.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методика вивчення теми "Системи управління базами даних (СУБД)" в школі 


Методика вивчення теми "Системи управління базами даних (СУБД)" в школі

ТЕМА  VІІ. “Системи управління базами даних (СУБД)”


№ уроку    Тема уроку
1    Заг. хар. теми. Бази даних. Фактографічні й документальні БД. Iєрархiчна, мережева, ре-ляцiйна модель ба¬зи даних. Основнi елементи та об’єкти бази даних: поле, запис, файл. СУБД. Знайомство i робота з базою даних. Пошук інформації в БД.
2    Проектування БД. Створення структури таблиці бази даних. Типи даних в БД. Введення та редагування даних.
3    Практична робота № 15. "Створення структури бази да¬них, введення та редагування даних".
4    Впорядкування даних, пошук даних в таблиці. Використання фільтрів для пошуку даних.

5    Практична робота № 16. "Впорядкування, пошук та фільтрування даних в БД”.

6    Типи зв’язків у таблицях. Ключові поля. Створення зв’язків між елементами в таблицях. Форми та звіти. Режими роботи з формами та звітами. Створення простих форм та звітів.
7    Практична робота № 17. "Створення форм та звітів".

8    Запити. Сво¬рення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на зміну даних. Поняття про системи штучного інтелекту. Експертні системи. Інтелектуаль-ні бази даних.
9    Практична робота № 18. "Створення простих запитів".

10    Тематичне оцінювання учнів з теми  № 7.

Учні повинні знати:
o    визначення баз даних та їх призначення;
o    призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем;
o    основні поняття баз даних;
o    основні операції, що можна виконувати з даними, що зберігаються в базі даних;
o    правила проектування та створення бази даних;
o    правила фільтрування та пошуку інформації в базі даних за допомогою спеціальної мови за-питів.

Учні повинні мати уявлення про:
o    типи моделей баз даних;
o    штучний інтелект як інформаційну систему, що працює на основі моделювання інтелекту людини;
o    експертну систему, компоненти експертної системи: базу даних, базу підсистеми логічного виведення;
o    різні моделі подання знань;
o    метод резолюцій.

Учні повинні вміти:
o    завантажувати систему управління базами даних;
o    створювати структуру бази даних і заповнювати базу даних різними способами;
o    редагувати дані (вносити зміни до даних, що зберігаються в базі даних, змінювати структуру бази даних, вилучати записи);
o    зв’язувати дані, що зберігаються в базі даних;
o    виконувати основні операції з об’єктами бази даних;
o    фільтрувати та впорядковувати дані;
o    організовувати пошук потрібної інформації в базі даних;
o    опрацьовувати дані різних типів за допомогою вбудованих функцій;
o    виконувати різні операції з файлами;
o    створювати звіти;
o    виконувати прості та складені запити;
o    виконувати проектування структури бази даних.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 1 (51)  ( тема VІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Заг. хар. теми. Бази даних. Фактографічні й документальні БД. Iєрархiчна, мережева, реляцiйна модель ба¬зи даних. Основнi елементи та об’єкти бази даних: поле, запис, файл. СУБД. Знайомство i робота з базою даних. Пошук інформації в БД.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Охарактеризувати нову тему, висвітлити її роль в курсі інформатики. Ввести поняття ьази даних (БД) та системи управління базами даних (СУБД). Ознайомити учнів з видами та типами БД, способами організації даних в БД, основними елементами ьа об’єктами БД. Познайомити учнів з програмою СУБД, правилами пошуку інформації в БД. Навчити завантажувати БД з диска. 
Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою. Розвивати зацікавленість до предмета, бажання вчитися. Розвивати логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії, уміння об’єктивно оцінювати себе та інших.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу, програма СУБД.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Презентації:
•    “Робота з Access”.
Демонстраційна БД.

ЛІТЕРАТУРА:  Чаповська Р.Б. “MS Access 2000”,  (ст.5-19)

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Характеристика теми.
Коротка характеристика нової теми. Висвітлення її ролі у курсі інформатики та в різних видах професійної діяльності людини. Доведення важливості теми конкретними практичними прикладами (демонстраційна БД).

