.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку з інформатики на тему "Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на диску. Створення нового документу" 


План-конспект уроку з інформатики на тему "Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на диску. Створення нового документу"

Тема: Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на диску. Створення нового документу.
Мета: Сформувати в учнів поняття про основне меню текстового редактора. Пояснити як зберігати текст на зовнішніх носіях, як шукати документи на диску та як створювати новий документ.
Тип уроку: пояснення нового матеріалу;
Обладнання: кодоскоп;
Наочність: кодоплівки;
Тривалість: 45 хвилин;
Література для учнів
1.    Каймин и др. “Основы информатики и вычислительной техники”.
2.    Верлань та ін. “Інформатика”.
Література для вчителя
1.    «Информатика. Базовый курс». Симонович С.В. и другие.
2.    «Информатика. 7-8 класс». Под редакцией Макаровой Н.В
3.    “Персональний комп’ютер”. Степаненко.
4.    “Самоучитель работы на персональном компьютере”. Под редакцией Ю.С. Ковтанюка, С.В. Соловьяна.
План уроку
1.    Організаційна частина.
2.    Актуалізація опорних знань.
3.    Пояснення нового матеріалу.
1.    Робота з основним меню текстового редактора.
2.    Створення нового документу.
3.    Збереження тексту на зовнішніх носіях.
4.    Пошук документа на диску.
4.    Закріплення нового матеріалу.
5.    Домашнє завдання.
6.    Підсумок уроку.
Хід уроку
1.    Організаційна частина.
Заходжу в клас. Вітаюсь з учнями.  Запитую хто черговий. Перевіряю відсутніх.
2.    Ну що ж, хто нагадає нам домашнє завдання. Правильно.
a)    Які основні об’єкти роботи з текстовим редактором? (Таблиці, малюнки, графіки, діаграми, надписи з WordArt.)
b)    Що являє собою контекстне меню? ()
c)    Як переміщатись за допомогою клавіатури по тексту?
d)    Як користуватись орфографію?
e)    Як здійснювати пошук інформації в середовищі текстового редактора?
3.    Пояснення нового матеріалу.
На сьогоднішньому уроці я вас ознайомлю із такою цікавою та важливою темою, як “Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на диску. Створення нового документу.”.
Давайте запишемо план уроку у зошит. (План уроку демонструю за допомогою кодоскопа та кодоплівки мал. 1.)

(мал.1)
Клавіатура комп’ютера дуже схожа на клавіатуру друкарської машинки. Але між цими двома пристроями є істотна відмінність; процес створення документа за допомогою комп’ютера відділений від процесу його друкування. Комп’ютер дає змогу виправляти, перекомпоновувати і вилучати текст у документі без друкування проміжних варіантів.
Давайте запишемо визначення текстового редактора.
Програми, за допомогою яких можна створювати та змінювати текст, називаються текстовими редакторами.  У тих випадках, коли має значення не тільки зміст тексту, а і його зовнішній вигляд, використовують більш складні текстові редактори, які називаються текстовими процесорами.
Система Windows містить текстовий редактор, що дозволяє створювати текстові файли. Після запуску текстового редактора на екрані з’являється вікно з пунктами меню.
Зараз я вам покажу кодоплівку на якій ви зможете побачити вікно текстового редактора (мал.2). 

