.
По ряду властивостей анаеробного виробництва енергії значно відрізняється від аеробного. По-перше, лактат, накопичуючись в м’язах і крові, шкодить довготривалій роботі, закисляє організм. По-друге, анаеробний шлях мало економний, і як на одиницю окислюю чого глікогену утворюється майже в 20 раз менше енергії, чим при аеробному окислені. Таким чином, виникає друга перешкода в тривалій роботі в цьому режимі, пов’язана зі швидким виснаженням запасів глікогену. І все-ж-таки анаеробний шлях також має важливе значення в енергозабезпеченні роботи спортсмена у видах витривалості. Він являється резервним в тих випадках, коли утворення енергії за рахунок аеробного окислення недостатньо для виконання роботи великої потужності.
По мірі збільшення питомої ваги анаеробного процесу в організмі спортсмена підвищується кількість молочної кислоти. По сучасним уявленням, рівень лактата в спокої у спортсменів не перебільшує 20 мг %, а виконуюча робота рахується в аеробній зоні в тому випадку, якщо рівень лактата не перебільшує 36 мг %. Робота при концентрації молочної кислоти в крові від 37 до 80 мг % рахується в змішаній зоні, а саме в зоні, де енергія надходить відносно рівномірного від аеробного і анаеробного джерел.
Більшість спеціалістів вважають, що підвищення аеробних можливостей у спортсменів відбувається не внаслідок збільшення максимального споживання кисню (МСК), а за рахунок більш високої потужності і економічності енергозабезпечення, на підвищення яких і повинно бути направлено тренування.
Проте, поряд з аеробними необхідно постійно розвивати анаеробні можливості і навчити спортсмена максимально мобілізувати свої анаеробні можливості. В тренуванні  необхідно приділяти більше уваги кожній із зон. З однієї сторони, це пов’язано з тим, що при підготовці до змагань організм спортсмена повинен бути добре адаптований до високої працездатності в умовах підвищеного закислення, а з другої – правильна система тренування в кожній із зон підвищує потужність і економічність, тобто ефективність роботи в екстремальних умовах, якими є змагання.
Тривалість роботи в кожній із зон, яка забезпечила б найбільш успішний розвиток бажаних якостей для спортсменів, надто різна і визначається як загальними фізіологічними особливостями, так і індивідуальними, в тому числі генетично обумовленими. Час роботи в кожній із зон, співвідношення і послідовність навантажень, а також і інтервали відпочинку окремого тренування, мікро-  і макро- циклів мають вирішальне значення для удосконалення окремих якостей. Вони відіграють великий вплив на динаміку функціонального стану, прискорюють і гальмують розвиток спортивної форми, впливають на ріст результатів.
В середньому ефективна робота в аеробній зоні може продовжуватися від 25 – 30 хвилин до кількох годин, однократна робота у змішаній зоні – від 2 – 3 хв  (відрізки) до десятків хвилин в анаеробній зоні в залежності від рівня лактата – від десятків секунд до декількох хвилин. Тривалість роботи в змішаній і особливо в анаеробній зоні, перевищуюча індивідуальні функціональні можливості спортсмена, призводить до погіршення спортивної форми, зниження результатів, захворюванням і травмам. Інтервали відпочинку між повторними роботами в змішаній і анаеробній зонах залежить як від виконаної роботи і функціонального стану, так і від індивідуальних особливостей спортсмена, визначаючий темп і характер встановлення. Проте, час відпочинку повинен бути достатнім для зниження концентрації молочної кислоти до рівня, не перевищуючого 30 – 36 мг %.
За думкою більшості спеціалістів оптимальним співвідношенням в річному тренувальному циклі можна вважати слідуюче: робота в анаеробній зоні на рівні лактата 27 – 36 мг % - більша 50 – 70 % від загального об’єму, робота в змішаній зоні – менша 20 – 25 %, робота в анаеробній зоні – 3- 5 %. Вказані співвідношення об’ємів роботи в змішаних зонах зміщуються на протязі річного тренувального циклу в ту чи іншу сторону в залежності від стану підготовки і конкретних задач, які стоять перед спортсменом. Конкретне застосування в тренуваннях вказаного співвідношення залежить від спеціалізації спортсмена, його індивідуальних особливостей і функціонального стану. Трафаретне використання запланованих навантажень, групові методи тренувань нерідко приносять шкоду, сповільнюючи удосконалення спортивної форми і зріст результатів.
Таким чином, використання традиційних педагогічних методів контролю за тренуваннями дзюдоїста на витривалість не дає надійних критеріїв для оцінки зон, в яких виконується робота і фізіологічної дії окремого тренування або циклу. На жаль, такі критерії, як візуальне спостереження і самопочуття спортсмена, також нерідко не відповідає об’єктивним даним, що ще більше затруднює роботу тренерів.
 
