.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект Революції 1848-1849 рр. у Європі 


План-конспект Революції 1848-1849 рр. у Європі

Тема уроку.   Революції 1848-1849 рр. у Європі.
Мета уроку:
- розкрити причини революцій, ознайомити учнів з ходом                                революційних полій у Франції, Німеччині, Італії та Австрійській імперії; визначити значення революцій для країн Європи;
- формувати вміння учнів порівнювати історичні процеси і події; простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки;
- виховувати в учнів повагу до історичного минулого, продовжувати формування системи демократичних цінностей.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: карта, матеріали підручника, слайди, документи, схеми-таблиці.

Хід уроку.
І. Організаційний момент.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
Другий період нової історії відзначився глибокими змінами в житті всіх країн. Процес становлення в Європі нового суспільства з новими порядками проходив дуже складно і суперечливо. Ряд країн пережили революції.
Бесіда. Дайте визначення понять «революція», «буржуазна революція», національно-визвольний рух».
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
У 1848-1849 рр. Європу охопила революційна буря. Розпочалася вона в лютому 1848р. у Франції і дуже швидко поширилась на німецькі та італійські держави і Австрійську імперію. Ця «весна народів», як називали її сучасники, поєднувала боротьбу різних соціальних верств проти залишків «старого порядку», боротьбу за демократизацію політичного устрою, виступи робітників проти підприємців, об’єднавчи та визвольні національні рухи.ІV. Вивчення нового матеріалу.
План.
1.    Причини революцій 1848-1849 рр. у Європі.
2.    Революція у 1848р. у Франції.
3.    Революція у Німеччині.
4.    Революція в Італії.
5.    Революція в Австрійській імперії.
6.    Наслідки і значення революцій 1848-1849 рр. у Європі.
Проблемне завдання. Що було спільного і чим відрізнялися революції 1848-1849 рр. у Європі.
Причини революцій 1848-1849 рр. у Європі.
Економічні:
1)    У 1847 р. розпочинається економічна криза перевиробництва, що набула загальноєвропейського масштабу. Як наслідок – відбувається різке скорочення виробництва, розлад фінансової системи, банкрутство багатьох промислових підприємств і банків, зростає безробіття.
2)    40-ві рр.. ХІХ ст.. увійшли в історію Європи як «голодні сорокові» - неврожайні роки. Це було викликано несприятливими погодними умовами та картопляною хворобою.
Як наслідок – ціни на хліб і картоплю різко зростають, погіршується становище найбідніших прошарків населення.
Соціально-політичні:
1)    Загострюються протиріччя між різними верствами населення, насамперед між феодальною аристократією, землевласниками і промисловцями та підприємцями. В той же час поширюються проти-річчя між промисловцями та найманими робітниками.
2)    Загострюються національні проти річчя. Як наслідок – розгортаються національно визвольні і об’єднавчі рухи.
Бесіда з поясненням. Пригадайте історію країн, події в яких розглядаються на уроці та визначить основні причини революцій 1848-1849 рр. в цих країнах.
-    Невдоволення середньої і дрібної буржуазії, селян, робітників режимом Липневої монархії у Франції.
-    Роздробленість Німеччини й Італії стали перешкодою на шляїу подальшого прогресу цих країн. Панування Австрії в Італії.
-    Національне гноблення в Австрійській імперії.
-    Феодальні порядки і абсолютизм перешкоджали розвитку капіталізму (німецькі та італійські держави, Австрійська імперія).

