.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методика вивчення теми "Програма. Мова програмування" в школі - програмування в школі 


Методика вивчення теми "Програма. Мова програмування" в школі

ТЕМА  ІІІ. “Програма. Мова програмування.”

№ уроку    Тема уроку
1    Заг. Хар. Теми.Поняття програми.  Мова програмування.  Класифікація мов програму-вання. Переклад програм iз НАМ на мову програмування. Поняття про тра¬нслятори, сис¬тему програмування.
2    Поняття про середовище програмування. Запуск програм на виконання.

3    Практична робота № 1. "Робота в середовищi програ¬мування. Запуск програм на виконання".
4    Алфавiт мови програмування. Величини та їх опис мовою програмування. Змiннi та константи. Iден¬тифiкатори величин. Типи величин.
5    Вказiвки введення та виведення. Вказiвка присвоювання. Стандартнi типи змiнних. Набiр функцiй та опе¬рацiй, що визначенi для кожного iз стандартних типiв. Арифме-тичнi вирази. Прiоритет операцiй.
6    Опис програм за правилами мови програмування. Переклад лінійних алгоритмів з НАМ на мову програмування.
7    Практична робота № 2. "Створення i реалiзацiя програм на введення та виведення да-них".
8    Переклад лінійних алгоритмів з НАМ на мову програмування.

9    Практична робота № 3. "Створення i реалiзацiя най¬простіших лінійних програм".

10    Тематичне оцінювання учнів з теми  3.

Учні повинні знати:
o    основні елементи однієї з мов програмування – алфавіт; основні поняття мови: числа, рядки, описи, ідентифікатори, оператори, величини, операції;
o    типи даних у мові програмування, набір функцій та операцій, допустимих для кожного з типів даних;
o    принципи побудови опису програми мовою програмування;
o    сутність вказівки надання значень.

Учні повинні мати уявлення про:
o    класифікацію мов програмування;
o    інтерпретацію та компіляцію;
o    системи програмування;
o    інтегровані середовища програмування.

Учні повинні вміти:
o    складати й реалізовувати найпростіші лінійні алгоритми;
o    вводити та налагоджувати програми на комп’ютері.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 1 (12)  ( тема ІІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Заг. Хар. Теми. Поняття програми. Мова програмування. Класифікація мов програмування. Переклад програм iз НАМ на мову програмування. Поняття про тра¬нслятори, сис¬тему програмування.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про тему. Повторити правила техніки безпеки. Вивчити, що таке мова програмування та їх класифікації. Ввести поняття транслятора та системи програмування.
Розвиваюча. Розвивати кругозір учнів, практичні навички роботи з ЕОМ. Логічне мислен-ня, пам’ять.
Виховна. Виховувати пізнавальні здібності та інтелект, бажання навчатися.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Презентація “Мови програмування”

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-6. (ст. 19)

ХІД УРОКУ.

І. Загальна характеристика теми.
Дається коротка характеристика нової теми. Значення теми в курсі інформатики та у професійній орієнтації.

ІІ. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.
Поточний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Поняття програми.
•    Програма.
•    Мова програмування.
•    Класифікація мов програмування.
2. Переклад програм iз НАМ на мову програмування.
3. Поняття про тра¬нслятори, сис¬тему програмування.
4. Перегляд презентації “Мови програмування”

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку та вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Конспект.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 2 (13)  ( тема ІІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Поняття про середовище програмування. Запуск програм на виконання.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Познайомити учнів із середовищем програмування, його інтерфейсом. Навчити завантажувати середовище програмування. Навчити в середовищі програмування завантажувати програми із зовнішніх носіїв та запускати програми на виконання.
Розвиваюча. Розвивати кругозір учнів, практичні навички роботи з ЕОМ та клавіатурою. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати культуру мови та інтелектуальні здібності.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Картки для перевірки домашнього завдання.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
?1. Як ви думаєте, що повинно мати середовище програмування для зручної роботи з ПК людини?
?2. Де можуть Вам знадобитись  мови програмування у професійній діяльності?