ІІІ. Актуалізація нової теми.
1. Як ви гадаєте, що таке бази даних?
2. Для чого потрібні БД?
3. В яких галузях діяльності людини використовуються БД?
4. У чому зручність використання БД?

ІV. Вивчення нової теми.
1. Що таке БД.
БД – це систематизоване сховище інформації певної предметної області, до якого мають доступ різні користувачі.
2. Види БД.
    Фактографічні – містять короткі відомості про об’єкти, представлені у суворо визна-ченому форматі.
    Документальні – містять значну інформацію самого різного типу (текст, графіка, му-зика та ін.)
3. Види організації даних у БД.
    Ієрархічний
    Мережевий
    Реляційний
4. СУБД – це програмний комплекс за допомогою якого створюються та обробляються файли БД.
5. Знайомство із програмою СУБД.
6. Завантаження демонстраційної БД та робота з нею.
7. Основні об’єкти БД.
8. Пошук інформації у готовій БД.

V. Практична робота на ПК по закріпленню вивченого.
1. Учні опрацьовують нову інформацію на демонстраційній БД.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, про що пла-нували.
2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 2)
Ст. 74-79, 87- 90  прочитати. Конспект. 
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 2 (52) ( тема VІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Проектування БД. Створення структури таблиці БД. Типи даних в БД. Вве-дення та редагування даних в БД.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із методикою проектування БД та способами створення структури БД. Навчити визначати типи даних в БД, вводити та редагувати дані у БД. Навчити опрацьовувати інформацію в БД, застосовувати це для розв’язування конкретних практичних задач.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з БД та програмою СУБД, цілеспрямованість. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати здатність долати перешкоді на життєвому шляху.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Програма СУБД.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:
•    “Робота з Access”.
Картки з завданнями для роботи над БД.

ЛІТЕРАТУРА:  Чаповська Р.Б. “MS Access 2000”,  (ст.20-40)

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
8 учнів письмово працюють над картками.
В цей час інші учні відповідають на запитання учителя.

ІIІ. Актуалізація теми уроку.
? 1. Як ви думаєте, чи потрібно регулярно та постійно опрацьовувати дані в БД? Чому?
? 2. На які два типи можна поділити людей, що працюють з БД?
? 3. Яка інформація може знаходитися в БД?
? 4. Що потрібно обміркувати людині перед створенням БД? Чому?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Проектування БД та зв’язків об’єктів БД.
2. Типи даних, що використовуються в БД.
3. Способи проектування таблиць в БД.
(Пояснення та практичне виконання учнями при створенні БД “КЛАС”)
4. Вибір типів полів та параметрів полів.
5. Зміна структури таблиці.
(Пояснення та практичне виконання учнями при створенні БД “КЛАС”)
6. Копіювання таблиці в БД.
(Пояснення та практичне виконання учнями при створенні БД “КЛАС”)
7. Введення та редагування даних у таблицю БД.
(Пояснення та практичне виконання учнями при створенні БД “КЛАС”)
8. Збереження створеної структури та таблиць БД.

V. Практична робота на ПК.
Учні опрацьовують новий матеріал створюючи власну БД (творча робота).

VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІI. Аналіз та підсумки уроку.
1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, про що пла-нували.
2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 2)
Ст. 106-118 прочитати. Конспект вивчити.Картка №1 із запитаннями для перевірки теоретичних знань до урока №2(52).

1. Що таке БД?
2. Наведіть приклад документальної БД.
3. Яка скоріше всього за типом може бути БД “Склад канцтоварів”?
4. Чому потрібні БД?Картка №2 із запитаннями для перевірки теоретичних знань до урока №2(52).

1. Що таке СУБД?
2. Наведіть приклад фактографічної БД.
3. Яка скоріше всього за типом може бути БД “Птахи нашого краю”?
4. Що є основними об’єктами в БД?Картка №3 із запитаннями для перевірки теоретичних знань до урока №2(52).

