.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку з інформатики на тему "Графічний редактор “Paint”" 


План-конспект уроку з інформатики на тему "Графічний редактор “Paint”"

Тема: Графічний редактор “Paint”.
Мета:
— навчальна: ознайомити учнів з описом  та роботою графічного редактора „Paint”; навчити учнів користуватися графічним редактором: створювати малюнки та змінювати вже створені;
—     розвивальна: розвивати пізнавальні інтереси учнів, мислення;
—     виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, дисциплінованість, акуратність, прагнення до отримання нових знань.
Тип уроку: комбінований урок.
Обладнання: комп’ютери, графічний редактор “Paint”.
Література для вчителя:
1. Шестопалов Є.А. Інформатика: Навчальний посібник для 10 кл. — К.: Аспект, 2005.
2. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика: Пробний підруч. для 7кл.— К.: ДіаСофт, 2000.
3. http://www.bk.factor.ua/download/ukr/8-13.pdf.
4. http://www.compression.ru/.

Література для учнів:
1.    Шестопалов Є.А. Інформатика: Навчальний посібник для 10 кл. — К.: Аспект, 2005. с. 134-136.
Додаткова література:
1.    Довідка “Paint”
2.    Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики. – К.: Фенікс 2000
3.    Наєнко Г.В., Волобуєва Т.Б. Курс Пользователя ПК. – Донецк. Поник, 1997
Фойє С. Введение в Windows 3/0/ - СПб.: Грифтон, 1992.

План уроку:
1. Уявлення про “Paint”
1.1    Що собою являє редактор Paint
1.2 Як можна редагувати малюнок  редактором “Paint”
2. Редагування малюнка.
2.1 Як розпочати роботу з редактором “Paint”
2.2 Якими засобами можна створити малюнок у редакторі  опис “Панель інстументів”
2.3.Очищення великої області
2.4 Вибір кольору
2.5 Інші можливості
2.6 Можливості підменю “Довідка”
2.7 Збереження малюнка у файл
2.8 Завершення роботи з редактором “Paint”

Хід уроку
I.    Організаційна частина. (1 хв.)
Відмічаю відсутніх і перевіряю готовність класу до уроку.
II.    Актуалізація опорних знань. (5 хв.)
1. Що таке комп'ютерна графіка?
Комп'ютерна графіка - це створення й обробка зображень (малюнків, креслень і т. д.) за допомогою комп'ютера.
2. На які види поділяють комп’ютерну графіку?
Комп’ютерну графіку поділяють на растрову, векторну і фрактальну.
3. Дати означення програми Paint?
Програма Paint - простий редактор для роботи з графічними зображеннями, призначений для створення і редагування малюнків.
III.    Повідомлення нового матеріалу. (20 хв.)
УЯВЛЕННЯ ПРО “PAINT”
Що собою являє редактор Paint

рис.1.1 Загальний вигляд Paint
Як можна редагувати малюнок  редактором “Paint”
У вашому розпорядженні різні інструменти для “художньої” творчості: палітра кольорів (рис.1.2), кисть (рис.1.3), аерозольний балончик (рис.1.4), гумки для стирання (рис.1.5), лінії для малювання геометричних фігур (різних ліній, прямокутників, еліпсів, багатокутників) (рис.1.6). Редактор дозволяє вводити тексти, і багатий набір шрифтів дають можливість виконувати на картинках ефектні написи (рис.1.7). Є і “ножиці” (рис.1.8), для вирізування фрагментів картинки, - вирізаний елемент можна перемістити, скопіювати, зменшити, збільшити, розвернути і т.д.