ІІІ. Повторення вивченого.
Самостійна робота за картками (10 хв) по матеріалам минулого уроку теми.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Поняття про середовище програмування.
2. Завантаження середовища програмування (особливості).
3. Ознайомлення з інтерфейсом середовища програмування.
•    Назви компонентів;
•    Як потрапити в меню.
•    Як відкрити та закрити вікно для програм.
•    Як змінити розмір вікна.
•    Як переміщатися між вікнами.
•    Як збільшити, зменшити вікно.
4. Завантаження програми у вікно середовища програмування.
5. Запуск програми на виконання.
6. Вихід із середовища програмування.
(Всі пункти виконуються практично на ПК та фіксуються у конспектах учнів).

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку та вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Конспект. Підготуватися до Пр.Роб. № 1.
Картки для перевірки домашнього завдання.                               Урок 11-2(13)-ІІІ
КАРТКА-1

1. Що таке програма?
2. Наведіть приклади використання програм у людських професіях.
3. Хто був першим програмістом?
Картки для перевірки домашнього завдання.                               Урок 11-2(13)-ІІІ
КАРТКА-2

1. Що таке мова програмування?
2. Наведіть приклади мов програмування.
3. Що ви знаєте про мову BASIC та Pascal?
Картки для перевірки домашнього завдання.                               Урок 11-2(13)-ІІІ
КАРТКА-3

1. Які види мов програмування бувають?
2. Наведіть приклади мов програмування кожного типу.
3. Які мови програмування популярні у наш час? Чому?
Картки для перевірки домашнього завдання.                               Урок 11-2(13)-ІІІ
КАРТКА-4

1.  Що таке транслятори?
2. Чим інтерпретатор відрізняється від компілятора?
3. В чому принцип об’єктно-орієнтованого підходу до програмування?

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 3 (14)  ( тема ІІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Практична робота №1
“Робота в середовищі програмування. Запуск програм на виконання”.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів із середовищем програмування, його інтерфейсом. Перевірити та оцінити уміння учнів завантажувати середовище програмування, завантажувати програми із зовнішніх носіїв та запускатии програми на виконання.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ та клавіа-турою. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Актуалізація теми уроку.
Інструктаж з Т.Б. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №1 із збірника практичних робіт по інформатиці для 11 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІІІ. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи та оголошуються оцінки.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.
ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 11–1

ТЕМА.  Робота в середовищi програмування. Запуск програм на виконання.
МЕТА. Поглибити знання та практичнi навички роботи з середовищем програмування. Навчи-тися працювати з системою меню мови програмування, за¬вантажувати та запускати готовi програми на виконання. Розвивати практичні навички роботи з ПК та логічне мислення.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: Завантажити середовище програмування. Створити два вікна для програм.

ЗАВДАННЯ 2:  Зробити розміри вікон такими, щоб вони обидва поміщалися на екрані.

ЗАВДАННЯ 3: Завантажте у перше вікно програму 1, а в друге вікно програму 2. Запустити програми на виконання.

ЗАВДАННЯ 4:  Очистити вікно 1 вiд програми, яка там є. Завантажити у це вiкно файл 1, який знаходиться у кореневому каталозі диска 2. Запустити цю програму на виконання.

ЗАВДАННЯ 5: Очистити вiкно 2 вiд програми, яка там є. Завантажити у це вiкно файл 1, який знаходиться за адресою 2. Запустити цю програму на виконання.

ЗАВДАННЯ 6: Очистити вiкна та вийти iз середовища програмування в ОС..

Вар.

завд.    І     ІІ     ІІІ     ІV

3    1) FIRST.PAS
2) PROBA.PAS    1) MOZAIK.PAS
2) GEOM.PAS    1) IGRA.PAS
2) GAMES.PAS    1) SHAR.PAS
2) PILOT.PAS

4    1) FIRST-2.РAS
2) D:    1) MOZAIK-2.РAS
2) E:    1) IGRA-2.РAS
2) C:    1) SHAR-2.РAS
2) D:

