.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Культура американця 


Культура американця

ЗМІСТ:
Вступ....................................................................................................................3

Розділ 1. Культура країни: традиції і сучасність.............................................4
1.1 Коротка характеристика США....................................................................4
1.2. Сучасний американець, який він насправді..............................................7

Розділ 2. Національні особливості ведення взаємин з американцями...........9
2.1. Бізнес-етикет в Америці..............................................................................9
2.2 Американці на ділових переговорах.........................................................12

Розділ 3. Рекомендації зі спілкування з представниками країни.................15
3.1. Класифікація американської культури по Р. Льюису і Е. Хофстеде....15
3.2 Як поводитися  з американцями................................................................21

Висновки............................................................................................................25

Список використаної літератури.....................................................................28


Вступ.

На рубежі другого і третього тисячоріч стає більш очевидним, що людство розвивається по шляху розширення взаємозалежності різних країн, народів і їхніх культур.
Культурна розмаїтість не щось  таке, що завтра зникне, давши нам, можливість будувати плани виходячи з допущення, що ми розуміємо один одного. Саме по собі це явище таїть багатства, вивчення яких може принести невимірну користь не тільки тим, що розширить наш кругозір, але і тим, що підвищить ефективність наших стратегій ділової активності. Люди різних культур користуються тими самими   основними поняттями основними поняттями, але вкладають у них різний зміст. Це визначає особливості їхнього поводження, що часто представляється нам ірраціональним і протилежним тому, що ми вважаємо очевидним. Поводження інших народів має свої причини. Тут існують свої характерні риси, закономірності і традиції.
Увага до культурних коренів і національних особливостей інших людей, як у суспільстві, так і в сфері бізнесу дозволить нам передбачати і дивно точно прорахувати те, як вони будуть реагувати на наші пропозиції. Більш того, ми зможемо деякою мірою  пророчити їхнє відношення до нас. Практичне знання базових рис інших культур зведе до мінімуму неприємні сюрпризи, дасть нам необхідне розуміння, що дозволить перебороти колишніх труднощів спілкування з представниками інших країн.
Таким чином, ціль нашої курсової роботи одержання і розширення знань в області ділових міжкультурних взаємодій на прикладі Сполучених Штатів Америки.

Розділ 1. Культура країни: традиції і сучасність
1.1 Коротка характеристика США

Сполучені Штати Америки мають найбільшу економіку у світі - у 4 рази крупніше економіки будь-якої країни (за винятком Японії) і в 10 разів крупніше економіки Росії. Америка лідирує по обсязі торгівлі, по промисловому виробництву продуктів харчування, а також по наданню допомоги іншим державам. Крім того, США багато витрачають, будучи найбільшими споживачам споживачем енергії, нафти, пшениці, олійних зерен, гуми, міді, свинцю, цинку, алюмінію, олова, кава і какао. У США мається чотири самих завантажених у світі аеропорту, довжина й обсяг пасажирських перевезень яких у три рази більше, ніж у будь-якій  іншій країні. У США самі довгі у світі мережі автомобільних і залізниць . Тут більше, у будь-якій іншій країні, власників автомобілів, телефонів, холодильників, телевізорів, відео приймачів, посудомийок і мікрохвильових печей. Американці більше всього витрачають на туризм і одержують самий великий прибуток від туризму (майже в 2 рази більше, ніж Франція, що займає друге місце). США лідирують у споживанні води, у викиді забрудників навколишнього середовища і виробництві газетного папера. Крім того, у США найвищий  рівень розводів і убивств.
Чисельність американців понад 182 млн. чола. В антропологічному відношенні вкрай неоднорідні. Ядро народу склали представники великої негроїдної раси і нечисленні елементи американської. Окремої етнографічної групи американців є афро-американці, говорять на американському варіанті англійської мови. Писемність на  латинській основі. Більшість віруючих - протестантів, значна частий - католики, є прихильники численних сект і нетрадиційних культів.
Характерною рисою етнічної історії американського народу завжди була расова й етнічна  розмаїтість його компонентів. Європейські колоністи, предки гнітючої більшості сучасних американців, у 16 столітті стали переселятися в Північну Америку, відтискуючи її корінних жителів індіанців з їхніх земель і винищуючи них. При цьому запозичали в індіанців деякі елементи матеріально-духовної культури. Європейці вводили в Америку африканців, звертаючи них у рабство. Раби-африканці піддавалися  найжорстокішої експлуатації. У нових умовах, засвоюючи і виробляючи  нову мову  і культуру, вони складалися в афро-американську етнорасову спільність і зробили великий вплив на побут і культуру американського півдня.
Спочатку в зв'язку з перевагою англійських колоній Північної Америки велику частину населення європейського походження складали вихідці з Англії і її володінь. Це визначало ведучу роль англійської мови  і культури, що у процесі формування американської етнічної спільності, але Англійські традиції одержали в   Америці самобутній розвиток і валилися культурному впливові вихідців з інших народів Європи (голландців, німців, французів, а також індіанців і африканців, чому сприяли змішані шлюби).
Американська нація сформувалася в ході війни  за незалежність (1775-1783). У процесі і первісній консолідації на початку 19 століття визначився поділ країни на 3 економіко-географічних і культурних райони торгово-промисловий і фермерський сівбі, рабовласницька Південь і  заселя швидко Захід, населення яких відрізнялося культурно-побутовими і язиковими особливостями.
На сьогодні гнітюча більшість американців живе в містах і пригородах, зайнято в промисловості і сфері обслуговування. Система споріднення англійського типу. Американця надзвичайно мобільні. Переміщення головним чином у захід, почасти в південні штати. Особливості етнічної історії американців відбиває народна професійна культура. Широко відзначаються національні свята, насамперед  день незалежності - 4 липня. Побутові свята - день віддяки (останній четвер листопаду), день матері (2-і воскресіння травня).
Для сучасної культури американців характерна масова стандартизація способу життя, його комерціалізація.
Велику роль грають національні види спорту: бейсбол, баскетбол,  а також  бокс, регбі, хокей. Дуже розповсюджений туризм. У фольклорі сполучаться казки європейського, індійського й африканського походження; характерна риса нового американського фольклору - сучасні сюжети, що з'явилися під впливом технічного прогресу. Для музичного  фольклору також характерний синтез європейських і африканських традицій.

