.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Поля, табуляція і міжрядковий інтервал - интервал миж рядками и символами 


Поля, табуляція і міжрядковий інтервал

Зміна розмірів полей сторінки.
При створюванні нового документу Word встанавлює по умовчанню наступні розміри полей: верхнє і нижнє - по 2,54 см, а праве і ліве - по 3,17 см. Розміри полей сторінки встанавлюются за допомогою опції Параметри сторінки з меню Файл.

Після вибору опції на екрані з'явится діалогове вікно Параметри сторінки з чотирма вкладками. Щоб встановить розміри верхнього, нижнього, правого і лівого полей, натисніть на ярлик вкладки Поля. Якщо встановити прапорець Дзеркальні поля, то на парних і непарних сторінках відстань від краю текста до палітурки буде однаковим.
Табуляція
Позиції табуляції визначаются за допомогою опції табуляція із меню Формат. Табуляція - це один з засобів розташування тексту в декілька колонок. У Word позиції табуляції встанавлюются по умовчанню через кожні 1,25 см. Вони відмічені сірими рисочками під горизонтальною лінійкою. Щоб вивести лінійку на екран, виберіть опцію Лінійка із меню Вид. Встановлення нових позицій табуляції здійснюєтся за допомогою вибору опції Табуляція з меню Формат. Після вибору опції на екрані з'явится діалогове вікно Табуляція.

У рядку по замовчуванню вкажіть нове значення кроку табуляції у сантиметрах або дюймах.
Окрім позицій табуляції, встановлених по замовчуванню, Word дозволяє визначити позиції табуляції для кожного абзацу окремо. Пріоритет позицій табуляції які втановлені користувачем, білш вищий, ніж по замовчуванню. Тому, якщо ви в будь-якому місці встановили позицію табуляції, усі позиції, що знаходяться ліворуч (встановлені по умовчанню) зникнуть. Ваші позиції табуляції будуть залишатися до тих пір, доки ви самі їх не зміните. Word дозволяє втанавлювати окремі позиції табуляції для кожного абзацу. Тому, якщо наступній абзац повинен мати тиж самі позиції табуляції, не забувайте при переході при переході до нього (на новий рядок) натисніть комбінацію клавіш Shift+Enter замість просто Enter.
Типи табуляції
В Word існує п'ять типів табуляції: по лівому краю, по центру, по правому краю, розділителю і табуляція з рискою. Тип табуляції визначається засобом вирівнювання тексту відносно позиції табуляції. При використанні табуляції по лівому краю текст буде вирівнюватись по лівому краю відносно позиції табуляції. Якщо включить режим табуляції по правому краю, текст вирівнюється по правому краю відносно позиції табуляції. При виборі табуляції по центру текст буде відцентрований відносно позиції табуляції. Табуляція по розділителю дозволяє вирівнювати числа по десятичній точці. При використанні табуляції з рискою у позиції табуляції буде розташована вертикальна риска для відокремлення одної колонки від іншої.
Установка позицій табуляції
Установити позицію табуляції можна за допомогою миші і кнопки табуляції горизонтальної лінійки (простий засіб) або за допомогою команди Табуляція із меню Формат. Щоб установить позицію табуляції за допомогою миші, спочатку виберіть тип табуляції, натиснув на розміщену у лівому кінці горизонтальної лінійки кнопці табуляції, а потім натисніть на яку-небудь позицію на лінійці. Наприклад, щоб установить на позначці 2.54 см табуляцію з вирівнюванням по лівому краю, натисніть на кнопку табуляції до з'явлення відповідного значка,після чого натисніть на позначку 2.54 см на лінійці. Щоб перевірити положення позиції табуляції, двічи натисніть на значок табуляції на лінійці або за допомогою опції табуляція із меню Формат. Після цього на екрані з'явится діалогове вікно Табуляція.
Для зміни позиції табуляції натисніть на неї на лінійці і перемістіть в потрібне місце. Після переміщення перевірте нову позицію, знову відкрив діалогове вікно Табуляція. Після цього. при необхідності можна ввести точне значення у рядку Позиції табуляції, в діалоговому вікні Табуляція
Таблиця з вирівнюванням по лівому краю розміщена на відстані 1 см від лівого краю, табуляція з вирівнюванням по центру - на відстані 5 см, табуляція з вирівнюванням по розділителю - на відстані 14 см.
У цьому діалоговому вікні Табуляція можна устанавлювати і знищувати різноманітні позиції табуляції різних типів. Введіть у рядок Позиції табуляції положення табуляції від лівого краю і вкажіть тип табуляції у групі Вирівнювання. Якщо потрібно змінити щє яке-небудь значення табуляції, натисніть на кнопці Установить і введіть у рядок Позиції табуляції нове значення. Після установки всіх типів табуляції натисніть на кнопку OK.
Табуляція з заповненням
В деяких документах, наприклад у заголовках, використовується табуляція з заповненням. Розташована ліворуч від позиції табуляції область заповнюєтся символами які визначив користувач. Щоб встановити табуляцію такого типу необхідно встановити звичайну табуляцію, і відкрийте діалогове вікно Табуляція. В Word передбачені три типи заповнення: крапками, дефісами і значками підкреслювання. Виберіть тип заповнення і натисніть на кнопку OK.
Міжрядковий інтервал
Міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками в абзаці. Можна також змінювати відстань між абзацами. Щоб змінити міжрядковий інтервал або відстань між абзацами, встановіть курсор у любе місце вибраного абзацу і виберіть опцію Абзац з меню Формат. Після цього на екрані з'явится діалогове вікно Абзац з вкладкою Відступи і інтервали на передньому плані. Параметри цих вкладок визначають розміри міжрядкового інтервалу і відстань між абзацами. Щоб встановити міжрядковий інтервал натисніть на ярлик вкладки Інтервал.