5    1) FIRST-3.РAS
2) E:\PROG\REP    1) MOZAIK-3.РAS
2) C:\UPS\ROCK    1) IGRA-3.РAS
2) D:\SOS\GEG    1) SHAR-3.РAS
2) E:\KOKS\BOOM
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 4 (15)  ( тема ІІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Алфавiт мови програмування. Величини та їх опис мовою програмування. Змiннi та константи. Iден¬тифiкатори величин. Типи величин.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Познайомити учнів із алфавітом мови програмування, описом величин мови програмування. Навчити правильно оголошувати змінні та константи, вказувати їх типи.
Розвиваюча. Розвивати математичний апарат учнів, практичні навички роботи з клавіатурою. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до ближнього та культуру мови.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-7-8. (ст. 21, 24)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 15-22).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
?1. Як ви думаєте, що входить до алфавіту мови програмування?
?2. Як ви думаєте, які бувають величини і чим вони відрізняються?
?3. Які, по вашому, можуть бути імена величин?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Алфавіт мови програмування.
2. Види величин. Їх імена (ідентифікатори) та опис у програмі.
3. Типи величин.
•    Цілий тип;
•    Дійсний тип;
•    Рядковий (символьний) тип.
4. Приклади використання величин.

(Всі пункти виконуються практично на ПК та фіксуються у конспектах учнів).

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку та вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Конспект.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 5 (16)  ( тема ІІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Вказiвки введення та виведення. Вказiвка присвоювання. Стандартнi типи змiнних. Набiр функцiй та опе¬рацiй, що визначенi для кожного iз стандартних типiв. Арифметичнi вирази. Прiоритет операцiй.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Вивчити з учнями вказівок введення та виведення в мові програмування. Навчити використовувати у програмах математичні функції та операції, нагадати про пріоритет операцій.
Розвиваюча. Розвивати математичний апарат учнів, практичні навички роботи з клавіату-рою, уміння розв’язувати задачі на ПК, пам’ять.
Виховна. Виховувати загальнолюдські цінності, мораль та доброзичливість.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-9. (ст. 28)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст.15-22).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
?1. Як ви думаєте, навіщо треба вказівки введення та виведення у програмах?
?2. Які ви математичні функції та операції знаєте?
?3. Які, по вашому, можуть бути імена величин?
?4. Що таке пріоритет операцій в математиці?

ІІІ. Перевірка домашнього завдання.
Фронтальне опитування учнів по вивченим темам.

IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Вказівка введення даних у мові програмування.
•    Read; та Readln;
2. Вказівка виведення даних.
•    Write; та Writeln.
•    Виведення написів та рядкових величин.
•    Виведення чисел дійсного типу (позиціювання).
3. Вказівка присвоювання значення.
4. Математичні вирази та функції.
•    <  >  /  *  +  -
•    sin, cos, модуль, корінь, степінь
•    округлення, ділення націло
5. Пріоритет операцій у математичних виразах.

(Всі пункти виконуються практично у програмах на ПК та фіксуються у конспектах учнів).
V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу практично.
Створити програму:
1) Розрахувати площу підлоги кімнати та вартість паркету на неї.
2) Розрахувати довжину плінтуса в кімнаті та вартість його.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку та вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Конспект.
Задача. Розрахувати кінетичну та потенціальну енергії літака. Всі не-обхідні параметри запитуються у користувача.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 6 (17)  ( тема ІІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Опис програм за правилами мови програмування. Переклад лінійних алгоритмів з НАМ на мову програмування.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Навчити описувати програму на мові програмування. Закріпити навички скла-дання програм та алгоритмів.
Розвиваюча. Розвивати навички роботи з мовою програмування, практичні навички роботи з клавіатурою, уміння розв’язувати задачі на ПК, пам’ять.
Виховна. Виховувати акуратність, хазяйновитість, бережливість.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Програма “Тест-2005”.

НАГЛЯДНІСТЬ:

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-18. (ст. 59)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 38-48).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка вивченого матеріалу.
Учні працюють з тестовою програмою “Тест-2005”, тест №11-3-1.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Опис програм на мові програмування. Особливості роботи в середовищі програмування при набиранні програмного коду.
2. Створюються програми розв’язування задач:
(задачі в додатку)

(Всі пункти виконуються практично у програмах на ПК та фіксуються у конспектах учнів).

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних команд та вказівок мови програмування.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку та вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.
Підготуватися до практичної роботи № 2 “Створення і реалізація програм на введення та виведення даних”.
Задача. Розрахувати вираз:  .


ЗАДАЧІ  (до уроку № 11-6(17)-ІІІ.

1. Скласти програму обчислення сили струму в колі, що складається із 2 лампочок при паралельному та послідовному їх з’єднанні. Опори лампочок вводить користувач.

2. Скласти програму обчислення значення виразу:  .

