.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Маркування вантажів 


Маркування вантажів

Зміст:

Вступ.............................................................................................3
Основні зміни, введені наказом Мінтрансзв’язку...............5
Маркування вантажів...............................................................7
Список використаної літератури...........................................10Вступ

З метою приведення відомчих нормативних актів до вимог чинного законодавства, а також на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 № 2029 „Про затвердження Програми боротьби з правопорушеннями на транспорті на 2004 - 2006 роки” були введені в дію накази Мінтрансзв’язку від 12.09.2005 № 540 та від 27.09.2005 № 588.
Проекти зазначених наказів були заздалегідь оприлюднені на офіційному сайті Укрзалізниці для громадського обговорення. Однак, незважаючи на дотримання встановленого законодавством порядку прийняття регуляторних нормативно-правових актів, введення їх в дію викликало шквал звернень підприємств металургійної галузі з пропозиціями призупинити їх дію або навіть скасувати зазначені зміни.
Як з’ясувалося на нараді, яка пройшла 4 листопада поточного року в Міпромполітики за участю Мін’юсту, Держпідприємництва та представників промислових підприємств, багато хто з користувачів залізничного транспорту не був детально ознайомлений зі змістом наказів. Враховуючи те, що для об’єктивного сприйняття промисловим підприємствам потрібно детально ознайомитись з положеннями зазначених наказів, Державна адміністрація залізничного транспорту України 7 листопада 2005 року направила до Мінпромполітики пропозиції щодо проведення на поточному тижні спільної наради за участю зацікавлених сторін. На нараді планується детально обговорити зміни, внесені до Правил перевезень вантажів та до Переліку вантажів, які підлягають обов’язковому супроводженню воєнізованою охороною.
Якщо об’єктивно розглянути затверджені зміни, то їх можна умовно поділити на певні категорії:
- приведення існуючих норм до чинного цивільного законодавства України;
- уточнення та конкретизація вже існуючих правових норм з метою виключення різного їх трактування та тим самим забезпечення більш ефективного використання державного майна;
- спрощення порядку приймання вантажів до перевезення та скасування відповідальності вантажовласника у випадках, коли затримка вагонів від нього не залежить;
- посилення контролю за схоронністю вантажів під час перевезень та забезпеченню безпеки руху поїздів.


Основні зміни, введені наказом Мінтрансзв’язку

Змінами до Правил користування вагонами і контейнерами упорядковано облік перебування вагонів у користуванні вантажовласників; положення Правил приведені у відповідність до Розпорядження КМУ від 08.10.2004 № 706-р; зазначені всі види зв’язку, якими за погодженням з вантажовласником можуть надаватись повідомлення про подавання вагонів.
Змінами до Правил приймання вантажів до перевезення встановлено у відповідності до ст.917 Цивільного кодексу України приймання вантажів до перевезення, яке забезпечує контроль за збереженістю вантажів при перевезенні та виключає завантаження вагонів понад їх вантажопідйомність; надає відправнику право вибору супроводження вантажу – воєнізованою охороною залізниці або його провідником.
Змінами до Правил видачі вантажів скасовано обмеження (10 %) щодо перевірки маси вантажу на станції призначення, її обсяги встановлюються договором відповідно до чинного законодавства (ст..627 Цивільного кодексу – сторони вільні у визначенні умов договору).
Змінами до Правил оформлення перевізних документів спрощено оформлення перевізних документів при видачі вантажу; передбачено оформлення перевізних документів в електронному вигляді за наявності можливостей у залізниці та відправника.
Змінами до Правил перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів) доповнено перелік вантажів, що перевозяться у супроводі провідників, окремими видами металопродукції, при цьому відправнику надано право вибору виду охорони – воєнізована охорона залізниці чи провідник вантажовласника; встановлено порядок проїзду провідників у критому вагоні для забезпечення безпеки та вимог правил охорони праці для провідника під час його перебування на залізниці.
Змінами до Правил перевезення вантажів навалом і насипом скасовано промивання вагонів відкритого типу та вагонів, які використовуються під завантаження у порядку здвоєних операцій.
Змінами до Правил перевезення вантажів у вагонах відкритого типу відповідно до ст.917 Цивільного кодексу України, якою передбачено маркування вантажів при перевезенні всіма видами транспорту, внесені доповнення до існуючого порядку маркування вантажів та передбачено, що крім маркування можуть застосовуватися інші засоби, що засвідчують збереженість вантажів при перевезенні (покриття поверхні вантажу плівкою, емульсією чи інше закріплення верхнього шару вантажу), яким також може бути навіть відповідна схема розміщення вантажу у вагоні.
Змінами до Правил заявлення та розгляду претензій приведено у відповідність до ст. 133 Статуту щодо передачі права на заявлення претензій уповноваженій особі.
До Правил планування перевезення вантажів внесені за пропозиціями залізниць та вантажовідправників зміни, які направлені на покращення обслуговування відправників, скорочення часу на переробку вагонопотоків на шляху прямування та терміну доставки вантажів до одержувача; спрощується та прискорюється обробка планових заявок, в т.ч. додаткових планів перевезень, та гарантується відправлення вантажів по додатковому плану за умови платоспроможності відправника. Слід зазначити, що зміни до Правил планування не передбачають будь-якої фінансової відповідальності вантажовідправників.
Внесення змін до переліку вантажів, які підлягають обов’язковому супроводженню воєнізованою охороною, обумовлено державною політикою щодо боротьби із злочинністю і забезпечення безпеки руху та виконанням постанови Уряду від 26.12.2003 № 2029, обов’язкової як для залізниць, так і для вантажовласників.

