.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методика вивчення теми "Вказівки повторення та розгалуження" в школі 


Методика вивчення теми "Вказівки повторення та розгалуження" в школі

ТЕМА  ІV. “Вказівки повторення та розгалуження”

№ уроку    Тема уроку
1    Заг. хар. Теми. Вказiвка повторення та її опис НАМ i мовою прог¬рамування.

2    Опис циклiчних алгоритмiв НАМ. Переклад циклiч¬них алгоритмiв iз НАМ на мову програмування
3    Складання та реалiзацiя на ЕОМ програм з цикла¬ми.

4    Практична робота № 4. "Опис i реалiзацiя найпрос¬тiших циклiчних програм".

5    Вказiвка розгалуження та її опис НАМ i мовою програмування.

6    Опис алгоритмiв iз розгалуженням НАМ та мовою програмування.

7    Складання та реалiзацiя на ЕОМ програм з розга¬луженнями.

8    Практична робота № 5. "Створення та реалiзацiя програм iз розгалуженнями".

9    Тематичне оцінювання учнів з теми  3.
Учні повинні знати:
o    призначення та правила описування вказівок розгалуження й повторення;

Учні повинні вміти:
o    застосовувати різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису алгори-тмів до іншої;
o    визначати тип величини, описувати її навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;
o    використовувати прості й складені умови при побудові алгоритмів і програм;
o    застосовувати метод послідовних уточнень при побудові алгоритмів і програм;
o    описувати алгоритми розв’язування задач різних типів навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;
o    складати й реалізовувати найпростіші розгалужені, циклічні алгоритми на опрацювання величин;
o    вводити та налагоджувати програми на комп’ютері.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 1 (22)  ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Заг. Хар. Теми. Вказiвка повторення та її опис НАМ i мовою прог-рамування.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальну характеристику теми. Повторити правила техніки безпеки. Ознайомити учнів із різновидами команд повторення та правилами їх запису мовою про-грамування. Навчити користуватися повторенням для рішення конкретних задач.
Розвиваюча. Розвивати кругозір учнів, практичні навички роботи з ЕОМ. Логічне мислен-ня, пам’ять.
Виховна. Виховувати чуйність, взаємодопомогу, дружбу у класі.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Приклади готових програм з використанням різних команд повторення.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-18, 19, 20, 21. (ст. 59-73)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 38-48).

ХІД УРОКУ.

І. Загальна характеристика теми.
Дається коротка характеристика нової теми. Значення теми в курсі інформатики та у професійній орієнтації.

ІІ. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.
Поточний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Повторення у програмах.
•    Для чого використовується.
•    Якими можуть бути повторення.
2. Повторення з передумовою.
3. Повторення з післяумовою.
4. Повторення з параметром.

(Всі види команд демонструються готовими програмами)

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

(Учні на ПК складають програми з новими командами.)

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку та вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Конспект.
Задача:
“Розрахувати корені чисел від А до В.”
(Користуватися всіма видами повторень. З варіанти програм)


ПОЯСНЕННЯ  ЗМІСТУ ФАЙЛІВ ДО УРОКУ  11-IV-1(22).

UR-22-1.pas – Програма з командою повторення з передумовою.

UR-22-2.pas – Програма з командою повторення з післяумовою.

UR-22-3.pas – Програма з командою повторення з параметром.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 2 (23) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Опис циклiчних алгоритмiв НАМ. Переклад циклiч¬них алгоритмiв iз НАМ на мову програмування

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити знання про циклічні конструкції  в алгоритмах. Вдосконалити методику складання програм з використанням циклів. Навчити застосовувати їх для розв’язування конкретних практичних задач.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з середовищем програмування, цілеспрямованість. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати здатність долати перешкоді на життєвому шляху.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ: 

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-18-21. (ст. 59-73)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 38, 48).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Перегляд у зошитах програм.

ІIІ. Актуалізація теми уроку.
? 1. Як ви думаєте, коли буває необхідно користуватися повторення при програмуванні за-дач?
? 2. Як, по вашому, яких правил треба дотримуватись, програмуючи цикли?

ІV. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням програм з циклічними конструкціями.

При складанні програм допомагає учитель!

Задачі із збірника “Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П.

