.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Основні поняття БД. Типи даних, що зберігаються в БД" 


План-конспект уроку на тему "Основні поняття БД. Типи даних, що зберігаються в БД"

Мета: Формування знань про основні поняття  бази даних та типи даних, що зберігаються в базах даних. А також ознайомити з властивостями бази даних та структурую найпростішої бази даних
Розвивати логічне мислення увагу, уважність, зацікавленість, уміння аналізувати матеріал, робити висновки та узагальнювати.
Виховувати наполегливість, цілеспрямованість, творчу активність, кмітливість, дисциплінованість
Тип уроку: урок - лекція.
Обладнання: класна дошка.
Тривалість: 45 хвилин.
Хід уроку
I.    Організаційна частина
Заходжу в клас, вітаюсь:
–    Доброго дня. Сідайте, будь ласка.
Перевіряю готовність учнів і класу до уроку (чиста дошка, наявність вологої ганчірки). Відмічаю в класному журналі відсутніх.
II.    Актуалізація опорних знань
На минулих уроках ви вивчали інформаційні –пошукові системи та СУБД, їх призначення та функції, давайте пригадаємо:
1)    Що таке БД?
(База даних – це впорядкована сукупність даних, призначена для їх зберігання, накопичення і обробки за допомогою комп’ютера).
2)    Чим відрізняються фактографічні та документальні БД?
(Фактографічні БД згідно запиту надають конкретну інформацію про об’єкт, що в них зберігається.
Документальні БД містять список джерел (документів),які зберігаються в інших місцях).
3)    Що таке інформаційно-пошукова система?
(Інформаційно-пошукова система – це система, де зберігається інформація, з якої на вимогу користувача видається потрібна інформація, пошук якої здійснюється або вручну, або автоматично).
4)    Що таку СУБД?
(СУБД – це програма для введення, зберігання, пошуку та обробки інформації в базі даних).
5)    Які існують моделі баз даних?
(Існує ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних).
6)    Які основні типи об’єктів містить база даних?
(База даних традиційно містить чотири основних типи об’єктів: таблиці, запити, форми, звіти).
III.    Пояснення нового матеріалу
Створення найпростішої бази даних
Відразу пояснимо, що якщо в базі немає ніяких даних (порожня база), це однаково повноцінна база даних. Хоча даних у базі не має, але інформація в ній все-таки є – це структура бази. Вона визначає методи занесення даних і зберігання їх у базі.
Найпростіший «некомп’ютерний» варіант бази даних – діловий щоденник, у якому кожному календарному дню виділено по сторінці. Навіть, якщо в ньому не записано ні рядка, він не перестає бути щоденником, оскільки має структуру, що чітко відрізняє його від записних книжок, робочих зошитів й іншої продукції.
Бази даних можуть містити різні об’єкти, але як ви вже знаєте, що основними об’єктами будь-якої бази даних є її таблиці. Найпростіші база даних має хоча б одну таблицю. Відповідно, структура найпростішої бази даних тотожно дорівнює структури її таблиці.
Ми знаємо, що структуру двомірної таблиці утворюють стовпці й рядки. Їхніми аналогами в структурі найпростішої бази даних є поля і записи. Якщо записів у таблиці поки що не має її структура утворена тільки набором полів. Змінивши склад полів базової таблиці (або їхньої властивості), ми змінюємо структуру бази даних й відповідно, одержуємо нову базу даних.
Властивості полів бази даних
Поля бази даних не просто визначають структуру бази – вони ще визначають групові властивості даних, записуваних в осередки, що належать кожному з полів. Нижче перераховані основні властивості полів таблиць баз даних:
     Ім’я поля – визначає, як варто звертатися до даних цього поля при автоматичних операціях з базою ( за замовчуванням імена полів використовуються як заголовки стовпців таблиць).
    Тип поля – визначає тип даних, які можуть утримувати в даному полі.
    Розмір поля – визначає граничну довжину (у символах), які можуть розміщуватись в даному полі.
    Формат поля – визначає спосіб форматування даних в осередках, що належать полю.
    Маска вводу – визначає форму, у якій вводяться дані в поле (засіб автоматизації введення даних).
