.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку з інформатики на тему "Вказівка розгалуження та її опис мовою програмування. Опис умов" 


План-конспект уроку з інформатики на тему "Вказівка розгалуження та її опис мовою програмування. Опис умов"

Тема уроку: "Вказівка розгалуження та її опис мовою програмування. Опис умов."
Мета уроку: Дати поняття про структурні оператори, вказівку розгалуження (повну та скорочену форми) та поняття про прості та складені умови.
Тип уроку: Лекційний з практичними прикладами.
Лекційний матеріал:
Структурні оператори являють собою угрупування, побудовані з інших операторів за строго визначеними правилами. Усі структурні оператори підрозділяються на три групи:
• складені;
• умовні;
• повтору.
Складений оператор являє собою групу з довільного числа операторів, відділених один від одного крапкою з комою, і обмежену операторними дужками begin і end.
Формат опису:
begin
< оператор >;
...;
< оператор >;
end;
Складений оператор сприймається, як єдине ціле, і може знаходитися в будь-якому місці програми.
Умовні оператори забезпечують виконання або невиконання деякого оператора, групи операторів або блока в залежності від заданих умов. Використовуються умовні оператори в таких алгоритмах, де можливі декілька варіантів розв'язання задачі в залежності від початкових умов.
Паскаль допускає використання двох умовних операторів: if та case.
Умовний оператор (команда розгалуження) є одним із самих поширених засобів, що змінюють лінійний порядок виконання операторів програми. Він може приймати одну з наступних форм:
Перша або повна форма:
if < умова > then
begin
<серія 1>;
end
else
begin
<серія 2>;
end;
Мовою блок-схем ця команда записується у наступному вигляді:

Друга або скорочена форма команди розгалуження:
if < умова > then
begin
<серія>;
end;
Мовою блок-схем вона записується так:

У повній формі команди умовного переходу виконується <серія 1>, якщо умова істинна, і <серія 2>, якщо вона хибна. В скороченій формі - серія виконується тільки у випадку, якщо умова істинна, у протилежному випадку команда розгалуження закінчується і виконується наступний за нею оператор.
Один оператор if може входити до складу іншого. У цьому випадку говорять про вкладеність операторів. При вкладеності операторів кожне else відповідає then, що йому передує.
Умова - вираз булівського типу, тобто це речення, на яке можна відповісти "так" або "ні".
Умова може бути простою або складеною. Складені умови утворюються з простих за допомогою логічних операцій and, or, not, причому вочевидь, що службове слово or використовується, якщо необхідно виконання хоча б однієї умови, а службове слово and - якщо необхідно одночасне виконання всіх умов.
Наприклад, мама дозволила мені піти погуляти, якщо я "виконав уроки" та (англійською and) "помив посуд". Тільки при виконанні обох умов мені дозволено піти до друзів.
Другий приклад: якщо сьогодні "вихідний" або (англійською or) "святковий день" або "канікули" або "я хворий", я не піду до школи. Виконання хоча б однієї з умов приведе до того, що я залишусь вдома і не піду до школи. Зовсім не обов'язково, щоб одночасно було свято, вихідний, канікули та ще й хвороба, щоб не треба було йти до школи.
Службове слово not виконує заперечення умови, тобто, якщо вона була істиною, то стає хибною і, навпаки, якщо була хибною - стає істиною. Наприклад, якщо на вулиці не (англійською not) йде дощ, то я залишу вдома парасольку. В цьому випадку "йде дощ" - умова, яка може бути істиною чи хибною в залежності від погоди на вулиці. А слово не заперечує цій умові, тобто робить її хибною, якщо дощ дійсно йде, і, навпаки, істиною, якщо дощу немає.
Примітка: на цьому етапі можна запропонувати дітям придумати свої приклади простих та складених умов, причому особливу увагу звертайте на правильне використання службових слів "та" і "або".
При написанні програм на мові Паскаль в записі умов можуть використовуватися всі можливі операції відношення (дорівнює, не дорівнює, менше, більше, не більше, не менше тощо). Результат виразу має булівський тип. Наприклад,
(x > 4) and (x < 10)
При x = 5 ця умова буде істиною, а при x = 25 - хибною.
Задача №81.
Обчислити значення логічних виразів.
1) x < y
При x = -2.5, y = 0.1 ця умова буде істиною (запропонуйте дітям вибрати такі значення x та y, при яких ця умова буде хибною).
2) a and not (b = c)
При a = false, b = false, c = true умова буде хибною (false), тому що при з'єднанні двох умов службовим словом and, якщо одна з умов хибна, то й вся умова хибна (зверніть увагу дітей на те, що це легко запам'ятовується, якщо перевести слово and українською. Дійсно, якщо хоч одна з умов, поєднаних словом "та", не являється істиною, то й весь логічний вираз буде хибним.
3) not (a and b) or b = a
При a = true, b = false ця умова буде істиною, тому що (a and b) - хибна (одна з умов хибна); not (a and b) - істина (заперечність хибності); not (a and b) or b = a - істина (бо, якщо з двох, поєднаних службовим словом or, умов хоч одна істина, то весь вираз істинний).
4) not (a and (x < y)) or (x < 0)
При a = true, x = -0.1, y = 0.7 умова буде істиною, тому що друга з умов (х < 0) буде істиною, а при з'єднанні двох умов службовим словом or достатньо одній з них бути істиною, щоб весь логічний вираз був істинним.
Задача №82.
Записати у вигляді логічних виразів висловлювання, наведені нижче:
1) значення х не належить інтервалу (0;1)
(x <= 0) or (x >= 1)
3) точка M(x, y) лежить в другій чверті координатної площини
(x < 0) and (y > 0)
4) точка M(x, y)лежить всередині або на межі одиничного круга з центром у початку координат
(sqr(x) + sqr(y) <= 1)
6) координати дійсного вектора x(x1, x2, x3) утворюються неспадну послідовність і всі вони невід'ємні
(x1 <= x2) and (x2 <= x3) and (x1 >= 0) and (x2 >= 0) and (x3 >= 0)
8) 3 > B і C > 0,1
(3 > B) and (B >= C) and (C > 0.1)
Задача №84.
Записати за допомогою умовного оператора виконання дій:
1) дійсне значення х замінити його абсолютною величиною
if x < 0
then x := -x;
2) менше з двох дійсних значень x та y (або будь-яке з них, якщо вони рівні) замінити нулем
if x < y
then x := 0
else y := 0;
4) присвоїти змінній x значення 0, якщо її початкове значення належало інтервалу (0,2)
if (0 <= x) and (x <= 2)
then x := 0;
Домашнє завдання:
•    прочитати сторінки 47 - 52 запропонованого підручника;
•    вивчити означення, що прочитані на лекції;
•    завдання №80, №82(2, 5, 7, 9), №84 (3, 5, 6). Для учнів, що вчаться на високий рівень, бажано запропонувати завдання №83.

Search:
????????...

не судилося образи вікіпедія

не судилося вікіпедія образи героїв

Особливості тренінгової групи

не судилося вікіпедія образи героїв

реферат на тему "принцип дії трансформатора"

Знайти 2010 поточне [email protected], @ rambler.ru

Знайти 2010 поточне [email protected], @ rambler.ru

документація ПМПК школи - інтернату

чіпка бунтар проти несправедливості чи злочинец

професіоналізми приклади?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010