Форми боротьби в ході революцій: повстання, вуличні бої, створення революційних армій, ведення бойових дій, демонстрації, мітинги, участь у виборах, парламентська боротьба.
Учасники революцій: буржуазія, робітники, ремісники, селяни, інтеліген-ція.
Бесіда з поясненням.  Як ви думаєте, які вимоги висувалися в ході револю-цій?
-    Скасування феодальних порядків, абсолютизму.
-    Створення єдиних держав (ліквідація роздробленості).
-    Ліквідація національного гніту, створення незалежних національних держав.
-    Введення Конституцій, в яких надані широкі права народу.
-    Прийняття робочого законодавства, поліпшення умов праці, підвищення платні, зниження тривалості робочого дня, запровадження загального, рівного виборчого права.
-    Проведення політики протекціонізму промисловості і торгівлі.
*Робота з картою. «Революції 1848-1849 рр. у Європі»
*Робота над завданням 1 до §13 – визначити особливості революцій 1848-1849 рр. у країнах Європи.
Революція у Франції.
*Робота з історичними документами. Проаналізуйте текст документа і доведіть, що Франція опинилась в глибокій політичній кризі, а монархія скомпрометувала себе (Документ 1.Вимоги ліберальної буржуазії, поставленні О.Барро Палаті депутатів 22 лютого 1848 р.)
*Робота за схемою. «Боротьба політичних сил напередодні революції 1848 р.»
В 1847-1848 рр. у Франції активізується діяльність опозиції: соціалістів (які захищали інтереси робітників), демократичних республіканців (які виступали за ліквідацію королівської влади, бонапартистів (які мріяли відновити імперію). Зростає невдоволення політикою уряду серед підприємців, деяких банкірів, і особливо - робітників.
Революція розпочалась 22 лютого 1848р. повстанням паризьких студе-нтів, робітників і ремісників.
Короля було усунуто від влади, сформовано Тимчасовий республіканський уряд.  25 лютого 1848 р. к франції була проголошена Друга республіка ( Перша 1793 р.) після цього спеціальними декретами запроваджено загальне виборне право для чоловіків (які досягли 21 року), відновлено свободу преси, політичних зборів, створено «національні майстерні» з метою забезпечення оплачуваною роботою безробітних, скорочено робочий день до 10 годин. Але всі виступи робітників на захист своїх інтересів жорстоко придушувались. Як, наприклад, повстання у Парижі 23-26 червня 1848 р.
У листопаді 1848 р. було прийнято Конституцію Другої республіки, згідно з якою запроваджувалася президентська влада.
*Робота з історичними документами. Документ 2 «конституція Французької республіки 4 листопада 1848 р.»
На президентських виборах 10 грудня 1848 р. перемогу здобуває небіж Наполеона І – Луі Бонопарт, якого підтримала більшість населення.
Але в умовах подальшої активної діяльності опозиції Луі Бонопарт 2 грудня 1851 р. здійснює переворот: його війська беруть під контроль основні державні установи, лідери опозиції були заарештовані, скасувалося загальне виборче право, вся повнота влади в країні передалась президенту. 2 грудня 1852 р. Франція була проголошена імперією. Луі Бонопарт дістав титул імператора – Наполеона ІІІ. Встанов-люється Друга імперія (Перша – 1804-1815 рр.)
*Перегляд слайдів. «Революція 1848 р. і встановлення Другої імперії у Франції» .
Бесіда.   Який основний зміст і особливості революції 1848 р. у Франції?
-    Роз’єднанність демократичних сил, половинчастість дій уряду в проведенні соціально-економічних реформ, ігнорування інтересів робітників, неможливість досягти компромісу в найважливіших державних рішеннях спричинили падіння республіки і відновлення монархії. Революція не була завершена. У Франції відбувся бонапартистський переворот і була встановлена Друга імперія.


Революція в Німеччині.

*Карта.
На середину ХІХ ст. Німеччина являла собою конгломерат 38 самостійних держав, серед яких найбільшою і наймогутнішою була Пруссія.
*Робота з таблицею «Завдання різних політичних сил Німеччини в революції».
Революція почалась з виступу робітників у лютому 1848 р. в Бадені. Робітники вимагали проведення ряду політичних реформ (свобода преси, запровадження суду присяжних, народної міліції тощо. Парламент герцогства пішов на задоволення їх вимог, боячись  переростання цих виступів в щось більш серйозне.
Монархи південно-західних і західних німецьких держав , випереджаючи події передали владу в руки ліберально налаштованих діячів, які виступали реформування політичної системи.
У Пруссії 3-13 березня 1848 р. в столиці Берліні відбулися масові робітничі демонстрації.
*Робота з історичними документами. Документ 3-А «Очевидець про бої в Берліні 18 березня 1848 р.»
Король Фрідріх-Вільгельм ІV вимушений був піти на здійснення пев-них політичних перетворень: було скасовано цензуру, запроваджено суд присяжних, створено помірковано-ліберальний уряд; у грудні 1848 р. запроваджено Конституцію. У Пруссії встановилася конституційна монархія.
У Франкфурті влітку 1848 р. було створено загально німецький представницький орган – парламент.
Це була спроба розпочати об’єднавчий процес німецьких держав демократичним шляхом «знизу». 28 березня 1849 р. Франкфуртський парламент прийняв Імперську конституцію.
*Робота з історичними документами. Документ 3-Б «З імперської Конституції, прийнятої Франкфуртським парламентом 28 березня 1849р.»
Але німецькі монархи не визнали цей представницький орган і відхилили конституцію. В 1851 р. парламент було розігнано. Економічні та політичні передумови об’єднання німецьких земель ще повністю не визріли.
*Перегляд слайдів. «Революція 1848 р. в Німеччині.»
Бесіда.   Який основний зміст і особливості революції в Німеччині?
-    Капіталістичні відносини у Німеччині в ХІХ ст.. розвивалися швидше, ніж в Англії ХVII чи у Франції наприкінці ХVIIІ ст. робітничій клас Пруссії брав участь у революції як самостійна сила німецького суспільства. Політичні сили пішли на часткові поступки народу. Буржуазія прагнула до союзу з прихильниками монархії та імператором з метою збереження своїх привілеїв. Доля революції в Німкччині залежала від розвитку революційних подій у Пруссії (майбутньому центрі об’єднання Німеччини).