    Підпис – визначає заголовок стовпця таблиці для даного поля (якщо підпис не зазначений, то як заголовок стовпця використовується властивість Ім’я поля).
    Значення за замовчуванням – те значення, що вводиться в комірки поля автоматично (засіб автоматизації введення даних).
    Умова на значення – обмеження, використовуване для перевірки правильності введення даних (засіб автоматизації введення, що використовується, як правило, для даних, що мають числовий тип, грошовий тип або тип дати).
    Повідомлення про помилку – текстове повідомлення, що видається автоматично при спробі введення в поле помилкових даних (перевірка помилковості виконується автоматично, якщо задано властивість Умова на значення)
    Обов’язкове поле – властивість, що визначає обов’язковість заповнення даного поля при наповненій базі.
    Порожні рядки – властивість, що дозволяє введення порожніх рядкових даних (від властивості Обов’язкове поле відрізняється тим, що ставиться не до всіх типів даних, а лише до деяких, наприклад до текстового).
    Індексоване поле – якщо поле має цю властивість, всі операції , пов’язані з пошуком або сортуванням записів за зазначенням, що зберігається в даному полі, істотно прискорюються. Крім того для індексованих полів можна зробити так, що значення в записах будуть перевірятися по цьому полю на наявність повторів, що дозволяє автоматично виключати дублювання даних.
Тут потрібно звернути увагу на те, що оскільки в різних полях можуть утримуватися дані різного типу, та й властивість в полів можуть розрізнятися залежно від типу даних. Так, наприклад, список вищесказаних властивостей полів ставиться в основному до полів текстового типу. Поля інших типів можуть мати або не мати ці властивості, але можуть додавати до них і свої. Наприклад, для даних, що представляють дійсні числа, важливою властивістю є кількість знаків після десяткової коми. З іншого боку, для полів, які використовуються для зберігання малюнків, звукозаписів, відео кліпів й інших об’єктів OLE, більшість вищевказаних властивостей не мають змісту.
Типи даних
З основними типами даних ми вже знайомі. Так, наприклад, при вивченні електронних таблиць Microsoft Excel ми бачили, що вони працюють із трьома типами даних: текстами, числами й формулами. База даних Microsoft Access працює із наступними типами даних:
    Текстовий – тип даних, який використовується для зберігання звичайного неформатованого тексту обмеженого розміру (до 255 символів).
    Поле Мемо – спеціальний тип даних для зберігання більших обсягів тексту (до 65535 символів). Фізично текст не зберігається в поле. Він зберігається в іншому місці бази даних, а в полі зберігається покажчик на нього, але для користувача такий поділ не завжди помітний.
    Числовий – тип даних для зберігання дійсних чисел.
    Дата/час – тип даних для зберігання календарних дат і поточного часу.
    Грошовий – тип даних для зберігання грошових сум. Теоретично, для їхнього запису можна було б користуватися й полями числового типу, але для грошових сум є деякі особливості (наприклад, пов’язані із правилами округлення), які роблять більше зручним використання спеціального типу даних, а не настроювання числового типу.
    Лічильник – спеціальний тип даних для унікальних (не повторюваних у поле) натуральних чисел з автоматичним нарощуванням. Природне використання – для порядкової нумерації записів.
    Логічний – тип для зберігання логічних даних (можуть приймати тільки два значення, наприклад, Так чи Ні).
    Поле об’єкта OLE – спеціальний тип даних, призначений для зберігання об’єкта OLE, наприклад, мультимедійних. Реально, звичайно, такі об’єкти в таблиці не зберігаються.
Як і у випадку полів Мемо, вони зберігаються в іншому місці внутрішньої структури файлу бази даних, а в таблиці зберігаються тільки покажчики на них (інакше робота з таблицями була б надзвичайно вповільненою).
    Гіперпосилання – спеціальне поле для зберігання адрес URL Web - об’єктів Інтернету. При натисканні на посилання автоматично відбувається запуск браузера й відтворення об’єкта в його вікні.