2.Сучасні погляди на побудову багаторічної підготовки дзюдоїстів.
В системі підготовки борців високої кваліфікації центральне місце займають взаємозв’язані ланки: тренування – змагання – відновлення. І майстерність тренерів у всьому визначається вмінням взаємопов’язувати ці ланки.
Слід відмітити дві трудності, які зв’язані з багаторічною підготовкою дзюдоїстів. По-перше, це специфіка дзюдо, яка виражає в дуже високих вимогах до механічної підготовки. По-друге, наявність вагової категорії.
Відомо, що добитися високих спортивних результатів в спорті, і саме в боротьбі дзюдо, можна лише при чіткому плануванні всіх сторін підготовки спортсменів в багаторічних заняттях спортом, при організації досліджень і спостережень.
При плануванні і здійсненні підготовки борців тренеру приходиться вирішувати багато завдань: вдосконалення техніко-тактичної майстерності, з загальної і спеціальної фізичної підготовленості, підвищення працездатності, безпосередня підготовка до конкретних змагань, морально-вольова і теоретична підготовка тощо. Тому в здійсненні планування має значне підвищення ефективності підготовки борців шляхом організації досліджень.
Ефективність планування підготовки може бути забезпечена при врахуванні таких основних вимог:
•    всесторонності;
•    конкретності;
•    оптимізації підготовки.
На думку багатьох вчених до числа основних факторів, які визначають високий рівень працездатності і спортивних результатів відноситься правильне планування в мікро- і макро- циклах сумарної величини тренувального навантаження в цілому і співвідношення його окремих компонентів.
Багатолітню підготовку прийнято планувати по олімпійським, чотирьохлітнім циклам. Деякі автори запропонували в багатолітній підготовці виділяти етапи:
I.     – попередньої підготовки;
II.     – початкової спортивної спеціалізації;
III.     – поглибленого тренування;
IV.     – спортивного вдосконалення.
Г.С. Туманян на основі багато експериментального матеріалу визначав теж в чотири етапи багаторічної підготовки:
I.     – рання багатоборна підготовка (від новачка до спортсмена І розряду);
II.     – спеціальна підготовка (від І розряду до майстра спорту);
III.     – демонстрація найвищих досягнень;
IV.     – поступове припинення занять спортом.
Л.М. Матвеев в процесі багаторічних занять спортом виділив три стадії:
1)    базової підготовки;
2)    максимальної реалізації спортивних можливостей;
3)    спортивного довголіття.
Не дивлячись на наявність протиріч в наведених класифікаціях в них все-ж-таки чітко проглядається типово вікова динаміка спортивних досягнень: початок занять – піфіям – розквіт – найвищий рівень і стабілізація з можливими періодичними зниженнями.
Планування річної підготовки залежить від багатьох факторів, головними з яких є: конкретні цілі і завдання підготовки на рік, закономірності становлення спортивної форми і календар змагань. Борці достатньо високого класу беруть участь за рік в 7 – 9 змаганнях, проводячи при цьому від 25 до 30 поєдинків.
В теорії спортивного тренування прийняті поняття: мікроцикл, мезоцикл, макроцикл.
Мікроцикл – це відносно закінчена частина навчально-тренувального процесу, який охоплює декілька днів, як правило, не більше тижня. Л.П. Матвеев, наприклад, запропонував виділити в макроциклі стимуляційну (кумуляційну) і відновну фази. Прийнято характеризувати мікро цикли по структурі і направленості. В спортивній боротьбі структура мікро циклів буває різна – 5:2, 4:1, 3:1, 2:1 (відновне тренування – відпочинок). По направленості мікроцикли бувають такі: розвиваючий, ударний, втягуючий, підтримуючий, розвантажувальний, адаптаційний, реакліматизаційний, спеціалізований, контрастний та ін.
