.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методика вивчення теми "Текстовий редактор" в школі 


Методика вивчення теми "Текстовий редактор" в школі

ТЕМА  ІV. “Текстовий редактор”


№ уроку    Тема уроку
1    Заг.хар.теми. Системи опрацювання текстiв i їх основнi функцiї. Завантаження текстово-го редактора. Iнтерфейс редактора. Інформаційний рядок. Режими екрана, використання вікон. Одержання довiдок. Перемiщення в текстi. Завантаження тексту з зовнішніх носіїв.
2    Основні об’єкти під час роботи з текстовим редактором. Контекстне меню. Режим вставляння та заміни. Перемикання клавіатур. Редагування тексту. Перевірка помилок. Пошук інформації в середовищі  текстового редактора.
3    Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнiшнiх носiях. Пошук документа на диску. Створення нового документа.
4    Практична робота № 7. "Введення тексту з клавiа¬тури та редагування тексту".

5    Форматування символів тексту. Форматування абзаців. Робота зi сторінками.

6    Практична робота № 8. "Форматування тексту".

7    Робота з фрагментами тексту: виділення, встав¬лення, переміщення, копіювання, вилу-чення, по¬шук i заміна фрагментів тексту. Використання буферу обміну.
8    Вставляння таблиць до текстового документу. Форматування таблиць.

9    Практична робота № 9. "Робота з фрагментами текс¬ту та з таблицями в середовищі текстового редактора".
10    Робота з об’єктами в середовищі  редактора. Введення формул, оздоблення тексту.

11    Шаблони документів. Структура документа. Друкування тексту.

12    Тематичне оцінювання знань учнів з теми  № 4.Учні повинні знати:
o    призначення й основні функції текстового редактора;
o    правила роботи з текстовим редактором;
o    основні операції, що можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора.

Учні повинні вміти:
o    завантажувати текстовий редактор;
o    зчитувати до текстового редактора текст, що зберігається на зовнішніх носіях, редагувати та форматувати текст;
o    зберігати текст на зовнішніх носіях;
o    друкувати текст;
o    відмічати блоки тексту з наступним копіюванням чи перенесенням і виконувати інші операції з контекстами, виконувати заміну одного контексту іншим, здійснювати пошук контекстів у тексті;
o    з’єднувати кілька частин тексту в єдиний текст;
o    підключати словник для знаходження орфографічних і граматичних помилок у тексті;
o    вибирати й використовувати необхідний шрифт;
o    вставляти таблиці в текст і форматувати їх;
o    використовувати шаблони документів;
o    створювати документи за певною структурою;
o    відшукувати текстові файли за різними ознаками: ім’ям, датою створення, автором, вмістом, обсягом тощо.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 1 (25) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Заг.хар.теми. Системи опрацювання текстiв i їх основнi функцiї. Завантаження текстового редактора. Iнтерфейс редактора. Інформаційний рядок. Режими екрана, використання вікон. Одержання довiдок. Перемiщення в текстi. Завантаження тексту з зовнішніх носіїв.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Охарактеризувати тему, логічно пов’язати її з іншими в курсі інформатики. Дати загальне поняття про текстові редактори. Ознайомити з інтерфейсом текстового редактора, його складовими. Навчити працювати з вікнами редактора та його довідковою системою, переміщатися по тексту та завантажувати текст із зовнішніх носіїв.
Розвиваюча. Розвивати кругозір учнів. Логічне мислення, пам’ять, грамотність та культуру мови.
Виховна. Виховувати цікавість, допитливість. Бажання навчатися та поважати старших.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:
•    “Текстові редактори”;

ХІД УРОКУ.

І. Загальна характеристика теми.
Дається коротка характеристика нової теми. Значення теми в курсі інформатики та у професійній орієнтації. Наголошується на зв’язку теми з іншими.

ІІ. Правила техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.
Поточний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Системи опрацювання текстів.
•    Роль текстів у житті людини.
•    Текстові редактори, їх різновиди.
•    Можливості текстових редакторів.
•    Сфери застосування умінь роботи з текстовими редакторами.
•    Навчання по презентації “Текстові редактори”.

2. Запуск та знайомство з текстовим редактором.
•    Запуск редактора.
•    Інтерфейс редактора.
•    Назви панелей інструментів та частин вікна.
•    Режими екрана, використання вікон.
•    Довідкова система редактора.