    Майстер підстановок – це не спеціальний тип даних. Це об’єкт, настроюванням якого можна автоматизувати введення даних в поле так, щоб не вводити їх в ручну, а вибирати із списку, що розкривається.
Безпека баз даних
Безпека бази даних – це теж файли, але робота з ними відрізняється від роботи з файлами інших типів, створюваних іншими додатками. Вище ми бачили, що всю роботу з обслуговуванням файлової роботи бере на себе операційна система. Для баз даних пред’являються особливі вимоги з погляду безпеки, тому в них реалізований інший підхід до збереження даних.
При роботі зі звичайними додатками для збереження даних ми видаємо відповідну команду, задаємо ім’я файлу й довіряємося операційній системі. Якщо ми закриємо файл, не зберігши його, то вся робота зі створення або редагування файлу пропадає без повторно.
Бази даних – це особливі структури. Інформація, що у них утримується, дуже часто має суспільну цінність. Не рідко з однією й тією же базою (наприклад, з базою реєстрації автомобілів у ГИБДД) працюють тисячі людей по всій країні. Від інформації, що втримується в деяких базах, може залежати благополуччя великої кількості людей. Тому цілісність вмісту бази не може і не повинна залежати ні від конкретної дії якогось користувача, що забув зберегти файл перед вимкненням комп’ютера, ні від перебоїв електромережі.
Проблема безпеки баз даних вирішується тим , що в СУБД для збереження інформації використовується подвійний підхід. У операційній частині, як звичайно бере участь операційна система комп’ютера, але деякі операції збереження відбуваються в обхід операційної системи.
Операції зміни структури бази даних, створення нових таблиць або інших об’єктів відбувається при збереженні файлу бази даних. Про ці операції СУБД попереджує користувача. Це, так сказати, глобальні операції., їх ніколи не проводять із базою даних, що перебуває в комерційній експлуатації, - тільки з її копією. У цьому випадку будь-які збої в роботі обчислювальних систем не страшні.
З іншого боку операції по зміні змісту даних, що не зачіпають структуру бази, максимально автоматизовані і використовуються без попередження.
IV.    Закріплення вивченого матеріалу
1)    Які ви знаєте властивості полів БД?
(Існують такі властивості полів: ім’я поля, тип поля, формат поля, маска вводу, підпис, значення за замовчуванням, умова на значення, повідомлення про помилку, обов’язкове  поле, порожні рядки, індексоване поле).
2)    Які існують типи даних в БД?
(Існують такі типи даних: текстовий, поле Мемо, числовий, дата/час, грошовий, лічильник, логічний, поле об’єкта OLE, гіперпосилання, майстер підстановок).
3) Що собою являє поле об’єкта OLE?
(Поле об’єкта OLE – спеціальний тип даних, призначений для зберігання об’єкта OLE, наприклад, мультимедійних).
4) Де зберігаються інформація поля об’єкта OLE?
(Як і у випадку полів Мемо, вони зберігаються в іншому місці внутрішньої структури файлу бази даних, а в таблиці зберігаються тільки покажчики на них (інакше робота з таблицями була б надзвичайно вповільненою)).
V.    Підсумок уроку .Домашнє завдання
На сьогоднішньому уроці ми дізналися про основні поняття  бази даних та типи даних, що зберігаються в базах даних. А також ознайомити з властивостями бази даних та структурую найпростішої бази даних.
Домашнє завдання: вивчити конспект уроку. Якщо не має до мене запитань, до побачення.
Література:
1 .Інформатика. Базовий курс. Навчальний посібник у 3-х частинах. Частина 1/ Шестопалов Є.А. – Шепетівка: «Аспект», 2006.-160с.
2. Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.: Навч. Посіб. – К.:А.С.К.,2005. – 512с.
3. Л .М. Диб кава. Інформатика та комп’ютерна техніка: посібник для студентів вищих навч. Закладів.-К.:»Академвидав», 2003.-320с.

Search:
????????...

Чи може бути помста захисту честі

поняття про соціальні групи і колектив

агітаційна промова приклад

Рівняння швидкості

Сучасний урок образотворчого мистецтва

Введення двовимірного масиву

твір на тему проблема батьків і дітей у Кайдашевій сімьї

реферат на тему Основні міжнародні організації та події праці між ними

природа- це для дітей

твір на тему проблема батьків і дітей у Кайдашевій сімьї?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010