.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Теми курсових робіт світова економіка  


Теми курсових робіт світова економіка

1.    Ключові чинники та тенденції розвитку світової торгівлі.
2.    Теорії міжнародної торгівлі.
3.    Торгівельна політика економічно розвинених країн.
4.    Місце економічно-розвинених країн у світовій економіці.
5.    Торгівельна політика нових індустріальних країн.
6.    Місце нових індустріальних країн у світовій економіці.
7.    Торгівельна політика країн що розвиваються.
8.    Місце країн що розвиваються у світовій економіці.
9.    Структура та тенденції світового ринку послуг.
10.    Роль та місце інвестицій у функціонуванні світової економіки.
11.    Прямі та портфельні інвестиції в системі розвитку світової економіки.
12.    Міжнародна інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій.
13.    Експорт та імпорт капіталу.
14.    Міжнародна трудова міграція.
15.    Людський капітал на сучасному етапі розвитку світової економіки.
16.    Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили.
17.    Управління валютним курсом, місце та роль у регулюванні експортно-імпортних операцій.
18.    Міжнародний ринок капіталу.
19.    Вплив міжнародних валютно-фінансових та кредитних установ на розвиток світової економіки.
20.    Економічна політика зони Євро.
21.    Концепції міжнародної інтеграції.
22.    Формами інтеграційних угруповань та розвиток інтеграційних процесів.
23.    Ефекти економічної інтеграції.
24.    Інтеграційні процеси в країнах Південно-Східної Азії.
25.    Інтеграційні процеси в країнах Північної Америки.
26.    Інтеграційні процеси в країнах Латинської Америки.
27.    Україна в європейських інтеграційних процесах.
28.    Проблеми розвитку інтеграційних процесів в Африці.
29.    Міжнародна торгівля ліцензіями та "ноу-хау".
30.    Інжиніринг в світовій економіці.
31.    Науково-технічна революція та її вплив світову економіку.
32.    Впливу технічного прогресу на світову економіку.
33.    Розвиток міжнародного ринку технологій.
34.    Ціноутворення на світових товарних ринках.
35.    Ціноутворення науково-технологічної продукції.
36.    Економічні ефекти науково-технічного співробітництва.
37.    Україна в міжнародних науково-технічних зв'язках.
38.    Інфраструктура світової економіки.
39.    Глобальні проблеми світової економіки та шляхи їх вирішення.
40.    Валютні кризи і валютні проблеми світової економіки.
41.    Теорії вивозу капіталу та інвестицій.
42.    Роль банківської системи у світовій економіці.
43.    Платіжний баланс країн з перехідною економікою.
44.    Порівняльна характеристика американської та європейської моделей економічного розвитку.
45.    Моделей економічного зростання світової економіки.
46.    Прогнозування валютного курсу країн з перехідною економікою.
47.    Країни Південно-Східної Азії в світогосподарських зв'язках.
48.    Вплив валютного курсу на торговельний баланс.
49.    Країни Південно-Східної Азії в системі міжнародного руху капіталу.
50.    Розвиток світового ринку технологій.
51.    Порівняльні переваги України у світовій торгівлі.
52.    Передумови виникнення криз на світовому фінансовому ринку, способи їх передбачення.
53.    Вплив фіктивного капіталу на світову фінансову систему.
54.    Механізм управління валютним курсом країн з перехідною економікою.
55.    Валютне регулювання в Україні: проблеми та підходи.
56.    Міжнародне кредитування малого і середнього бізнесу.
57.    Фінансування зовнішньоторговельних операцій.
58.    Вільні економічні зони.
59.    Діяльність транснаціональних корпорацій в країнах з перехідною економікою.
60.    Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.
61.    Тарифне регулювання міжнародної торгівлі.
62.    Міжнародна конкурентоспроможність підприємств.
63.    Спільне підприємництво як форма залучення іноземних інвестицій.
64.    Комерційні ризики в зовнішньоекономічній діяльності, методи їх зниження.
65.    Мікро- та макрорівні зовнішньоторгівельної політики.
66.    Економічна ефективність інвестиційних проектів.
67.    Місце іноземних інвесторів у приватизаційних процесах.
68.    Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.
69.    Міжнародний маркетинг в системі господарських операцій.
70.    Проблеми і перспективи застосування лізингу в міжнародних відносинах.
71.    Передумови інтеграції України до ЄС.
72.    Світові фондові ринки, їх функції, структура та тенденції розвитку.
73.    Антидемпінгове регулювання на світовому ринку.
74.    СОТ/ГАТТ в системі глобалізації світової економіки.
75.    Роль венчурного бізнесу в розвитку інноваційних процесів.

Search:
????????...

зображення покріпачення україни в романі панаса мирного «хіба ревуть воли, як ясла повні

Характеристика образів Хазяїн

Чіпка - борець за справедливість чи за зло

твір на тему ахіл

В чём трагедия Жульена

зів'яле листя франка історія написання

основні етапи розвитку соціологічної думки

Виховний захід з німецької на тему "Брейн Ринг"

цитатна характеристика тіні забутих предків

Українська драматургія і театр 70-90-х років?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010