.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення структури бази даних" 


План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення структури бази даних"

Тема уроку: Практична робота «Створення структури бази даних»
Мета уроку:
Освітня:
— поглиблювати знання учнів з створення і використання структур баз даних;
Розвиваюча:
— формувати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;
—     розвивати логічне мислення та пам’ять;
—     вдосконалювати навики роботи з комп'ютером.
Виховна:
— виховувати стійкий пізнавальний інтерес до предмету інформатика через показ практичного застосування теми;
— виховувати такі якості особистості, як активність, самостійність і акуратність в роботі;
—     виховувати в учнів прагнення до реалізації себе в суспільстві.

Тип уроку: урок формування практичних вмінь та навичок.

Вид уроку: урок-практичне заняття.

Обладнання:
Комп’ютери, картки з завданнями

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина
Доброго дня! Сідайте, будь-ласка, на свої місця. Хто в нас сьогодні черговий? Назвіть, будь-ласка, відсутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань
1.    Як створити «порожню» базу даних?
(Для цього виконуються такі дії:
•  завантажити програму Ассеss'2000;
•  у вікні запуску встановити перемикач «Новая база данных»;
•  натиснути кнопку «ОК» — відкриється діалогове вікно «Файл новой базы данных»;
•  у списку «Папка» вибрати папку для зберігання файлу БД;
•  у полі «Имя файла» задати назву файлу (за мовчазною згодою кожному новому файлу присвоюється ім'я db1, db2 і т.д.)
•  натиснути кнопку «Создать».)
2.    Які елементи має таблиця бази даних?
(Ім’я поля, тип даних опис, додаткові властивості)
3.    Що таке «первинний ключ» таблиці БД? Для чого він призначений?
(Ключів у таблиці може бути декілька. З них вибирається один (як правило, найкоротший по довжині), який буде надалі представляти (замінювати) кожний запис таблиці. Такий ключ називається первинним.)
4.    Які типи даних використовуються в базі даних?
(Основні типи, що використовуються: «Счетчик», «Текстовый», «Числовой», «Дата/время» і т.д.)
5.    Коли і для чого використовується тип даних «Лічильник»?
(Для введення числових даних в певній послідовності)
6.    Як створити структуру бази даних у режимі Конструктор?
(Для створення структури таблиці у режимі Конструктора необхідно:
•  завантажити файл нової бази даних;
• виконати команду «Создание таблицы в режиме конструктора» або натиснути кнопку «Конструктор» на панелі інструментів.
Відкриється вікно, у якому будуть виконуватися всі дії по створенню структури таблиці.)
7.    Як встановити потрібний вид введення даних «Дата/время»?
(При встановленні типу даних «Дата/время» бажано в нижній частині вікна відкрити вкладку «Общие», встановити курсор на поле «Формат поля», відкрити список за допомогою кнопки вниз і вибрати потрібний вид виведення.)
8.    Як створити у потрібному полі первинний ключ?
•    виділити потрібне поле;
•    виконати команду меню «Правка» → «Ключевое поле» або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів — зліва від імені виділеного поля з’явиться символ ключа як підтвердження того, що дане поле є ключовим.
9.    Які дії потрібно виконати для збереження структури БД?
(• виконати команду меню «Файл» → «Сохранить» або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів;
• у діалоговому вікні, що відкриється, ввести ім'я таблиці до 64 символів (за мовчазною згодою пропонується ім'я «Таблица1»);
• натиснути кнопку «ОК».)
10.    Які дії і яким чином можна відмінити при заповненні таблиці БД?
(1.    Щойно введені дані — клавіша Esc;
2.    Виконана дія — кнопка «Отменить» на панелі інструментів.)
11.    Як відмінити всю інформацію в щойно введеному записі БД?
(Всю інформацію в щойно введеному записі — команда «Правка» → «Удалить запись»)

III. Практична робота
1)    Завантажити СУБД Ассеss'2000. Створити порожню базу даних, зберегти її у власній папці з ім 'ям Школа.
2)    У режимі Конструктор створити таблицю з вказаними властивостями полів. Всі поля обов 'язкові.