3. Робота з текстом у середовищі редактора.
•    Завантаження текстового документу із зовнішнього носія (2 способи).
•    Переміщення по тексту та абзацах.
•    Пошук текстового документу для завантаження на зовнішніх носіях.

4. Виховна частина уроку.

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. § 10.1, 10.2 прочитати. Конспект. Повторити правила Т.Б.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 2 (26) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Основні об’єкти під час роботи з текстовим редактором. Контекстне меню. Режим вставляння та заміни. Перемикання клавіатур. Редагування тексту. Перевірка помилок. Пошук інформації в середовищі  текстового редактора..

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про основні об’єкти при роботі з текстовим редактором. Ознайомити з контекстним меню, режимами вставляння та заміни тексту, способи переми-кання клавіатур. Навчити учнів перевіряти помилки в документах та шукати інформацію в Т.Р..
Розвиваюча. Розвивати увагу та мовні знання учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати цікавість, допитливість, повагу до товаришів та учителів.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ: Програма “W-корект”.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви гадаєте, з якими об’єктами доведеться працювати в текстовому редакторі?
2. Що ви можете сказати про меню при роботі з ПК?
3. Як змінювати розкладки клавіатури при роботі з ПК?
4. Чи потрібна автоматична перевірка помилок в тексті? Чому?

ІІІ. Перевірка знань.
Опитування учнів по темі минулого уроку.
1. Які програмні продукти називаються текстовими редакторами?
2. Які види Т.Р. ви знаєте?
3. Як завантажити Т.Р.?
4. Опишіть інтерфейс Т.Р.?
5. Як завантажити документ з диска у вікно Т.Р.?
6. Як переміщатися по тексту в Т.Р.?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Об’єкти при роботі з Т.Р..
2. Робота з меню та контекстним меню Т.Р..
3. Режими вставляння та заміни при роботі з текстом.
4. Редагування тексту.
•    Заміна символів та слів.
•    Вставляння символів та слів.
•    Знищення символів та слів.
•    Виправлення слів та речень.
•    Вставляння розділових знаків.
5. Перевірка помилок.
6. Користування допомогою та пошук інформації в Т.Р..
7. Виховна частина.

V. Закріплення вивченого.
1. Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.
2. Робота в Т.Р. з готовим документом.
3. Учні працюють з програмою “W-корект”.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 3 (27) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ. Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнiшнiх носiях. Пошук документа на диску. Створення нового документа.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про роботу з основним меню Т.Р.. Ознайомити із способами пошуку документів на носіях та створення нового документа. Навчити учнів зберігати документи на носіях.
Розвиваюча. Розвивати літературні та мовні навички учнів. Логічне мислення, різні види пам’яті.
Виховна. Виховувати допитливість, повагу до товаришів та учителів.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ: картки перевірки знань. Програма “W-корект”.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Для чого використовують різні меню при роботі з ПК?
2. Які основні причини потребують збереження документів на носіях?
3. Чому потрібно вміти шукати документ на носіях інформації?
4. Чому потрібно зберігати документ декілька разів?
5. Де використовуються
ІІІ. Перевірка знань.
Фронтальне опитування учнів по темі минулого уроку.
1. Які основні об’єкти під час роботи з текстовим редактором ви знаєте?
2. Що таке контекстне меню Т.Р. та як його викликати?
3. Що таке режими вставляння та заміни? Як їх переключати?
4. Які прийоми редагування тексту ви знаєте7
5. Як перевірити документ на наявність помилок?
6. Як здійснити пошук інформації в середовищі Т.Р.?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Прийоми роботи з основним меню Т.Р.
•    Кількість панелей інструментів та їх вмикання та вимикання.
•    Переміщення панелей меню.
•    Добавляння компонентів-кнопок на панелі меню.
2. Збереження тексту на зовнішніх носіях інформації.
3. Способи пошуку документа на диску.
•    Пошук за допомогою ОС.
•    Пошук засобами Т.Р.
•    Способи відкриття знайденого документу.
4. Створення нового документа

