.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення зображення" 


План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення зображення"

Тема: Створення зображення.
Мета уроку: навчити використовувати на практиці здобуті знання, вміння і навички; розвинути логічне мислення і методи створення та редагування малюнків в графічному редакторі Paint; виховати любов до науки.
Обладнання уроку: Комп’ютер, графічний редактор Paint, конспект уроку.
Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюся з учнями та перевіряю присутніх і їх готовність до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
На попередньому уроці ми розглядали з вами графіку та графічний редактор Paint.
Давайте я буду задавати питання, а ви по бажанню будете відповідати на них.
Отже, дайте відповіді на слідуючи запитання:
1.    Хто скаже мені, які є види комп’ютерної графіки?
(Растрова і векторна.)
2.    Як завантажити графічний редактор?
(Пуск – Програми – Стандартные – Графический редактор Paint).
3.    Назвіть основні пункти рядка меню. Коротко охарактеризуйте його.
4.    Як відмінити останню введену команду?
(Правка – Отменить.)
5.    Коротко охарактеризуйте панель інструментів.
6.    Що ви можете сказати про палітру кольорів?

ІІ. Пояснення нового матеріалу.
Створення малюнка. Для створення нового малюнка слід виконати коман¬ду Файл/Создать. Якщо перед цим у вікні малювання редагувався малюнок, то Paint запропонує зберегти його. Після цього вікно редагування очиститься, і користувач має змогу створити новий малюнок.
Збереження малюнка. В меню Файл є декілька команд для збереження малюнка в графічному файлі.
Команду Сохранить как використовують при першому збереженні малюнка або в разі необхідності зміни імені або палітри кольорів існуючого графічного файла. При цьому відкривається вікно діалогу Сохранение файла, в якому можна вказати ім'я і тип файла, а також ім'я папки, в якій буде збережено файл. Якщо тип файла не вказано, то за замовчуванням встанов¬люється тип BMP. У цьому самому вікні можна в полі Тип файла задати палітру кольорів. Paint дозволяє вибрати палітру в два кольори, 16 кольорів, 256 кольорів і повну 24 розрядну палітру. Файли завжди зберігаються в форматі BMP.
Команду Сохранить використовують для внесення змін в існуючий гра¬фічний файл. Якщо ж ця команда подана вперше для нового малюнка, то вона виконується як команда Сохранить как.
Відкриття графічного файла. Для відкриття файла використовують коман¬ду Файл/Открьіть. При цьому відкривається вікно діалогу Открытие файла, яке містить список файлів, що зберігаються в поточній папці. Одноелементний список Папка, що розкривається, дозволяє змінити папку і дисковод. Поле "Тип файла" визначає, які типи файлів виводяться в списку файлів. Paint дозволяє відкривати файли формату BMP і PCX (створені графічним редактором Paintbrush).
Для відкриття файла слід виділити його в списку файлів (або ввести ім'я файла в поле Имя файла) і натиснути кнопку Открыть. Якщо при відкритті файла у вікні був не збережений малюнок, то Paint запропонує зберегти його.
Якщо файл, що відкривається, містить малюнок, розміри якого пере-вищують поточні розміри області малювання, то Paint запропонує користувачу розширити поточні розміри області малювання до розмірів малюнка. Якщо користувач не хоче розширювати область малювання, то малюнок буде обрізано згідно з розмірами поточної області малювання.
Перегляд і друкування малюнків. Як правило, перед друкуванням малюн¬ка доцільно подивитися, який вигляд він матиме на папері. Для цього слід у першу чергу встановити параметри сторінок (розміри, поля і т.д.) командою Файл/Макет страницьі. При виконанні цієї команди на екрані з'являється діалогове вікно Макет страницы, в якому можна встановити необхідні параметри.
Поля сторінок за замовчуванням вказуються в дюймах (дюйм = 2,54 см). Команда Рисунок/Атрибути відкриває вікно діалогу Атрибути, в полі Единицы якого можна встановити вимірювання в сантиметрах. Поле Ориентация цього вікна встановлює книжну (вертикальну) або альбомну (горизонтальну) орієнтацію сторінки.
Зовнішній вигляд сторінки за вибраних параметрів сторінки зображується у верхній частині вікна діалогу.
Для попереднього перегляду малюнка в тому вигляді як він буде надруко¬ваний, слід використати команду Файл/Предварительный просмотр. При цьому відкривається вікно попереднього перегляду.
Під рядком заголовка цього вікна розміщується панель інструментів Прос¬мотр, яка включає такі кнопки:
Печать ... — перехід у режим друкування;
Следующая і Предьвдущая — кнопки для гортання малюнка, який розмі¬щується на декількох сторінках;
Две страницы — виведення на екран одразу двох сторінок малюнка;
Крупнее і Мельче — зміна масштабу зображення сторінки; "Закрить" — закриття вікна.
Під панеллю інструментів розміщується зображення сторінки у тому вигля¬ді, як воно буде надруковане на папері.
Якщо сторінка не вміщується на екрані, то внизу і праворуч у вікні з'являються стандартні для середовища Windows смуги горизонтальної та вертикальної прокрутки.
Для друкування малюнка використовують команду Файл/Печать. При виконанні цієї команди відкривається вікно діалогу Печать, в якому можна вказати тип принтера, діапазон друкованих сторінок, кількість копій. Прапорець Печать в файл дозволяє направити друк у файл. Цей файл потім можна надрукувати поза середовищем програми Paint.
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1.    Яка різниця у використанні команд збереження файла Сохранить і Сохравить как?
2.    Які типи файлів може відкривати, зберігати редактор Paint?
3.    Яке призначення мають кнопки панелі Просмотр?
4.    Які параметри можна встановити при друкуванні малюнків?Підпис студента: _____________________
Підпис вчителя: ______________________