рис.1.2 Палітра кольорів

рис.1.3 кисть

рис.1.4 розпилювач

рис.1.5 гумка для стирання

рис.1.6 лінії для малювання
геометричних фігур

рис.1.7 редактор

рис.1.8 ножиці

рис.1.9 олівець


РЕДАГУВАННЯ МАЛЮНКА.
Як розпочати роботу з редактором “Paint”
Для запуску графічного редактора Paint використовується наступний спосіб: кнопка  ,пункти підменю  ,   і  .
Або іншим способом завдяки комбінації клавіш  +R з’явиться вікно
“Запуск програми” яке дозволяє виконати програму яку задаєте, тобто швидкий запуск, там впишіть “mspaint” і натисніть “OK” запуститься програма графічного редактора Paint.
Але перед тим як вийти з програми не забудьте зберегти сам малюнок.

Якими засобами можна створити малюнок у редакторі  опис “Панель інстументів”
Для створення малюнка  та для втілення Ваших художніх талантів є різні засоби але для цього використовуєте програму Paint. В ньому було зібрано на перший погляд прості але водночас складні функції а саме я про них опишу нижче.
Для цього Вам треба 
Гумка   призначена для стирання частини малюнка до кольору фона. Активізують кнопкою Ластик. Після активізації під панеллю інструментів відкривається вікно  , у якому можна вибрати розміри гумки, для того щоб можна було витерти велику або малу ділянку малюнка.
Пензель   призначено для малювання довільних фігур. Вибирають натискуванням кнопки Кисть. При цьому під панеллю інструментів з'являється вікно, у якому можна вибрати форму пензля. Для малювання слід встановити курсор у точку початку малювання і при натиснутій кнопці миші перемістити до кінцевої точки
Розпилювач   призначено для створення плавних тонових зображень. Активізують кнопкою Розпилювач і під панеллю інструментів відкривається вікно   де ти вибираєш  густину розпилюючої фарби
Олівець   призначено для малювання ліній. Вибирають натискуванням кнопки Олівець. Після вибору інструменту курсор миші набирає форми олівця. Для малювання лінії слід встановити курсор в початок лінії і при нажатій кнопці миші протягнути до кінця лінії. Якщо при цьому була натиснута ліва кнопка миші, то лінія малюється основним кольором, а якщо права — то кольором фону.
Валик   призначено для заповнення обмежених областей малюнка основним кольором або кольором фону. Активізується кнопкою Заливка. Для заповнення слід перемістити курсор у будь-яку точку замкненої області і натиснути ліву (заповнення основним кольором) або праву (заповнення кольором фону) кнопку миші.
Лінія  . Цей інструмент призначено для побудови прямих ліній. Активізують кнопкою Лінія. Після активізації під панеллю інструментів з'являється вікно  , в якому можна вибрати товщину лінії. Для побудови лінії слід встановити курсор у початкову точку лінії і при натиснутій лівій або правій кнопці миші перемістити курсор у кінцеву точку. Якщо при переміщенні курсору утримується нажатою клавіша [Shift], то кут нахилу лінії буде кратний 45 °.
Крива лінія  . Цей інструмент призначено для малювання дуг. Активізують кнопкою Крива лінія. Для побудови кривої слід намалювати пряму лінію, встановити курсор миші у вершину дуги, натиснути ліву або праву кнопку і переміщенням курсору змінити кривизну. Крива, що будується, є дотичною до двох прямих, проведених з поточної точки курсору до кінців прямої. Де також після активізації під панеллю інструментів з'являється вікно  , в якому можна вибрати товщину лінії.
Прямокутник.  Інструмент призначений для побудови прямокутників. Активізується кнопкою Прямокутник. Для побудови прямокутника слід встановити курсор на одну з його вершин і при натиснутій лівій або правій кнопці перемістити в протилежну вершину. На екрані пунктирною лінією зображується контур прямокутника. Відпускання кнопки миші фіксує побудову. Прямокутник будується на діагоналі, утвореній початковою і кінцевою точками курсору. Якщо при переміщенні курсору утримується натиснутою клавіша [Shift], то будуватиметься квадрат.
Округлений прямокутник.   Інструмент призначений для побудови прямокутника з округленими кутами. Активізується кнопкою Округленими прямокутник. Побудова здійснюється аналогічно інструменту Прямокутник.