Мезоцикл – система декількох послідовно з’єднаних мікро циклів, в ході яких вирішується достатньо велика змістова задача підготовки. Типові мезоцикли включають в себе від 3 до 6 мезоциклів.
Макроцикл – це закінчений цикл спортивної підготовки, який обов’язково включає велике змагання або групу змагань. Макроцикли, звичайно, бувають річними або піврічними.
Періодизація річного циклу за Л.П. Матвєєвим, яка включає підготовчий, змагальний і перехідний періоди, в останні роки дещо видозмінилася. Річний цикл включає  тепер період фундаментальної підготовки (втягуючий, базовий, контрольно-підготовчий і шліфувальний мезоцикли), період основних змагань і перехідний період.
Найбільший об’єм роботи борці виконують в підготовчий період і також на етапі попередньої  підготовки до турнірних змагань. Під час безпосередньої основним завданням стає набуття доброї швидкісної витривалості, що досягається з допомогою інтервально-змінних методів тренування.
В останні роки все частіше використовується так зване багато циклічне планування, кількість циклів при цьому визначається числом змагань, в яких борець буде виступати. Чим відповідальніше змагання, тим триваліша до них підготовка. З однієї сторони, це зв’язано з недосконалістю календаря змагань, з другої – з його розширенням, що привело до того, що борці змагаються практично круглий рік.
Подібна практика може мати і серйозні негативні наслідки, які зв’язані з відсутністю періодів фундаментальної підготовки, з підміною цілеспрямованої підготовки натаскуванням до чергових змагань.
Не випадково тему вдосконалення підготовки борців іде ніби по двох напрямках: по-перше, цілеспрямована багаторічна дія на основні компоненти підготовленості і, по-друге, оптимізація стану безпосередньої підготовки до змагань.
В роботах першої спрямованості слід відмітити ідею А.А, Шепілова і В.П. Кліміна (1979) планувати при вдосконаленні витривалості окремі роки чотирирічного олімпійського циклу з певною переважною спрямованістю, забезпечуючи в той же час в кожному річному циклі гармонійний розвиток аеробного і анаеробного компонентів витривалості:
-    в перший рік підготовки рекомендується приділити увагу розвитку аеробних можливостей борців, достатній рівень розвитку яких дозволить закласти передумови до засвоєння великих тренувальних навантажень як по об’єму, так і по спрямованості;
-    в другий рік доцільно побудувати підготовку таким чином, щоб підвищити максимум анаеробної продуктивності. Це дасть можливість засвоїти підвищені, порівняно з минулим тренувальним циклом, спеціалізовані навантаження;
-    в третій слід вирішувати завдання підвищення максимальної аеробної продуктивності на новому, більш високому функціональному рівні. Разом з тим доцільно приділяти більшу увагу вдосконаленню анаеробного алактатного компонента витривалості. В якості засобів підвищення аеробних можливостей в цей рік доцільно використовувати рівнинно-гірську підготовку;
-    в завершальному році олімпійського циклу вирішується завдання досягнення “функціональної надлишковості”, тобто рівня витривалості, який забезпечить надійне виконання основних цілей чотирьохріччя.
 