1.2    Сучасний американець, який він насправді.

США як державне утворення в різні історичні періоди оцінювалися по-різному - коли зі співчуттям, коли з обуренням, коли з замилуванням, коли зі страхом, - але характер жителів цієї країни викликав однозначне неприйняття. Надмірна діловитість, жадібність, егоїзм, що сполучиться з неввічливістю, брутальністю, без духовністю і відсутністю гарних манер  - такі риси споконвіків  приписуються американцям.
Загалом, американці - сущі діти: горлатих, цікаві, секретів зберігати не уміють, витонченістю не відрізняються, у суспільстві поводяться  негарно.
Сторонній людині легко може одуріти від однієї вже американської гучної дружелюбності, особливо в центральних і південних штатах. Стоє вам виявитися в літаку на сусіднім місці з американцем, і він негайно почне звертатися до вас запанібрата, довідуватися "Ну, як вам Сполучені Штати?", викладати інтимні подробиці свого останнього розводу. Зазивати до себе на вечерю, пропонувати грошей у борг, а на прощання ще й облапить - будь здоровий. Це зовсім не виходить, що назавтра він зможе згадати, як вас кличуть. Американська дружелюбність - свого роду фізіологічна потреба. Вони люблять любити ближнього і люблять, щоб любили них. Однак мандрівник з розумом досить швидко розбирається, що кілька щасливих  хвилин у суспільстві американця зовсім ні до чого не зобов'язують. Американці страшно бояться, що їх до чого зобов'яжуть. Це нація, для якої самою стійкою формою людських взаємин є поверхневе знайомство.
Масштаб і розмах властиві американцям. У них усі повинно бути самим-самим. Їхнього почуття, мова, емоції - усе мало-мало перебільшено. Так усебічні вигуки американських туристів уже багато років діють на нерви населенню різних країн світу. При цьому їм треба показати тільки "саме" - саму стару церкву, найбільшу  картину, найгучніший  дзвін, самий дорогою палац.
Оптимізм є невід'ємною частиною способу життя американця. Що б не відбувалося у твоєму житті, усі добре, інакше бути на може. "Don't worry, be happy" (Не хвилюйся, будь щасливий!) умовляють рядового американця з екрана телевізора. Знаменита американська форма вітання звучить як пароль і відкликання: "Як справи?", відповідь повинна бути неодмінно: "Усе добре!" і ніяк інакше. Простота і наївність відрізняють жителів США. Їм властиво дитяче сприйняття світу, у якому є тільки чорне і біле, добро і зло, правда і неправда і немає півтонів, причому щирими завжди є американські цінності.
Наївність американців особливо помітна при їхньому зіткненні з росіянами. Вони так щиро вірять у не погрішність і правильність своєї системи, що не в змозі відчути неправду, навіть при всій їхній комерційній хватці. Серйозний літній бізнесмен зі сльозами на очах розповідав про бідного художника з Росії, що, приїхавши в Америку, перейшов на нову віру, тому що, ввійшовши в їхню церкву, "відчув якесь печіння в груди, начебто  там спалахнуло полум'я". Той факт, що цей перехід означав ще посвідка на проживання, матеріальної допомоги і навіть дах над головою, ніяк не зв'язувався в бізнесмена з моментом "просвітління".
У даній главі ми розглянули характерні риси сучасного американця, перейдемо тепер  до особливостей ділової взаємодії з американцями: які ж вони і що необхідно враховувати, як поводитися  з представниками даної культури?Розділ 2. Національні особливості ведення взаємин з американцями

Національна ділова культура в першу чергу містить у собі норми і традиції ділової етики, нормативи і правила ділового етикету і протоколу.