3. Скласти програму обчислення значення виразу:  , якщо а=3.49, b=0.456, с=0.0059.

4. Скласти програму розрахунку виштовхувальної сили, що діє на тіло об’ємом V у прісній воді по формулі F=1000*9.8*V.

5. Скласти програму в якій користувач вводить число, а ПК виводить квадрат цього числа та корінь з нього.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 7 (18)  ( тема ІІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Практична робота №2
“Створення і реалізація програм на введення та виведення даних”.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів із середовищем програмування, його інтерфейсом. Перевірити та оцінити уміння учнів створювати прості лінійні програми з використанням введення та виведення інформації.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ та клавіа-турою. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Актуалізація теми уроку.
Інструктаж з Т.Б. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №2 із збірника практичних робіт по інформатиці для 11 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІІІ. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи та оголошуються оцінки.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.
ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 11–2
ТЕМА.  Створення i реалiзацiя програм на введення та виведення даних.
МЕТА. Поглибити знання та практичнi навички роботи з середовищем програмування. Навчи-тися створювати програми з організацією введення та виведення інформації. Закріпити знання по створенню діалогових програм та естетичному оформленню діалогу ЕОМ з людиною.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ:  завантажити середовище програмування. Створити програми вашого варіанту. Відлагодити та виконати програму.

Зберегти створені програми на диску D: за адресою
D:\11-ХХ\PR-2 під своїм прізвищем та номером задачі (наприклад: “Іванов-2”). ХХ - буква класу.

Вар.

завд.    І     ІІ     ІІІ     ІV

1    Користувач задає значення величин А, В. ПК розрахо-вує суму цих чисел.    Користувач задає значення величин С, К. ПК розраховує добуток цих чисел.    Користувач задає значення величин Т, Х.. ПК розрахо-вує різницю цих чисел.    Користувач задає значення величин  S, F. ПК розраховує частку цих чисел.2    Обчислити скiльки днiв треба копати город, якщо в се-редньому за день людина скопує 2 сот¬ки. Кiлькiсть со-ток у городi вво-дить ко¬ристувач.    Обчислити скільки деталей робив робіт-ник за годину, якщо він працював 8 го-дин. Кількість зро-блених деталей вво-дить користувач.    Обчислити швид-кість літака, якщо він летів від міста А до міста В 5 го-дин. Відстань між містами задає кори-стувач.    Обчислити ва¬р-тість комп’ютерів на складі, якщо один коштує бли-зько 5000 гривень. Кількість комп’ю-терів задає корис-тувач.
3    Значення довжини, ширини та висоти цеглини задає ко-ристувач. ЕОМ пiдраховує об'єм цеглини та її масу. Густина цегли 1800. Резуль¬тати виводити з пояс-неннями.
Розрахувати кiне-тичну та потенцiаль-ну енергiї лiтака, ко-ли користувач задає масу лiтака, йо¬го швидкiсть та висоту польоту. Резуль¬тати виводити з пояснен-нями.     Розрахувати масу стіни будинку, як-що масу однієї цег-лини, кількість це-глин по довжині стіни та кількість цеглин в висоту стіни  задає корис-тувач. Резуль¬тати виводити з пояс-неннями.      Розрахувати скіль-ки дискет треба для перенесення на ін-ший комп’ютер програми із однако-вих за розміром файлів. Розмір од-ного файла, їхня кількість та розмір дискет задає корис-тувач. Резуль¬тати виводити з пояс-неннями.  


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 8 (19)  ( тема ІІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Переклад лінійних алгоритмів з НАМ на мову програмування.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Узагальнити та закріпити навички описувати програму на мові програмування. Закріпити навички складання програм та алгоритмів.
Розвиваюча. Розвивати навички роботи з мовою програмування, практичні навички роботи з клавіатурою, уміння розв’язувати задачі на ПК, пам’ять.
Виховна. Виховувати практичність та цілеспрямованість, культуру поведінки.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ: 

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка вивченого матеріалу.
Опитування учнів по теоретичному матеріалу минулих уроків. (10 хв.)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Складання програм на мові програмування.

(задачі в додатку)

(Всі пункти виконуються практично у програмах на ПК та фіксуються у конспектах учнів).