1. Які види БД бувають?
2. Наведіть приклад документальної БД.
3. Яка скоріше всього за типом може бути БД “Банківські рахунки”?
4. Які програми СУБД Вам відомі?Картка №4 із запитаннями для перевірки теоретичних знань до урока №2(52).

1. Як поділяються БД за способом організації даних?
2. Наведіть приклад фактографічної БД.
3. Яка скоріше всього за типом може бути БД “Рок-музиканти ХХ сторіччя”?
4. Як завантажити СУБД та почати роботу з нею?
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 3 (53)  ( тема VІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 15
"Створення структури бази даних, введення та редагування даних".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по роботі з СУБД та БД. Перевірити та оцінити практичні уміння учнів створювати структуру БД, вводити та редагувати інформацію в БД.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати впевненість у собі, самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №15 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10-15
ТЕМА. Створення структури бази даних, введення та редагування даних.
МЕТА.  Поглибити знання та практичнi навички роботи з базами даних.  Навчитися створювати струк¬туру найпростiшої БД та заповнювати її дани¬ми.  Вдосконалити практичнi навички роботи з СУБД.
ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: завантажити СУБД. Створити структуру БД, яка має назву 1) і поля 2). Ширину по-лів та їх тип визначте самостійно.

ЗАВДАННЯ 2: заповнити створену БД 3 записами по вказаній у таблиці тематиці.

ЗАВДАННЯ 3:  додати до БД вказані у таблиці поля.

ЗАВДАННЯ 4:  заповнити нові поля даними та зберегти БД.

ЗАВДАННЯ 5: самостійно  добавити ще одне поле та заповнити його даними. (11, 12 балів).


Вар.


№ завд.    І     ІІ     ІІІ     ІV

1    1) БІБЛІОТЕКА
2)
інвентарний номер
автор
назва книги
видавництво
кількість сторінок
дата реєстрації
1) РОЗКЛАД
2)
дата уроку
номер уроку
час початку уроку
час закінчення уроку
назва уроку
прізвище вчителя    1) КОМП’ЮТЕРИ
2)
номер компа
тип процесора
об’єм ОЗУ
об’єм вінчестера
розмір монітора
дата придбання    1) ПОЇЗДИ
2)
номер поїзда
пункт відправлення
пункт призначення
час відправлення
час прибуття
дата маршруту

2    БД книг бібліотеки    БД уроків школи    БД всіх ПК школи    БД поїзних марш-рутів


3    Поле “Видавництво”
Поле ”Рік видання”
Поле “Номер кабі-нету”
Поле “День тижня”    Поле ”Марка моні-тора”
Поле “Назва опера-ційної системи”    Поле “Кількість місць”
Поле “Кількість вагонів”

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 4 (54) ( тема VІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Впорядкування даних, пошук даних в таблиці. Використання фільтрів для пошуку даних.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Навчити учнів впорядковувати дані БД, використовувати фільтри та організовувати пошук даних. Закріпити та розширити знання про БД та СУБД.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з БД та програмою СУБД, навички роботи з клавіатурою та ПК. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати само та взаємоповагу.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Програма СУБД.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Презентації:
•    “Робота з Access”.
Готові демонстраційні БД.

ЛІТЕРАТУРА:  Чаповська Р.Б. “MS Access 2000”.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

IІ. Актуалізація теми уроку.
? 1. Як ви думаєте, для чого інформацію в БД треба упорядковувати?
? 2. Як, по вашому, розкривається смисл слова “фільтр”? Для чого вони в БД?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Впорядкування даних в БД.
(Учні використовують новий матеріал практично на готовій БД ”KLAS”).
2. Пошук інформації в БД.
(Учні використовують новий матеріал практично на готовій БД ”KLAS”).
3. Використання фільтрів при роботі з БД для відбирання даних та їх пошуку.
(Учні використовують новий матеріал практично на готовій БД ”KLAS”).

ІV. Практична робота на ПК.
Учні опрацьовують новий матеріал самостійно на готовій БД.