Еліпс.   Інструмент призначений для побудови еліпсів. Активізується кнопкою Еліпс. Для побудови слід встановити курсор у центр еліпса і при натиснутій лівій або правій кнопці миші переміщувати курсор. На екрані пунктирною лінією зображується контур еліпса. Еліпс будується таким чином, що він є дотичним до вертикальної та горизонтальної ліній, проведених через поточну позицію курсору. Відпускання кнопки миші фіксує побудову еліпса. Якщо при переміщенні курсору утримувати натиснутою клавішу [Shift], то замість еліпса будується коло.
Многокутник,   Цей інструмент призначено для побудови многокутників. Активізують кнопкою Многокутник. Для побудови многокутника слід перемістити курсор миші за контуром многокутника, натискуючи ліву або праву кнопку миші в кожній з вершин. В останній вершині слід натиснути кнопку двічі. Якщо при переміщенні курсору утримується натиснутою клавіша [Shift], то многокутник міститиме кути тільки 90 і 45 °.
Текст.   Інструмент призначено для введення текстових надписів на малюнках. Активізують кнопкою Надпис. Якщо ввімкнемо перемикач Панель атрибутів тексту, то після активізації на екран виводиться панель атрибутів тексту, де можна вибрати шрифт, його розмір.
Для включення перемикача слід після активізації інструмента Текст виконати команду Вид/Панель атрибутів тексту. Повторне виконання цієї команди виключає перемикач.
Далі в області малюка слід виділити прямокутну, область (аналогічно побудові прямокутника), в яку вводитиметься текст. При переміщенні курсору всередину виділеної області він набере форми вертикальної мерехтливої риски. Ця риска позначає поточну позицію, в яку вводиться символ. Коли курсор доходить до правої межі області, він переходить у наступний рядок. Перейти у наступний рядок можна з будь-якої позиції, натиснувши клавішу [Enter]. Для редагування тексту можна використовувати клавіші переміщення курсору, [Backspace], (Del]. Де є також під меню для вибору прозорого   та не прозорого  фону.
Прямокутні ножиці.     Інструмент призначений для вирізання (виділення) прямокутного фрагмента малюнка. Активізують кнопкою Виділення. Цей інструмент дає змогу виділити прямокутний фрагмент малюнка (за принципом побудови прямокутника). Виділений фрагмент оточується прямокутною рамкою. У подальшому цей фрагмент можна редагувати.
Довільні ножиці. Інструмент призначений для вирізання (виділення) довільного за контуром фрагменту малюнка. Активізують кнопкою Виділення довільної області. Для виділення довільної області слід встановити курсор у будь-яку точку, що лежить на контурі області і при натиснутій лівій кнопці миші описати курсором замкнений контур. Відпускання кнопки миші фіксує виділення. Виділена область оточується пунктирним прямокутником, який описано навколо виділеної області.
Для власне побудови малюнка користувач може вибрати необхідний інструмент з панелі інструментів, натиснувши відповідну кнопку. Розглянемо призначення основних інструментів малювання.
Очищення великої області
Щоб очистити велику область потрібно:
1.    В наборі інструментів вибрати Виділення,  виділити прямокутну область, або Виділення довільної області, щоб  виділити область будь-якої  форми.
2.    Виділіть область,яку потрібно  очистити.3.
3.    Очищена область буде заповнена кольором фону. Щоб змінити колір фону, клацніть потрібний колір на палітрі правою кнопкою.
4.    В меню Правка виберіть команду Очистити виділення.
А щоб очищати повністю весь малюнок  треба вибрати підменю “Рисунок” потім  “Очистить”, або комбінацією клавіш Ctrl+Shift+N.]
Вибір кольору
Для вибору кольору можна використати два способи: По-перше, існує палітра кольорів з 28 кольорами . Для вибору кольору лінії і заливки потрібно клацнути лівою кнопкою миші над потрібним кольором. Для вибору кольори фону клацають правою кнопкою. Основний і фоновий кольори, що Використовуються за умовчанням відображаються в лівому нижньому кутку вікна Paint. По-друге, можна вибрати інструмент “Вибір кольору" і клацнути їм в тому місці екрана, який зафарбований потрібним кольором. Можна також клацати лівою або правою кнопкою миші.
Інші можливості
1. В редакторі можна виробляти з малюнком все що забажаєте.
Для відображення або повернення частини малюнка використовується функція яка знаходиться в підменю “Рисунок” “Отразить/повернуть” що