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних команд та вказівок мови програмування.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку та вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.
Підготуватися до практичної роботи № 3 “Створення і реалізація найпростіших лінійних програм”.
Задача. Розрахувати опори трьох лампочок при послідовному та паралельному з’єднанні.
ЗАДАЧІ  (до уроку № 11-8(19)-ІІІ кл.

1. Напишіть програму обчислення середнього арифметичного 3 введених чисел.

2. Напишіть програму обчислення відстані між двома точками на площині, якщо задані координати точок.

3. Напишіть програму обчислення площі трикутника за введеними довжинами сторін.  .

4. Якщо на одну шальку терезів посадити Даринку, яка важить N кг, і Наталку, яка важить на 5 кг менше, а на іншу насипати М кг цукерок, то скільки кілограмів цукерок доведеться з’їсти дівчаткам, щоб терези зрівноважилися.  P = N+N-5-M.

5. Розрахувати, яку платню одержить на фірмі працівник, якщо йому нараховано S грн., а податок становить 13%.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 9 (20)  ( тема ІІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Практична робота №3
“Створення і реалізація найпростіших лінійних програм”.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів із середовищем програмування, його інтерфейсом. Перевірити та оцінити уміння учнів створювати прості лінійні програми в середовищі програмування та відлагоджувати їх.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ та клавіа-турою. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Актуалізація теми уроку.
Інструктаж з Т.Б. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №3 із збірника практичних робіт по інформатиці для 11 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІІІ. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи та оголошуються оцінки.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту. Підготуватися до тематичної атес-тації.ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 11–3

ТЕМА. Створення i реалiзацiя найпростiших лiнiйних програм.

МЕТА. Поглибити знання та практичнi навички роботи з середовищем програмування. Удоско-налити навички створення лінійних прог¬рам. Розвивати уміння відлагоджувати програми та виправляти помилки логічного характеру.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ:  завантажити середовище програмування. Створити програми вашого варіанту. Відлагодити та виконати програму.

Зберегти створені програми на диску D: вчительського ПК за адресою
D:\11-ХХ\PR-3 під своїм прізвищем та номером задачі (наприклад: “Іванов-2”). ХХ – буква класу.

Вар.

завд.    І     ІІ     ІІІ     ІV

1    Скласти програму розрахунку за фор-мулою (a, b, x задає користувач)

Скласти програму розрахунку за фор-мулою (a, b, x задає користувач)

Скласти програму розрахунку за фор-мулою (a, b, x задає користувач)

Скласти програму розрахунку за фор-мулою (a, b, x задає користувач)
2    Готуючись до ново-го навчального ро-ку учень купив С1 зошитів по 20 коп., С2 зошитів по 60 коп., С3 олівців по 15 коп., С4 ручок по 1 грн. 50 коп. Визначити, скільки було заплачено за кожний вид товару та загальну суму.
Чоловік вирішив вкрити стіни та під-логу ванної кімнати плиткою. Виміряв висоту стін А1, дов-жину стін А2 та А3. Розміри плитки 0,15 м на 0,15 м. Коштує 1 плитка 40 коп. По-рахувати кількість плиток та їхню зага-льну вартість.
Людина зробила передплату преси на пошті. Було ви-писано газету за ціною 1,3 грн за номер (виходить А1 рази в місяць), журнал за ціною 3 грн за номер (вихо-дить А2 рази в мі-сяць) та газету за ціною 1,6 грн за номер (виходить А3 рази на місяць). Обчислити вартість передплати на рік.
Учень допомагав бабусі продавати фрукти на базарі. Він продав Х1 кг яблук за ціною 2 грн, Х2 кг груш за ціною 3,5 грн, Х3 кг слив за ціною 2,4 грн та Х4 кг аб-рикос за ціною 4 грн. Розрахувати, скільки грошей отримав учень за кожний вид фрук-тів та загальну су-му.


3    Визначити, яку платню одержить робітник, якщо йо-му нараховано С грн., премія 10% та податок 13%.
Визначити суму грошей людини у банку через рік, як-що внесено В грн., приріст 12% в мі-сяць.
Визначити масу поросятка масою М через 3 місяці, якщо за 1 місяць він на-брав 5% ваги, за 2-й – 10%, за 3-й – 12%.    Вартість ремонту садиби К. Визначи-ти кінцеву вартість, як-що протягом 2 місяців ремонту бу-дматеріали дорож-чали на 5% щоміся-чно.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 10 (21)  ( тема ІІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 3.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити знання та навички учнів по роботі із середовищем програмування. Перевірити та оцінити уміння учнів створювати лінійні програми в середовищі програмування та відлагоджувати їх.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Картки з текстами атестаційних завдань по темі №3 для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Актуалізація теми уроку.
Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі дано-го уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.
Учні письмово працюють за завданнями Тематичної атестації №3 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 11 кл. (автор Бройченко А.Г.)

