.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Перспективи розвитку ком’ютерів та інформаційних технологій 


Перспективи розвитку ком’ютерів та інформаційних технологій

Зміст:Вступ.........................................................................................................................3
1. Український комп’ютер: сучасний стан і перспективи.............................4
2. Перспективи використання інформаційних технологій............................6
Висновки................................................................................................10
Список використаної літератури.......................................................................11

Вступ
Інформація - явище незрівнянно більш древнє, ніж сама людина. Уже природа у процесі своєї еволюції передавала закодовану інформацію в  рослинах  і  живих  організмах. З перших своїх кроків люди шукають і знаходять нові засоби передачі, збереження та обробки інформації. Однак ніколи раніше людство не накопичувало інформацію й знання настільки стрімкими темпами. Тому закономірним є те, що жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них. На сучасному етапі можна без особливих труднощів навести приклади використання інформаційних технологій у всі галузях: від освіти і до менеджменту.   Сьогодні успіх буде мати та фірма, той заклад, який володіє найсучаснішими комп’ютерними технологіями. Значного прогресу можна досягти і в галузі освіти з впровадженням відповідних інформаційних компю’ютерних технологій, які зможуть зробити процес здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно нададуть змогу студентам використовувати глобальні ресурси для навчання, спілкуватись та обмінюватись досвідом із студентами інших міст, країн тощо.
Насправді, перспективи розвитку інформаційних компю’ютерних технологій безмежні. Саме тому мною була обрана така цікава та невичерпна тема курсової роботи, в якій було зроблено спробу дати відповіді на запитання що являє собою інформаційна технологія, яки існують види інформаційних технологій. Також розглядаються етапи розвитку інформаційних технологій, перспективи їх використання. Не обминув я своєю увагою і ті проблеми та небезпеку, які пов’язані з використанням інформаційних технологій.