2.1. Бізнес-етикет в Америці

Стиль взаємодії в діловому світі США характеризується прагматизмом, зневагою до традицій, стислістю і силою даного партнером слова. Для американців важливі індивідуальність і права особистості. У будь-якій кризовій ситуації американцеві важливо виглядати здоровим, енергійним і упевненим у собі. Американці не ховають свою пристрасть  до грошей. Вони будуть неодмінно повідомляти вам, що скільки коштує і яку суму вони одержують у рік. Цю цифру прийнято трохи перебільшувати.
Робота для американця повинна бути цікавою, приємною і необтяжливої. Відносини до роботи на східному і західному узбережжях у корені відрізняються. У Каліфорнії американці намагаються виглядати так, начебто вони зовсім не працюють,  а на  сході прийнято показувати, що трудишся в поті чола.
Американці звикли сприймати кожну фразу дослівно. Іронія, схований зміст або язикові «изыски» зіб'ють них з користі. Вони з працею розуміють тонкі натяки. Так що не перевантажуйте свого співрозмовника. Самі американці завжди, говорять те, що думають, навіть коли найкраще  промовчати.
Діловий етикет американських колег по маркетингу, рекламній  справі або PR ґрунтується на професіоналізмі і повазі. Якщо американці влаштовують ділову зустріч, то вона неодмінно спрямована на рішення задач, а не на дружні  бесіди. Вам належить подбати про те, щоб інформація про вашу фірму і необхідна документація була поширена до початку ведення переговорів, щоб уникнути втрати часу.
Американці воліють мати достовірні зведення про тих, з ким вступають у контакт (зокрема , вони наполягають на наданні зведень про учасників переговорів: хто, де і ким працює), зведення про утворення, друковані праці, винаходи, учені ступені і т.д.
У США ви зштовхнетеся з тим, що будь-яка ділова зустріч досить насичена, має конкретну мету і рідко триває довше години. Американці відразу приступають до справи і відкритого обговорення, щоб постаратися знайти загальні інтереси і виробити стратегію для співробітництва.
Для того щоб успішно вести переговори з партнерами зі США і залишить про себе найбільш сприятливе враження, необхідно засвоїти, що американському бізнесові не властива "сімейна дружність". Самі американці звичайно не наймають у свою фірму членів родин або друзів і не вступають з ними в ділові відносини. Головне, що цікавить американців - це чесні угоди або взаємовигідні відносини - як вони самі їх називають. Довіра в Штатах не ґрунтується на дружбі або зв'язках, а створюється за допомогою чесної гри, тверезого ділового досвіду і доброї волі. Потрібно пам'ятати, що для американців не існує ніяких особливих умов угод і комерційних таємниць. Будь-які натяки можуть викликати недовіра партнерів.
Закон подвійно суворий, якщо ви в Америці. Навіть сама незначна незаконна комерційна операція  часто приведе до судових розглядів, величезних штрафів і навіть тюремному ув'язненню.
Ніхто так не боїться людей з " підмоченою" репутацією, як американці. Лише на екранах ми бачимо круті розбирання американських бізнесменів. У дійсності, тактика тиску практично не має місця в американському бізнесі 90-х років і на початку нового сторіччя. Ваша репутація буде будуватися на відкритих угодах із усіма партнерами.
Насамперед , вам необхідно домогтися довіри американців. Для цього необхідно довести, що ваша компанія міцна стабільна як у фінансовому, так і професійних відношеннях. Крім того, важливо показати, що в бізнесі - вашу компанію цікавлять не тільки гроші, але і соціальна відповідальність  (турбота про роботу, про суспільство), що тепер вважається основною вимогою до бізнесу в Америці. Адже соціально безвідповідальна діяльність може навіть привести на лаву підсудних. Тому американські компанії беруть на своє  утримання малозабезпечених, беруть участь у проектах по благоустрої  міста, лобіюють міський уряд з метою поліпшення життєвих умов малозабезпечених шарів населення міста і т.п.
Особливості поводження ділових американців обумовлюються рисами національного характеру, системою утворення і представленнями про домінуюче положення США у світі. Система американського виховання улаштована таким чином, щоб розвити в громадянах почуття незалежності, самостійності, уміння змагатися і вигравати скрізь і в усьому. Успіх найчастіше виміряється кількістю зароблених грошей.
Життя американця - розклад, що складають на щодня  і строго йому випливають. Ви напевно бачили в американських фільмах обвішані чим потрапило холодильники. От саме   там і прикріплені магнітом плани кожного члена родини на найближчий тиждень. Тому американці дуже пунктуальні і на ділові зустрічі ніколи не спізнюються. Час же подібних зустрічей і переговорів строго обмежене - не більш години. При цьому американці переконаний, що їхній партнер повинний керуватися тими ж правилами.