ІІІ. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом.


ІНФОРМАТИКА 11     Атестація № 3
ТЕМА "Програма. Мова програмування"

Варіант 1

(1-4 балів)

1.(1б.)    Для чого служить оператор READLN ?

а) для обчислення кореня числа;    б) для введення інформації;
в) для виведення інформації;          г) для очищення екрану.

2.(1б.)    Для чого служить оператор WRITELN ?

а) для обчислення кореня числа;    б) для введення інформації;
в) для виведення інформації;          г) для очищення екрану.

3.(1б.)    Як правильно описуються дійсні величини a, b i c в програмі ?

а) Val  a, b, c : real;              б) Var  a, b, c : real;
в) War  a, b, c : string;          г) Var  a, b, c : integer;

4.(1б.)  Напишіть програму розрахунку суми двох заданих користувачем чисел.

(5, 6 балів)

5.(2б.)  Скласти програму розрахунку по формулі D = 3C3 + | C2 – 4C + 7 | – 5C,  якщо С задає користувач.

(7–9 балів)

6.(3б.)   Напишіть діалогову програму обчислення платні за електроенергію. Користувач задає теперешні покази лічильника (Т), покази минулого місяця (М), а ЕОМ розраховує суму для сплати по формулі:
С = (Т – М) * 0,144.

(10, 12 балів)

7.(3б.)  Напишіть діалогову програму та намалюйте її блок-схему.
Розрахувати зарплату вчителя за місяць, якщо кожен день тижня у нього К уроків (К задає користувач), а в місяці 4 тижні. За один урок нараховується 1 гривня 50 коп. З усієї обчисленої суми податкова інспекція бере податок 20%.

IНФОРМАТИКА 11     Атестація № 3
ТЕМА "Програма. Мова програмування"

Варіант 2

(1-4 балів)

1.(1б.)    Для чого служить оператор CLRSCR ?

а) для обчислення кореня числа;    б) для введення інформації;
в) для виведення інформації;          г) для очищення екрану.

2.(1б.)    Для чого служить функція SQRT ?

а) для обчислення кореня числа;       б) для обчислення степеня числа;
в) для обчислення тангенса числа;    г) для обчислення модуля числа.

3.(1б.)   Як правильно описуються цілі величини s, f  i z в програмі ?

а) Val  s, f, z : real;              б) Var  s, f, z : real;
в) War  s, f, z : string;          г) Var  s, f, z : integer;


4.(1б.)  Напишіть програму розрахунку добутку двох заданих користувачем чисел.

(5, 6 балів)

5.(2б.)  Скласти програму розрахунку по формулі C = | X + 4 | – | X2 – 3X + 6 |,  якщо X задає користувач.

(7–9 балів)

6.(3б.) Напишіть діалогову програму обчислення маси залізного циліндра. Користувач задає висоту циліндра (В), діаметр основи циліндра (D), а ЕОМ розраховує масу по формулі:
М = 7800 * (3,14 * D2 / 4 * В).

(11, 12 балів)

7.(3б.)  Напишіть діалогову програму та намалюйте її блок-схему.
Розрахувати вартість цегли для будування квадратної комори, якщо кожна стіна має висоту С (С задає користувач), а в комори 4 стіни. В один ряд кожної стіни вкладається 100 цеглин, а висота цеглини 0,1 м. Одна цеглина коштує 0,6 гривні.
Search:
????????...

приклади дифузії у природі

механічна напруга

ендемічні хвороби

план сюжету "Хіба ревуть воли..."

використання танкових підрозділів в локальних конфліктах кінець 20 поч 21 ст.

Які пристрої введення/виведення можна встановити у системний блок

Приклади діалогу

Характеристика Чипки "Хиба ревуть волы ,як ясла повни "

Зображення покріпачення україни в романі Панаса Мирного Хіба ревуть воли як ясла повні

готові лабораторні роботи?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010