.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Пам’ять комп’ютера" 


План-конспект уроку на тему "Пам’ять комп’ютера"

Тема:.пам’ять комп’ютера
Мета: Ознайомити дітей з поняттями пам’ять комп’ютера та її види; дати основні навики роботи  розвивати логічне мислення та пам’ять; виховувати посидючість і уважність.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Вид уроку: урок лекція.
Література: для вчителя: І.Ф.Следзінський, Я.П.Василенко “Основи інформатики ”, Є.А.Шестопалов “Інформатика”. Для учнів: Інформатика 10 клас.
План уроку:
1.    Організаційна частина.
2.    Запитання.
3.    Пояснення нового матеріалу.
4.    Підведення підсумків.
5.    Домашнє завдання.
Хід уроку
1.    Заходжу в клас, вітаюся, перевіряю відсутніх, записую тему уроку на дошці.
2.    Провожу коротке опитування по матеріалу попередніх занять.
3.    Пояснення нового матеріалу.
Пам'ять комп'ютера
Пам'ять призначена для зберігання вхідної інформації, програм та результатів обробки.
Комп'ютер має внутрішню і зовнішню пам'ять.
Внутрішня пам'ять
Внутрішня пам'ять - це оперативна і постійна пам'ять, що у вигляді мікросхем знаходяться на материнській платі системного блоку комп 'ютера.
Оперативна пам'ять - важливий компонент комп'ютера. Від об'єму оперативної пам'яті залежить швидкодія комп'ютера.
В оперативній пам 'яті розміщуються програми
І операційної системи, а також прикладні програми, що
виконуються, і інформація, що обробляється. Тільки безпосередньо з оперативної пам'яті приходять дані та команди на обробку в процесор. І тільки в оперативну пам'ять записуються результати виконання кожної команди програми.
Оперативна пам'ять складається з комірок пам'яті і будуєть¬ся на електронних елементах. Як правило, в одній комірці розміщу¬ється байт інформації.
Інформація в мікросхемах оперативної пам'яті зберігається поки на них подано електричну напругу. Після вимикання комп'ютера мікросхеми залишаються без живлення, і тому інформація в оперативній пам 'яті зникає.
При перезавантаженні операційної системи вміст комірок опе¬ративної пам'яті оновлюється новим змістом.
Постійна пам'ять у вигляді мікросхеми містить програми, які починають працювати після ввімкнення комп'ютера, забезпе¬чують запуск і самоперевірку, приводять його у робочий стан.
В постійну пам'ять записана BIOS (базова система введення-виведення) - програми, які записані в постійну пам'ять при виготовленні комп'ютера і далі не можуть бути змінені. Тут зберігаються програми для перевірки пристроїв, завантаження операційної системи і виконання базових функцій обслуговування. Програми, що входять в BIOS, дозволяють спостерігати на екрані монітора діагностичні повідомлення при запуску комп'ютера, при необхідності вводити команди з клавіатури.
В сучасних комп'ютерах BIOS записують у CMOS - енергоне-залежну (має свій акумулятор) пам'ять у вигляді мікросхеми, вміст якої зберігається при вимкненні комп'ютера. В неї заносяться дані, які характеризують особливості обладнання, що входить до складу даного комп'ютера. Тут же знаходиться таймер, який живиться від цього ж спільного акумулятора.
Інформація в постійній пам 'яті енергонезалежна і
зберігається після вимикання комп'ютера
Зовнішня пам'ять
-    це гнучкі магнітні диски (дискети), жорсткі магнітні диски (вінчестери), компакт-диски тощо. Для роботи з дисками призна¬чені відповідні дисководи. Дисководи для дискет та компакт-дисків встановлюють на передню панель системного блоку. Дисковод закріплюється вісистемному блоці, на передню панель виводяться кнопки керування і отвір для встановлення/зняття дисків. Дисковод для жорстких магнітних дисків (вінчестер), як правило, знахо¬диться всередині системного блоку
-     Зовнішня пам'ять виготовляється на магнітних,
оптичних та інших носіях, коштує дешево, зберігає
великий об'єм інформації, працює відносно повільно. Дисководи