2.2 Американці на ділових переговорах

На ділових переговорах для американців характерний гарний настрой, енергійність, а також  зовнішній прояв дружелюбності. Вони цінують жарти і добре на них реагують.
Кожен окремий  американець, що займає в компанії високе положення, має велику волю в прийнятті остаточних рішень, чим представники інших країн. Тому ви зштовхнетеся з тим, що американські партнери будуть намагатися  нав'язати свої правила гри, виявляючи визначену агресивність. Потрібно пам'ятати про три правила на переговорах: аналізувати - розділяти обов'язку - перевіряти виконання.
Звичайно переговори проходять один на один. Пропозиції обговорюються з загального питання, а потім поступово переходять до деталей, Деталі в США дуже важливі, тому що для американців не існує ніяких дріб'язків при організації будь-якої справи. На формальності ваші партнери не будуть витрачати часу. Вони відразу перейдуть до суті питання, виявляючи при цьому здоровий прагматизм. Намагатися уникати, щоб у розмові не виникало пауз. Американці в будь-який момент готові задати целую тираду прямолінійних питань. На переговорах американці будуть вас підганяти. Вони можуть постійно просити вас прискорити відповідь на їхню пропозицію або поквапитися з ухваленням рішення. Для американця головне успіх - адже за успіхом випливає новий успіх.
Під час ведення переговорів американці можуть покласти ногу на сусідній стілець або стіл або покласти ногу на ногу так, що черевик однієї ноги виявляється на колінці іншої.
У діловому світі США набагато більше жінок, чим у будь-якій іншій країні. Вам варто відноситися до них, як  до ділових партнерів, а не просто як до дам. У США в діловій атмосфері не прийнята  надмірна галантність, Вам належить уникати питань особистого характеру, не намагатися з'ясувати,  чи замужем жінка.
Американці спілкуються один з одним по імені незалежно від віку і положення. Так що не ображайтеся, На перший погляд це додає спілкуванню або переговорам з американцями дружній характер і неформальна атмосфера. Найчастіше так воно і буває.
Якщо ви одержите від американця запрошення до нього в будинок - це гарний знак. Вас помітили й оцінили. У цьому випадку  варто принести подарунок - сувенір або пляшку вина. Хоча ділові подарунки  тут не прийняті, вони можуть бути сприйняті як хабар, а з цим в Америці не жартують. За столом частіше п'ють коктейлі і пиво. Можна поговорити з американцями про родину, захоплення, спорт, але не радимо вам утягуватися релігійні або політичні дискусії.
Якщо американські партнери вам довіряють, вас неодмінно запросять у фірма, або улаштують відпочинок за містом або навіть  на курорті. Причому витрати в таких випадках несе американська фірма.
Американці є прихильниками здорового способу життя і раціонального харчування. Люди середнього  і старшого віку намагаються вести до мінімуму продукти, що містять холестерин, віддають перевагу фруктам і овочам. Хоча традиційна американська їжа користується великою популярністю. Паління американці не вітають.
Таким чином, розглянувши особливості ділових взаємин з американцями, перейдемо безпосередньо до рекомендацій і класифікації даної культури по Р. Льюсу і Е.Хофстеде.


