.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Зникаючі рослини 


Зникаючі рослини

Зміст:

Вступ...........................................................................................................3
Зникаючі види рослин...............................................................................4
Вимерлі види рослин…………………………………………………….12
Висновок....................................................................................................15
Список використаної літератури.............................................................16

Вступ.

Чисельність багатьох рідких і зникаючих видів дикоростучих рослин скорочується через  пряме знищення їх людиною. Особливо яскраво ця тенденція виявляється на прикладі ранньоквітучих рослин, що збираються, переважно, з метою подальшого продажу. Незаконна торгівля дикоростучими пролісками (галянтусами), цикламенами, крокусами й іншими рідкими рослинами здобуває усе більш організований характер і зростаючі масштаби, завдає величезної шкоди популяціям цих видів, а значить - і природі в цілому.
Протягом  останніх років суспільна неполітична некомерційна організація "Рух студентських Дружин по охороні природи" щорічно проводить операцію "Первоцвіт" - комплекс заходів щодо збереження рідких видів ранньоквітучих рослин. Операція багатопланова і містить у собі еколого-просвітительські, пропагандистські й оперативні заходи. Рух ДОП активно співробітничає з державними природоохоронними органами і різними громадськими організаціями, зацікавленими в рішенні цієї проблеми. За останні кілька років число неурядових і державних організацій, що працюють по напрямку "Первоцвіт", помітно збільшилося, робота стала більш ефективною. Однак, існує нагальна потреба підвищення рівня цієї діяльності. Саме з такою метою і був підготовлений даний довідково-методичний збірник.


Зникаючі види рослин

Galanthus nivalis L. - Пролісок білосніжний
Цибулина діаметром 1 см з бурими зовнішніми лусочками; листи лінійні, шириною до 1 см, плоскі навіть у почкосложенії, досить тупі, під час цвітіння з восковим нальотом. Квітконосне стебло циліндричне, під час цвітіння в 2 рази вище листів. Оцвітина з 6 пелюстків, зовнішні його частки білі, зворотньо яйцесхожі, довгасті, звужені до підстави, довжиною 15-20 мм, шириною 8 мм, нагорі з загнутими краями, тому здаються гострими; внутрішні частки в 2 рази коротше зовнішніх, назад-клиновидно-яйцеподібні, із глибокою серцеподібною виїмкою, і почковидно-серцевидною або подковосхожою зеленою плямою. Пильовики на дуже коротких ніжках, що сидять у підстави часток оцвітини, донизу розширені, догори сильно відтягнуті, що закінчуються остроконечием. Стовпчик нитковидний, з гострим рильцем. Цвіте в січні-квітні. Квітки запилюються в основному бджолами. Розмножуються насіннями і дочірніми цибулинами. Квітконосні утечі формуються в пазухах м'ясистих чешуй цибулини, а верхівкова крапка росту залишається вегетативної.
Розповсюджений у південних районах європейської частини, у Предкавказзі. Зустрічається в широколиственних лісах на вологому ґрунті.
Росте в широколиственних дубових, дубово-грабових, букових, значно рідше змішаних дубово-соснових, буково-соснових лісах, серед чагарників, на лісових галявинах, узліссях. На Україні в значній кількості досить часто зустрічається на Закарпатті, у Карпатах, Прикарпатті, трохи рідше на Волино-Подільській і Придніпровській височинах і дуже рідко на Лівобережжі - усього кілька місцезнаходжень у Чернігівській і Полтавській областях.
Варварське знищення мільйонів квітучих рослин веде до того, що кількість їх поступово зменшується, скорочується кількість місцезнаходжень. У багатьох місцевостях проліски вже цілком знищені - наприклад, колись у Голосеєвському лісові їх була безліч, а тепер вони вже зовсім там зникли. Знищено проліски також у найближчих околицях Києва, Житомира, Тернополя й інших великих міст.


КАНДИК Cем. Liliaceae
Багаторічна трав'яниста цибулинна рослина, стебло прямостояче, біля середини з двома супротивними сизими крапчатими яйцевидно-довгастими або зеленими загостреними еліптичними листами; квітки одиночні; оцвітина поникла з 6 листочків, при підставі колокольчато-зближенних, вище розбіжних і загибаючихся назовні; тичинок 6 з лінійно довгастими пильовиками, тичиночні нитки при підставі лінійні, посередині веретеноподібно роздуті і на вершині сильно витончені; стовпчик нитковидний, що нагорі товщає з 3-х роздільним рильцем; коробочка назад-яйцеподібна з деякими насіннями.
1.    Кандик кавказький - Erythronіum саucasіcum Woronow, занесений у Червону книгу РСФСР (ІІІ категорія), Червону книгу СРСР,"Перелік рідких, зникаючих рослин флори, що скорочуються в чисельності"  і віднесений до числа охоронюваних рослин Чорноморського узбережжя Кавказу. Росте в лісах Колхіди, зрідка заходить на Північний Кавказ, є ендемиком цих районів.
2.    Кандик собачий зуб - Erythronіum dens-canіs L., занесений у Червону книгу України (ІІ категорія), Червону книгу СРСР. Виростає зрідка і спорадично в передгір'ях Карпат і в деяких острівних нахожденнях у Львівській обл., де знаходиться на східній границі ареалу. Південносхідноєвропейський вид. З чотирьох видів роду, що виростають у СНД, цей вид перебуває під найбільшою загрозою зникнення.


