.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Історична хронологія КПДУ 


Історична хронологія КПДУ

План:

Вступ........................................................................................................3
Історична хронологія Кам’янець-Подільського державного університету від започаткування до сьогодення......................5
Список використаної літератури.........................................................14Вступ

Свій відлік історія Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету починає з 17 серпня 1918 року, коли гетьман України Павло Скоропадський затвердив Закон про заснування в адміністративному центрі Поділля державного українського університету, який на той час функціонував як класичний. У 1918-1920 рр. на 5 його факультетах навчалося понад 1400 студентів. Першим ректором вузу був відомий вчений-мовознавець, культуролог, активний учасник державотворчих процесів 1919-1920 рр. І.І. Огієнко.
За роки свого існування заклад підготував понад 38 тисяч вчителів. Серед них - лауреати Державної премії у галузі науки і техніки академіки В. Смолій, І. Вишневський, доктори наук В. Степанков, Ю. Теплінський; видатні письменники - Л. Дмитерко і М. Годованець, спортсмени - І. Турчин, Н. Ткаченко, А. Боднарчук та інші, понад 300 докторів і кандидатів наук. У 2003 році університет став Дипломантом Національного рейтингу “Кращий вуз України”.
Університет - багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, у якому працюють 280 науково-педагогічних працівників, в т.ч. 28 докторів наук, професорів і 175 кандидатів наук, доцентів. Загальна чисельність співробітників університету - 690 осіб. На 8 факультетах і в Інституті соціальної реабілітації та розвитку дитини (єдиний такого типу в Україні) навчається 5,9 тис. студентів, в т.ч. близько 3 тис. - на державній формі навчання. З 2002 р. в м. Шепетівка функціонує навчально-консультаційний центр, створено 3 навчально-методичних комплекси, до яких увійшли 3 ВНЗ II рівня акредитації, два загальноосвітніх і один дошкільний навчальні заклади.
Працюють 35 кафедр, магістратура, аспірантура, докторантура, бібліотека з фондом понад 830 тис. томів, 22 навчальні лабораторії, 49 навчально-методичних лабораторій, відділ ТЗН, навчальна майстерня, фотолабораторія, 13 наукових шкіл.
У 2001-2002 навчальному році університет посів 1-2 місце серед вищих педагогічних навчальних закладів України за підсумками науково-дослідної роботи, якісними показниками науково-педагогічних працівників. Силами викладачів, аспірантів сьогодні розробляється 34 комплексних (колективних) і 230 індивідуальних наукових тем. Тільки за 2002 р. було опубліковано понад 1000 праць (майже 4 на кожного науково-педагогічного працівника).
Підготовка фахівців ведеться за 4 напрямами:
Педагогічна освіта
Початкове навчання,
дефектологія,
музика,
образотворче мистецтво,
українська мова та література,
мова та література (із зазначенням мови),
математика,
фізика,
історія,
біологія,
фізична культура,
трудове навчання,
соціальна педагогіка,
географія,
дошкільне виховання
Прикладна математика
Інформатика
Психологія
Психологія
Економіка і підприємництво
Економіка і підприємництво.
Економічна теорія, економіка підприємства.
Історична хронологія Кам’янець-Подільського державного університету від започаткування до сьогодення