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Капосний папуга навчився висмикувати у дідуся волосся на голові. Почавши з одної волосини, він кожен день збільшував порцію удвічі. Через скільки днів дідусь буде лисим, якщо на почат-ку у нього було К волосин.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 3 (24) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Складання та реалiзацiя на ЕОМ програм з цикла¬ми.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити знання про циклічні конструкції  в алгоритмах. Вдосконалити методику складання програм з використанням циклів. Навчити застосовувати їх для розв’язування конкретних практичних задач. Навчити самостійно вирішувати про вид циклу у програмі для ефективного рішення задачі.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з середовищем програмування, логіку мислен-ня. Розвивати різні види пам’яті, уміння виразити свою думку..
Виховна. Виховувати здатність долати перешкоді на життєвому шляху.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ: 

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-18-21. (ст. 59-73)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 38, 48).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Перегляд у зошитах програм.

ІІІ. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням програм з циклічними конструкціями.

При складанні програм учитель не допомагає !

Задачі із збірника “Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П.

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
Підготуватися до Пр.Роб. № 4 "Опис i реалiзацiя найпрос¬тiших циклiчних програм".
ЗАДАЧА. Задано ціле N. Знайти значення: N!, 2N, 2+4+6+…+2N.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 4 (25)  ( тема ІV)
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Практична робота №4
"Опис i реалiзацiя найпрос¬тiших циклiчних програм".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів із середовищем програмування, його інтерфейсом. Перевірити та оцінити уміння учнів створювати програми із командами повторення в середовищі програмування та відлагоджувати їх.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ та клавіа-турою. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самовідданість та вольові риси характеру.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Актуалізація теми уроку.
Інструктаж з Т.Б. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №4 із збірника практичних робіт по інформатиці для 11 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІІІ. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи та оголошуються оцінки.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту. Підготуватися до тематичної атес-тації.ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 11–4

ТЕМА. Створення i реалiзацiя найпростiших циклічних програм.

МЕТА. Поглибити знання та практичнi навички роботи з середовищем програмування. Удоско-налити навички створення циклічних програм. Навчитися органiзо¬вувати повторення різними способами. Спосте¬рiгати практичне виконання циклiчних програм Закріпити навички роботи з меню мови програмування та з клавіатурою ЕОМ.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ:  завантажити середовище програмування. Створити програми вашого варіанту. Відлагодити та виконати програму.

Зберегти створені програми на диску D: вчительського ПК за адресою
D:\PRACTIKUM-11\PR-4 під своїм прізвищем та номером задачі (наприклад: “Іванов-2”).

Вар.

завд.    І     ІІ     ІІІ     ІV
1    1) Значення  А, В  задає користувач, а ЕОМ обчислює коренi чи¬сел вiд А до В та друкує їх.     1) Значення К задає користувач, а ЕОМ обчислює синуси чисел від 1 до К та друкує їх.    1) Значення А за-дає користувач, а ЕОМ обчислює суму чисел від 1 до А та друкує їх.    1) Значення С, Х задає користувач, а ЕОМ об-числює   квадрати чисел від С до Х та друкує їх.
2
1) Визначити площі 10 рівносторонніх трикутників, якщо довжина сторони  змінюється від 5 до 14 см через 1 см.    1) Користувач  за-дає число Х. ЕОМ  розраховує значен-ня виразу
у = 1Х+3Х+4Х+5Х.     1) Визначити об’єми 20 кубів, якщо сторона пер-шого дорівнює 10 см, а кожного на-ступного змен-шується на 1 см.    1) Користувач  задає чи-сло К. ЕОМ  розраховує значення виразу
у=(1+К)(2+К)(3+К)(4+К)
3    1) Обчислити тиск  води на пiдводний  човен при зану-реннi через кожнi 5 метрiв, якщо чо-вен занурюється вiд 3 до 40 метрiв. При виведеннi ре-зультатiв вказува-ти глибину i тиск.

(Формула: тиск = 1030*9,8*глибина)    1) Обчислити силу тяжіння, що діє на тіло масою М, якщо вона змінюється від 1 кг до 100 кг через 10. При виведеннi результатiв вказу-вати масу i силу тяжіння.