Практична робота №16
Тема: Побудова малюнка в редакторі Paint
Практичну роботу пропонується виконати у такій послідовності:
1.    Користуючись стандартними інструментами редактора Paint, намалюйте
модель атома (основний колір чорний, колір фону — білий):
Орбіти електронів малюйте у вигляді еліпсів різними кольорами.
2.    Зафарбуйте ядро атома червоним кольором.
3.    Змініть колір фону малюнка на жовтий, використовуючи інструмент
"Заливка".
4.    Збережіть файл на магнітному диску під іменем Ріс 1. втр з палітрою в
16 кольорів.
5.    Очистіть область малювання, зменшіть її розміри до 2x2 см і відкрийте
файл з іменем Ріс l.bmp .
6.    Змініть масштаб малюнка до величини 200%.
7.    Поверніться до масштабу 100%. Чи не погіршилась при змінах масштабу
якість малюнка?
8.    Поверніть малюнок на 90 градусів.
9.    Надрукуйте малюнок на принтері.
Практична робота №17
Тема: Редагування малюнка і палітри кольорів
Практичну роботу пропонується виконати в такій послідовності:
1.    Користуючись стандартними інструментами редактора намалюйте буди¬
нок на світло-зеленому фоні:
2.    Зафарбуйте стіни будинку голубим кольором,  двері —   коричневим,
вікна — білим.
3.    Збережіть малюнок на магнітному диску під іменем Ріс 2.bmp з палітрою
в 256 кольорів.
4.    Користуючись вікном "Изменить палитру" (це вікно відкривається за
виконання команди "Параметрьі/Изменить палитру"),  визначте значення
складових червоного,  зеленого і синього кольорів для створення жовтого
кольору; голубого кольору; оксамитового кольору.
5.    Створіть новий колір зі співвідношенням червоного — 140, зеленого —
70, синього — 200, внесіть його в палітру.
6.    Пофарбуйте кольором, створеним при виконанні пункту 5, дах будинку.
7.    Визначте за допомогою команди " Рисунок/Обратить цвета", які кольори
є протилежними до синього, зеленого і червоного кольорів.

Search:
????????...

Урок у 1 класі. Число і цифра 2.

реферати з фізики 8 клас

правила оформлення слайдів по Льюису

Напишіть загальний вигляд команди повторення з параметром.

Вірші про вчителів до дня вчителя

Вірші про вчителів до дня вчителя

"Вода найважливіша речовина на Землі".

Складові компютерної інформаційної системи

запис, поле бази даних

ТВIР НА ТЕМУ ОДIСЕЙ -СИМВОЛ КРАСИ IСИПИ ЛЮДСЬКОГО ХАРАККТЕРУ?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010