.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Створення таблиць 


Створення таблиць

Створення таблиць
Для того, щоб помістити у документ таблицю необхідно встановити курсор у місце де буде розташована таблиця, в меню Таблиця вибрати опцію Додати таблицю. Після цього на екрані з'явиться діалогове вікно Вставка таблиці.

У рядку Число стовбців вводиться кількість стовбців у таблиці. По замовчуванню Word пропонує 2 стовбця, ви маєте можливість ввести необхідне вам число. Після створення таблиці можна вставити додатковий стовбець ліворуч від виділеного, вибравши опцію Додати стовбці із меню Таблиця або натиснути кнопку Додати таблицю стандартної панелі інструментів. 
У рядку Число рядків вводиться кількість рядків у таблиці. Після створення таблиці можна вставити додатковий стовбець ліворуч від виділеного, вибравши опцію Додати рядки із меню Таблиця або натиснути кнопку Додати таблицю стандартної панелі інструментів. Якщо ви не знаєте, скільки рядків вам необхідно, вкажіть мінімальну їх кільксть і додайте нові по мірі необхідності.
У рядку Ширина стовбця можна чи оставити параметр Auto, який встанавлюється по умовчанню, чи ввести значення ширини стовбця. Якщо використовують параметр Auto, ширина всіх стовбців буде однакова.
Вставити таблицю в документ можна також за допомогою стандартної панелі інструментів. Натисніть на кнопку Додати таблицю і не відпускаючи кнопку миші визначте на шаблоні розміри таблиці.

По замовчуванню таблиця з'являється на екрані намальованою пунктирними лініями. Якщо на екрані ціх ліній немає, їх можна зробити видимими вибравши опцію Відобразити сітку з меню Таблиця. Ця сітка не виводиться на друк. Для виділення клітин або усієї таблиці для друкування використовують обрамлення.
Ввод даних у клітини таблиці.
Для перехода між клітинами таблиці використовуйте клавішу Tab, (Shift+Tab). Якщо встановити курсор у нижню праву клітину таблиці і натиснутти клавішу Tab, в таблиці з'явиться новий рядок. Звичайно можна переміщуватись і за допомогою клавіш керування курсором або за допомого миші.
Таблицю можна створити за допомогою використання простого малювання таблиць. Щоб створити таблицю за допомогою малювання, натисніть на кнопці Таблиці і границі стандартної панелі інструментів або виберіть опцію Намалювати таблицю з меню Таблиця. Вказівник миші прийме форму олівця. Ви можете намалювати ним таблицю натискуючи на ліву кнопку миші Якщо при малюванні таблиці вам необхідно знищити деякі рядки або ячейки, виконуйте дії аналогічні малюванню при натиснутій клавіші Shift.
Прийоми роботи з мишкою.
Біля лівої границі клітинок вказівник миші приймає форму стрілки яка направлена праворуч. Якщо натиснуть на ліву кнопку миші, коли вказівник миші приймає таку форму, то виділиться вся ячейка. Якщо ячейка порожня, то вона виділиться зразу повністю. Для виділення усього рядка необхідно натиснути на кнопку мишки двічи.
Для виділення декількох клітин необхідно натиснути ліву кнопку на клітині і не відпускаючи її перемістити вказівник на останню клітину діапазону, що виділяється.
На верхній межі таблиці розташована область виділення стовбців. Якщо помістити вказівник миші на верхню межу таблиці, то він прийме форму стрілки, направленої вниз.

Якщо в цьому режимі натиснути ліву кнопку миші, то виділиться весь стовбець, який знаходиться нижче вказівника миші.
Коли необхідно помістити в таблицю символ табуляції, натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Tab.
Редагування таблиць
Якщо необхідно об'єднати декілька клітин виделіть їх блоком і виберіть опцію Об'єднати клітини з меню Таблиця. Якщо клітину таблиці необхідно розділити на декілька клітин, встановіть в неї курсор і виберіть опцію Розділити клітини з меню Таблиця
Якщо необхідно розташувати надписи в клітині вертикально встановіть на неї вказівник миші і натисніть праву кнопку. В меню, яке з'явиться на екрані виберіть опцію Напрямок тексту. На екрані з'явиться діалогове вікно, в якому мишкою необхідно вибрати потрібну орієнтацію.


Search:
????????...

вимоги до тестів психодіагностики

Механізми в живих організмах

міфи про походження українців скорочено

приклад діалогу

соціальна і виробнича сфера

англії в12 столітті

скачати зразок постанови про направлення справи в суд про застосування заходів медичного характеру

вірш про редьку

вірш про редьку

Зошит для оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови 6 клас заболотний?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010