(Формула: сила = маса * 9,8)    1) Визначити площі 30-ти кру-гів. Радіус першо-го дорівнює 3 м, а радіус кожного наступного збіль-шується на 2 м.
(Формула: площа=
пі * радіус2)    1) Визначити площі 20 прямокутників. Сторона А першого дорівнює 4 м, а сто-рона В=7 м. Сторо-на А кожного наступ-ного прямокутника збі-льшується на 3 м.
(Формула: площа =
А*В)ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 5 (26) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Вказiвка розгалуження та її опис НАМ i мовою програмування.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із командами розгалуження та їх різновидами. Навчити застосовувати їх для розв’язування конкретних практичних задач.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з середовищем програмування, цілеспрямованість. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати загальнолюдські цінності особистості.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Демонстраційні приклади програм з командами розгалуження.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-13-17. (ст. 41-58)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 23-37).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Перегляд у зошитах домашніх програм.

ІIІ. Актуалізація теми уроку.
? 1. Як ви думаєте, що таке розгалуження?
? 2. Де в житті людина користується при міркуваннях та прийнятті рішень розгалуженням?
? 2. Чому так важливо вміти використовувати розгалуження в програмах?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Розгалуження в програмуванні.
•    Що таке розгалуження.
•    Розгалуження в алгоритмах
•    Розгалуження в мові програмуванні.
•    Складні умови в розгалуженнях.
•    Робота з демонстраційними програмами (Розгалуження).
•    Вказівка вибору в алгоритмах.
•    Вибір в мові програмування.
•    Робота з демонстраційними програмами (Вибір).

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалуДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. На квадратному безлюдному острові зі стороною А метрів мешкали К потерпілих аварію. Чи порушені їхні права на житло, якщо на кожного повинно припадати С м2 площі?ПОЯСНЕННЯ  ЗМІСТУ ФАЙЛІВ ДО УРОКУ  11-IV-5(26).

UR-26-1.pas – Програма з командою розгалуження.

UR-26-2.pas – Програма з командою розгалуження із складною умовою.

UR-26-3.pas – Програма з командою вибору.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 6 (27) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Опис алгоритмiв iз розгалуженням НАМ та мовою програмування.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Вдосконалити знання учнів команд розгалуження та їх різновидів. Навчити застосовувати їх для розв’язування конкретних практичних задач. задач. Формувати на-вички грамотного запису алгоритмів мовою програмування.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з середовищем програмування, уміння знаходити нестандартні рішення, цілеспрямованість. Логічне мислення.
Виховна. Виховувати почуття гордості за свій народ.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ: 

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-13-17. (ст. 41-58)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 23-37).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Перегляд у зошитах домашніх програм.
2. Опитування учнів по темі минулого уроку.

ІIІ. Актуалізація теми уроку.
? 1. Як ви думаєте, що може дати використання розгалуження в програмі?
? 2. Як визначити, яку команду розгалуження доцільніше використати саме в даній програмі?

ІV. Практична робота по створенню програм.
1. Учні працюють над створенням програм з розгалуженнями.

При складанні програм учитель допомагає !

Задачі із збірника “Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П.

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. На площині задано дві точки своїми координатами (х1,у1) та (х2,у2). Визначити, яка з них знаходиться далі від початку кор-динат.  ( S =  )


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 7 (28) ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Складання та реалiзацiя на ЕОМ програм з розга¬луженнями.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та вдосконалити знання учнів команд розгалуження та їх різновидів. Навчити застосовувати їх для розв’язування конкретних практичних задач. Формувати на-вички грамотного запису алгоритмів мовою програмування.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з середовищем програмування, клавіатурою, конспектом. Логічне мислення.
Виховна. Виховувати уміння аргументовано доводити свою думку іншим.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ: 

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-13-17. (ст. 41-58)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 23-37).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Перегляд у зошитах домашніх програм.

ІIІ. Актуалізація теми уроку.
? 1. Навіщо потрібні знання команд розгалуження в програмуванні?
? 2. Яке місце посідають команди розгалуження в курсі програмування в цілому?

ІV. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням програм з розгалуженнями.

При складанні програм учитель не допомагає !

Задачі із збірника “Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П.