Маркування вантажів

Ціллю маркування є зоровий показ наступних обов'язкових вимог:
    кожна вантажна одиниця, що відправляється повинна рухатися визначеним шляхом та досягнути місця призначення;
    з вантажною одиницею слід обходитись обережно під час збереження, транспортування, при навантажувально-розвантажувальних роботах та розпакуванню;
    вантаж повинен бути доставлений в комплектації та збереженні.


1. Хрупке . Обережно            2. Берегти від сонячних променів


3. Берегти від вологи             4. Берегти  від випромінювання     


5. Обмеження температури        6. Вантаж, що швидко псується


7. Герметична упаковка            8. Гаками не брати


9. Місце упаковки            10. Тут підіймати  забороняється


11. Верх                        12. Центр ваги    

13. Тропічна упаковка            14. Штабелювати забороняється   


15. Підіймати безпосередньо         16. Відкривати тут
за вантаж


17. Захищати від
радіоактивних джерел                18. Не котити   


19. Штабелювання обмежено        20. Зажимати тут


21. Не зажимати                    22. Межа по кількості
шарів в штабелі   


23. Вилові погружчики
не використовувати

Правильне, чітке маркування вантажів є необхідною умовою швидкої доставки їх з збереженням якості в процесі транспортування.
В даний час розрізняється товарне, відправне, спеціальне та транспортне маркування. Відправне, товарне та спеціальне маркування наноситься вантажовідправником, транспортне — перевізником чи його агентом.
В залежності від умов договору купівлі — продажу маркування звичайно має наступні дані:
товарне — найменування товару, заводська упаковка, номер замовлення та наряду, сорт, дата виготовлення;
відправне — пунк відвантаження та призначення, назва відправників та отримувачів, загальне число місць, маса брутто та нетто;
транспортне — число місць в партії, що перевозиться по одному транспортному документу, порядковий номер вантажного місця в партії;
спеціальне — попереджуючі написи та знаки, що передбачають спосіб поведінки з товарами при його зберіганні, перенавантаженні, перевезенні, використанні.

Список використаної літератури:

1.    Газета “Магістраль” № 41 від 19.04.2005 р.

2.    Київ. Транспорт України, 2003

3.    Довідник залізничника. Перевезення вантажів, книга ІІ.

Search:
????????...

план до образу чіпки

Вірш на 4 рядки

людське я це те що

Приклад агітаційної промови

моє ставлення до героїв ахілла і гектора

ДІм у якому немає книг, нагадує тіло без душі

договір житлового найму

зміна вектор

образ ахілла і гектора

орудний відмінок?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010