ЧУБАРКА МАРШАЛЛА (Corydalis marschalliana Pers.)
Покритосеменні — Angiospermae Класс Двудольные — Dicotyledones
Сімейство Дим’янкові — Fumariaceae
Статус. III категорія. Вид, що зустрічається в невеликій кількості і на обмеженій території.
Особливості морфології і біології. Багаторічна трав'яниста рослина з бульбою-коренем у ґрунті на глибині 8-15 см. Багаторічна частина рослини представлена розеточною утечею з пазушними генеративними втечами, розвиток якого відбувається за один рік. Листи розеточної втечі розвиваються протягом  двох років, темно-зелені, широкі, на довгих черешках, двічи-тройчаторозсечені, серединна частка велика, Відділ Покритосемені - Angіospermae Клас Двочасткові - Dіcotyledones Сімейство Дим’янкові - Fumarіaceae
Статус. ІІІ категорія. Вид, що зустрічається в невеликій кількості і на обмеженій території.
Особливості морфології і біології. Багаторічна трав'яниста рослина з бульбою-коренем у ґрунті на глибині 8-15 см. Багаторічна частина рослини представлена розеточною утечею з пазушними генеративними втечами, розвиток якого відбувається за один рік. Листи розеточної втечі розвиваються протягом  двох років, темно-зелені, широкі, на довгих черешках. Бічні частки різні: внутрішні - великі, зовнішні - більш дрібні. Узимку вже закладається брунька майбутньої генеративної втечі, протягом  весни - літа - осені розвиваються квітки, наприкінці  січня починається підземний ріст рослини. У березні - квітні генеративна втеча з'являється над ґрунтом і зацвітає. Квітки білі або кремові, неправильної форми, зі шпорцем, зібрані у велику на довгому квітконосії кисть. Плід - стручковидна коробочка, насіння дозрівають у травні, мають світлий придаток і розносяться мурахами. Розмноження переважно насінне, лише деякі особи з підвищеною життєвістю здатні утворювати нові рослини внаслідок розпаду бульби на окремі частини. Декоративне.
Поширення. По лісах центральної Європи, у Криму, на Кавказу, Малій Азії. У Смоленській області поки відзначена на Сокольїй горі біля залізничної станції Колодня.
Місця обитання. Широколиственні ліси на досить багатих і вологих ґрунтах, лісові низини [1-4].
Ужиті заходи охорони. Занесена в список рідких і зникаючих рослин ряду областей Росії і СНД [1-4].
Необхідні міри охорони. Обстеження відомих і виявлення нових місцезнаходжень виду, збереження природних умов обитання, заборона збору рослини.


Кандик кавказький Erythronium caucasicum
Розділ: Покритосеменні або квіткові
Сімейство: Лілейні Liliaceae
Рід: Erythronium  Статус: 3 (R). Рідкий вид. У РСФСР - північно-західна ділянка ареалу. Внесений у Червону книгу СРСР
Поширення: Зустрічається в Краснодарському краї: від Новоросійська, Гарячого Ключа і Майкопа до східної границі краю, особливо часто в межах Кавказького заповідника, повсюдно на хребтах у районі Червоної Галявини (м. Ачишхо, Псеашхо, Чугуш, Ассара, Аибга й ін.), а також в околицях Ставрополя. У СРСР, крім того, росте на заході Грузії; поза СРСР - у Північному Ірану в горах Эльбурса (1-5).
Екологія: Росте в лісах нижнього гірського пояса й у високогір'ях (від верхньої границі лісу до альпійського пояса), на галявинах у листяних або змішаних лісах, на лугах у  снігу, що тане. Місцями зустрічається рясно, іноді створює аспект. Ранньовесняний ефемероїд, цибулина якого щорічно відновляється. Розмножується переважно насіннями.
Фактори, що лімітують: Збір квітів на букети і викопка цибулин садівниками-аматорами. У високогір'ях зберігається краще, тому що встигає перецвісти до початку туристського сезону.