Дисководи для магнітних дисків мають механізм обертання. Запис інформації відбувається при пересуванні магнітної головки відносно поверхні диску. Дисководи для дискет і вінчестери пра¬цюють набагато повільніше, ніж електронні елементи внутрішньої пам'яті, але на дисках можна зберігати дуже великі об'єми різної інформації і програм.
На магнітних носіях організовують архіви програм,
даних і результатів їх обробки на комп 'ютері.
Дискета - це тонкий і гнучкий пластиковий диск з магнітним покриттям з обох боків, розміщений у пластмасовому футлярі.
Диск, вставлений у дисковод, починає обертатись всередині футляра. Запис і зчитування інформації здійснюється магнітними головками з кожної сторони диска. Ці головки знаходяться на рухомій платформі, яка пересувається вздовж радіуса диска.
Магнітні диски (дискети та жорсткі диски) мають  однакову структуру - вони    Щ розбиваються на доріжки,  розподіляються на однакові сектори  
байт).    На нульовій доріжці знаходиться таблиця розміщення  файлів  (FAT-таблиця).  В  цій таблиці запам'ятовуються адреси записаної на диск інформації.
За допомогою дискет можна переносити інформацію на інші І комп'ютери. На дискетах створюють архіви для зберігання с документів і програм. Останнім часом замість дискети все частіше £   використовуються компакт-диски і флеш-пам'ять.
Вінчестер складається з кількох жорстких магнітних дисків. Весь механізм дисководу і самі диски запаяні в спеціальний корпус. Застосування жорстких дисків, захищених від зовнішнього впливу, дозволяє записувати інформацію з більшою щільністю.
Вінчестер  при-значений для зберігання програм  великого об’єму інформації
Зовнішня пам ять
Дисководи для компакт-дисків бувають двох видів: тільки для читання, для читання і запису. На компакт-диск запис проводиться:
•   на CD-R      - одноразово, повторний запис неможливий;
•   на CD-RW   - багаторазово на місце попередніх записів. Пристрої зовнішньої пам'яті комп'ютерів мають об'єм:
•   дискета            - до 2 Мбайт;
•   вінчестер          - до 200 Гбайт і більше;
•   компакт-диск   - до 650 Мбайт і більше.
Новітні пристрої пам 'яті
Флеш-пам'яті у різних модифікаціях може мати об'єм 64, 128, 256, 512 Мб і біль-невелику вагу і малі розмірами (див. малюнок у натуральну величину).
DVD диски мають чотири варіанти виконання. «Найменший» серед них DVD-5 є однобічним одношаровим і має об'єм пам'яті
4.7 ГБ. Наступний за об'ємом диск називається DVD-9. Для запису на ньому передбачено два шари на одній стороні. Його фактичний об'єм пам'яті становить 8.5 ГБ.
Диск DVD-10 вже є двостороннім і одношаровим. Його реальний об'єм пам'яті дорівнює 9.5 ГБ. Нарешті останній тип диска позначається DVD-18. У ньому для зберігання даних загальним обсягом до 17 ГБ використовують два шари на обох сторонах. У найближчому майбутньому можлива поява нових різновидів DVD-дисків, здатних зберігати об'єми пам'яті, що перевищують 100 ГБ.Питання для самоконтролю (тест ТЕМА-2-4):
1      Які види пам 'яті має комп 'ютер ?
2     Яке призначення і характеристики має внутрішня пам ять ?
3     Для чого використовується оперативна пам'ять ?
4     Яке призначення постійної пам 'яті?
5     Що відносять до зовнішньої пам 'яті комп 'ютера ?
6     Яке призначення і характеристики зовнішньої пам'яті?
7     Для чого призначені і які характеристики мають дисководи ?
8     Яка будова і призначення дискети?
9     Яка будова і призначення вінчестера?
10   Які основні характеристики мають пристрої пам 'яті?
11     Як розміщується індЬормація на магнітному диску?
12   Який об 'єм інформації може зберігати дискета ? Вінчестер ?
13   Який об'єм інформаціїможе зберігати компакт-диск?
14   Яку будову і призначення має флеш-пам'ять ?
15   Яку будову і призначення мають DVD-диски ?

Search:
????????...

формування виробів із порошків

ожіг

образ Грицька у творі Хіба ревуть воли як ясла повні

легенда про місто Глухів

перемогти в собі звіра

характеристика чіпки "хіба ревуть воли"

доручення дітям

не судилося скорочено

чи переносять воші снід

твір "Чіпка правдошукач чи злочинець?"за твором Панаса Мирного?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010