2.Біохімічний контроль в системі комплексного контролю багаторічної підготовки дзюдоїстів.
Система комплексного контролю – одна з функцій управління підготовки дзюдоїстів високої кваліфікації. Вона повинна охоплювати всі компоненти тренувального процесу і підготовленості борців, включаючи узагальнені характеристики змагальної і тренувальної діяльності, стану здоров’я, рівня функціональної, спеціальної фізичної, техніко-тактичної і психічної підготовленості, а також і відновлювальних міроприємств. З допомогою системи комплексного контролю перевіряються і аналізуються виконання плану підготовки і при необхідності вносяться відповідні корективи.
Види обстежень. На сьогодні в підготовці висококваліфікованих борців склалась повна система обстежень: поглиблене медичне, етапне комплекс, біжуче і оперативне.
Поглиблене медичне обстеження (ПМО).
Завдання його: оцінка стану здоров’я, фізичного розвитку, функціонального стану окремих систем і всього організму в цілому, визначення доцільних лікарсько-профілактичних міроприємств і рекомендацій по плануванню і проведенню навчально-тренувального процесу. ПМО доцільно проводити 1 – 2 рази на рік на базі лікарсько-фізкультурного диспансера із залученням лікарів, які постійно працюють з командою дзюдоїстів.
Приблизна програма ПМО: оцінка стану здоров’я за результатами обстеження спеціалістів (лікаря-диспансеризатора, хірурга, окуліста, невропатолога, стоматолога, дерматолога, терапевта), а також за даними клінічних і інструментальних методик (аналіз крові, сечі, ВКГ, ПКГ і ін.); визначення складу тіла, в основному жирової і м’язової маси; оцінка функціонального стану дзюдоїстів за показниками працездатності (тредбан, велоергометр, степ-тест і ін.), біохімічного дослідження крові (молочна кислота, сечовина, цукор, кислотно-лужна рівновага і ін.), ЕКГ в спокої і після навантаження, стан нервового-м’язевого апарату; оцінка психічного стану; діагностика  психофізіологічних властивостей нервової системи (сили, рухливості, динамічної і збалансованості нервових процесів.
Етапне комплексне обстеження (ЕКО).
Його завдання – визначити рівень підготовленості дзюдоїстів, відповідність його стану підготовки і етапним модельним характеристикам, а також виконаним тренувальним навантаженням. За результатами ЕКО даються рекомендації на дальший етап підготовки. Кількість етапних комплексних обстежень відповідає кількості важливих етапів підготовки (3 – 4). Для якісного проведення ЕКО необхідно виділити окремий день, а проводити його необхідно після дня відпочинку.
Програма ЕКО повинна бути по можливості постійною, для того, щоб забезпечувалась співставленість результатів і якісний аналіз ходу підготовки.
Результати ЕКО рекомендуються заносити в спеціальні залікові картки, в яких слід мати також і модельні показники, як етапні, так і підсумкові.
У випадку, якщо в ході ЕКО у якогось дзюдоїста виявлені відхилення в стані здоров’я, то його необхідно направити на додаткове або повторне обстеження і проконтролювати хід його лікування.
Програма ЕКО повинна складатися так, щоб забезпечити тренерів інформацією про рівень підготовленості, психічний стан дзюдоїста, його адаптації до тренувальних і змагальних навантажень.
Обстеження в процесі змагальної діяльності (ОЗД) повинні допомогти тренеру оцінити в офіційних змаганнях рівень підготовленості борців, спів ставити фактичні показники із запланованими, обґрунтувати рекомендації по плануванню дальшої підготовки. В ході ОЗД реєструються різноманітність, ефективність і надійність використаного техніко-тактичного арсеналу.
Біжучі обстеження (БО). Їх завдання – оцінити переносимість тренувальних і змагальних навантажень, адаптацію до них організму, виявити індивідуальну реакцію на дію різних засобів підготовки і на цій основі конкретизувати план тренувань і відновлювальних міроприємств. Мета БО – сприяти підвищенню ефективності тренувального процесу,  індивідуалізовувати засоби і методи підготовки.
Протягом багатьох років об’єктивний контроль за тренувальними і змагальними навантаження в спортивній боротьбі залишається актуальною проблемою. В останні роки для оцінки інтенсивності і переносимості навантажень стали використовувати біохімічні методи дослідження. Проте і біохімічна характеристика боротьби є досить нечіткою і невизначеною. Це пояснюється тим, що інтенсивність м’язової діяльності борця, величина зусиль, їх тривалість зумовлені весь час змінною ситуацією. Величина навантаження залежить і від таких факторів як мотивація, якість виконання прийомів, кваліфікація противника і т. д. Крім того, в нашій країні не проводилось планомірних і послідовних біохімічних досліджень в спортивних єдиноборствах. Можливо тому, що до теперішнього часу не розроблені найбільш оптимальні біохімічні критерії інтенсивності і переносимості навантажень в дзюдо.
Найбільш перспективними є використання в якості критеріїв термінового, залишкового і кумулятивного ефектів тренування рівнів молочної кислоти (лактату), неорганічного фосфату і сечовини крові. Перші два методи (визначення в крові неорганічного фосфату і молочної кислоти) дають уяву про ре синтез АТФ, а саме по їх величині робиться висновок про потужність виконуваної м’язової роботи.
Креатинкіназна реакція, інтенсивність якої визначається по рівню неорганічних фосфатів крові, - перший за часом ресурс анаеробного ре синтезу АТФ, витраченої при м’язовій роботі. Таке алактацидне отримання енергії має велике значення в борцовських поєдинках, для яких характерні ациклічні навантаження. В середньому реєструються 12 – 16 фаз (по 5 – 6 сек.) з приблизно максимальною затратою енергії, коли креатинкіназний механізм ре синтезу АТФ є визначальним.
Найбільшими можливостями із анаеробних шляхів ре синтезу АТФ при інтенсивній фізичній роботі володіє гліколітичне фосфорилювання. Не дивлячись на його відносно невелику енергетичну ефективність (в залежності від тренованості він забезпечує 6 – 8% енергетичних потреб м’язів), гліколіз дає організму можливість адаптуватися до гіпоксій них умов. Кінцевим продуктом гліколізу є молочна кислота, яка присутня в крові і в стані спокою (1 – 2,5 ммоль / л).
 