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Треба застелити килимами підлогу кімнати розміри якої АхВ. В магазині є квадратні килими із стороною С. Яку кількість килимів треба придбати, щоб накрити максимальну кількість підлоги.
Підготуватись до Пр.Роб. № 5 "Створення та реалiзацiя програм iз розгалуженнями".

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 8 (29)  ( тема ІV)
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Практична робота №5
"Створення та реалiзацiя програм iз розгалуженнями".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів із середовищем програмування, його інтерфейсом. Перевірити та оцінити уміння учнів створювати програми із командами розгалуження в середовищі програмування та відлагоджувати їх.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ та клавіа-турою. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати почуття відповідальності за свої вчинки.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Актуалізація теми уроку.
Інструктаж з Т.Б. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №5 із збірника практичних робіт по інформатиці для 11 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІІІ. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи та оголошуються оцінки.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту. Підготуватися до тематичної атес-тації.ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 11–5
ТЕМА. Створення та реалiзацiя програм iз розгалуженнями.
МЕТА.  Поглибити знання та практичнi навички роботи з середовищем програмування. Удоско-налити навички створення найпростiших прог¬рам з командами розгалуження та вибору. Закріпити навички відлагодження програм. Розвивати пам’ять, логічне мислення.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ: завантажити середовище програмування. Створити програми вашого варіанту. Відлагодити та виконати програму.

Зберегти створені програми на диску D: вчительського ПК за адресою
D:\PRACTIKUM-11\PR-5 під своїм прізвищем та номером задачі (наприклад: “Іванов-2”).

Вар.


завд.    І     ІІ     ІІІ     ІV
1    1) Визначити зна-чення у, якщо а=3, с=4, х–задається 
1) Визначити зна-чення k, якщо а=3, с=4, х–задається 
1) Визначити зна-чення f, якщо а=3, с=4, х–задається 
1) Визначити значення s, якщо а=3, с=4, х–задається 

2
1) Розрахувати К, як-що х задає користу-вач:

1) Розрахувати Н, як-що а задає користу-вач:

1) Розрахувати Т, як-що с задає користу-вач:

1) Розрахувати Е, як-що р задає користу-вач:

3    1) ЕОМ визначає чи попав у цiль  снай-пер. Координата цiлi 56 (це знає тiльки ЕОМ). Людина задає координату вiд 50 до 60, а комп'ютер дру-кує: "ПОПАВ", "НЕДОЛIТ" (якщо число < 56), "ПЕРЕ-ЛIТ" (якщо число > 56).    1) ЕОМ визначає в якому агрегат¬ному станi перебуває вода. Користивач задає тем-пературу води, а ЕОМ друкує: "РIДКИЙ СТАН", "ТВЕРДИЙ СТАН" чи “ГАЗОПО-ДIБНИЙ СТАН".
1) ЕОМ обчислює   тиск води на пiдвод-ний човен на гли-бинi, яку вкаже ко-ристувач. ЕОМ дру-кує: “ПОРЯДОК”, якщо тиск < 1000000,  “НЕБЕЗ-ПЕКА”, якщо тиск > 1000000 і < 1100000, “ЗАГИНУВ”, якщо тиск > 1100000 Па.  (Формула: тиск = 1030 * 9,8 * глибина)    1) ЕОМ визначає рух ракети в залежності від швидкості запус-ку. Якщо швидкість < 7,8 м/с – ракета впаде на Землю, як-що < 11,2 м/с – стане супутником Землі, якщо < 16,4 – покине межі Сонячної системи. Швидкість задає користувач.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 9 (30)  ( тема ІV )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 4.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити знання та навички учнів по роботі із середовищем програмування. Перевірити та оцінити уміння учнів створювати програми із вказівками повторення та розгалуження в середовищі програмування та відлагоджувати їх.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Картки з текстами атестаційних завдань по темі №4 для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Актуалізація теми уроку.
Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі дано-го уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.
Учні письмово працюють за завданнями Тематичної атестації №4 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 11 кл. (автор Бройченко А.Г.)

ІІІ. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом.


ИНФОРМАТИКА  11     Атестація № 4     
ТЕМА "Вказівки розгалуження та повторення"

Варіант 1

(1-4 балів)

1.(1б.)  Які службові слова не використовуються в операторі розгалуження?
а) ELSE;      б) IF;      в) FOR;       г) THEN;      д) WHILE.

