.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Тематична робота «Бази даних. СУБД» 


Тематична робота «Бази даних. СУБД»

Тема уроку: Тематична робота «Бази даних. СУБД»
Мета уроку:
Освітня:
— закріпити знання та вміння учнів;
Розвиваюча:
— розвивати алгоритмічне мислення учнів,
— розвивати смак щодо дослідження і пошуку залежностей;
— продовжити розвиток таких пізнавальних процесів, як увага та пам’ять.
Виховна:
— виховувати стійкий пізнавальний інтерес до предмету інформатика через показ практичного застосування теми;
— виховувати такі якості особистості, як активність, самостійність і акуратність в роботі;

Тип уроку: урок закріплення практичних вмінь та навичок.

Вид уроку: контрольна робота.

Обладнання: картки з завданнями.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина
Доброго дня! Сідайте, будь-ласка, на свої місця. Хто в нас сьогодні черговий? Назвіть, будь-ласка, відсутніх. Як я вам вже повідомляв, сьогодні ми проводимо тематичну контрольну роботу. Завдання не важкі і я вважаю що ви повинні з ними впоратися. Черговий роздайте будь-ласка картки із завданнями.

II. Самостійна робота учнів
1) Завантажити СУБД Ассеss. Створити порожню базу даних, зберегти її у власній папці з ім'ям Факультет.
2) В режимі Конструктора створити структури для чотирьох таблиць: Групи, Студенти, Предмети і Успішність, з вказаною назвою і властивостями полів.
Для таблиці Групи:
Имя поля    Тип данных    Ключ    Свойства поля
КодГрупи    Счетчик    *    (по умолчанию)
НазваГрупи    Текстовый        Размер —20;Обязательное поле
Староста    Текстовый        Размер —20;Обязательное поле

Для таблиці Студенти:
КодСтудента    Счетчик    *    (по умолчанию)
КодГрупи    Числовой        Размер — длинное целое;
Обязательное поле; Индексированное
Прізвище    Текстовий        Размер — 20; Обязательное поле
Імя    Текстовий        Размер — 10; Обязательное поле
Адреса    Текстовий        Размер — 50; Необязательное поле
ДатаНар    Дата/время        Краткий формат дати;
Необязательное поле
Для таблиці Предмети:
КодПред    Счетчик    *    (по умолчанию)
НазваПред    Текстовий        Размер — 20; Обязательное поле
Викладач    Тексто        Размер — 15; Необязательное поле
Для таблиці Успішність:
КодОцінки    Счетчик    *    Обязательное поле; Индексированное (повторення допускаются);
КодСтудента    Числовой        Обязательное поле;
КодПред    Числовой        Обязательное поле;
Дата    Дата/Время        Краткий формат дати; Обязательное поле
Оцінка    Числовой        Обязательное поле;
3) Створити зв’язки між таблицями за допомогою відповідних ключових полів (див взірець). Зберегти схему даних.

4) Ввести по 3 записи з довільним реальним змістом в таблиці у послідовності Групи, Студенти, Предмети і Успішність.
5) Виконати підстановку для таблиці Успішність, щоб в ній замість числових кодів КодСтудента і КодПред була текстова інформація про прізвища студентів і назву предметів із таблиць Студенти і Предмети (див. взірець) Закрити програму Ассеss і всі вікна.

6) З власної папки завантажити базу даних Факультет. Доповнити кожну з таблиць: Групи — до 5 записів, Студенти — до 15 записів, Предмети — до 10 записів і Успішність — до 25 записів з довільним реальним змістом. В таблиці Студенти впорядкувати записи за алфавітом поля Прізвище.
7) Створити простий запит на базі таблиць Групи, Студенти, Предмети, Успішність. Ввести у бланк запиту поля НазваГрупи, Прізвище, Ім'я, НазваПред, Оцінка. Виконати запит, його вигляд повинен бути подібним до наведеного взірця, зберегти його з назвою Журнал.