V. Закріплення вивченого.
1. Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.
2. Практичне опрацювання вивченого на ПК в середовищі Т.Р..
3. Учні створюють новий документ вказаного зразка.
4. Учні зберігають створений документ в указане місце.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.
Підготуватися до практичної роботи № 7 "Введення тексту з клавіа-тури та редагування тексту”Картка перевірки домашнього завдання. (Для уроку 10-IV-3-27). Варіант-1.
1. Завантажити документ "Harakter.doc" з диска D: вашого ПК.
2. Замінити всі слова "я" на "він".
3. Зробити між абзацами пустий рядок.
4. Виправити всі помилки в документі.
5. Показати документ учителю.
Картка перевірки домашнього завдання.  (Для уроку 10-IV-3-27). Варіант-2.
1. Завантажити документ "Dоgovor.doc" з диска D: вашого ПК.
2. Замінити всі слова "контора" на "фірма".
3. Зробити між абзацами пустий рядок.
4. Виправити всі помилки в документі.
5. Показати документ учителю.
Картка перевірки домашнього завдання. (Для уроку10-IV-3-27). Варіант-3.
1. Завантажити документ "Epigraf.doc" з диска D: вашого ПК.
2. Замінити всі слова ''книга" на "роман".
3. Зробити між абзацами пустий рядок.
4. Виправити всі помилки в документі.
5. Показати документ учителю.
Документ-зразок для створення на уроці. (Длія уроку 10- IV-3-27).

АВТОБІОГРАФІЯ
Дискеткіна Вінчестера Процесоровича
Я, Дискеткін Вінчестер Процесорович народився 22 квітня 1980 р. в с. Випа-
сне Білгород-Дністровського району Одеської області в сім'ї хакерів.
В 1986 р. вступив до 1 класу Випаснянської школи І-ІЇ1 ступенів №1 в якій
навчався допоки вистачило моїх сил.
20 червня 1999 р. закінчив школу, отримав повну загальну середню освіту.
Цього ж року вступив до Білгород-Дністровської комп'ютерної академії, яку закінчив
у 2005 році і отримав диплом магістра всіх комп'ютерних наук.
Дата___________                           Підпис __________ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 4 (28)  ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 7
"Введення тексту з клавiа¬тури та редагування тексту".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по роботі з Т.Р. та електронними документами.  Перевірити та оцінити практичні уміння учнів створювати електронний документ та вводити текст, а також редагувати текст.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №7 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл. (автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.
ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–7
ТЕМА. Введення тексту з клавіатури та редагування тексту.

МЕТА. Навчитися вводити текст з клавiатури в текстовому  редакторi та редагувати документ. Повторити i закрiпити навички роботи з клавiатурою. Навчитися зберiгати введений текст у файлi на дискові.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ
ЗАВДАННЯ 1: завантажити текстовий ре¬дактор. Ввести з клавiатури текст, який приведено нижче.


"СЛОВО и ДЕЛО" – это не просто текстовый процессор. Это – миниа¬тюрная издательская система. Полный комплект поставки свободно размещается на дискете.

Сьогодення висуває перед школою новi завдання, якi пов'язанi з розвитком в учнiв iнтересу до знань предметiв природничо-математичного циклу.

Thank you for purchasing Worms World Party.


ЗАВДАННЯ 2: запишiть введений текст у виглядi файлу на диск D:, давши йому iм'я “ваше прі-звище”.

ЗАВДАННЯ 3: завантажити документ “PRACT-10-7.DOC”, який є на диску D: та виправити в     ньому всі помилки.

ПОКАЗАТИ відредагований документ учителю.


Вміст текстового документу PRACT-10-7.DOC


А В Т О РБ І О Г Р А Ф І Я
Іванова Івана Івановича

Я, Іванов Іван Івановичнародився 22 квітня 1985 р. в с. Випасне Білгород-Дністровського району Огеської області в сім’ї робітника.
В 1991 р. вступив до 111 класу Випаснянської школи І-ІІІ ступенів №1 в якій навчався до 11 класу.
В 2002 р. закінчив 11 класів зазначеної середньої школи, отримав повну загальну середню оррсвіту. Цього ж року вступив до Білгород-Дністровського державного навчально-курсовогокомбінату, який закінчив у 2003 році,  де й мотримав посвідчення водія професіонала категорій “А, В, С”.
21 квітня 2004 р. Білгород-Дністровським РВК Одеської олбласті був призваний на дійснувійськовуслужбу до ВВ МВС України. Службу проходив на посадах стрільця, водія, старшого механіка військової частини. Звільнений в запас в 2005 р. Військове звання “старший сержант”.Помилки виділені підкресленням.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 5 (29) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Форматування символів тексту. Форматування абзаців. Робота зi сторін-ками.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про форматування документів, символів, абзаців та роботу зі сторінками. Навчити учнів відновлювати фор матований текст до попереднього стану.
Розвиваюча. Розвивати естетичні смаки та орфографічні навички учнів. Логічне мислення, різні види пам’яті.
Виховна. Виховувати повагу до літератури та рідної мови.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Тестуюча система Test2006.