Розділ 3. Рекомендації зі спілкування з представниками країни

3.1. Класифікація американської культури по Р. Льюису і Е. Хофстеде

Модель Е. Хофстеда.
4 груп параметрів ділової культури:
-    відношення до часу
-    відношення до природи
-    міжособистісні відносини
-    типи корпоративних культур
Відношення вчасно
Різні ділові культури по-різному відносяться до часу. Очевидно, однак, що успішне керування організацією утрудняється, якщо зайняті в ній  працівники по-різному почувають і оцінюють час. Від того наскільки партнери по бізнесі з різних країн однаково відносяться до часу часто залежить успіх співробітництва.
Ділові культури розділяються на поліхронні і монохронні. США є представником монохроних культур. Важливою психологічною установкою в бізнесі американців є послідовність і концентрація на одній справі в кожен даний момент.  До часу американці відносяться серйозно. Точність і пунктуальність розглядається як чеснота й обов'язковий атрибут серйозного   бізнесу. Одночасне заняття декількома питаннями вважається поганим тоном, невмінням себе організувати.
Американський час  - найдорожче  у світі. Для американців  час - це гроші в повному  розумінні слова. Загалом, орієнтованому на множення прибутку, час - дорогоцінний і навіть рідкий товар. Воно тече також  стрімко, як гірська ріка навесні, і, якщо ви хочете одержати від нього  доход, вам приходиться швидко рухатися за ним.
Американці люди дійсні, неробство для них нестерпно.  Минулого вже немає, але сьогодення поки ще можна схопити і змусити працювати  на вас у найближчому майбутньому.
Час виглядає в такий спосіб:      (мал.1)

минуле    сьогодення майбутнє


А от, що американець з ним робить (мал.2)
Минуле    Сьогодення    Майбутнє
немає    Розклад на сьогодні

А      В     С    Д       Е    Плани на січень    Плани на лютий    и т.п

В Америці вам приходиться робити гроші або ви ніхто.

У різних країнах і національних культурах у рамках родини, школи і роботи людин засвоює визначену систему цінностей. І завжди однієї зі складової цієї системи виступає відношення до колективізму й індивідуалізму. В одних суспільствах і культурах у системі цінностей безумовно превалюють колективістські підходи і принципи,  в інших акцент робиться на індивідуалістських сподіваннях і прагненнях особистості. Часто, характеризуючи  те або інше суспільство, говорять: "це суспільство колективістів", або "це суспільство індивідуалістів".
Э. Хофстеде поділяє культури на колективістські й індивідуалістські.
Під колективізмом розуміється така система цінностей, у якій людина сприймає себе як частина групи, а вже потім як окрему особистість.
В індивідуалістській системі цінностей особистість виходить на перше місце.
Для США характерна максимальний ступінь індивідуалізму.
Американці відверто висловлюють критичні зауваження свої колегам. Працівники на службі просуваються і наймаються винятково тільки зі своїми особистими достоїнствами. В організаціях на роботі керування орієнтоване на особистість, а не на групу. Кожен американець у своїй роботі орієнтована на особистий успіх і кар'єру. На території США - високий рівень волі печатки.

Дистанція влади
Під дистанцією влади мається на увазі  нерівність у розподілі влади в суспільстві або організації, що сприймається членами суспільства як нормальна і сама собою що розуміється т при якій члени суспільства почувають особливу комфортність.
Для США характерний низький ступінь дистанції влади.
У роботі ієрархія не сприймається як природний стан або єдиний можливий базовий принцип побудови організаційної структури. Ієрархія - це усього лише тимчасова рольова нерівність, потрібне для зручності керування , що підвищує його ефективність. Тому керівник, ледь вийшовши з офісу, звичайно перестає бути босому для підлеглих і перетворюється звичайного Джона, Пита і т.п. У зв'язку з цим кращий бос - це грамотними і наділений додатковими ресурсами (як адміністративно-фінансовими, зв'язані з посадою, так і особистими талантами і здібностями) демократ.
Сприйняття ієрархії як тимчасової рольової нерівності обумовлює інший характер взаємодій  бос-підлеглий. Різниці між приятелем і колегою в Америці практично не існує. На роботі усі за рідкісним винятком називають один одного по імені.

Мужественність і жіночність
Мужественність - прихильність таким цінностям як рекорди, героїзм, завзятість, досягнення мети, матеріальний успіх і т.п.
Жіночність - прихильність  таким цінностям як вибудовування рівних відносин, схильність до компромісів, скромність, турбота про ближній, затишок, якість життя і т.п.
США є країною з мужньою культурою. У її системі цінностей робота звичайно вважається важливіше домашніх функцій, хоча і здійснюється віл ім'я процвітання родини. У керівнику поважають силу, швидкість рішень, масштабність підходів, твердість.
Характерні риси "мужественності" американської культури:
-    кар'єра і матеріальне благополуччя є основними показниками успіху
-    акцент, навіть серед друзів робиться на змагальність і високі результати
-    американці фактично живуть в ім'я роботи (а  не працюють для того, щоб жити)
-    гарний керівник повинний не радитися з колективом, вирішувати питання.
На роботі вітається напористість, самовпевненість, хваткость, пробивна здатність. Високо цінується уміння гарне себе подати. Гучні, повторювані в різних ситуаціях нескінченні розповіді про власні успіхи, про тім як багато ви зробили для компанії, тут звична частина ритуалу, важливий елемент  характерної культури. Акцент і мотивація вчинків і розповідей - подальша успішна кар'єра.
Американці вважають, що робота повинна бути цікавої, приємної, і по можливості необтяжливої.
Американські цінності: динамічність, уміння діяти самостійно й у власних інтересах, завзято домагатися того, на что претендуєш, і не відмовлятися від того Чим, володієш, успіх чекає кожного, хто не позбавлений ініціативності і таланта, невдача - це ще не повний провал, завжди є земля можливостей.
Американський     менеджмент символізує собою життєздатність і відвагу країни вільного підприємництва.
У більшості випадків вони зберігають дух першопрохідників: вони рішучі, агресивні, орієнтовані на мету і дію, самовпевнені, енергійні, оптимістично дивляться на життя, готові до змін, звикли  досягати наміченого важкою працею, завжди здатні працювати в команді і бути носієм  корпоративного духу, але особисту волю цінують більше, ніж добробут своєї компанії, і насамперед  них цікавить  успіх у кар'єрі.

