.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
соціальна допомога непрацездатним - межі середньомісячного сукупного доходу сімї 


соціальна допомога непрацездатним

Зміст


1. Щомісячна цільова допомога на прожиття непрацездатним                       громадянам з мінімальними доходами    2

2. Державні житлові субсидії населенню    5

Список використаної літератури    71. Щомісячна цільова допомога на прожиття непрацездатним громадянам з мінімальними доходами

Щомісячна цільова грошова допомога призначається органами соціального захисту на підставі звернення громадян. Вона призначається непрацездатним громадянам-пенсіонерам, членам їхніх сімей, крім дітей, які одержують пенсію в разі втрати годувальника, а також особам, що мають право на пенсію, але не звернулись за її призначенням. Ця допомога не виплачується громадянам, які перебувають на повному державному утриманні, а також дітям, допомога яким призначена Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".
До заяви про надання цільової грошової допомоги на прожиття додаються такі документи:
- довідка про склад сім'ї (подається один раз до наступної зміни в складі сім'ї, про що зобов'язаний вчасно повідомити заявник) із зазначенням утриманців;
— довідки про доходи кожного із членів сім'ї за три попередні місяці перед місяцем звернення.
Якщо за висновком органу, що призначає щомісячну цільову грошову допомогу на прожиття, необхідне обстеження умов проживання заявника, то таке обстеження проводиться і складається акт. Не складається акт обстеження умов проживання осіб, які обслуговуються територіальними центрами обслуговування пенсіонерів та відділеннями соціальної допомоги на дому.
При визначенні середньомісячного сукупного доходу у складі сім'ї враховуються:
— чоловік, дружина, діти, які перебувають на їх утриманні віком до 18 років і старші, якщо вони одержують соціальну пенсію як інваліди з дитинства 1 та 2 групи;
— студенти вузів, а також учні технікумів (училищ), професійно-технічних навчальних закладів віком до 18 років (у тому числі ті, які одержують стипендію) та віком до 23 років, якщо вони одержують пенсію в разі втрати годувальника незалежно від того, де вони проживають (разом з батьками чи перебувають на навчанні в іншій місцевості).
У сукупному доході сім'ї не враховується цільова грошова допомога, що надається сім'ї відповідно до зазначеного Положення про грошові виплати, передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", у тому числі додаткова пенсія та інші одноразові грошові виплати. При обчисленні середньомісячного доходу на кожного члена сім'ї у випадках до плати пенсії за минулий час зазначені суми враховуються в тих місяцях, в яких їх належало виплатити.
Щомісячна цільова грошова допомога на прожиття призначається непрацездатним громадянам у сім'ях, де середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї за три попередні місяці перед місяцем звернення за допомогою не досягав розміру межі малозабезпеченості, що встановлюється і періодично переглядається Верховною Радою України.
Розмір допомоги на прожиття визначається як різниця між граничним розміром середньомісячного сукупного доходу і щомісячним розміром пенсії, яка належить до виплати.
Розмір цільової грошової допомоги на прожиття разом з пенсією не може перевищувати встановленого граничного розміру середньомісячного сукупного доходу.
Для визначення права громадян на щомісячну грошову допомогу фактичний середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї, обчислений за попередні три місяці, коригується за коефіцієнтами. Коефіцієнт коригування середньомісячного сукупного доходу на члена сім'ї обчислюється як частка від ділення мінімального розміру пенсії, що діє у місяці звернення за допомогою, на середньомісячний розмір мінімальної пенсії за три попередні місяці.
У разі, коли середньомісячний доход кожного члена сім'ї не досягає встановленої межі малозабезпеченості, грошова допомога на прожиття визначається як різниця між розміром межі малозабезпеченості і розміром середньомісячного доходу кожного члена сім'ї за три попередні місяці із врахуванням коефіцієнта коригування.
У випадках, коли у одного із членів сім'ї середньомісячний доход перевищує межу малозабезпеченості, то допомога на прожиття призначається на того члена сім'ї, у якого середньомісячний доход нижчий межі малозабезпеченості, і визначається як різниця між розміром межі малозабезпеченості і розміром середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї.
Щомісячна цільова грошова допомога на прожиття призначається з місяця звернення за нею строком на три місяці. При зверненні за допомогою по закінченні трьох місяців після виникнення права на неї допомога призначається і виплачується за минулий час, але не більше ніж за три місяці до місяця, в якому подано заяву про призначення допомоги з усіма необхідними для цього документами. При цьому для визначення права на допомогу за минулий час середньомісячний сукупний доход обчислюється додатково за три місяці, які передують місяцю виникнення права на неї.2. Державні житлові субсидії населенню