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого на уроці матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 5 (55)  ( тема VІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 16
"Впорядкування, пошук та фільтрування даних в БД".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів з БД та СУБД. Перевірити та оцінити практичні уміння учнів впорядковувати та шукати дані в БД, використовувати фільтри при вибірці даних та пошуку.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіату-рою та мишею. Математичне мислення, пам’ять.
Виховна. Проведення попередньої профорієнтаційної роботи.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №16 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту та підручника.


ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–16
ТЕМА.  "Впорядкування, пошук та фільтрування даних в БД".
МЕТА. Поглибити  знання та практичні навички роботи з СУБД та БД.  Удосконалити навички та уміння учнів впорядковувати та шукати дані в БД, використовувати фільтри при вибірці даних та пошуку.
ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: Завантажити БД “Video” з жорсткого диска ПК. Впорядкувати в алфавітному по-рядку записи поля “Країна”.
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)

ЗАВДАННЯ 2: Впорядкувати записи поля “Актор” в алфавітному порядку.
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)

ЗАВДАННЯ 3: Знайти в БД запис про фільм “Форсаж”.
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)

ЗАВДАННЯ 4: Відібрати записи про фільми, назва яких починається на букву “Т”.
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)

ЗАВДАННЯ 5: Відібрати всі фільми за такими критеріями: країна – США, актор – Арнольд Швар-ценнеггер.
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)

ЗАВДАННЯ 6: Відібрати всі фільми, час яких лежить в межах від 100 до 150 хвилин.
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)

ЗАВДАННЯ 7: Відібрати всі фільми, які переглядалися в 2003 та в 2004 роках (разом!!!).
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 6 (56) ( тема VІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Типи зв’язків у таблицях. Ключові поля. Створення зв’язків між елемента-ми в таблицях. Форми та звіти. Режими роботи з формами та звітами. Створення простих форм та звітів.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна.  Ввести поняття ключового поля. Навчити встановлювати зв’язки між елементами в таблицях та таблицями. Ознайомити з типами зв’язків у таблицях. Навчити створювати форми та звіти та оздоблювати їх.
Розвиваюча. Розвивати та удосконалювати уміння працювати з програмою СУБД та БД. Логічне мислення, різні види пам’яті.
Виховна. Виховувати доброту, щирість та правдивість.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Програма СУБД.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Готові демонстраційні БД.

ЛІТЕРАТУРА:  Чаповська Р.Б. “MS Access 2000”.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Фронтальне опитування учнів класу по вивченому матеріалу.

ІIІ. Актуалізація теми уроку.
? 1. Чому БД складаються з декількох таблиць? Чому треба встановлювати зв’язки між ними?
? 2. Чому незручно працювати з БД у вигляді таблиць?
? 3. Як, по вашому, чи часто треба друкувати інформацію з БД на папір? Чи зручно це робити?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Зв’язки у таблицях та типи зв’язків.
2. Створення зв’язків між елементами таблиці та таблицями БД.
(Учні використовують новий матеріал практично на готовій БД ”VIDEO”).
3. Форми. (Демонстрація готових форм в БД).
4. Створення та оздоблення форм.
(Учні використовують новий матеріал практично на готовій БД ”VIDEO”).
5. Звіти. (Демонстрація готових звітів в БД).
6. Створення та оздоблення звітів.
(Учні використовують новий матеріал практично на готовій БД ”VIDEO”).

V. Практична робота на ПК.
Учні працюють над створенням форми та звіту до готової БД.

VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІI. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 7 (57)  ( тема VІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 17
"Створення форм та звітів".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів із СУБД та БД. Перевірити та оцінити практич-ні уміння учнів створювати форми та звіти по даним БД.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ. Розвивати пам’ять та творчі здібності учнів.
Виховна. Виховувати впевненість у своїх силах, цілеспрямованість, бажання допомогти товаришу.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №17 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту та підручника.


ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–17
ТЕМА.  Створення форм та звітів.
МЕТА. Поглибити  знання та практичні навички роботи з СУБД та БД.  Удосконалити навички створення форм та звітів для роботи з даними. Показати  вміння правильно оформляти кнопки форм та вигляд звітів.
ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: Завантажити БД “KLAS” з жорсткого диску.