НАГЛЯДНІСТЬ: Тест№10-4-1.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Для чого використовують прикрашання тексту різними кольорами та різні шрифти?
2. Які основні принципи оформлення документів ви знаєте?
3. Чому потрібно нумерувати сторінки документів?

ІІІ. Перевірка знань.
Перевірка знань учнів за допомогою тестуючої системи Test2006.
•    Використовується Тест№10-4-1.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Форматування символів тексту.
•    Виділення символу.
•    Зміна виду символу.
•    Зміна кольору та фону символу.
2. Форматування абзаців.
3. Робота з панеллю форматування.
(Докладний розгляд кнопок панелі.)
4. Робота зі сторінками.
•    Вставляння нумерації сторінок.
•    Прибирання нумерації сторінок.

V. Закріплення вивченого.
1. Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.
2. Практичне опрацювання вивченого на ПК в середовищі Т.Р..

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.
Підготуватися до практичної роботи № 8 "Форматування тексту"


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 6 (30)  ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 8
"Форматування тексту".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по форматуванню тексту.  Перевірити та оцінити практичні уміння учнів змінювати параметри документів та їх формат.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати творчі здібності учнів. Профорієнтаційне виховання.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №8 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл. (автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.
ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–8
ТЕМА. Форматування тексту
МЕТА. Навчитися форматувати абзаци тексту та весь текст. Навчитися задавати  параметри  форматування,  лiву i праву границi тексту, абзацний вiдступ, змінювати вид шрифта та його колір. Навчитися вмикати та вимикати режим  переносу та вирiвнювання, вставляти нумерацію сторінок та колонтитули.
ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ
ЗАВДАННЯ 1: запустити текстовий ре¬дактор. Завантажити з диска D:\10-klas\ текстовий файл PRAKT-10-8.DOC.
ЗАВДАННЯ 2: встановити ліву границю текста 1, а абзацний відступ 3, праву границю 18. Вiдформату¬вати весь текст по новим границям.
ЗАВДАННЯ 3:  Виділити заголовок тексту жирним шрифтом розміром 18, а кожний абзац тексту зробити різними шрифтами та розміром 16.

ЗАВДАННЯ 4:    добавити верхній колонтитул такого вида

*************************** (ваше прізвище) **********************

та вставити в текст нумерацію сторінок внизу сторінки по центру.
ЗАВДАННЯ 5:   вирівняти перший абзац по правому краю сторінки, другий абзац – по центру, третій абзац – по лівому краю.
ЗАВДАННЯ 6:    зробити текст абзаців різними кольорами.

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНЕНИЙ ДОКУМЕНТ ПІД НАЗВОЮ  PR-10-8.DOC 
У  ПАПКУ ПІД СВОЇМ ІМЕНЕМ  НА ДИСКІ D:.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 7 (31) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Робота з фрагментами тексту: виділення, встав¬лення, переміщення, копіювання, вилучення, по¬шук i заміна фрагментів тексту. Використання буферу обміну.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про способи роботи з фрагментами тексту. Навчити учнів використовувати буфер обміну при роботі з текстом.
Розвиваюча. Розвивати вміння самоконтролю та естетичні смаки. Логічне мислення, різні види пам’яті.
Виховна. Виховувати любов до рідної мови.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви гадаєте, чи потрібно працювати з фрагментами текстового документу?
2. В яких випадках доводиться працювати з фрагментами документу?
3. Як комп’ютерові вказати потрібний фрагмент тексту?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Способи виділення фрагменту.
•    Мишею.
•    Клавіатурою.
2. Вирізання фрагменту тексту.
3. Копіювання фрагменту. (Різні способи).
4. Вставляння фрагменту.
5. Видалення фрагменту.
6. Швидкі клавіші:
•    Shift + Del - вирізати.
•      Ctrl + Ins - копіювати.
•    Shift + Ins - вставити.
•           Delete - видалити.
7. Контекстне меню для роботи з фрагментами.
8. Буксирування мишкою виділеного фрагменту.
9. Пошук і заміна фрагментів тексту.
10. Використання буферу обміну.

