.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Роль мікробів в утворенні гумусу 


Роль мікробів в утворенні гумусу
Під терміном “гумус”, об’єднується група споріднених високомолекулярних сполук, хімічна природа яких досі ще докладно не вивчена. Гумус становить 85-90% усієї органічної маси речовин ґрунту. Він відіграє надзвичайно важливу роль у створенні органічно цінних властивостей ґрунту. Гумус сприяє створенню структури ґрунту, поліпшує його теплові властивості, має велику вологоємність.
У створені гумусу велике значення мають мікроорганізми. Вони розкладають різні рештки і серед інших речовин утворюють сполуки, які є структурними одиницями молекул гумусових речовин. Багато мікробів виробляють фенольксидози що окислюють поліфеталі до хініонів, які при певних умовах конденсуються в перегнійні сполуки.
У природі нагромадження гумусу в ґрунті є результатом двох діаметрально протилежних процесів його синтезу і розкладу. Істотне значення при цьому має надходження в ґрунт рослинних решток. Гумусові сполуки повільно розкладаються в ґрунті різними організмами: бактеріями, актиноміцетами, грибами та ін.
Чим більше в ґрунті гумусу, тим енергійніше відбуваються в ньому мікробіологічні і біохімічні процеси, які відіграють важливу роль у нагромадженні для рослин легкодоступних поживних речовин.

Search:
????????...

Зображення покріпачення України в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли як ясла повні"

аналіз виховного заходу приклад

твір золота осінь

Не судилось головні герои

генетична символіка

Твір на тему-Моє ставлення до Чіпки

освіта та культурне життя 17-18ст

приклади Метафор

переказ солом яний бичок

текст Волошка синьоока?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010