після активації з’явиться вікно  де дозволить поставити перемикач відображення зліва на право чи  зверху до низу, та обернути малюнок під певним кутом.
2. Де також є така можливість як розтягнути та нахилити, де також знаходиться в підменю “Рисунок” , “Растежение и наклон”, 
а завдяки цій можливості дозволяє здійснити розтягування у відсотках, а нахил у градусах.4.    В підменю “Палитра” “Изменить палитру”, де є кнопка “Опредилить цвет”

де можна додати будь який колір із запропонованих кольорів та відтінків.
Можливості підменю “Справка”
До будь якої програми Windows можна викликати допомогу натиснувши клавішу F1 або в підменю “Справка” де з’являється довідка про програму. Так само і викликається довідка для Paint, натиснувши клавішу F1.

Збереження малюнка у файл
Для збереження малюнка в файлі використовується підменю  “Файл". У ньому є дві команди -  “Зберегти" і   Зберегти як". Команда “Зберегти" зберігає малюнок в файлі з раніше заданою назвою. Команда “Зберегти як" зберігає малюнок в файлі під новою назвою. Якщо зберігають щойно створений малюнок в перший раз, то комп'ютер для обох команд попросить вказати назву.
Завершення роботи з редактором “Paint”
Для закінчення роботи з Paint можна використати пункти меню  , і далі  . І на цьому робота з редактором Paint завершиться.
IV. Закріплення нового матеріалу (17 хв.)
1)   Підготувати комп'ютер до роботи. У вказаному  місці створити власну папку.
2)    Завантажити   графічний   редактор   Paint.    Встановити основний колір чорний, колір фону — білий.
3)    Намалювати фрагмент «Ведмідь лізе на дерево (ведмідь з другого боку стовбура, видно тільки лапи).
4)    Намалювати фрагмент «Бутерброд з помідором», розфар¬бувати елементи малюнка у відповідні кольори.
5)    Намалювати фрагмент «Мексиканець їде на велосипеді» (вид зверху), розфарбувати елементи у довільні кольори. За допомогою гумки стерти колесо, відмінити стирання.
6)     Намалювати фраг¬мент    «Дама    з собачкою» (дама зліва за парканом,   собачка справа, видно тільки мотузку). Зберегти весь малюнок у файл з іменем Вправа 4-2 у власній папці. Закрити програму Paint. Завершити роботу на комп 'ютері.

V. Підведення підсумків уроку і домашнє завдання. (2 хв.)
Домашнє завдання: по підручники прочитати пункт 3.15 на с. 137-140.
Отже, Paint – це графічний редактор, який використовується для зручності виконання завдань, що безпосередньо пов’язані зі створенням малюнку чи будь-якої схеми, що виконується за допомогою графічного редактора. Де створені малюнки можна виводити на друк, та  використовувати замість фону робочого столу.

Search:
????????...

оборона буші скорочено

мистецька практика ХХ століття

будова динамометр

твір Якби не заняття спортом

орел у переносному значенні

Нітше

що таке СКРЕГУЛЕЦЬ

Чіпка: Правдошукач чи криминальный злочинець

будова динамометр

Вірш економіста?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010