Для створення системи цільового соціального захисту населення у вигляді окремої безготівкової допомоги в Україні діє програма житлових субсидій. Вона захищає сім'ї з низькими доходами від підвищення цін на житло, комунальні послуги, електроенергію, газ та інше паливо. Згідно із введеними тарифами громадяни покривають із 1996 р. до 80 % реальної собівартості утримання житла, води, тепла, газопостачання, електропостачання та інших комунальних послуг. До 1995 р. на утримання житла та комунальні послуги населенню з кожних 20 крб. 19 крб. доплачувалось з державного бюджету. Це значно погіршувало видаткову частину Державного бюджету і підвищувало його дефіцит. Практично житловий сектор держави перебував на дотації, яку держава надавала кожному незалежно від його доходів.
Така система фінансове недоцільна, тому що вона збільшувала дефіцит бюджету, а кредит Національного банку на покриття дотації викликав інфляційні процеси, що підриває економіку держави, тому надання житлових субсидій сім'ям, у яких низький дохід, — вихід із скрутного становища. Він 1'рунтується на простому принципі — усі сім'ї мають право сплачувати за житло та комунальні послуги не більше 15 % своїх доходів (середньомісячний дохід сім'ї) у межах встановлених нормативів користування житловою площею та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, тому якщо нарахована плата перевищує встановлену державою частку доходу, сім'я має право на одержання субсидії, яка покриває цю різницю. Для проведення таких операцій у містах і районах діють служби житлових субсидій.
Субсидія на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг є не що інше як безготівкова допомога малозабезпеченим сім'ям, яка надається державою у зв'язку з підвищенням плати за житло та комунальні послуги.
Вона призначається лише на житлову площу, що не перевищує санітарні норми на сім'ю, яка розраховується, виходячи з 21 кв. м на кожного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. м на сім'ю, якщо площа менша санітарних норм, субсидія нараховується на існуючу площу і на одну квартиру (житло).
Розрахувати суму субсидії можна таким способом:
1. Визначення середньомісячного сукупного доходу сім'ї провадиться шляхом поділу сукупного доходу сім'ї за останні три місяці на 3, тобто якщо цей доход дорівнює 600 грн., то, розділивши на 3, маємо 200 грн.
2. Суму, яку повинна сплачувати сім'я, визначають по формулі:
3. Сума субсидії, яку повинна отримати сім'я, якщо плата за житло і комунальні послуги 50 грн., становитиме 50-30= 20 грн.
Таким чином, сім'я має право на одержання субсидії у розмірі 20 грн.

Список використаної літератури

1.    Азаров В., Гурченко М. Основні напрями реформування державного підприємства // Екон. України. — 1995. — № 2. — С. 59—63.
2.    Леонов Г. Ф., Хуторненко С. А., Шаблий Е. И. Особенности экономической культуры в США, Японии и странах Западной Европы. - К.: УкрНТИ, 1992. - 60 с.
3.    Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. — К.: Акад. информатики, 1994. — 97 с.
4.    Балтійський ринок цінних паперів // Україна—Бізнес. — 1995. - № 10. - С. 10.
5.    Богиня Д., Волинський Г. До питания щодо різних варіантів ринкових реформ // Екон. Украйні. — 1994. - № 3. — С. 29—34.
6.    Бондаренко А. Ф., Головко Г. М., Алибекова Б. Ш., Мищенко В. И. Основы маркетинга / Под ред. В. И. Мищенко. — Сумы: Слобожанщина, 1995. - 344 с.
7.    Бобров В. Я. Основи ринкової економіки. — К.: Либідь, 1995. —320с.
8.    Борисенко А. Экономико-математическая модель эффективного использования инвестиций // АПК: экономика, управление. — 1995. -№ 1. - С. 25-30.
9.    Браунинг П. Современные экономические теории. — М.: Экономика, 1986. — 160 с.
10.    Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. — К. : Лібра, 1993. - 96с.
11.    Геллер И. "Сі у" вводит свои индикаторы фондового рынка // Сі у. - 1995. - 11 апр. - С. 5-6.
12.    Герасшмук М. Економічні та інституційні умови інвестиційної діяльності // Екон. України. — 1994. — № 12. — C.3—11.

Search:
????????...

Презентація в українській діловій мові

цікаві математичні задачі для дітей 1 класу

Невмеруще джерело

що таке персональний компютер

Реферат на тему распорядок дня

програма факультативу з фізики у 8 класі

оборона буші скорочено

роль художньої деталі в романі "Хіба ревуть воли як ясла повні"

Образ Героя у "Одісеї "

вірш про жоржину?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010