Список використаної літератури
1.Андрюхин М.А. Значение гипоксии как фактора, влияющего на работоспособность спортсменов // Выносливость у спортсменов. – М., 1971. – С.46- 51.
2.Бакушев Г. Врачебно-педагогическая характеристика спортсменов // Спортивная борьба: Ежегодник. -  М.: ФиС, 1975. - С.28 – 29.
3.Гольник Ф.Л. Биомеханическая адаптация к упражнениям: анаеробный         метаболизм // Наука и спорт / Сб. обзорн. стат. /  М., 1982. – С.14 – 59.
4.Гукасов В.М. Использование параметров кинетики перекисного окисления липидов для оценки функционального состояния организма спортсменов // Теория и практика физической культуры. – 1987. – №5. – С.44.
5.Емешин  К.Н., Николайчук А.И. Тест для оценки специальной работоспособности самбистов // Спортивная борьба: Ежегодник. - М.: ФиС, 1981. - С.55 – 56.
6.Залесский М. Биохимический контроль в беге на выносливость // Лёгкая атлетика – 1979. – №6. – С.27.
7.Иорданская Ф.А. Гипоксическая модель для определения уровня развития выносливости по некоторым показателям енергетического обмена // Выносливость у спортсменов. – М.: ФиС, 1971. – в.1. - С.31 – 46.
8.Кальницкая В.Е. Изменение перекисного обмена у тяжёлоатлетов в условиях систематической мышечной деятельности // Теория и практика физической культуры. – 1983. – №3. – С.28.
9.Карпман В.Л. Исследования фызической работоспособности // ФиС, 1987. – С.215.
10.Краснова А.Ф. Исспользование липидов биохимического контроля в процессе подготовки спортсменов, специализирующихся в мотоспорте // Теория и практика физической культуры. – 1984. – №12. – С.21.
11.Матвеев С.Ф., Фетисов В.И., Бойко В.Ф, Адырхаев С.Г. Управление подготовкой олимпийцев в спортивной борьбе с учётом структуры соревновательной деятельности // Современный олимпийский спорт: Тезисы докладов международного научного конгресса. – К.: КДИФК, 1993. – С.164 –166.  
12.Муравьев А.В., Симонов М. И. Комплексная оценка состояния кровообращения при мышечной деятельности. – М., 1983. – С.15.
13.Писменский И.А., Коблев Я.К., Сытник В.И. Многолетняя подготовка дзюдоистов. – М.: ФиС, 1982.
14.Плахтій П.Д. Тестування, оцінка та корекція функціонального стану школярів. Навчальний посібник. – К.-П.: КПДПУ, 1997. – С.112.
15.Сахновский К.П. Пути оптимизации процесса построения многолетней спортивной подготовки // Современный олимпийский спорт: Тезисы докладов международного конгресса. – К.: КДИФК, 1993. – С.194 – 195.  
16.Скерневичус И.П. Исследование динамики мочевины в крови у лыжников – гонщиков под влиянием различных тренировочных нагрузок // Теория и практика физической культуры. – 1978. – №6. – С.42.
17.Табаа Фауаз Аль. Многоцикловая система годичной подготовки, ориентированая на достижении наивыссших результатов в главных соревнованиях // Современный олимпийский спорт: Тезисы докладов международного конгресса. – К.: КИФК, 1993. – С.213 – 215.  
18.Хокачка П., Соперс Дж. Биомеханическая адаптация. – М.: Мир, 1988. – С.98.
19.Холоши Д.О. Биохимическая адаптация физической нагрузки: анаеробный метаболизм // Наука и спорт. - М.: Наука, 1982. – С.80 - 86.
20.Цепова Н.И. Биохимический контроль в условиях соревновательной деятельности футболистов // Теория и практика физической культуры. – 1984. – №7. – С.21.Search:
????????...

алкоголь,тютюн,та наркотики та їхній вплив на нервову систему реферат

партнери України

що у своїх працях писав Страбон про Україну

мистецтво скоморохів

політичні вчення англії гоббс,локк

твір на тему зображення покріпачення України у романі Хіба ревуть воли як ясла повні

яке призначення програми електронних таблиць

значення,характер визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького

вислови педагогів про урок

михайло старицький не судилось повне оповідання?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010