Революція в Італії.
*Карта.
На середину ХІХ ст. Італії як єдиної держави не існувало: на її території було декілька окремих королівств і герцогств; частина території знаходилась у складі Австрійської імперії. Сильною була влада Папи римського.
У 30-ті рр. ХІХ ст. в Італії активізується діяльність республіканців (лідером яких був Мадзіні) і лібералів (на чолі з Кавуром), які виступали проти австрійського гніту, за об’єднання країни.
При цьому республіканці прогнули ще й проголошення республіки в Італії, а ліберали виступали не просто за об’єднання країни, а саме під егідою Савойської королівської династії Сардинського королівства (П’їмонту).
Революція розпочалась 12 січня 1848 р. на о. Сицилія повстанням бідноти, у березні поширилася на інші італійські території.
*Робота з історичними документами. Документ 4-А «Феліче Орсіні про революцію в Італії».
Спочатку правителі найбільших італійських держав: Неаполітанського і Сардинського королівств, герцогства Тоскани  об’єднали свої сили, створивши спільне військо для боротьби проти австрійського панування на півночі Італії, пішли на здійснення певних ліберальних перетворень. Але по мірі розгортання революції відмовилися від боротьби з Австрією (зазнавши ряд поразок) і пішли на придушення революційних вистурів в своїх володіннях.
У Римі, завдячуючи діям революціонера Джузеппе Гарібальді та його соратників, наприкінці січня 1849 р. було проголошено республіку, а Папу Римського позбавлено влади.
*Робота з історичним документом. Документ4-Б «Події в Римі».
21 січня 1849 р. на основі загального, прямого і таємного голосування відбулися вибори до римських Установчих зборів. Уперше над Капітолієм замайорів триколірний національний прапор. Були проведені реформи.
*Робота з історичним документом.  Документ 4-В «З постанови Установчих зборів і тріумвірату Римської республіки».
Велику роль у революції в Італії відіграв Джузеппе Гарібальді, який згодом очолив народний рух.
*Історична довідка. «Джузеппе Гарібальді – національний герой Італії» (повідомлення учня)
Австрія, Франція та Іспанія надали військову допомогу Папі Римському: 3 липня 1849 р. війська цих країн штурмом здобули Рим. Республіка була повалена, що вважається завершенням революції.
*Перегляд слайдів. «Революція в Італії.»
*Бесіда.  Який основний зміст і особливості революції в Італії?
- Революція мала загальноіталійський характер у політично роздробленій державі. Революція стала початком національно-визвольної війни проти австрійського гноблення. Зростала національна самосвідомість  в Італії. Була доведена неспроможність ідеї об’єднання країниу формі союзу королів окремих італійських держав і князівств. Встановлення республіки, яка була нетривалою.
Революція в Австрійській імперії.
*Карта.
Австрія в середині ХІХ ст. продовжувала залишатися багатонаціональною державою. До її складу входили: Угорщина, Чехія, Тіроль, Словаччина, Словенія, частина польських земель, західноукраїнські землі, частина Румунії тощо. У 1848-1849 рр. революційні виступи відбулися в різних регіонах Австрійської імперії.
Революція розпочалася подіями 13 березня 1848 р. у Відні – столиці Австрії. Населення вимагало здійснення широких політичних перетворень. імператор змушений був піти на поступки: в квітні 1848 р. було прийнято Конституцію.
*Робота з підручником. с.110.
*Бесіда.  Який основний зміст австрійської Конституції? Які наслідки мало прийняття Конституції?
Імператор Фердинанд І зрікся престолу на користь свого небожа Франца Йосипа І (правив з 1848 р. по 1916 р.).
Революційні події в Угорщині розпочалися 15 березня 1848 р. їх кульмінацією стало проголошення угорським сеймом 14 квітня 1849 р. незалежності Угорщини і скасування влади Габсбургів.
*Робота з підручником.  «Постанови угорського сейму.» с.110-111.
*Бесіда.  В чому полягало значення постанов угорського сейму?
- 4 березня 1849 р. була уведена в дію Імперська Конституція.
*Робота з підручником. с.112.
*Бесіда.  Який основний зміст Імперської Конституції?
-У відповідь на прийняття нової австрійської Конституції угорський сейм прийняв декларацію про незалежність. Лідерами революції були поет Ш. Петефі та політичний діяч Л. Кошут. Створена угорська армія завдала ряд поразок австрійця. На допомогу Австрії приходить Росія: на початку червня 1849 р. розпочинається російська інтервенція в Угорщину, армія якої зазнала поразки і капітулювала. Угорщина залишилась у складі Австрійської імперії.
У березні 1848 р. активізується національний рух у Чехії з вимогами автономії. Повстанці зазнали поразки. Під керівництвом історика Палацького в червні 1848 р. у Празі було проведено Сло’янський конгрес, на якому було поставлено питання про національну рівноправність в межах Австрійської імперії всіх народів.
Наприкінці 1848 р. австрійські війська завдали поразки прихильникам незалежності у Північній Італії, що дало поштовх до придушення революції в інших регіонах імперії.
*Перегляд слайдів. «Революція в Австрійській імперії.»
*Бесіда.   Який основний зміст і особливості революції в Австрійській імперії?
- В ході революції в Австрії імператор змушений був проголосити демократичні свободи. Було прийнято Конституцію. Під час революції в Угорщині Сейм прийняв постанови про скасування дворянських привілеїв, знищення кріпацтва, запровадження парламентаризму. У національних областях імперії переплелися суперечності соціальні з національними.
*Бесіда з поясненням. Підсумки революцій?
Австрійська імперія        Революція була придушена, монархія, національний гніт збереглися. Введено Конституцію (з майновим цензом), скасовані феодальні повинності селян (за викуп).
Франція        Революція не призвела до затвердження республіки. У 1851 р. Луі Наполеон здійснив переворот, проти республіканців почалися репресії, а в 1852 р. була відновлена монархія (Друга імперія).
Німеччина          Революція була придушена, феодалізм збережений, роздробленість не ліквідована. Буржуазія домоглася вигідних для неї реформ в економіці.
Італія         Революція була придушена, роздробленість, феодалізм збереглися. У Сардинському королівстві король не зміг скасувати Конституцію, проголошену в роки революції.


