.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Ехсеl. Інструмент «Зведена таблиця»" 


План-конспект уроку на тему "Ехсеl. Інструмент «Зведена таблиця»"

Тема уроку: Ехсеl. Інструмент «Зведена таблиця».
Мета уроку:
Освітня:
— навчити учнів будувати зведені таблиці для аналізу значної кількості даних у великих таблицях.
Розвиваюча:
— розвивати алгоритмічне мислення учнів, сприйняття, увагу та пам’ять.
Виховна:
— виховувати стійкий пізнавальний інтерес до предмету інформатика через показ практичного застосування теми;
— виховувати такі якості особистості, як активність, самостійність і акуратність в роботі;

Тип уроку: урок формування практичних вмінь та навичок.

Вид уроку: практична робота.

Обладнання: комп’ютери, роздатковий матеріал, картки з завданнями.
ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина
Доброго дня! Сідайте, будь-ласка, на свої місця. Хто в нас сьогодні черговий? Назвіть, будь-ласка, відсутніх.

ІІ. Постановка задачі
Зведені таблиці використовують для аналізу значної кількості даних у великих таблицях. Зведена таблиця містить всі або лише потрібні для аналізу дані основної таблиці, які відображені на екрані так, щоб залежності між ними проглядалися якнайкраще. Зведену таблицю будує програма-майстер. Користувач залежно від умови задачі має лише зазначити, що відображати в заголовках рядків і стовпців, які дані відображати на їх перетині, а також по якому полю з основної таблиці групувати дані.
Задача. Побудова зведеної таблиці
Створити таблицю з 15 рядків, яка відображає облік проданих фірмою товарів з такими назвами стовпців: Номер операції, Назва товару, Ціна, Кількість, Вартість, Дата, Продавець, Покупець. Назви товарів, фірм-покупців, прізвища продавців, дати мають повторюватися по 3-4 рази. Заповнити таблицю даними на свій розсуд (див. зразок рис. 1). Побудувати зведену таблицю, яка характеризує ефективність роботи кожного продавця, тобто відображає, які товари він продав, скільки і на яку суму; модифікувати зведену таблицю, відобразивши в ній дати проведення операцій продавцями. Побудувати зведену таблицю, яка характеризує уподобання клієнта-покупця, тобто відображає, які товари він купив, коли, скільки і на яку суму.


Рис. 1. Основна і зведена таблиця
III. Теоретичні відомості
Щоб розв'язати дану задачу, виберіть створену таблицю і виконайте команди Дані → Зведена таблиця. Виконайте чотири кроки побудови зведеної таблиці. Двічі натисніть на кнопку Далі і перейдіть до найважливішого третього кроку майстра, де створюється структура зведеної таблиці.

Поле Продавець перемістіть на макеті структури на поле з назвою Сторінка, поле Назва — на поле Рядок (Строка), поля Кількість і Вартість — на поле Дані. Переконайтеся, що в полі даних діє операція сума: на кнопці має бути напис "Сума по полю Кількість". Якщо діє інша операція (середнє, максимум, мінімум, кількість тощо), то двічі клацніть на назві поля і поміняйте операцію на суму. Перейдіть до четвертого кроку і зазначте, де розміщати зведену таблицю: на новій сторінці чи на даній — зазначте клітинку, яка буде верхнім лівим кутом зведеної таблиці. Після натискання на кнопку ГОТОВО отримаєте зведену таблицю.
Щоб модифікувати зведену таблицю, знову виконайте команди Дані → Зведена таблиця і перетягніть поле Дата в поле структури з назвою Стовпець — тепер дати з основної таблиці стануть заголовками стовпців у зведеній. У зведеній таблиці поле Продавець є полем-списком. Якщо вибрати у ньому конкретне прізвище, зведена таблиця продемонструє ефективність роботи даного продавця протягом деякого періоду за критерієм кількості і сумарної вартості продажу (рис. 1).
Самостійно виконайте друге завдання задачі 11.
Деякі задачі аналізу (наприклад, ефективності роботи продавця тощо) можна розв'язати іншим способом — за допомогою функції СУММЕСЛИ (діапазон1; умова; діапазон2). Англійська назва функції SUMIF. Функція обчислює суму тих значень з діапазону2, для яких відповідні значення з діапазону1 задовольняють умову. Наприклад, щоб визначити суму виторгу продавця Дацка, у деяку клітинку потрібно ввести формулу =СУММЕСЛИ (Продавець; "Дацко"; Вартість). Щоб дізнатися скільки автомобілів купила фірма "Бак", потрібно ввести формулу =СУММЕСЛИ (Покупець; "Бак"; Кількість). Застосуйте подібним способом цю функцію у своїй практичній роботі.

V. Підведення підсумків уроку
На сьогоднішньому уроці ми навчилися будувати сценарії та зведені таблиці для аналізу підприємницької діяльності і прийняття рішень. Результати вашої роботи я оголошу на наступному нашому занятті.
Гадаю мети уроку досягнуто. Чи є в когось до мене запитання?

VI. Домашнє завдання
Дома вивчити матеріал лекцій по створенню структур баз даних.
Урок завершено. Дякую за увагу!
До побачення!!!

Література для вчителя:
1.Інформатика. Базовий курс. Навчальний посібник у 3-х частинах. Частина 1 / Шестопалов Є.А. -Шепетівка: «Аспект», 2006.-160 с.
2.Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.:Навч. посіб. - К.: А.С.К.,2005. -512 с: іл. ISBN 966-8291-08-5.
3.Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігова В.М. — К.: Фенікс, 2001. — 370 с.
Література для учнів:
1.Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.:Навч.посіб. - К.: А.С.К., 2005. - 512с: іл. ISBN 966-8291-08-5.

Search:
????????...

Списки в текстовому документі

що таке СУБД.Види баз даних

поняття інформаційних масивів

причини трагедії жульєна сореля

мікроструктура клітини

історія терезів

Бази даних та їх типи.

мартин боруля характеристика вікі

Матриця ансоффа на прикладі банк

Чому небезпечний ВІЛ для людини?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010