1 липня 1913    відкриття учительської семінарії на кошти Подільського губернського земства.
15 березня 1918     спеціально створена університетська комісія розпочала свою роботу разом і другою делегацією міської думи і місцевої “Просвіти”.
22 березня 1918    до Кам’янця-Подільського, за дорученням Міністерства освіти УНР, прибула делегація від Київського народного університету – професори І.Галицький, І.Огієнко, В.Дуб’янський, інженер К.Титаренко.
18 травня 1918    рада лекторів Київського українського народного університету обрала І.Огієнка відповідальним за вчасне відкриття Університету у Кам’янці на Поділлі.
22 травня 1918    рада лекторів Київського українського народного університету проголосувала рішення за призначення І.Огієнка “в.о. ректора Кам’янецького Університету згідно з пропозицією п.Міністра освіти.”
6 липня 1918    Огієнко прибув до Кам’янця у ролі керівника майбутнього університету.
17 серпня 1918    гетьман П.Скоропадський узгодив законопроект про відкриття нового навчального закладу.
22 жовтня 1918    святкове відкриття університету.
1 липня 1919    нараховувалося п’ять факультетів: історико-філологічний, фізико-математичний, богословський, сільськогосподарський, правничий.
Квітень 1920    у університеті працює 10 професорів, 23 приват-доценти, 21 аспірант, 5 лекторів, 1 астроном-наглядач.
Восени 1919    у університеті навчалось понад 1400 студентів з Поділля, Галичини, Київщини, Слобожанщини, Степової України, Бессарабії, Чернігівщини, Волині, Полісся, Московської губернії та Прибалтики.
9 січня 1921    науково-шкільна рада Кам’янець-Подільського університету відповідно до розпорядження відділу вузів Нарком осу УСРР від 31 серпня 1920 року реорганізувала заклад в Академію теоретичних знань.
2 лютого 1921    реорганізовано в Інститут теоретичних наук у складі трьох автономних інститутів: інститут фізико-математичних, гуманітарних і сільськогосподарських наук.
26 лютого 1921    колегія Укрголовпрофосу України прийняла рішення про реорганізацію Інституту теоретичних наук у два самостійні заклади – інститут народної освіти та сільськогосподарський інститут.
18 жвтня 1921    скасовано фізико-математичний і соціально-гуманітарний факультети, натомість утворено факультет професійної освіти (декан – професор П.Бучинський), який діяв у складі трьох курсів.
19 листопада    деканом новоствореного факультету став секретар повітпарткому І.Кулик.
1921-22    проведену значну роботу по розширенню матеріальної бази ІНО.
Лютий 1922    НКО УРСР, вперше у практиці Радянської України, дозволив Кам’янець-Подільському ІНО публічно обрати ректора.
9 травня 1922    ректором став професор колишнього Кам’янецького університету П.Клепатський.
1 жовтня 1922    інститут очолив представник старої наукової інтелігенції – професор П.Бачинський.
8 жовтня 1921    наказом політ комісара С.Чалого заборонено відпустки.
15 серпня 1922    нараховувалось 46 викладачів.
1922    на базі ІНО було засновано науково-дослідну кафедру для вивчення історії та економіки Поділля.
26 жовтня 1922    Кам’янець-Подільський ІНО реорганізовано в навчальний заклад соціального виховання з двома відділеннями (дошкільним і шкільним).
1923    ліквідовано факультет професійної освіти.
Січень 1923    з ІНО були злиті вищі педагогічні курси ім.М.Драгоманова, які існували при ньому з 1921р.
Жовтень 1923-1929 рр.    Ректором навчального закладу працював професор В.Геринович, який замінив на цій посаді хворого П.Бучинського.
1924    через слабкість матеріальної бази Вінницький інститут народної освіти було розформовано і злито з Кам’янецьким ІНО.
1924    при ІНО засновано ботанічний сад, який уже через рік нараховував до 400 рідкісних видів рослин.
1925    скасування у ІНО посади політичного комісару, що сприяло пом’якшенню адміністративно-командного тиску на адміністрацію.
1925-26    запровадження нових навчальних планів.
1928    в інституті започатковано екстернат.
Квітень 1929    почали діяти чотиримісячні курси по підготовці абітурієнтів.
1926-27    вийшли в світ два томи “Записок Кам’янець-Подільського інституту народної освіти”, в яких були опубліковані наукові праці В.Гериновича.
Червень 1925    на базі ІНО було створено Кам’янець-Подільське краєзнавче товариство при Всеукраїнській академії наук на чолі з В.Гериновичем.
1930    ІНО перейменовано в інститут соціального виховання (ІСВ) з трирічним терміном навчання.
1933    заарештовано колишніх ректорів Іно та ІСВ: В.Гериновича, Ф.Кондрацького, П.Палька.
1933-1934    ІСВ реорганізовано у педагогічний інститут з чотирирічним терміном навчання.
Середина 30-их    на підставі розпорядження наркома освіти УРСР Кам’янець-Подільський інститут було ліквідовано. Студенти і матеріальна база розподілялися між Київським, Черкаським, Одеським, Ніжинським та Вінницьким педінститутами.