8) На базі таблиць Групи і Успішність створити перехресний запит з полями НазваГрупи, КодСтудента, КодПред, Оцінка. Зробити, щоб заголовки предметів відображалися їх назвами, щоб періодичні дроби округлювались до одного знаку після коми. Зберегти запит з іменем Перехресний.
9) Створити форму «в один столбец» у режимі майстра для таблиці Студенти, зберегти створену форму з іменем Студенти. У формі Студенти за допомогою Конструктора видалити поле КодСтудента, виділити всі поля одночасно і перемістити вниз. На місці, що звільнилося, внести довільний заголовок (наприклад, «Факультет інформатики та обчислювальної техніки»). Для заголовка форми встановити шрифт Аrіаl, розмір 12 пт, «жирний», синій колір.
10) В ліву частину форми внести довільний малюнок. За допомогою діалогового вікна «Свойства» підігнати малюнок до потрібних параметрів, щоб розмістити на вільному місці форми, після створення форма повинна мати вигляд, близький до наведеного взірця.
11) Створити звіт «табличний» у режимі майстра для таблиці Студенти, зберегти створений звіт з іменем Студенти. Розмістити поле «Студенти» по центру, доповнити заголовок (наприклад, «Факультет інформатики та обчислювальної техніки»). Для заголовка звіту встановити шрифт Аrіаl, розмір 24 пт, «курсив», червоний колір. Для всіх інших полів встановити шрифт Аrіаl, розмір 10 пт, звичайний, чорний колір. Звіт повинен мати вигляд, близький до наведеного взірця. Зберегти звіт з іменем Студенти, провести попередній перегляд звіту. Закрити програму Ассеss і всі вікна.
12) Після захисту тематичної контрольної роботи завершити роботу на комп'ютері.

III. Захист контрольної роботи
Питання для усного опитування:
1.    Що таке база даних?
2.    Наведіть приклади баз даних.
3.    Чим відрізняються фактографічні та документальні бази даних?
4.    Що таке системи управління базами даних?
5.    Для чого призначенні інформаційно-пошукові системи?
6.    Які функції виконують інформаційно-пошукові системи?
7.    Як створити «порожню» базу даних?
8.    Які типи даних використовуються в базі даних?
9.    Як створити структуру бази даних у режимі Конструктора?
10.    Як створити у потрібному полі первинний ключ?
11.    Які дії потрібно виконати для збереження структури БД?
12.    Для чого використовуються форми?
13.    Якими засобами можна створити форму?
14.    Як користуватися формою?
15.    Яким чином виконується зв'язування таблиць бази даних?
16.    Які два види редагування проводяться над таблицями БД?
17.    Яким чином редагувати зміст таблиці БД?
18.    Як змінити структуру таблиці БД?
19.    Для чого використовуються запити?
20.    Чим запити відрізняються від фільтрів?
21.    На які види поділяються запити за призначенням?
22.    У чому полягає операція впорядкування даних в таблиці БД?
23.    Для чого використовується фільтрація даних? Які види фільтрів застосовуються в БД?
24.    Для чого створюють звіти?IV. Підведення підсумків уроку.
Сьогоднішня контрольна робота показала ,що ви досить непогано засвоїли матеріал по системам управління базами даних. А також здобули ряд практичних вмінь та навичок — це радує.
Дякую за увагу. До побачення!

Література для вчителя:
1.Інформатика. Базовий курс. Навчальний посібник у 3-х частинах. Частина 1 / Шестопалов Є.А. — Шепетівка: «Аспект», 2006.-160 с.
2.Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.:Навч. посіб. - К.: А.С.К.,2005. -512 с: іл. ISBN 966-8291-08-5.
3.Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігова В.М. — К.: Фенікс, 2001. — 370 с.
Література для учнів:
1.Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.:Навч.посіб. - К.: А.С.К., 2005. - 512с: іл. ISBN 966-8291-08-5.

Search:
????????...

перенос слiв

рекламний менеджмент вступ

зразок світської розмови

українська драматургія і театр 70-90-х років ХІХ століття

виховний захід на тему вихованість

які вимоги ставляться до спостереження як до об\'єктивного методу вивчення психологічного життя людини

жіночі характеристика образи в гобсекові

прислівя про людські якості та вчинки

оборона буші скорочено

кількість теплоти?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010