Наслідки і значення революцій 1848-1849 рр. у Європі.

-    Революції охопили більшість країн Європи. У ході цих революцій вирішувалось питання «бути чи не бути « новим демократичним порядкам в європейській цивілізації.
-    Революції 1848-1849 рр. отримали назву «весна народів» і символізували пробудження нових націй та їх прагнення до утворення власних національних держав.
-    Завдяки реформам, проведеним в ході революцій, в європейських країнах було ліквідовано залишки феодалізму. Склалися (передумови) сприятливі умови для розгортання промислової революції та становлення індустріального суспільства.
-    Революції 1848-1849 рр. в Європі дали поштовх структурним змінам у системі державного управління, сприяли переходу до конституційних норм у суспільному житті.
-    Революції 1848-1849 рр. закінчилися поразкою, але вони сприяли подальшому розвитку європейських країн. Боротьба за здобуття громадянських прав і запровадження конституцій стали кроком до формування у країнах Європи громадянського суспільства і правової держави.
-    Досвід революцій був використаний різними політичними силами у наступний період.
V. Узагальнення і систематизація знань.
- Робота над висновками підручника. с.112-113.
- Робота над проблемним завданням. Що було спільного і чим відрізнялись революції 1848-1849 рр. у Європі?
VI. Підсумки уроку, домашнє завдання
-    Вивч. §13, вик. завд. 1 до  §13, повт. §10-12.

Search:
????????...

план евакуації при пожежі в школі

вікова психологія шпори

фотографії М.П.Старицький

лексика укр мови в таблиці

Завантажити Презентацію з основи філософських знань на тему Логіка

моє хоббі реферат

оптична сила лінзи формула

церковне і народне мистецтво Київскої русі

специфіка і розвиток гуманітарних наук

оптична сила лінзи формула?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010