Тюльпан Шренка Tulipa shrenckii
Розділ: Покритосеменні або квіткові
Сімейство: Лілейні Liliaceae
Рід: Tulipa
Поширення: У РСФСР зустрічається на півдні і південно-сході європейської частини республіки: на південно-сході Воронезької обл. (1), у Ростовської, Саратовської, Волгоградської, Астраханської областях, на півдні Куйбишевської обл. (2), в Оренбурзькій обл. (у середньому плині р. Урал) (3), у Калмицької АРСР, а також на Північному Кавказу: у Краснодарському краї на хр. Маркотх (4, 5), на значній частині Ставропольського краю (6, 7), у Кабардино-Балкарської, Північно-Осетинської і Чечено-Інгушської АРСР по Тереку (4, 8), у північних районах Дагестанської АРСР (9). У СРСР, крім того, розповсюджений на півдні і сході України, включаючи Крим, у Північному і Західному Казахстану, на півночі Середньої Азії; поза СРСР - у Китаєві і Північному Ірану, але, імовірно, заміщається там близькими видами.
Екологія: Зустрічається в складі степових і статі пустельних співтовариств, на вапнякових і крейдових оголеннях від низовини до передгір'їв, піднімається до 600 м над рівнем моря. Активна життєдіяльність присвячена до весен йому періодові.
Фактори, що лімітують: Оранка цілинних степів, збір надземних частин рослин на букети і як лікарської сировини, що веде до виснаження і загибелі цибулин. Багато місць перебування виду, мабуть, уже втрачені, зокрема  в Ставропольському краї (10).

Беквитія крижана Beckwithia glacialis
Розділ: Покритосеменні або квіткові
Сімейство: Лютиковые Ranunculaceae
Рід: Beckwithia

Поширення: У СРСР зустрічається тільки в РСФСР у Хибинському горном масиві (центральна частина Кольського острова). Поза СРСР розповсюджений у субальпийском, альпійському і гірничо-тундровому поясах гір Скандинавії, Середньої Європи, Східної Гренландії, Ісландії, Фарерських островів, півдня Шпицбергена, о. Ян-Майена (1, 2).
Екологія: Найбільш характерні місцеперебування виду в Хибинських горах - плато, розташовані в поясі гірної арктичної пустелі (висота 900-1100 м над рів. моря). Зустрічається також на зволожених осипах, кам'янистих  висипках і скелях, по берегах річок, у місцях пізнього сходу снігу в гірничо-тундровому поясі. Для всіх типів місцеперебувань характерні розріджений рослинний покрив і достатнє зволоження. В умовах Хібін насінне поновлення виду гарне, популяції представлені різновіковими особями, але рослини розвиваються повільно, в умовах плато в ювенільному стані особи знаходяться до 7-9 років (3).
Фактори, що лімітують: Вузька екологічна амплітуда виду, відкриті гірські розробки, посилений збір рослини ботаніками (4).

Вимерлі види рослин
Ми дуже мало знаємо про перші рослини, бо вони всі вимерли, та й викопних решток тих рослин знайдено небагато. Проте вчені все ж за відбитками, залишеними давніми рослинами, змогли відтворити не лише зовнішній вигляд перших мешканців суші, але й вивчити особливості їхньої будови.
Наука, що вивчає викопні рослини, називається палеоботанікою і є галуззю ботаніки.
Основним способом розмноження перших наземних рослин як вимер-лих, так і сучасних було спорове розмноження, яке характерне і для во-доростей, про що ви вже знаєте. Всі вищі рослини, які розмножуються спорами, ботаніки об'єднують під спільною назвою - вищі спорові ро¬слини. До них відносять відділи Риніофіти, Зостерофілофіти, Тримсрофіти, Псилотофіти, Бріофіти (Мохоподібні), Лікоподіофіти (Плауноподібні), Еквізетофіти (Хвощеподібні) і Поліподіофіти (Папоротеподібні). Пред-ставники перших трьох відділів - виключно вимерлі рослини, інші від¬діли представлені як вимерлими, так і сучасними групами рослин (так¬сонами).
Спільним для всіх рослин, що освоїли для свого існування сушу, яка є значно складнішим для життя середовищем, є розчленування тіла на надземну і підземну частини відповідно до двох частин середовища -  повітряного і ґрунтового.
До відділу Ринієподібні належать виключно викопні рослини, які жил и па Землі близько 450 млн. років тому. Перші наземні рослини зростали на берегах водойм і мілководдях, що час від часу затоплювалися або підсихали.
Вперше риніофіти були знайдені в Канаді ще 1859 року. Але тоді ця знахідка залишилася поза увагою вчених. І знову їх відкрили восени 1912 р. біля села Райни (звідки вони й отримали свою назву) в Шотландії сільський лікар У. Маккі, що для власного задоволення займався і геологією, зробив зріз у породі і раптом побачив прекрасно збережені рослинні залишки. На голому, тонкому стеблі знаходились трохи витягнуті в довжину кульки з товстими стінками. Як з'ясувалося пізніше, це була найдавніша на Землі рослина.