1939    у Кам’янці-Подільському відкрито учительський інститут з дворічним терміном навчання у складі двох факультетів – історико-філологічного і мовно-літературного.
Вересень 1940    створено деканат та кафедри.
2 липня 1941    інститут припиняє своє існування в зв’язку з приближенням фронту.
На поч. 1944    німецькими окупантами зірвано приміщення інституту по вул. Огієнка.
Травень 1944    Кам’янець-Подільським обкомом партії та облвиконкомом оголошено про відновлення роботи інституту.
1 вересня 1944    розпочато навчання на мовно-літературному факультеті.
1944-1945 рр    у вузі навчалося 178 студентів.
1945    здійснено випуск 20 вчителів.
1 квітня 1947    ліквідація військової кафедри.
30 січня 1947-5 грудня 1966    інститут очолює І.Зеленюк, колишній партійний працівник.
1947-1948 навч.р.    студентам повернуто реквізований гуртожиток, бібліотечний фонд зріс до 13283 примірників.
1948-1949 навч.р.    рішенням Ради Міністрів СРСР Кам’янець-Подільський учительський інститут було реорганізовано у педінститут з чотирирічним терміном навчання.
1948-1949 навч.р.    відкрито факультет фізичного виховання.
1949    у розпорядження інституту віддано велике триповерхове приміщення у Старому місті по вулиці Татарській,14.
Листопад 1949    арешти студентів молодших курсів у зв’язку з підозрою у націоналізмі.
1951    налічувалось 12 загальноінститутських та факультетних кафедр.
1952-1953    налічувалось 14 кафедр, які об’єднали 76 викладачів.
1955    зменшення кількості кафедр до 10.
50-ті    12 викладачів інституту здобули наукові ступені кандидатів наук.
1953-1962    вийшло в світ 12 томів “Записок Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту”.
1956    розпорядженням Міністерства освіти УРСР було закрито історичний відділ.
1956    інституту перейшло двоповерхове приміщення з флігелем і садом, де розмістився факультет фізичного виховання. У флігелі влаштували чоловічий гуртожиток. Інститут отримав міський стадіон у центрі міста.
1958    інститутська бібліотека досягла 200 тисяч примірників.
1956-1957 навч.р.    починає виходити інститутська багатотиражка “Радянський студент”.
1958-1960    силами студентів та викладачів біля с.Голосків створюється літній спортивно-оздоровчий табір.
1956    у колгоспах Дунаєвецького та Оринінського районів працювало 500 трудових десантників з числа студентів.
1960    інститут поповнився четвертим факультетом – педагогіки і методики початкового навчання.
1964    відновлюється історичний відділ у складі історико-філологічного факультету.
1968    на раді інституту вирішено розділити історико-філологічний факультет на два самостійних філологічний та історичний. Факультет методики початкового навчання дістав додаткову спеціальність музики, співів та малювання.
60-ті    значне підвищення якості викладацького складу.
1963    заснування Подільського історико-краєзнавчого товариства з ініціативи кафедри історії та при підтримці обласних організацій.
1965    відбулась І-а Подільська історико-краєзнавча конференція.
10-12 квітня 1967    ІІ-а Подільська історико-краєзнавча конференція.
9-10 лютого 1967    міжвузівська науково-методична конференція історичних факультетів педінститутів України з питань історіографії.
1966-1967 навч.р.    на договірній основі між Міністерствами освіти Української РСР та Узбецької РСР до Кам’янця-Подільського прибула перша група студентів узбеків (25 майбутніх вчителів російської мови).
1963    завершилась відбудова та реконструкція колишнього навчального корпусу Кам’янець-Подільського університету та ІНО.
1968    у приміщенні інституту, що в старому місті одноосібно розмістився історичний факультет.
1963    факультет педагогіки дістав у своє розпорядження новий корпус.
1966    інститут одержав новий гуртожиток на 550 місць.
1966-1977    вуз очолював І.Івах.
1977-2002    посаду ректора займав А.Копилов.
1972    у головному корпусі було відкрито їдальню на 240 місць.
1986    інститут отримав від Хмельницького технологічного університету три навчальних корпуси.
1974, 1981, 1987    будівництво трьох нових гуртожитків.
1990    розпочато будівництво спортивного комплексу.
1970-1982    викладацький склад захистив 3 докторські, 40 кандидатських дисертацій.
1972    вийшла в світ колективна монографія “Нариси з історії партійної організації у Хмельницькій області”.
1978    відбулась республіканська міжвузівська наукова студентська конференція “Східнослов’янські племена і Київська Русь”.
1988    в інституті навчались студенти 15 національностей.
1967    починає функціонувати факультет громадських професій.
1975    починає діяти спеціальний загін студентів, який налічував 50 чоловік з різних факультетів, вони займались з важковиховуваними підлітками.
1968    пониють працювати курси з поглибленого вивчення іноземних мов для перепідготовки вчителів.