Запобігання невизначеності
Запобігання невизначеності - це такий ступінь невизначеності, нестабільності двозначності, що у даній культурі сприймають як нормальну і при якій члени суспільства почувають себе комфортно. У різних ділових культурах люди по-різному сприймають наявність невизначеності в житті і бізнесі. Одним діловим культурам властиве прагнення максимальне уникати невизначеності, іншим - немає.
Для ділової культури американців властиво низький ступінь запобігання невизначеності - американці не люблять заорганізованості, що поширюється як на письмові, так і на усно формовані правила. Як і стандартних і формальних положень по можливості зводиться до мінімуму.

Класифікація ділових культур по Р. Льюису.
Льюис виділяє наступні ділові культури: моноактивні, поліактивні і реактивні.
Американці ж досить моноактивні, тобто роблять у даний проміжок часу одну справу, цілком зосереджуються на ній і виконують по заздалегідь складеному графіку. Вони думають, що при такій організації праці вони зможуть діяти більш ефективно і встигнуть зробити більше.
Американці систематично планують своє майбутнє, працюють у фіксований час,  при розмові рідко перебивають, поважають офіційність.
Американські менеджери будуть демонструвати і здобувати технічні уміння, спиратися насамперед  на факти і логіку, а не на почуття й емоції, вони будуть орієнтуватися на угоду, концентрувати свою увагу на підлеглих на безпосередньою задачею результатах. Вони організовані, твердо дотримують порядку денного, і надихають підлеглих ретельним плануванням.