ЗАВДАННЯ 2: Створити форму для таблиці “Учні”, в якій будуть відображені поля:
ПРІЗВИЩЕ,
ІМ”Я,
ПО БАТЬКОВІ,
АДРЕСА,
НАРОДЖЕННЯ,
ТЕЛЕФОН.

ЗАВДАННЯ 3: Змінити шрифт назв полів та даних полів на формі на 14 розмір. Встановити свої кольори шрифту та фону цих назв.

ЗАВДАННЯ 4: Добавити на форму кнопки:

Перехід на наступний запис

Перехід на попередній запис

Добавити запис

Добавити на форму ПОЛЕ ІЗ СПИСКОМ (список по даним поля ТЕЛЕФОН)

ЗАВДАННЯ 5: Створити звіт, в я кому будуть відображені поля:
ПРІЗВИЩЕ,
ІМ”Я,
ПО БАТЬКОВІ,
АДРЕСА,
НАРОДЖЕННЯ,
ТЕЛЕФОН.
Оформити звіт за вашим смаком.

ЗАВДАННЯ 6: Зберегти форму та звіт в БД. Показати результати учителю.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 8 (58) ( тема VІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Запити. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запи-ти. Запити на зміну даних. Поняття про системи штучного інтелекту. Екс-пертні системи. Інтелектуальні БД.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна.  Ввести поняття запиту. Вивчити види запитів. Навчити створювати запити різних видів. Ознайомити учнів із системами штучного інтелекту та інтелектуальними БД.
Розвиваюча. Розвивати та удосконалювати уміння працювати з програмою СУБД та БД. Логічне мислення, творчість, різні види пам’яті.
Виховна. Виховувати повагу до вчених та людей наукових професій.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Програма СУБД.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Готові демонстраційні БД.
Презентації:
•    “Штучний інтелект”
•    “Моделювання”

ЛІТЕРАТУРА:  Чаповська Р.Б. “MS Access 2000”.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Фронтальне опитування учнів класу по вивченому матеріалу.

ІIІ. Актуалізація теми уроку.
? 1. В яких випадках буває потрібно відбирати з БД певну інформацію? Чому?
? 2. Що ви знаєте про штучний інтелект?
? 3. Що ви знаєте про експертні системи?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Запити. Типи та види запитів в БД. (Демонстрація готових запитів в БД).
2. Створення запитів різних видів.
(Учні використовують новий матеріал практично на готовій БД ”VIDEO”).
3. Системи штучного інтелекту.
(Учні переглядають презентацію).
5. Експертні системи.
(Учні переглядають презентацію).

V. Практична робота на ПК.
Учні працюють над створенням запитів до готової БД.

VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІI. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 9 (59)  ( тема VІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 18
"Створення простих запитів в БД".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів з БД та СУБД. Перевірити та оцінити практичні уміння учнів створювати запити в БД.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіату-рою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Проведення попередньої профорієнтаційної роботи.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №18 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту та підручника.ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–18

ТЕМА.  "Створення простих запитів в БД".
МЕТА. Поглибити  знання та практичні навички роботи з СУБД та БД.  Удосконалити навички та уміння учнів створювати прості запити в БД.
ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: Завантажити БД “SPORT” з жорсткого диска ПК.
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)

ЗАВДАННЯ 2: Створити запит, який виводить на екран поля “Прізвище” та “Країна” для всіх спортсменів із Франції.
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)

ЗАВДАННЯ 3: Створити запит, який виводить на екран поля “Прізвище” та “Місце” для спортсме-нів США, які зайняли І місце.
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)

ЗАВДАННЯ 4: Створити запит, який виводить на екран поля “Прізвище” та “Країна” для всіх спортсменів із України, Франції та Росії.
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)

ЗАВДАННЯ 5: Створити запит, який виводить на екран поля “Прізвище”, “Країна” та “Вид спор-ту” для спортсменів із США, які займаються легкою атлетикою, і спортсменів із Ро-сії, які займаються плаванням.
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)

ЗАВДАННЯ 6: Створити запит, який виводить на екран поля “Прізвище”, “Країна” та “Вид спор-ту” для всіх спортсменів із Росії та із України, які зайняли І місця.
(ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЮ)ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 10 (60)  ( тема VІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 7.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити теоретичні знання та навички учнів по даній темі. Оцінити теоретичні знання учнів та провести тематичне оцінювання учнів.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:   Програма тестування учнів “Test2005” та ТЕСТ№10-7.
Картки з текстами атестаційних завдань по темі №7 для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.
1. Учні (1 група) працюють на ПК з програмою тестування знань.
2. Учні (2 група) письмово працюють за завданнями Тематичної атестації №7 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 10 кл. (автор Бройченко А.Г.)
3. Через 20 хв. групи міняються місцями.