2.(1б.)  Напишіть загальний вигляд команди повторення з передумовою.

3.(1б.)  Намалюйте, як позначається в  блок-схемі команда розгалуження.

4.(1б.)  Скільки разів буде виконуватись такий цикл:

FOR  I : = 3  TO  12  DO 
BEGIN
WRITELN I+3;
END;

а) 9;         б) 8;           в) 10;           г) 5;              д) 11.

(5–8 балів)

5.(2б.)  Знайти значення виразу, якщо Х задається користувачем:

6.(2б.) Скласти програму розрахунку по формулі : у = 1х + 2х + 3х +...+ 10х,  якщо х задає користувач.

(9, 10 балів)

7.(2б.)   Напишіть програму розрахунку системи за допомогою команди вибору.


(11, 12 балів)

8.(2б.) Напишіть програму розрахунку виразу та намалюйте її блок-схему (х та с задається ко-ристувачем).ИНФОРМАТИКА  11     Атестація № 4    
ТЕМА "Вказівки розгалуження та повторення"

Варіант 2

(1-4 балів)

1.(1б.)  Які службові слова не використовуються в операторі повторення з параметром?
а) ELSE;      б) FOR;      в) DO;       г) THEN;      д) TO.

2.(1б.)  Напишіть загальний вигляд команди розгалуження.

3.(1б.)  Намалюйте, як позначається в блок-схемі команда повторення з параметром.

4.(1б.)  Що виведеться на екран в результаті виконання даного фрагменту програми:

x : = 220 / 10 + 8;
IF  x < 33 THEN WRITELN (x + 100) ELSE WRITELN (x –100);  

а) 130;             б) –30;           в) 100;           г) –130;        д) –100.

(5–8 балів)

5.(2б.)  Знайти значення виразу, якщо Х задається користувачем:

6.(2б.) Скласти програму розрахунку по формулі : у = (1+х)(2+х)(3+х)...(10+х),  якщо х задає користувач.

(9, 10 балів)

7.(2б.)   Напишіть програму розрахунку системи за допомогою команди вибору.


(11, 12 балів)

8.(2б.) Напишіть програму розрахунку виразу та намалюйте її блок-схему (х та с задається користувачем).


ИНФОРМАТИКА  11     Атестація № 4    
ТЕМА "Вказівки розгалуження та повторення"

Варіант 3

(1-4 балів)

1.(1б.)  Які службові слова не використовуються в операторі повторення з післяумовою?
а) REPEAT;      б) FOR;      в) DO;       г) UNTIL;      д) TO.

2.(1б.)  Напишіть загальний вигляд команди повторення з параметром.

3.(1б.)  Намалюйте, як позначається в блок-схемі команда повторення з передумовою.

4.(1б.)  Що виведеться на екран в результаті виконання даного фрагменту програми:

x : = 100 / 10 + 8;
CASE  x  OF 
10 :  WRITELN (x –10);
11..20 :  WRITELN (x + 10);
21..100 : WRITELN (x / 10);
END;  

а) 2,8;             б) 38;           в) 28;           г) –38;        д) –28.

(5–8 балів)

5.(2б.)  Знайти значення виразу, якщо Х задається користувачем:


6.(2б.) Скласти програму розрахунку по формулі : у = (1/х)+(2/х)+(3/х)+...+(10/х),  якщо х задає користувач.

(9, 10 балів)

7.(2б.)   Напишіть програму розрахунку системи за допомогою команди вибору.


(11, 12 балів)

8.(2б.) Напишіть програму розрахунку виразу та намалюйте її блок-схему (х та с задається користувачем).


Search:
????????...

соціально-економічне становище селянства 19 ст

автобіографія Вернацького

Літературна балада на початку 19ст.Заруб.літ 7 клас

Особливості перекладу прикметників Українською мовою

соціально-політичні та історичні обставини розвитку української культури

Характеристики стилю Миколи Лисенка

історичний-соціальний розвиток людства початку 20 ст,розвиток

кальдерон життя це сон твір

образи батьків Чіпки Панас Мирний

методика вивчення наукового історичного дослідження?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010