1. Український комп’ютер: сучасний стан і перспективи
Передвиборчі перегони відволікають українське суспільство від конструктивного обговорення рішень, які вже сьогодні потрібно було б запровадити в життя. Серед іншого, багато розмов точиться про те, де і як збирати гроші на розвиток в Україні нових технологій, освіти, науки. Якщо ж відійти від тимчасовості передвиборчого моменту, то стає зрозумілим, що рішення є.
Скільки років поспіль різні міжнародні організації довбають Україну за порушення авторських прав, в тому числі у галузі програмного забезпечення. І це попри те, що величезна кількість українців працює на західні та московські фірми, розробляючи найдосконаліші комп’ютерні програми (від іграшок до складних баз даних). Державні й приватні організації, які намагаються дотримуватись законів, сідають як на наркотик на програмне забезпечення Майкрософт, виплачуючи цій фірмі шалені гроші. Цю ситуацію можна порівняти з податками: чим вище податок, тим більше податківців, які слідкують за його сплатою (за рахунок цього ж податку).
Проте вже більше десяти років існує операційна система Лінукс, яка побудована на відкритому коді, на так званій відкритій ліцензії, яка дозволяє не тільки вільно поширювати цю операційну систему, а й адаптувати її під власні потреби та завдання. На Заході (як, до речі, і на динамічно крокуючому до науково-технічної перемоги Сході) вже давно минули часи не тільки великих суперечок щодо життєздатності Лінукса, але й великої ейфорії, пов’язуваної з цією системою. Вона просто зайняла своє місце: понад 60% серверів у світі працюють на Лінуксі.
По-перше, це дешевше. Якщо стандартний пакет Майкрософта для користувача в Україні обійдеться десь у $170 (не враховуючи спеціалізованих програм), то повний пакет Лінукса коштуватиме всього 12 гривень. Хоча відкрита ліцензія не забороняє й безкоштовного його розповсюдження, але в цьому випадку на нього не буде надаватися програмна підтримка. Не треба думати, що ці кошти — турбота суто приватних користувачів. Підрахуйте кількість комп’ютерів не тільки в державних урядових установах (їх більше 50 тисяч), але й у вищих учбових закладах та школах. Можливо, що в деяких з цих закладів ще користуються піратським програмним забезпеченням, але як довго це може відбуватися (і чи гарно привчати молодь до протиправних дій, навіть списуючи це на бідність держави)?
По-друге, використання Лінукса безпечніше. Операційна система з відкритим кодом фактично не залишає “дірок” ані для несанкціонованого доступу, ані для вірусних атак. Не будемо ідеалізувати цю операційну систему, бо абсолютних ідеалів не існує. Проте варто згадати, що всі сервери таких серйозних державних інституцій, як Пентагон, ЦРУ чи ФБР у Сполучених Штатах працюють саме на Лінуксі. А для тих, у кого алергія на все американське, можна привести інший приклад. Ще в кінці минулого року керівництво Китаю заявило, що всі державні комп’ютери з метою підвищення безпеки будуть перелаштовані на Лінукс. І що цікаво — тільки китайської розробки.
По-третє, без врахування фактора Лінукса неможливо говорити про передові технології в Україні, а також про її конкурентоздатність у високотехнологічних галузях. До консорціуму, який робить ставку на використання Лінуксу для побутової техніки та електроніки, входять таки світові монстри, як Sony, Hitachi, Philips, Samsung, Sharp, Toshiba, Matsushita, NEC, ARM. Це, до речі, стосується й мобільних телефонів: всі моделі нового покоління будуть збиратися в Китаї, який переводить на Лінукс не тільки державні комп’ютери, але й все своє виробництво. І до цього треба бути готовими.
Окрім переваг, які можна легко підрахувати, існують і більш далекосяжні аспекти. Наприклад, серед плюсів використання Лінукса в освіті є не тільки те, що на два комп’ютери з Майкрософтом можна придбати двадцять машин з Лінуксом. Студенти, які навчаються на операційній системі з відкритим кодом, мають можливість використовувати її як найкращий підручник — вони бачать всі переваги й недоліки кожної програми на базі Лінукса, мають можливість самостійно виправляти помилки, створювати власні програми, порівнюючи їх з іншими не тільки на етапі результатів, а й із самого початку розробки.
Також треба брати до уваги інтереси власне українського ринку програмного забезпечення. Навіть у маленькій Чехії всі програмні продукти працюють на чеській мові. Це обов’язкова умова як інформаційного захисту національного мовного середовища, так й захисту ринку, на якому працюють свої талановиті розробники програмного забезпечення, залучені не тільки до “перекладу” та адаптування ПЗ, а й до його розробки під конкретні вимоги й потреби на місцевому ринку. До речі, в чеській мові навіть не вживаються такі міжнародні слова як “комп’ютер” і “принтер”, бо чехи знайшли для цього власні назви.
Не треба також забувати, що крім переваг цієї операційної системи (дешевизна, надійність та стабільність в роботі, захист інформації та прав доступу, швидший інтернет, відсутність вірусів), сьогодні є й велике відставання України в розробці на базі цієї ОС прикладних продуктів, які б повністю задовольняли потребам кожного українського користувача — від великої корпорації до маленької родини. А це, звичайно, стримує її розповсюдження. Проте, вирішуючи ці проблеми, Україна могла б не лише економити державні кошти (наприклад, для тієї ж освіти), але й стимулювати підвищення професійного рівня своїх комп’ютерних фахівців та формувати фундамент для розвитку високотехнологічних галузей.