1981    відкрито підготовче відділення.
90-ті    збільшення долі українознавчих дисциплін.
1992    у вузі починає функціонувати аспірантура.
1992    на базі спеціальності “Дефектологія. Олігофренопедагогіка” запровадженого на педагогічному факультеті у 1988 відкрито шостий факультет – дефектологічний.
1997    дефектологічний факультет перейменовано у факультет розвитку людини.
1993    починає функціонувати факультет перепідготовки із спеціальності “Практична психологія”.
1993    практично припинилось будівництво спортивного комплексу.
1994-1996    з ініціативи та на базі інституту проведено 40 міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-теоретичних та науково-практичних конференцій, симпозіумів і семінарів.
1996-1997    проходження колективом вузу державної атестації та акредитаційної експертизи.
1997    акредитацій на комісія при Кабінеті Міністрів України екредитувала інститут за четвертим, найвищим рівнем акредитації.
28 червня 1997    за пропозицією Міністерства освіти України на базі інституту створено Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет.
24 січня 2002    ректором університету став О.М.Завальнюк.
27 вересня 2001    на замовлення Кабінету Міністрів України наказом Міністерства освіти і науки України №660 факультет розвитку людини реорганізовано в Інститут соціальної реабілітації та розвитку людини.
2002    створено навчально-консультаційний центр в м.Шепетівка.
2002    реорганізовано філологічний факультет: з’явилися два окремих факультети української та іноземної філології.
23 жовтня 2001    створення факультету до вузівської підготовки.
26 грудня 2002    створення факультету післядипломної освіти.
2002    протягом року було проведено 19 міжнародних, всеукраїнських, регіональних та вузівських конференцій.
2001    вуз увійшов до 10 найкращих гуманітарних та педагогічних вузів країни.
3 жовтня 2002    вчена рада університету направляю лист Президенту України Л.Д.Кучмі з проханням реорганізації педагогічного університету у університет класичного типу.
17 березня 2003    розпорядження Кабінету Міністрів України за №148-р “Про утворення Кам’янець-Подільського державного університету”.
4 лютого 2003     створено науково-виробничий центр „Фізична лабораторія”.
28 липня 2003     створено інформаційно-комп’ютерний центр.
січень 2004     створено відділ рідкісної книги.
червень 2004     створено „Центр огієнкознавства”.
17 червня 2004     створено навчально-науково-виробничий комплекс у складі Кам’янець-Подільського державного університету та Національного природного парку „Подільські Товтри”.
6 липня 2004     створено Службу з питань працевлаштування випускників університету.
14 липня 2004     створено відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності університету.
30 серпня 2004     створено природничо-економічний факультет.
31 серпня 2004     створено навчально-методичний відділ.
жовтень 2004     створено кабінет полоністики.
21 березня 2005     створено центр профорієнтаційної роботи.
3 травня 2005     відкрито екстернатну форму навчання.
15 липня 2005     створено навчально-науково-виробничий комплекс у складі Кам’янець-Подільського державного університету та Кам’янець-Подільського міського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
13 лютого 2006     створено відділ міжнародних зв’язків.
14 липня 2006     створено Центр дослідження природи Поділля.
30 серпня 2006     реорганізація природничо-економічного факультету; створення на його базі природничого та економічного факультетів.
30 серпня 2006     реорганізація Інституту соціальногої реабілітації та розвитку дитини; створення Інституту реабілітології; створення факультету психології та факультету соціальної реабілітації.
04 вересня 2006     ліквідовано відділ аспірантури, створено відділ аспірантури і докторантури університету.

Список використаної літератури:

1.    Кам'янець-Подільський Державний Український Університет // Енциклопедія українознавства. Словникова частина. — Т. 3. — С. 930.
2.    Панькова С. Кам'янець-Подільський державний український університет // Довідник з історії України. А—Я. — 2-е видання. — К., 2001. — С. 282.
3.    Завальнюк О. М., Комарніцький О. Б. Кам'янець-Подільський державний університет. — 3-є видання. — Кам'янець-Подільський, 2005.

Search:
????????...

параграфи фізики 9 клас

тригонометрична таблиця кутів

тригонометрична таблиця кутів

Михайло Старицький не судилось характеристика образів

дослідницький метод у вивченні сил гравітації

козацьке барокко Малярство;

екологічна ситуація в україні її вплив на здоров*я населення

де розташований мікропроцесор

характеристика всіх героїв роману хіба ревуть воли як ясла повні

реферат ендемічні хвороби?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010