3.2 Як поводитися  з американцями

Американські бізнесмени мають репутацію самих твердих ділових людей у світі, проте  , з ними в багатьох відносинах легше мати справа. Це викликано тим, що їхня філософія проста. Їх ціль - заробити якнайбільше   і якнайшвидше  , використовуючи для досягнення цієї мети такі засоби як завзята праця, швидкість дій, пристосовництво і влада (у тому числі і влада самих грошей). У прийнятті ділових рішень вони, як правило, не керуються сантиментами і вважають, що долар якщо навіть і не Бог, То, принаймні  , усемогутній. Таке цілеспрямоване прагнення американців до одержання прибутку часто сприймається як безжалісне.
Якщо ви бажаєте зав'язати з американцями ділові контакти, вам НАЛЕЖИТЬ:
1.    Постаратися якнайшвидше довести свою практичну значимість, уміння добре робити справа. Без реальних доказів такого уміння ви в очах американця якщо не порожнє місце, то, принаймні, людина, що значить досить мало, а тому мати з вами справа не має ніякого змісту.
2.    Не забороняється здаватися раціональним, практичним в усьому, що б ви ні починали. Для американців такі риси характеру представляються навряд чи не  самим головними.
3.    Виявляти впевненість, рішучість, але ні в якому разі не нерозсудливість. Американці досить цінують у людях цілеспрямованість.
4.    Дотримувати "золотої середини". Американцям, як правило, не властиві крайності, максималізм.
5.    Бути прямим, простим, навіть, може бути грубуватим або простодушним (це пробачно). Американцям властиві всі ці якості, і вони раді бачити них в інші.
6.    Бути діловим, не діловитим (різницю між діловим і діловитим вони легко розрізняють). Причому варто спробувати при цьому не здаватися занадто серйозним. Американці  намагаються робити серйозний бізнес з навмисною легкістю.
7.    Бути акуратним, пунктуальним і обов'язковим. Хоча американці не завжди бувають такими, їм подобається бачити ці риси в інші.
8.    Показати себе людиною твердих переконань (нехай не співпадаючих з переконаннями американця), але принциповим, здатним довести свою правоту. Це входить у розряд першорядних цінностей американців.
9.    Поводитися  расковано, вільно (але не розв'язане), по можливості не демонструвати свої комплекси. Американці або не мають їхній зовсім, або вміло ховають від сторонніх.
10.    Засвоїти, що будь-який прояв утриманства не може викликати в американця нічого, крім відрази.
11.    Пам'ятати, що американці не марновірні, їм далека всіляка містика. Підозри про те, що вам властива віра в се це, навряд чи підвищать ваш престиж в очах американців. Вони в Бога вірять "земно", "здраво".
12.    Завжди не забувати про компліменти з нагоди і без них, вдячних словах і стійких словосполученнях, вибаченнях і т.д. Інший раз складається враження, що для американців уся ця куртуазність не тільки данина ввічливості, але і дослідження якомусь ритуалові, що вони всотали з молоком матері.
13.    Частіше посміхатися. Американці справжні віртуози посмішок.
14.    Бути готовим до того, що американець забув про ваше існування наступного дня  після теплої, серйозної зустрічі, у продовження якої вам здавалося, що придбали вірного друга на довгі роки.
15.    Виявляти особливу цікавість до родини американця, цікавитися фотографіями дружини і дітей, що незмінно знаходяться при ньому, і, по можливості, захоплюватися ними. Американець розцінить ці знаки уваги до його родини як ознака щирого розташування до нього самому.
16.    Виставляти себе як  гарного сім'янина. Це підвищить ваш рейтинг в очах американця, навіть  такого, котрий змінює коханок без кінця і не може підрахувати дітей, розкиданих по всіх американських штатах.
Якщо ви бажаєте зав'язати з американцями ділові контакти, вам НЕ СЛІДУЄ:
1.    Скаржитися на свою країну, у якій ви живете, життя, що ви ведете, уряд, що стоїть у влади і т.д., тому що з погляду  американця, ви самі винуваті в тім, що  так живете, що  у вас такий уряд, що у вас такі закони і т.д.
2.    Пускати пил в очі, попусту тринькати гроші і час. Для американця це крайній прояв дурості.
3.    Здаватися легковагих і легковірним, що для американців також є властивостями недалеких людей.
4.    Оголювати свою душу, перевіряти таємниці, відкровенічати. Усе це покажеться американцеві порожнім і нерозумним, тому що не можна бути відвертим з тим , кого недостатньо добре знаєш.
5.    Бути зайво емоційним, метушливим, нестриманим, заливчастим у словах і т.д.
6.    Виявляти мрійність, романтичність, здаватися летающим  у хмарах.. Американцям такі риси характеру здаються попросту провінційними.
7.    Занадто старатись у тім, що сподобатися, бути  послужливим і т.д. Американцям далекі ці риси.
8.    Хвалити все американське без вибору. Американці тверезі і при усьому своєму патріотизмі цілком реалістично і часом з почуттям гумору дивляться на свої недоліки.
9.    Намагатися перехитрити американця. Успіх ваш у цьому підприємстві може бути тільки тимчасовим. По великому рахунку ця витівка свідомо приречена.
10.    Демонструвати свою перевагу перед американцями в чому б те ні було (знання, уміння що-небудь робити і т.д.) Американці за багато десятиліть своєї історії звикли ушановувати себе в усьому першими. У них на цей рахунок свій "комплекс"
11.    Даний пункт нерозривно зв'язаний з попереднім. Не слід учити американця. Він, як увічлива людина, вам гаряче подякує, але йому це не сподобається.
12.     Затверджувати, що ви настільки багато працюєте, що вам приходиться трудитися у вихідні дні і свята. Подібне  одкровення приведе американця до думки, що ви не умієте відпочивати, ну, а заодно і працювати теж.
13. Соромитися (або гірше того, викладатися) своєї національності і всього з нею зв'язаного (мова, манери, схильності, національний костюм і т.д.) Американці - нація емігрантів, і вони, як правило, пам'ятають і навіть часто культивують (багато в чому, щоправда, чисто зовні) усе зв'язане зі своїми предками
14.     Цікавитися доходами американця. Питання подібного роду американця націнюють як крайнє безтактний і заподіюють до сугубо інтимних проблем.
15. Вважати, що американцям не слід дарувати подарунки, виходячи від того, що вони живуть краще нас. Подарунки люблять одержувати всі, у цьому числі і багаті; кожному подобається, коли  про нього думають, не забувають.
16. Наполягати на випивці. Американці (особливо останнім часом ) несхильні зловживати спиртними напоямиВисновки

