.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методика вивчення теми "Прикладні програми навчального призначення" в школі 


Методика вивчення теми "Прикладні програми навчального призначення" в школі

ТЕМА  І. “Прикладні програми навчального призначення.”

№ уроку    Тема уроку
1    Заг.хар.теми. Правила технiки безпеки при роботi в кабiнетi ПЕОМ. Програмні засоби навчального призначення. Програмні засоби для підтримки навчання іноземної мови, інформатики.
2    Інформаційно-пошукові системи (ІПС). Знайомство і робота з ІПС. Програмні засоби для підтримки навчання географії, математики.
3    Тематичне оцінювання учнів з теми  № 1.

Учні повинні знати:
o    визначення прикладних програм навчального призначення;
o    правила роботи з прикладними програмами навчального призначення.

Учні повинні мати уявлення про:
o    можливості використання прикладних програм навчального призначення;
o    можливості використання електронних підручників і посібників.

Учні повинні вміти:
o    добирати потрібну програму для розв’язування конкретної задачі;
o    запускати на виконання та використовувати програму навчального призначення для розв’язування навчальних задач з різних шкільних дисциплін.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 1 (1) ( тема І )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Загальна характеристика теми. Правила техніки безпеки в класі ПЕОМ. Програмні засоби навчального призначення. Програмні засоби для підтри-мки навчання іноземної мови, інформатики.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про тему. Ознайомити з правилами техніки безпеки. Навчити учнів викорристовувати програми навчального призначення для самостійного отримання знань, самоосвіти.
Розвиваюча. Розвивати кругозір учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати цікавість, допитливість. Бажання навчатися та поважати тих, хто вчить.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Навчальні програми з іноземних мов та інформатики.

НАГЛЯДНІСТЬ:

ХІД УРОКУ.

І. Вступна робота з класом.
1. Знайомство з вимогами до учнів.
2. Знайомство з класом та особливостями роботи в ньому.
3. Заведення зошитів.

ІІ. Загальна характеристика теми.
Дається коротка характеристика нової теми. Значення теми в курсі інформатики та у професійній орієнтації.

ІІІ. Правила техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.
Поточний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів

ІV. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють з навчальними програмами для вивчення іноземних мов.
2. Учні працюють з навчальними програмами для вивчення інформатики.

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних принципів роботи з навчальними програмами.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Конспект прочитати. Вивчити правила Т.Б.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 2 (2) ( тема І )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Інформаційно-пошукові системи (ІПС). Знайомство і робота з ІПС. Програмні засоби для підтримки навчання географії, математики.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про ІПС. Ознайомити з принципами роботи ІПС. Навчити учнів працювати з ІПС та навчальними програмами для вивчення географії та математики.
Розвиваюча. Розвивати розумову активність учнів, цілеспрямованість. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати цікавість, допитливість, інтерес до науки та досліджень.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Програма-ІПС. Навчальні програми з географії та матема-тики.

НАГЛЯДНІСТЬ:

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, що таке ІПС?
2. Як ви думаєте, де використовують ІПС?
3. Як ви думаєте,  чому потрібні навчальні програми?
4. Як ви думаєте, де і як використовуються навчальні програми?

ІІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Ознайомлення з ІПС та принципами роботи системи.
2. Практична робота учнів з ІПС.

V. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють з навчальними програмами для вивчення географії.
2. Учні працюють з навчальними програмами для вивчення математики.

VІ. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних принципів роботи з навчальними програмами та ІПС.

VІI. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.
Підготуватися до тематичної атестації.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 3 (3)  ( тема І )
(2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 1.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити теоретичні знання та навички учнів по даній темі. Оцінити теоретичні знання учнів та провести тематичне оцінювання учнів.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:   Програма тестування учнів “Test2005” та ТЕСТ№11-1.
Картки з текстами атестаційних завдань по темі №1 для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі дано-го уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.
1. Учні (1 група) працюють на ПК з програмою тестування знань.
2. Учні (2 група) письмово працюють за завданнями Тематичної атестації №1 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 11 кл. (автор Бройченко А.Г.)
3. Через 20 хв. групи міняються місцями.

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи зробили те,  що планували.
Підводяться підсумки вивчення теми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом та підручником.ИНФОРМАТИКА 11    Атестація № 1
ТЕМА  "Програми навчального призначення"


1. Які програми називаються навчальними?

2. Приведіть приклади навчальних програм, які розглядалися на уроках інформатики.

3. Чим навчальні програми відрізняються від інших програм на ПК?

4. Які особливості обов’язково повинні бути у навчальних програм?

5. Які види навчальних програм бувають?

6. Назвіть галузі використання та застосування навчальних програм.

7. Що означає термін “інтерактивна навчальна програма”?

8. Які вимоги до технічного обладнання ПК ставляться сучасними навчальними програмами?

Search:
????????...

??????????? ?????? ????????? ????

Не судилось Мотрі щастя

становлення держави київської русі

театральні трупи Кропивницького та Старицького

діалог на любу тему

види пагону

поняття серця в філософії Г. сковороди

договір житлового найму

вірші про чорнобривці

фізика графічні задачі з фізики?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010