ІV. Закріплення вивченого.
1. Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.
2. Практичне опрацювання вивченого на ПК в середовищі Т.Р..

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 8 (32) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Вставляння таблиць до текстового документу. Форматування таблиць.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про роботу з таблицями в середовищі Т.Р.. Навчити учнів вставляти таблиці, змінювати та форматувати їх в документах.
Розвиваюча. Розвивати вміння роботи з клавіатурою та знання рідної мови. Логічне мислен-ня, різні види пам’яті.
Виховна. Виховувати взаємоповагу та самоповагу.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви гадаєте, де використовують документи з таблицями?
2. В яких випадках доводиться змінювати таблиці в документі?
3. Чому зручніше працювати з таблицями на ПК, ніж письмово?

ІІІ. Перевірка знань.
Перевірка знань учнів за допомогою карток та усного опитування.
•    5 учнів працюють за ПК по карткам.
•    В цей час проводиться опитування інших учнів.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Підготовка до створення таблиці в документі.
2. Способи створення таблиць в документах.
3. Малювання таблиці.
4. Вставляння таблиці.
5. Зміна стовпчиків та рядків таблиці.
6. Заповнення таблиць текстом.
7. Виділення та робота з фрагментами в таблицях.
8. форматування комірок таблиць.
9. Добавляння та видалення стовпців, рядків та ліній в таблицях.
10. Зміна положення таблиці.
11. Видалення таблиці із документа.

V. Закріплення вивченого.
1. Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.
2. Практичне опрацювання вивченого на ПК в середовищі Т.Р..

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалуДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.
Підготуватися до практичної роботи № 9 "Робота з фрагментами текс¬ту та з таблицями в середовищі текстового редактора".

Картка перевірки домашнього завдання. (Для уроку 10-IV-8-32). Варіант-1.
1. Завантажити документ "Вірш-1.doc" з диска D: вашого ПК.
2. Розставити стовпчики вірша в зворотному порядку.
3. Помістити назву вірша перед кожним стовпчиком.
4. Скопіювати автора вірша після кожного стовпчика.
5. Показати документ учителю.
Картка перевірки домашнього завдання.  (Для уроку 10-IV-8-32). Варіант-2.
1. Завантажити документ "Вірш-2.doc " з диска D: вашого ПК.
2. Помістити приспів після кожного стовпчика вірша.
3. Скопіювати перший куплет пісні після всієї пісні ще раз.
4. Скопіювати автора вірша після кожного стовпчика.
5. Показати документ учителю.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 9 (33)  ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 9
"Робота з фрагментами текс¬ту та з таблицями в середовищі текстового реда-ктора".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по форматуванню тексту.  Перевірити та оцінити практичні уміння учнів змінювати параметри документів та їх формат.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати творчі здібності учнів. Профорієнтаційне виховання.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №9 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл. (автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.


ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–9 
ТЕМА.   Робота з фрагментами тексту та таблицями в середовищі текстового редактора
МЕТА.  Навчитися видiляти фрагмент тексту та знiмати це видiлення. Навчитися виконувати рiзнi дiї над видiленим фрагментом тексту: пе¬ремiщення, копiювання, вилучення, вставлення, змiна шрифту. Нав¬читися працювати з режимом пошуку та замiни фрагменту тексту. Навчитися вставляти в документ таблиці та опрацьовувати їх.
ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ
ЗАВДАННЯ 1: запустити текстовий ре¬дактор. Завантажити текстовий файл "Практична 10-9.DOC", який знаходиться  в папці D:\10-klas\.

ЗАВДАННЯ 2: скопіюйте заголовок тексту після всього тексту і вирівняйте його по центру сторінки.

ЗАВДАННЯ 3: скопіюйте віршик після кожного абзацу.

ЗАВДАННЯ 4: перемістіть перший абзац  після останнього віршика.

