.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку з інформатики на тему "Інструмент "Пошук розв'язку"" 


План-конспект уроку з інформатики на тему "Інструмент "Пошук розв'язку""

Мета: Поглибити і систематизувати знання учнями електронних таблиць то роботою з ними.
Розвивати в учнів логічне мислення увагу, уважність, зацікавленість.
Виховувати наполегливість, цілеспрямованість, творчу активність, кмітливість, дисциплінованість, уміння працювати самостійно.
Тип уроку: систематизації і узагальнення знань, умінь і навичок.
Обладнання: роздатковий матеріал, картки із завданнями.
Тривалість:45 хвилин.
Хід уроку
I.    Організаційна частина
Заходжу в клас, вітаюсь:
–    Доброго дня. Сідайте, будь ласка.
Перевіряю готовність учнів і класу до уроку (чиста дошка, наявність вологої ганчірки). Відмічаю в класному журналі відсутніх.
II.    Актуалізація опорних знань
На минулих уроках ви вивчали електронні таблиці Microsoft Office Excel, давайте повторимо:
1). Яким чином запускається Microsoft Office Excel?
(Що запустити Excel потрібно виконати такі команди: Пуск → Все программы → Microsoft Office→ Microsoft Office Excel).
3). Які типи листів існують вExcel?
(Документи, що створюються в середовищі Excel, називаються книгами. Кожна книга складається з листів таких типів: робочі листи або просто листи; листи діаграм; листи макросів; листи модулів; листи діалогу).
3). Що являє собою робочі листи?
(Робочі листи – це електроні таблиці, що складаються з колонок і рядків. Максимальне число колонок таблиці –255, рядків – 16384).
4). Що таке формула?
(Формула – це сукупність операндів, з’єднаних між собою знаками операцій і круглих дужок);
5). З якого знаку ми починаємо писати формулу?
(Для того щоб написати формулу нам потрібно поставити знак “=”).
6). Давайте пригадаємо, як присвоїти ім’я клітинці?
(Щоб клітинці присвоїти ім’я потрібно виконати такі команди: Вставити → Ім’я → Присвоїти → Ввести потрібний символ → ОК).
III.    Практичне завдання
Роздаю всім учням роздатковий матеріал)і читаю задачу, яку їм потрібно розв’язати.
Задача. Для виготовлення виробів x, y, z використовують три види сировини: I, II, III. У таблиці задано норми витрат сировини на один виріб кожного виду, ціна одного виробу, а також кількості сировини кожного виду, які можна використати. Скільки виробів кожного виду потрібно виготовити, щоб прибуток був максимальний (n – номер варіанта)?
x    y    z        Загальна кількість сировини
I        18    15    12            360 – n
II        6    4    8            192
III        5    3    3            180 + n
Ціна    9    10    16
Пояснення. Дана задача є задачею лінійного програмування. Вона розв’язується за допомогою інструмента Пошук розв’язку .
Математична модель задачі. Потрібно визначити цілі значення x, y, z, для яких досягається максимум функції прибутку f = 9x+10y+16z за такими обмеженнями:
18x + 15y +12z <= 360 – n
6x + 4y + 8z <=192
5x +3y +3z <= 180+n
x, y, z>=0; x, y, z – цілі.
Розв’язання.  Для розв’язання потрібно виконати такий алгоритм:
1)    клітинкам A1, B1, C1 присвоїти ім’я x, y, z командами Вставити → Ім’я → Присвоїти → Ввести x → OK і т.д.;
2)     у клітинку D1 ввести формулу =9*x+10*y+16*z;
3)    Запустити програму Пошук розв’язку з меню Сервіс;
4)    Задати адресу цільової клітинки D1 і зазначити дію досягнення максимуму функції (рис.1);

Рис.1 Вікно програми Пошук розв’язку
5)    задати клітинку, де має міститися розв’язок: x; y; z;
6)    за допомогою кнопки Додати потрібно додати обмеження (рис.2) у вигляді таких умов (значення n потрібно підставити конкретне):
x <= (360 – n – 15*y –12*z) / 18
y <= (192 – 6*x – 8*z) /4
z <= (180 + n – 5*x – 3*y) / 3
x >= 0; y >= 0 ; z >= 0
x, y, z – цілі.

7)    натиснути на кнопку Параметри і зазначити, що модель лінійна;
8)    отримати розв’язок, натиснувши на кнопку Виконати.
Для n = 0 відповідь (у клітинках A1, B1, C1, D1) x =0, y = 8, z = 20, f = 400.
Після того, як учні справились з цим завданням і в них не виникло ніяких запитань, забираю роздатковий матеріал і роздаю кожному задачу, як потрібно розв’язати за допомогою інструмента Пошук розв’язку
I Варіант
Задача. Для виготовлення виробів x, y, z використовують три види сировини: I, II, III. У таблиці задано норми витрат сировини на один виріб кожного виду, ціна одного виробу, а також кількості сировини кожного виду, які можна використати. Скільки виробів кожного виду потрібно виготовити, щоб прибуток був максимальний (n – номер варіанта)?
x    y    z        Загальна кількість сировини
I        14    20    7            210 – n
II        16    5    3            180
III        10    2    2            360 + n
Ціна    15    28    17
II Варіант
Задача. Для виготовлення виробів x, y, z використовують три види сировини: I, II, III. У таблиці задано норми витрат сировини на один виріб кожного виду, ціна одного виробу, а також кількості сировини кожного виду, які можна використати. Скільки виробів кожного виду потрібно виготовити, щоб прибуток був максимальний (n – номер варіанта)?
x    y    z        Загальна кількість сировини
I        11    4    8            270
II        14    9    5            150 – n
III        20    3    7            180+ n
Ціна    35    22    28

IV.    Підсумок уроку. Домашнє завдання
На сьогоднішньому уроці ми ознайомились з і інструментом Пошук розв’язку. Та навчились розв’язувати задачі лінійного програмування. Вдома кожен з вас повинен скласти задачу і розв’язати її, замінивши вироби і сировину наявними предметами. Якщо немає запитань, то до побачення.

Література:
1 .Інформатика. Базовий курс. Навчальний посібник у 3-х частинах. Частина 1/ Шестопалов Є.А. – Шепетівка: «Аспект», 2006.-160с.
2. Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.: Навч. Посіб. – К.:А.С.К.,2005. – 512с.
3. Л .М. Диб кава. Інформатика та комп’ютерна техніка: посібник для студентів вищих навч. Закладів.-К.:»Академвидав», 2003.-320с.

Search:
????????...

доля галі в романі хіба ревуть воли

хвороби для призначення інвалідності

Таблиця необхідних продуктів харчування.

зображення України в романі Панаса Мирного хіба ревуть..

короткий зміст Оборона буші

Образ селянина кайдашева сім'я

форма правління у таврика

конспект уроку html оформлення тексту

завдання для шкільної олімпіади з математики

Характеристика образу Одиссея?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010