.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Атестація з інформатики по темі "Глобальна мережа Інтернет.” 


Атестація з інформатики по темі "Глобальна мережа Інтернет.”

1.Iнтернет - це...
А) Всесвiтня глобальна комп'ютерна мережа.                         Б) Всесвiтня локальна комп'ютерна мережа.
В) Комп'ютерна мережа, що об'єднує ЕОМ в нашому мiстi.  Г) Комп'ютерна мережа, що об'єднує ЕОМ в нашiй країнi.
Д) Два та більше ПК, що обмінюються інформацією в межах одного будинку.
2. Протокол передачi даних - це...
А) Iнформацiя, що пересилається з ЕОМ на ЕОМ в Iнтернетi.
Б) Набiр правил та домовленостей для обмiну iнформацiєю мiж ЕОМ в мережi.
В) Резервна копiя iнформацiї з Iнтернету на ЕОМ.
Г) Набiр електронних адрес, що зберiгається на ЕОМ.
Д) Роздрукована інформація про роботу в мережі.
3. Сервер - це...
А) Головний комп'ютер у локальнiй мережi.                            Б) ЕОМ провайдера з яким ми працюємо.
В) ЕОМ, що є поставником iнформацiї для інших ПК.           Г) Комп'ютер на якому працює програма-клiєнт.
Д) Вінчестер, на якому зберігаються дані із Інтернета.
4. Яка з програм призначена для роботи з електронною поштою?
А) Explorer.    Б) WordPad.       В) PoverPoint.        Г) Outlook Express.      Д) WinRar.
5. Як називають програму для роботи з Web-сторiнками?
А) Сервер.     Б) Провайдер.    В) Драйвер.     Г) Утилiта.    Д) Браузер.
6. Якi протоколи передачi використовуються при роботі в Iнтернет?
А) TCP/IP.      Б) IP.        В) PI/TCP.      Г) ТСР.      Д) TPC/IP.
7. Провайдер - це...
А) Програма для роботи з Web-сторiнками.
Б) Органiзацiя, яка надає доступ в Iнтернет та послуги Інтернету людям та iншим органiзацiям.
В) ЕОМ на якому зберiгаються Web-сайти та iнша iнформацiя Iнтернету.
Г) Людина, яка має доступ до Iнтернету.
Д) Комп'ютер з якого можна зайти в мережу Інтернет.
8. Який пристрiй потрiбен для роботи з Iнтернетом?
А) Сканер.        Б) Акустичнi системи.        В) Модем або виділена лінія зв'язку.
Г) Навушники та мікрофон.     Д) Мережева карта.
9. Як пишеться доменна адреса комп'ютера в Iнтернетi?
10. Як пишеться поштова адреса в Iнтернетi?
11. Що таке гiпертекст?
А) Це текст в якому є посилання на iншi документи.    Б) Це текст в якому є адреси потрiбних Web-сайтiв.
В) Це текст з графiкою, аудiо та вiдео iнформацiію.      Г) Це текст дуже маленького розмiру.
Д) Це текст дуже великого розмiру.
12. Гiперпосилання - це...
А) Малюнок, який може рухатися та мiняти форму.  Б) Слово чи об'єкт, в якому є посилання на iнший Web-документ.
В) Адреса Web-сайта свого провайдера.    Г) Слово, за допомогою якого потрапляємо в режим набирання Web-адреси.
Д) Адреси іноземних Web-сайтів.
13. Яка мова використовується для створення Web-сторiнок?
14. Як називається служба вiддаленого доступу до iнших ЕОМ?
15. Що таке пошукова машина в Iнтернетi?
16. Яка служба для живого спiлкування в Iнтернетi?
17. Яка служба Інтернета призначена для спілкування електронними листами?
18. Яким дескриптором починається кожна Web-сторінка?
19. Яка команда для виведення тексту напівжирним шрифтом?
20. Якою командою встановлюється колір фону сторінки?
21. Якою командою встановлюється колір тексту Web-сторінки?
22. Як вирівняти текст на Web-сторінці по лівому краю сторінки?
23. Якою командою змінюється розмір шрифта на Web-сторінці?
24. Якою командою можна на Web-сторінку вставити малюнок?
25. Як вказати перехід на новий рядок у Web-сторінці?
26. Для чого потрібна команда <P>?
27. Яке розширення мають файли Web-сторінок?
28. Як створити фрейми в веб-сторінці?

Search:
????????...

думки про виховання Демокріт

реферат багрянолистий клен

Сучасний стан та перспективи розвитку системи психологічної служби в Україні.

поняття абсолютного і відносного відчуття

таблиця степенів

план-конспект уроку читання вірша Шевченка "Садок вишневий коло хати"

картинки наслыдки алкоголю

прислівя про людські якості

мотря хіба ревуть воли як ясла повні

орел в переносному значенні?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010