ЗАВДАННЯ 5: після всього тексту добавте таблицю такого виду:
№    Товар    Кількість    Ціна    Виробник
Закупівля    Продаж   
1                   
2                   
3                   
4                   

ЗАВДАННЯ 6:  знищіть у таблиці останні два рядки та добавте після стовпця "Кількість" ще один стовбець з назвою "Продано". Вирівняйте таблицю, щоб вона поміщалась в границі сторінки.ЗБЕРЕГТИ ЗМІНЕНИЙ ДОКУМЕНТ ПІД ВАШИМ ПРІЗВИЩЕМ
У ПАПКУ СВОГО КЛАСУ  НА ДИСКІ D:.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 10 (34) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Робота з об’єктами в середовищі  редактора. Введення формул, оздоблення тексту.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про роботу з графічними об’єктами, формулами та графічним оздобленням документів. Навчити учнів вставляти малюнки, графіки та картинки в  документи, вводити формули та оздоблювати текст рамками.
Розвиваюча. Розвивати вміння роботи з клавіатурою ПК та Т.Р.. Логічне мислення, різні ви-ди пам’яті.
Виховна. Профорієнтаційне виховання учнів.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви гадаєте, що ще буває часто потрібно у документах та текстах?
2. В яких випадках доводиться оздоблювати сторінки малюнками та рамками?
3. Чому треба спеціальна програма для введення формул у текст?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Вставляння в документ картинки із колекції Т.Р.
2. Вставляння в документ фотографії чи малюнка із файла.
3. Редагування параметрів вставленого малюнка.
4. Вставляння художніх написів в текст.
5. Редагування параметрів напису.
6. Вставляння автофігур в текст.
7. Редагування параметрів автофігур.
8. Введення формул в документ.
9. Оздоблення сторінок рамками та колонтитулами.

ІV. Закріплення вивченого.
1. Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.
2. Практичне опрацювання вивченого на ПК в середовищі Т.Р..

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 11 (35) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Шаблони документів. Структура документа. Друкування тексту.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про роботу з шаблонами документів. Навчити учнів використовувати шаблони документів, працювати із структурою документів та змінювати її, друкувати готовий документ.
Розвиваюча. Розвивати вміння роботи з клавіатурою ПК та Т.Р.. Логічне мислення, різні ви-ди пам’яті.
Виховна. Виховувати екологічну культуру.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви гадаєте, що було б зручно зробити при роботі із складним великим текстом щодо йо-го оформлення?
2. Що означає фраза “структура документу”? Для чого її змінювати?
3. Чому виникає необхідність друкувати документ на папір?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Шаблони документів. Для чого вони потрібні.
2. Використання готових шаблонів.
3. Створення свого шаблону документів.
4. Структура документу та її параметри.
5. Зміна структури документу.
6. Друкування документа.

ІV. Закріплення вивченого.
1. Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.
2. Практичне опрацювання вивченого на ПК в середовищі Т.Р..

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 12 (36)  ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 4.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити теоретичні знання та навички учнів по даній темі. Оцінити теоретичні знання учнів та провести тематичне оцінювання учнів.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:   Програма тестування учнів “Test2005” та ТЕСТ№10-4.
Картки з текстами атестаційних завдань по темі №4 для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.
1. Учні (1 група) працюють на ПК з програмою тестування знань.
2. Учні (2 група) письмово працюють за завданнями Тематичної атестації №4 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 10 кл. (автор Бройченко А.Г.)
3. Через 20 хв. групи міняються місцями.

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи зробили те,  що планували.
Підводяться підсумки вивчення теми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом та підручником.


ІНФОРМАТИКА-10    ТЕСТ № 4 
ТЕМА " Текстовий редактор”