2. Перспективи використання інформаційних технологій

Для інформаційних технологій є цілком природним те, що вони застарівають і заміняються новими. Так, наприклад, на зміну технології пакетного опрацювання програм на великий ЕОМ в обчислювальному центрі  прийшла технологія роботи на персональному  комп'ютері на робочому місці користувача.  Телеграф передав усі свої функції телефону. Телефон поступово витісняється службою експресс-доставки. Телекс передав більшість  своїх функцій  факсу й електронній пошті.
При впровадженні нової інформаційної технології в організації необхідно оцінити ризик відставання від конкурентів у результаті її неминучого старіння, тому що інформаційні продукти, як ніякі інші види матеріальних товарів, мають надзвичайно високу швидкість змінюваності новими видами або версіями.  Періоди змінюваності коливаються від декількох місяців до одного року.  Якщо в процесі впровадження нової інформаційної технології цьому фактору не приділяти належної уваги, цілком можливо, що до моменту завершення переходу фірми на нову інформаційну технологію вона вже застаріє і прийдеться вживати заходів щодо її модернізації.  Такі невдачі з впровадженням інформаційних технологій звичайно пов'язані з недосконалістю технічних засобів,  в той час як основною причиною невдач є відсутність або слабка пропрацьованність методології використання інформаційної технології.
Централізоване опрацювання інформації на ЕОМ обчислювальних центрів  були першою історично сформованою технологією.  Створювалися великі обчислювальні  центри колективного користування, оснащені великими ЕОМ.  Застосування таких ЕОМ дозволяло опрацьовувати великі масиви вхідної інформації й одержати на цій основі різноманітні види інформаційної продукції, яка потім передавалася користувачам.  Такий технологічний процес був обумовлений недостатнім оснащенням обчислювальною технікою підприємств і організацій у 60 - 70-і рр.
Переваги  методології централізованої технології:
• можливість звертання користувача до великих масивів інформації у вигляді баз даних і до інформаційної продукції широкої номенклатури;
• відносна легкість упровадження методологічних рішень по    розвитку й удосконалюванню  інформаційної технології завдяки їх централізованому прийняттю.   
Недоліки такої методології очевидні:
• обмежена відповідальність нижчого персоналу, що не сприяє оперативному одержанню інформації користувачем, тим самим перешкоджаючи правильності виробітку управлінських рішень;
• обмеження можливостей користувача в процесі одержання і використання інформації.
Децентралізоване опрацювання інформації пов'язане з появою в           80-х рр. персональних комп'ютерів і розвитком засобів телекомунікацій.  Вона дуже істотно потіснила попередню технологію, оскільки дає користувачу широкі можливості в роботі з інформацією і не обмежує його ініціатив.
Перевагами такої методології є:
•  гнучкість структури, що забезпечує простір ініціативам користувача;
•  посилення відповідальності нижчої ланки співробітників;
• зменшення потреби в користуванні центральним комп'ютером і відповідно контролі з боку обчислювального центру;
• більш повна реалізація творчого потенціалу користувача завдяки використанню засобів комп'ютерного зв'язку.
Проте ця методологія має і свої недоліки:
•  складність стандартизації через велику кількість унікальних розробок;
• психологічне неприйняття користувачами що рекомендуються   обчислювальним центром стандартів у готових програмні продукти;
• нерівномірність розвитку рівня інформаційної технології на локальних місцях, що в першу чергу визначається рівнем кваліфікації конкретного працівника.
Описані переваги і недоліки централізованої і децентралізованої інформаційної технології призвели до необхідності притримуватися лінії розумного застосування і того, і іншого підходу. 
Такий підхід назвемо раціональною методологією і покажемо, як у цьому випадку будуть розподілятися обов'язки:
• обчислювальний центр повинен відповідати за створення загальної стратегії використання інформаційної технології, допомагати користувачам як у роботі, так і у навчанні,  установлювати стандарт і визначати політику застосування програмних і технічних засобів;
•  персонал, який використовує інформаційну технологію, повинен дотримуватися вказівок обчислювального центру, здійснювати розробку своїх локальних систем і технологій відповідно до загального плану організації.
Раціональна методологія використання інформаційної технології дозволить досягти більшої гнучкості, підтримувати загальні стандарти, здійснити сумісність інформаційних локальних продуктів та знизити дублювання діяльності.
Складне програмне забезпечення має недоліки, якими можуть скористатися сторонні особи (хакери) і використати їх на свою користь. Так, наприклад, один хакер вкрав з кредитних карток Парекс банку біля 7000 долларів, з комп’ютерної бази поліції одного з міст Америки зникла вся база по автомобілям, що перебували у розшуку. Для попередження несанкціонованого доступу використовуються дуже дорогі системи захисту, а також вдосконалюється програмне забезпечення.
При використанні програмного забезпечення існує можливість втрати інформації, спричинена дією вірусів, які використовують його недоліки. У звязку з тим, що вартість інформації росте, втрати можуть бути суттєвими. Для захисту доводиться використовувати спеціальні програми – антивіруси. Беручи до уваги те, що зараз відбувається концентрація у сфері інформаційних технологій, перед користувачем постає дилема вибору платформи інформаційної технології, так як в майбутньому він буде залежати від свого постачальника програмного забезпечення.
Легкість тиражування інформаційних продуктів надає змогу з легкістю порушувати авторскі права. Це стосується, в першу чергу, програмного забезпечення. 