Перші рослини
Риніофіти мали дуже примітивну будову. Їх тіло складалося з гілочок, які щоразу розгалужувалися на дві рівні частини. Такий спосіб роз-галуження називають дихотомічним. У них ще не було листків і справж¬ніх коренів. До ґрунту риніофіти прикріплювалися ризоїдами (від грец. ридза - корінь і еідос - вигляд). Проте внутрішня будова у них вже була набагато складніша, ніж у водоростей, що дозволило їм вижити на суші. Так, у покривній тканині риніофітів з'являються продихи, через які від¬бувається газообмін і випаровування води. Пересування речовин здій¬снюється спеціальними клітинами, які утворюють спеціалізовану про¬відну тканину. Проте механічних тканин, які могли б забезпечити опо¬ру надземним органам, риніофіти не мали. Тому, імовірно, вони і були невеличкими рослинами, які не перевищували 50 см за висотою при діа¬метрі стебла 0,5 см. Гаметофіти риніофітів не відомі. Нині відомо декілька десятків видів риніофітів.
Вчені вважають, що всі відділи сучасних наземних рослин походять саме від риніофітів.
Найдавнішим представником відділу Риніофіти є куксонія. Вона ста-новила собою невеличкий кущик до 7 см заввишки. Росла звичайно на заболочених низовинах. Залишки куксоній і схожих рослин (хлорнеофіта, ринії, псилофіта) знайшли в Чехії, у США, у Західному Сибірі.
Найкраще вивчена ринія, імовірно, найбільша з усіх, жила на бо-лотистих місцях і сягала 50 см заввишки, а товщина стебла — близько 5 мм. Стебло в ринії завершувалося куполом, де знаходилися спори.
Від риній виникли псилофіти. Псилофіти - це сучасні тропічні і субтропічні рослини. Їх відомо всього близько 20 видів. Вони не мають листків і галузяться дихотомічно. Середня висота рослин 25-40 см, хоч окремі види псилофітів сягають 1 м заввишки.
Внутрішня будова у псилоподібних така ж примітивна, як і у риніофітів. Проте, па відміну від останніх, у них добре вивчений гаметофіт, який розвивається у ґрунті або тріщинах кори дерев. Гаметофіти дуже дрібні, не більші 2 см, мають вигляд нитки і дихотомічно галузяться.

Висновок.

Пиродно-охороний фонд України утворює безліч заповідників, національних природних парків, природних заказників, пам'ятників природи, а також рідкі, що знаходяться під погрозою зникнення рослини і місця їх знаходження.
Можна затверджувати, що в країні створена досить розгалужена мережа з різних по своєму призначенню охоронюваних територій - від заповідника до пам'ятників природи. Ефективно функціонувати система охоронюваних територій може при виконанні найважливішої умови - дотримання режиму діючої охорони у відповідності зі статусом об'єкта. Без виконання цієї умови система охоронюваних територій може бути безповоротно втрачена.
З метою збереження розмаїтості природи області необхідне збільшення кількості пам'ятників природи обласного і місцевого значення.
Охорона заказників і пам'ятників природи і їхнє використання в наукових і просвітительських цілях  припускають обов'язкову участь установ лісового господарства, громадських організацій, шкіл, шкільних лісництв і окремих краєзнавців. Координатором усієї цієї роботи на місцях повинні стати районні комітети екології і природних ресурсів.

Список використаної літератури.

1.    Белоусова Л. С., Денисова Л. В., Редкие и исчезающие растения, М., 1974.
2.    М.Аксенова, Г.Вильчек «Энциклопедия для детей» том 2 Биология
3.    Животный мир: проблемы охраны и использования (Н.Н. Веденин, "Журнал украинского права", N 12, декабрь 2002 г.)
4.    Состояние окружающей среды и природоохранная деятельность в субъектах Украины. Сборник докладов. 472 стр.

Search:
????????...

лабораторна робота з фізики

документи, що входять до особова справа учнів профтехучилищ

аміак вплив на людину

Вимоги до житлового будинку

форми полiтичних рiшень

приказки про скнар

винаходи середньовіччя

зовнішньоторговельний контракт експорт цукру зразок

Опис програй за правилами мови програмування.

якості характеру дитини?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010