(мал.2)
Перед вами знаходиться вікно текстового редактора Word. На кодоплівці дуже добре видно різні значки, які знаходяться у верхній частині вікна. Панель, де знаходяться ці значки, називається панеллю інструментів. Над цими значками знаходиться основне меню текстового редактора, яке містить деякі ті ж самі значки панелі інструментів і багато інших команд текстового редактора. За допомогою цих команд можна редагувати текст, створювати нові документи, зберігати на зовнішніх носіях, знаходити потрібні документи та багато чого іншого.
Давайте запишемо, що містить основне меню текстового редактора.
Основне меню текстового редактора Word містить такі стандартні пункти меню: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Таблица, Окно, Справка. При виборі меню відображається список команд. Поруч з деякими командами відображаються відповідні їм значки. Більшість меню розташовані в основному меню у верхній частині вікна Word. На панелі інструментів розташовуються кнопки з малюнками (ті ж малюнки відображаються поруч з відповідними командами меню). У Word мається багато убудованих панелей інструментів, які можна відображати чи ховати при необхідності. За замовчуванням панелі інструментів Стандартна і Форматування закріпленні поруч трохи нижче головного меню.
Зараз я вам розповім про використання меню і панелей інструментів. При першому запуску Word у меню і на панелях інструментів відображаються основні команди і кнопки. При роботі з Word кнопки, що використовуються часто чи використовувалися недавно, зберігаються в особистих настроюваннях і відображаються в меню і на панелях інструментів. Щоб знайти команду, не відображувану в меню, клацніть стрілки  внизу меню. При цьому меню розвертається, і відображаються додаткові команди. Розгорнути меню можна також подвійним щигликом миші. Коли ви розвертаєте одне меню, усі меню звертаються і залишаються в згорнутому стані доти, поки не буде обрана команда меню чи виконана інша дія. Якщо команда не використовується протягом деякого часу, Word не відображає її в короткій версії меню. При необхідності можна задати відповідні параметри Word, щоб завжди відображався повний набір команд для кожного меню.
Коли кілька панелей керування закріплені в одному ряді, можуть відображатися тільки ті кнопки, що використовувалися недавно. Щоб знайти кнопку, не відображувану на закріпленій панелі інструментів, натисніть кнопку Додаткові кнопки наприкінці панелі інструментів. Якщо використовується кнопка, не відображувана на панелі інструментів, Word переміщає цю кнопку на панель інструментів, а потім поміщає кнопку, що не використовувалася протягом деякого часу, у список.
З основним меню ми ознайомились тепер перейдемо до роботи із документами.
Щоб почати роботу із текстовим редактором Word необхідно створити новий документ, а тоді вже працювати.  Для створення нового  документу необхідно вибрати команду Створити в меню Файл.далі вибираєм вкладку Загальні і двічі клацаєм значок Новий документ. Також можна створити новий документ нажавши кнопку на панелі інструментів у вигляді чистого листка.
Розпочавши роботу із документом його потрібно зберегти. Адже при роботі з комп’ютером може зникнути світло, комп’ютер може зависнути. Тому потрібно періодично зберігати документ. У Microsoft Word існує кілька способів збереження документів. Можна зберегти активний документ, тобто документ, з яким у даний момент ведеться робота, поза залежністю від того, чи є він знову створеним чи ні. Крім того, можна зберегти копію активного документа під іншим ім'ям і в іншім місці. (Показую дітям кодоплівку мал.3.)
(мал.3)
Давайте запишемо, що потрібно для збереження нового документу:
1.    вибрати в меню файл команду сохранить або сохранить как;
2.    якщо потрібно зберегти файл в іншу папку то вказуємо шлях до неї;
3.    вводимо ім’я файла;
4.    клацаємо по кнопці сохранить;
Також можна зберегти новий документ вибравши в меню файл команду сохранить або ж на панелі інструментів клацнути на кнопку у вигляді дискети.  Щоб зберегти документ який вже був збережений потрібно в меню файл вибрати команду сохранить або ж на панелі інструментів клацнути на кнопку у вигляді дискети.
Зберігати документи ми вже вміємо, а як їх знаходити та відкривати? 
Щоб відкрити документ з яким ми раніше працювали потрібно натиснути кнопку Открить на панелі інструментів або в меню Файл. Потім потрібно знайти той документ на зовнішньому носії або в іншій папці і двічі клацнути документ, який варто відкрити. Якщо файл не вдається знайти описаним вище способом, скористайтеся спеціальними функціями пошуку файлів. Давайте розглянемо на кодоплівці (мал.4) і запишемо в зошит, що для цього потрібно:
1.    натисніть кнопку Открить.
2.    Вибрати команду Найти в меню Сервис.
3.    У списку Папка виберіть диск чи папку, у яких має бути виконаний пошук. Щоб виконати пошук відразу на декількох дисках, введіть імена цих дисків у поле Папка, розділяючи їхніми крапками з коми. Наприклад, уведіть C:\;D:\.
4.    Щоб виконати пошук у всіх папках, вкладених у виділені папки, і відобразити на екрані список папок, що містять знайдені файли, установите прапорець Просмотреть вложенные.
5.    У списку Свойство виберіть Имя файла.
6.    У списку Отношение виберіть потрібне відношення.
7.    У поле Значение введіть повне ім'я чи файлу його частина.
8.    Натисніть кнопку Добавить.
9.    Натисніть кнопку Найти.

(мал.4)
При натисненні клавіші Найти комп’ютер здійснює пошук на вказаному диску чи іншому комп’ютері. Але якщо файл там не знаходиться то видається інформація, що такий файл не знайдений.
Якщо в когось є запитання то задавайте, інакше буду задавати я.
Закріплення нового матеріалу.
(Задаю дітям запитання.)
1.    Що таке текстовий редактор?
2.    Де знаходиться основне меню, і що воно містить?
3.    Як створюються нові документи?
4.    Як зберегти новий файл?
5.    Як здійснюється пошук файлів на зовнішніх носіях?
Домашнє завдання.
Прочитати дану тему лекцію та по книжках:
1.    Каймин и др. “Основы информатики и вычислительной техники”.
2.    Верлань та ін. “Інформатика”.
Підсумок уроку.
Отже, на цьому уроці ми з вами дізналися, про роботу з основним меню текстового редактора, про збереження тексту на зовнішніх носіях, про пошук документа на диску та про створення нового документу.
Урок завершено. До побачення.Search:
????????...

архівований

батьківські збори в коледжі

творення комічного у п єсі "Тартюф"

реферат на тему як поводитись з вогненебезпечними речовинами

хіба ревуть воли як ясла повні цитати

Хто ж такий Чіпка Вареник:правдолюбець чи кримінальний злочинець?

будова компютера

твір за пєсою не судилося

скачать реферат на тему роль лізингу у фінансуванні інвестиційних проектів

Чіпка вареник?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010