КодКласу    НазваКласу    ЧислоУчнів    КласКерівник
Счётчик    Текстовый, 5    Числовой    Текстовый, 30

3)    У полі КодКласу створити первинний ключ. Зберегти структуру таблиці з іменем Класи. Закрити таблицю.
4)    Створити таблицю з вказаними властивостями полів. Перші З поля обов'язкові, поле РікНар можна не заповнювати.

КодУчня    Прізвище    Імя    РікНар
Счётчик    Текстовый, 15    Текстовый, 10    Дата/время

5)    У полі КодУчня створити первинний ключ. Зберегти структуру таблиці з іменем Учні. Закрити таблицю.
6)    Створити таблицю з вказаними властивостями полів. Перші 2 поля обов'язкові, далі — ні.

КодПред    НазваПред    ПрізУчит    ІмяПобатькові
Счётчик    Текстовый, 15    Текстовый. 15    Текстовый, 20

7)    У полі КодПред створити первинний ключ. Зберегти структуру таблиці з іменем Предмети. Закрити таблицю.
8)    У режимі Конструктор створити таблицю з вказаними властивостями полів. Всі поля обов'язкові. У полі КодОцінки створити первинний ключ. Для поля Оцінка встановити умову на значення <13. Зберегти таблицю з іменем Успішність. Закрити таблицю.

КодОцінки    КодКласу    КодУчня    КодПред    Оцінка
Счётчик    Числовой    Числовой    Числовой    Числовой

9)    Ввести по 3 записи з довільним реальним змістом в кожну таблицю. Зберегти базу даних. Закрити програму Ассеss і всі вікна.
10)        Завантажити СУБД Ассеss із неї базу даних Школа. Доповнити таблиці Класи, Учні та Успішність до 10, таблицю Предмети до 5 записів довільного реального змісту. Замінити на інші кілька прізвищ учнів і вчителів, деталізувати назву предметів (наприкіад, «Українська мова» замість «Укр. мова»). Зберегти відредаговану базу даних, закрити програму Ассеss і всі вікна.
11)    3 власної папки завантажити базу даних Школа. В таблиці Учні перед полем РікНар додати нове поле Адреса (текстовий, 50, необов'язкове). Доповнити довільними адресами кілька записів. В кінці таблиці додати поле Примітки, у яке внести дані типу «Спортсмен», «Гарно співає», «Любить малювати», «Добре знає комп'ютер». Зберегти зміни в таблиці. В таблиці Предмети поле ПрізУчит перейменувати на Прізвище, поле ІмяПобатькові розділити на два поля Імя і Побатькові, перенести дані у відповідні поля. Зберегти зміни в таблиці. Зберегти відредаговану базу даних, закрити програму Ассеss і всі вікна.
12)    Скласти звіт про хід виконання власного проекту відповідно до календарного плану. Після захисту практичної роботи завершити роботу на комп'ютері.

IV. Підведення підсумків уроку
На сьогоднішньому уроці ми навчилися створювати структуру бази даних і працювати з нею
Гадаю мета уроку досягнена. Чи є в когось до мене запитання?

V. Домашнє завдання
Вивчити конспект уроку. Вклеїти в зошит додаток.
Урок завершено. Дякую за увагу!
До побачення!!!Література для вчителя:
1.Інформатика. Базовий курс. Навчальний посібник у 3-х частинах. Частина 1 / Шестопалов Є.А. -Шепетівка: «Аспект», 2006.-160 с.
2.Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.:Навч. посіб. - К.: А.С.К.,2005. -512 с: іл. ISBN 966-8291-08-5.
3.Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігова В.М. — К.: Фенікс, 2001. — 370 с.
Література для учнів:
1.Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.:Навч.посіб. - К.: А.С.К., 2005. - 512с: іл. ISBN 966-8291-08-5.

Search:
????????...

реферат про драму не судилось м.старицького

прислів’я про колективну співпрацю

контрольна робота з географії 10 клас

мій улюблений герой у романі Хіба ревуть воли як ясла повні

зображення покріпачення України в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

дії при травмах грудної клітини

ієрархічність мотивів

Зміст історії про Августина

клавіатура компютера

відкриття групи крові?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010