На основі проробленої нами роботи, можна зробити наступні висновки, що міжнародний бізнес - заняття, чревате ускладненнями, особливо коли мова йде про спільні підприємства або тривалі переговори. Крім технічних питань (рішення таких питань знайти легко) на організаційному рівні часто приходиться зіштовхуватися з такими проблемами національної психології і поводження, рішення яких сполучено зі складностями. Тому перш ніж, сісти за стіл переговорів з іноземним партнером варто вивчити культуру, традиції,  діловий етикет передбачуваної країни партнера.
Що ж потрібно враховувати при діловому взаимоотношении з американцями?
1. Американці говорять швидко, і якщо вони говорять на англійському, то при цьому можуть виникати визначені пастки. При переговорах треба звертати увагу на "дрібний шрифт", тому що за зовнішньою відкритістю і довірою до іншої сторони звичайно криється твердий юридичний контроль за контрактом, і вони негайно подадуть на вас у суд, якщо порушено хоч один пункт договору, під яким коштує ваш підпис. Крім того, американські закони досить сильно відрізняються від законодавчих систем багатьох країн.
2. Вам завжди варто намагатися виявляти прямоту, чесність, але в той же час і достатню твердість у переговорах з американцями, що з повагою поставляться до вашої гнучкості, відкритій вираженню незгоди, сторожкості і "сильним козирям". Ви не повинні ходити навколо так біля, що було б припустимо у відносинах з японцями або італійцями. "Так, але що, якщо?.." - гарне питання в розмові з американцями.
3. Американці поводяться  жорстко і спритно, але бувають наївні. У переговорах з ними вам належить постійно "переключати канали", половину часу розмовляючи на "американській хвилі", а іншу половину - на власній. Американці від цього випробують замішання, бажаючи додержуватися заздалегідь складеного плану або "сценарієві", як вони часто називають його.
Це ніде не виявляється з такою очевидністю, як у ситуаціях, коли американці купують що-небудь - вони хочуть почути від вас про ваші знижки. У США не звикли до ненастирливої торгівлі. Любою американець, зайшовши в автомобільний салон, очікує, що продавець з перших же слів перейде в атаку на нього. Він сподівається, що йому розповідять про всі достоїнства автомобіля, і головних, і другорядних, про гарну знижку,  коли  протилежна  сторона  не  розкриває своїх намірів.
4. Американські менеджери символізують собою життєздатність і відвагу країни вільного підприємництва. У більшості випадків вони зберігають дух першопрохідників: вони рішучі, агресивні, орієнтовані на мету і дію, самовпевнені, енергійні й оптимістично дивляться в майбутнє, готові до змін, звикли досягати наміченого важкою працею, завжди готові знятися з місця і прийняти рішення. Вони здатні працювати в команді і бути носіями корпоративного духу, але особисту волю цінують більше, ніж добробут своєї компанії, і насамперед  них цікавить успіх у кар'єрі.
В американському бізнесі дуже мало місця для сентиментальності. Справа ставиться вище особистих почуттів.  Угода з другом  навряд чи має сенс, якщо не приносить вигоди. Бізнес заснований на пунктуальності, правильних числових викладеннях, перевірених процедурах, прагматичному розрахунку і знанні технічних деталей.
5. Час - гроші, тому під час переговорів американці виявляють нетерпіння, якщо європейці затримуються на деталях або якщо східні партнери не квапляться розкривати свої карти.
6. Нарешті, ведучи переговори з американцями, потрібно мати у своїй команді кого-небудь, хто добре знає їхню країну.


Список використаної літератури:

1. Льюис Ричард Д.  Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию: Пер. с англ.- 2-е изд.- М.: Дело, 2001. – 448 с.
2. Грушевитская Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П.  Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов/ Под ред. А.П. Садохина.- М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2002.- 352 с.
З. Япп Н. и Сиретт М. Эти странные американцы. Пер. с англ. И. Тогоевой.- М.: Эгмонт Россия Лтд., 2001. – 72 с. – (Серия «Внимание: иностранцы!»)
4. Мясоедов С.П.  Основы кросс-культурного менеджмента.- М., 2003
5. Крысько В.Т.  Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций.- М., 2002.
6. Народы мира и религии мира: Энциклопедия/ Гл. ред. Тишков В.А. М., 1999
7. Кочетков В.В. Психология межкультурных различий.- Саратов, 1998


Search:
????????...

оборона буші читати

хіба ревуть воли як ясла повні 2 розділ

Міждержавна інтеграція вікіпедія

дисиміляція приклади

тема твору Яремія Вишневецького

Одеса 19 століття господарство

Мирний Панас - Повія читати текст твору

старицький не судилось

Мирний Панас - Повія читати текст твору

характеристика Сореля?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010