Висновки

Одним із засобів керування розвитком інтелекту і підвищення його організованості на сучасному етапі є інформатизація суспільства, що ґрунтується насамперед на розвитку інформаційних комп’ютерних технологій. Значення  інформаційної технології величезне -  вона формує передній край  науково-технічного прогресу, створює інформаційний  фундамент розвитку науки і всіх інших технологій.  Головними, визначальними стимулами розвитку інформаційної технології, є соціально-економічні потреби суспільства, і саме зараз суспільство як ніколи зацікавлене в якомога швидшій інформатизації та комп'ютеризації всіх без винятку сфер діяльності. 
Дуже важливою властивістю інформаційної  технології є те, що для неї інформація є не  тільки продуктом, але і вихідною сировиною. Особлива роль приділяється всьому комплексу інформаційної технології і техніки в структурній перебудові економіки убік наукоємності. Більш того, інформаційна технологія є свого роду  перетворювачем всіх інших галузей господарства, як виробничих, так і невиробничих, основним засобом їхньої автоматизації, якісної зміни продукції і, як наслідок, їх  переходу частково або цілком у  категорію наукомістких. Пов'язаний з цим і працезаощаджувальний характер інформаційної технології, що реалізується, зокрема, у керуванні багатьма видами робіт і технологічних операцій.
Безсумнівною перевагою інформаційної технології є те, що вона сама створює засоби для  своєї еволюції. Формування  системи, що саморозвивається - найважливіший підсумок, досягнутий у сфері  інформаційної технології.
Таким чином, усі вищевикладені риси інформаційної технології вказують на те, що вона й у майбутньому залишиться самим перспективним видом технології, що допомагає людині впевнено крокувати шляхом прогресу.Список використаної літератури:

1.    Макарова Н. В., Матвєєва Л. А., Бройдо В. Л. Підручник “Інформатика”, М.: «Фінанси та статистика»,  1997 р.
2.    Багриновський К.А., Хрусталєв Е.Ю.  «Нові информаційні    технології»,  М.: “ЭКО”, 1996 р.
3.    Крилов І. В. «Інформаційні технології: теорія і практика», М.: «Центр», 1996 р.
4.    Малиновський Б.М. “Історія обчислювальної техніки”, К.: “Лотус”, 1995 р.
5.    Кондрашова С.С. Учбовий посібник “Информаційні технології в управлінні”, К.: МАУП. 1998 р.
6.    Каpатигін С. В.  “Бази даних: найпростіші  засоби  опрацювання  інфоpмації; системи упpавління базами даних”, М.: ABF, 1995 р.
7.    Барсуков В.С., Тарасов О.В. “Нова інформаційна технологія”, журнал “Обчислювальна техніка та іі застосування”, 1989 р., №2, С.

Search:
????????...

контрольній твір на тему шлях Жульена Сореля-шлях злет чи падіння

физична и социальна зрилисть

драматургия і театр 70-90 років

що зробило чипку пропащою силою

хід революції Австрії 1849 р

діалог між двома учнями

стародавня посуда

характеристика гобсека

схема складових бази даних

діалог на тему про школу?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010