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи зробили те,  що планували.
Підводяться підсумки вивчення теми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом та підручником.


ІНФОРМАТИКА-10    ТЕСТ № 7 
ТЕМА " Системи управління базами даних (СУБД)”

1. Що називається базою даних?
2. Який вид БД існує насправді?
А) Музикологічний.   Б) Фактографічний.   В) Симпатичний.   Г) Кінологічний.   Д) Специфічний.
3. Якого типу БД створені програмою Access?
А) Ієрархічні.   Б) Фактографічні.   В) Реляційні.   Г) Мережеві.   Д) Документальні.
4. Які основні елементи БД ви знаєте?
5. Як розшифровується СУБД?
6. Як називається програма для створення та роботи з БД, яку ви вчили?
7. Який тип має поле, в якому задається номер за порядком записів?
А) Текстовий.   Б) Лічильник.   В) Числовий.   Г) Грошовий.   Д) Мемо.
8. Яке розширення мають файли  в БД?
А) .xls   Б) .doc    В) .mbd   Г) .mpp   Д) .sys
9. Як називається процес створення та іменування полів БД?
А) Завантаження БД.   Б) Проектування БД.   В) Збереження БД.  
Г) Створення структури БД.   Д) Зміна даних БД.
10. Для чого потрібна кнопка "Фільтр по виділеному"?
А) Для приховування записів, схожих на виділену.
Б) Для відбирання полів, за певною ознакою.
В) Для знищення записів, схожих на виділений фрагмент.
Г) Для добавляння нових записів в БД.
Д) Для відбирання записів, аналогічних виділеному фрагменту.
11. Як називається режим, в якому можна змінювати вигляд БД, форм, звітів?
А) Режим конструктора.   Б) Режим проектування.   В) Режим збереження.
Г) Режим форматування.   Д) Режим заповнення.
12. Якщо поле має тип "дата/час", то які дані можуть в ньому зберігатися?
13. Для чого потрібні запити?
14. Як називається стовбець таблиці БД?
А) Форма.   Б) Запис.   В) Запит.   Г) Поле.   Д) Звіт.
15. Як встановити в БД складний фільтр з декількома умовами?
16. Як завантажити готову БД?
17. Як в БД організувати пошук якоїсь інформації?
18. До якого виду можна віднести БД учнів в класному журналі?
А) До документальної.   Б) До ієрархічної.   В) До фактографічної.
Г) До монументальної.   Д) До секретної.
19. Для чого потрібні форми при роботі з БД?
А) Для відбору інформації з БД за певною умовою.
Б) Для сортування інформації в БД.
В) Для пошуку інформації в БД.
Г) Для більш зручного та ефективного виведення інформації БД.
Д) Для організації користування БД через локальну мережу.
20. Для чого потрібні звіти в БД?
А) Для зручного введення інформації в БД.
Б) Для посилання потрібної інформації БД по мережі.
В) Для відбирання інформації з БД за умовою.
Г) Для сортування інформації в БД.
Д) Для зручного згрупування та виведення інформації БД на друк.

Search:
????????...

фізика контрольна кінематика 10 клас скачати

правове регулюванн нотаріату

Класична школа політичної економії положення

освіта. книгодрукування. полемічна література доби Відродження

види випромінювань і дози,основні одиниці виміру

прислів'я про людськi якостi та вчинки

прислів'я про людськi якостi та вчинки

людина починаеться з родини

техніка виконання в баскетболі

характеристика персонажів твору старицького оборона буші.?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010