1. Для чого потрібна програма WORD?
2. Які панелі інструментів стандартно видно в інтерфейсі програми WORD?
3. Як завантажити текстовий файл з диска у вікно редактора?
4. Як перемикаються режими вставляння та заміни тексту?
5. Як можна робити перевірку помилок в тексті при роботі з WORD?
6. Як зберегти текст у другій папці та під другою назвою?
А) "Файл" - "Сохранить как..." - вибрати папку та набрати нову назву файла - "Сохранить"
Б) "Файл" - "Открыть" - вибрати папку та назву файла - "Открыть"
В) "Файл" - "Сохранить" - вибрати папку та набрати назву файла - "Сохранить"
Г) "Файл" - "Записать" - вибрати папку та набрати назву файла - "Записать"
Д) "Файл" - "Загрузить" - вибрати папку та назву файла - "Загрузить"
7. Для чого потрібна кнопка меню "Предварительный просмотр"?
А) Щоб побачити сторінку у збільшеному вигляді.
Б) Для того, щоб побачити сторінку так як вона буде після друку на папері.
В) Для того, щоб змінити параметри сторінок документа.
Г) Щоб зручніше змінювати шрифти та параметри сторінки.
Д) Щоб надрукувати документ на папері.
8. Як в текстовий документ добавити таблицю?
А) В меню "Сервис" - "Добавить" - "Таблица" - "Ок".
Б) В меню "Вставка" - "Таблица" - "Вставить".
В) В меню "Таблица" - "Добавить" - "Таблица".
Г) Натиснути праву кнопку миші та вибрати "Создать" - "Таблица".
Д) В меню "Файл" - "Открыть" - "Таблица" - "Ок".
9. Як виділити фрагмент тексту у програмі WORD (Опишіть 2 способи)?
10. Якщо двічі клацнути лівою кнопкою мишки на слові текста, то WORD...
А) Виділить весь абзац, як фрагмент.                     Б) Скопіює слово в буфер обміну.
В) Виділить все речення, як фрагмент.                   Г) Знищить слово.                   Д) Виділить все слово, як фрагмент.
11. Яким способом можна скопіювати виділений фрагмент текста у буфер обміну?
12. З яким розширенням зберігаються файли створені у WORD?
А) .WRD            Б) .DOC             В) .TXT              Г) .EXE            Д) .BMP
13. Якщо натиснути в панелі інструментів кнопку з намальованими ножицями, то...
А) Слово на якому мигає курсор знищиться.                Б) Весь документ знищиться.
В) Виділений фрагмент переміститься з тексту у буфер обміну.        Г) Все речення скопіюється в буфер обміну
Д) Виділений фрагмент можна буде перемістити в інше місце тексту.
14. Для чого потрібні трикутні повзунки на горизонтальній лінійці?
А) Щоб переміщати виділені фрагменти вліво або вправо.
Б) Щоб можна було бачити, де закінчується сторінка документа.
В) Для зміни границь таблиці в тексті.
Г) Для зміни абзацного відступу, лівої та правої границь текста.
Д) Щоб змінювати розмір шрифта.
15. Як перемістити виділений фрагмент текста на нове місце сторінки?
16. Який стандартний формат аркуша, на який орієнтується WORD?
17. Як проставити нумерацію сторінок у документі?
А) В панелі інструментів кнопка "Нумерация страниц".        Б) В меню "Вставка" - "Номера страниц"...
В) В меню "Формат" - "Вставить" - "Номер страниц".            Г) Натиснути праву кнопку миші та вибрати "Добавить" - "Номер страниц".         Д) В меню "Правка" - "Нумерация страниц".
18. Як добавити колонтитули в документ?
19. Як вставити в документ малюнок чи картинку?
20. Що означає термін "форматування тексту"?
А) Це процес запису документа на диск.
Б) Це процес автоматичної перевірки тексту на помилки.
В) Це процес вирівнювання тексту по границям аркуша.
Г) Це процес розмітки диска на доріжки, сектори та кластери.
Д) Це зміна шрифту, розміру букв, границь тексту, параметрів абзаців та ін.
21. Текстовий редактор WORD відноситься до програм...
А) Microsoft Office.        Б) WindowsXP.            В) Cлужбової групи.         Г) Утиліт.           Д) Драйверів.
22. Яка дія відноситься до форматування тексту?
23. Дані, що знаходяться над(під) текстом кожної сторінки є...
А) Змістом.             Б) Абзацами.           В) Колонтитулами.           Г) Кількістю сторінок.          Д) Гіперпосиланнями.

Search:
????????...

складові їжі

Слова які пишуться з ь знаком

яку структуру має електронна адреса

тригонометрична таблиця

реферат на тему Звукові явища

як правильно переносить слово оазис

скачать план до Захара Беркута

антропогенна небезпека

скачать план до Захара Беркута

скачать план до Захара Беркута?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010