У переліку групи Міжрядковий можна вибрати одно з наступніх значень інтервалу: Одинарний, Подвійний, Полуторний, Мінімум, Точно і Множенник. Величину міжрядкового інтервалу можно відрегуліровати за допомогою рядку Значення. У режимі Точно міжрядковий інтервал буде дорівнювати значенню вказанному у рядку Значення. Або можна використовувать комбінації клавіш: натисніть Ctrl+1, щоби вибрати подвійний Ctrl+2, а щоб вибрати півторинний Ctrl+5
У групі Відступ встанавлюються відступи лівроуч і праворуч від краю. У переліку Перший рядок можна вказати додаткові параметри відступів, такі як наявність "червоної строки" (Отступ) або "висячого" відступа (Виступ).
Якщо ви не хочете використовувати одиниці вимірювання, визначені по умовченню, вкажіть після величини, введеною у рядок Значення поряд з вікном групи Інтервал, одиницю вимірення дюйми - ", сантиметри - см, пики - пк або пункти - пт. Пики і пункти одиниці вимірення, які використовуються при топографічному набірі: один дюйм рівен 6 пикам чи 75 пунктам. Якщо ввести число без вказання одиниць вимірення, Word буде вважати, що ця величина задана в одиницях вимірення, втановлених по умовчанню у вкладці Загальні діалового вікна Параметри.
Якщо потрібно настроїти параметри інтервалів і відступів тільки для одного абзацю, виділіть цей абзаць і скористуйтеся командою Абзаць із меню Формат. У з'явившемуся діалоговому вікні Абзаць введіть необхідні значення і натисніть на кнопку ОК.
Відстань між абзацами
В Word можна також устанавлювать відстань перед першим і після останнього рядка абзацю. В діалоговому вікні Абзац у розділі Інтервал для цього призначені поля Вперед і Після, в які вводяться відповідні числові значення.

Search:
????????...

олімпійські та параолімпійські ігри за незалежності україни

сава чалий характеристика

невідкладна допомога в неврології

аналіз сечі білок

Шлях Жульена Сореля- це шлях злету чи падіння.

історичні типи релігії таблиця

ідея особистої свободи

родовіт чіпки

Правила накладання пов’язок на груди.

діалог на вільну тему?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010