.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Педагогічні погляди Пантелеймона Олександровича Куліша 


Педагогічні погляди Пантелеймона Олександровича Куліша
План.
1.    Життя і педагогічна діяльність.
2.    П. О. Куліш про школу та освітній ідеал.
3.    Підручник-буквар Куліша П. О. — “Граматика”.
4.    П. О. Куліш про навчання на рідній мові у школі.

Література.
1.    П. О. Куліш, Чорна Рада.
2.    П. О. Куліш, Граматика.
3.    П. О. Куліш, Викохуйте дітей.
4.    П. О. Куліш, До рідного народу.
5.    П. О. Куліш, Рідне слово.
6.    П. О. Куліш, “Майор”, Орися, Заспів.


Унаочнення.
Карта, Європейська частина Росії XVIII ст.
Портрети Т. Г. Шевченка,
П. О. Куліша.
Ілюстрації до роману “Чорна Рада”.


Форма перевірки студентами вивчення
Співбесіда зі студентами на консультації

1.    Життя і педагогічна діяльність.
Пантелеймон Олександрович Куліш – видатний літератор і культурний діяч, поет і прозаїк, драматург, фольклорист і мовознавець, перекладач, учитель і педагог-методист, просвітитель.
 Народився П. О. Куліш 8 серпня 1819 р. в містечку Воронеж на Сумщині в родині козака, якому не дали дворянського звання.
Дитинство Куліша пройшло серед селянського життя хутірського господарювання.
Грамоти навчився від сестри.
Залишився сиротою – померла мати.
Навчається в Новгород-Сіверській гімназії, але не закінчує її.
В 1839 р. вступає до Київського університету на філологічний факультет, але згодом залишає навчання в ньому.
Ще до вступу до університету він вчителює, деякий час навчає панських дітей грамоти. Працює вчителем у Луцькій дворянській школі.
Проживаючи в Києві Куліш вчителює в Печерському та Подільському дворянських училищах. Згодом Куліш їде до Рівного, де працює вчителем у дворянській школі.
Через деякий час Пантелеймон Олександрович був запрошений до Петербурзького університету на посаду викладача слов’янської мови. Академія наук має намір командирувати Куліша на навчання за кордон для здобуття вченого звання вченого славістики.
В цей час Куліш П. О. вступає до Кирило-Мефодіївського братства у 1846 р. Знайомиться з Т. Г. Шевченком.
Однак в 1847 р. Куліша було заарештовано за участь в Кирило-Мефодіївському товаристві і заслано в м. Тулу на три роки.
Після заслання Куліш повертається в Україну в займається освітньою діяльністю.
1854 р. Куліш П. О. написав буквар під назвою “Граматика”. Цей підручник зустрів дуже похвально Т. Г. Шевченко.
В цей час Пантелеймон Олександрович відає друкарнею, друкує як свої твори, так і твори інших письменників, зокрема, Т. Г. Шевченка.
П. О. Куліш написав роман “Чорна Рада”, повісті “Майор”, “Орися”, вірші – “Заспів”, “Рідне слово”, педагогічний твір “Викохуйте дітей”.
Він займається перекладацькою діяльністю. Зокрема, переклав з старослов’янської на українську мову святу книгу “Біблію”, а також твори Гомера, Шекспіра, Данте переклав на українську мову. З російської на українську переклав твори О. Пушкіна, з польської – твори Міцкевича, з англійської – Байрона. А також написав педагогічний твір “Слово для писемних”.
У 1897 р. П. О. Куліш помер.
2.    П. Куліш про школу та освітній ідеал.
П. О. Куліш – педагог-просвітитель, педагог-практик вчителював в дворянських школах, гімназіях. Багато зусиль приділяв самоосвіті – вивчив декілька мов, глибоко опанував слов’янські мови, був славістом.
В ряді своїх творів приділяв увагу школі та освіті народу.
Зокрема в творах “Викохуйте дітей”, “Рідне слово”, “Граматика”, “Слово до письменних” та в романі “Чорна Рада” та інших він настирливо вимагає освіти для народу. Школа повинна бути доступною дітям селян, сімейне виховання повинно бути поєднане з шкільним навчанням.
Талановитий педагог вимагав поширення серед народу України, прилучення її – України – до передової світової культури. Він твердив, що школа повинна бути доступна для усіх дітей. Цю ідею педагог розглядає у вступі до букваря – “Граматики”.
Куліш школу розглядає як таку, де б здійснювалось прилучення дітей до хліборобської культури. Це поєднує людину з природою, з рідною землею і виховує особистість так, “щоб вона твердо на своїй землі стояла”.
Куліш невтомно працював на ниві просвітництва народу. Він засуджував таку освіту, яка веде до відчуження моралі від народної моралі та одвічних патріархальних цінностей, що шкідливо.
Наслідками такої освіти є дух виродження українців, коли українець зневажає все українське, зокрема – мову.
Свої освітньо-педагогічні погляди П. Куліш висловлює і в підручнику “Граматика”, “Записки о Южной Раси”, у збірнику праць комісії для виведення пам’яток новітнього писемства, у спогадах про Т. Г. Шевченка, у поезіях із збірок “Досвідки”, “Хуторна поезія”, “Дзвін”, “Позичена кобза” та у романі “Чорна Рада”.
Освітній ідеал П. Куліша – люди світлої душі, міцні здоров’ям, здатні зіпсоване по всій землі життя “исправить”, люди здатні змінити світ.
В багатьох своїх творах (“Чорна Рада”, “Рідне слово”, “Заспів”) П. Куліш розглядає проблеми поширення освіти серед свого народу. Публіцистичні твори були спрямовані на те, щоб піднести освітній рівень українців. Він надіявся на те, що допомогти людям саме освітою об’єднати народ, допомогти йому з допомогою освіти усвідомити свій підневільний стан і виробити собі кращу долю.
П. О. Куліш мріє про той час, коли українська освіта буде на рівні європейської.
Вітчизняна школа, на його думку, не повинна бути ізольована, а в ній має втілюватися розумне і гармонійне і гармонійно поєднуватися українська культура з європейською. Це значно підніме рівень духовного життя українського суспільства.
3.    Підручник П. О. Куліша.
Пантелеймон Олександрович, дбаючи про освіту підростаючого покоління народу, створює підручник для початкового навчання дітей.
У 1854 р. педагог видав підручник – буквар, який назвав “Граматика”. Це був цікавий і доступний для учнів буквар – “Граматика”.
Відкривається підручник статтею про стан шкільної справи в Україні. Матеріал її був призначений для вчителя і пересічної дорослої людини.
Далі була поміщена Мала і велика азбука, прописна і рядкова… тут же даються поради вчителю як вчити писати дітей. Йдеться тут і про проривний звук “Ґ” для позначення твердості. Куліш захищає букви “Ы” і “Ъ”, виходячи з того, що вони є в церковних книгах. Подаються в підручнику і уроки на вивчення і засвоєння складів. Заслуга Куліша в тому, що він виробив український правопис під назвою “кулішівка”. До цього правопис був дуже строкатим, правила правопису були не уніфіковані, різноманітні.
Для забезпечення єдності П. Куліш запропонував спрощений правопис української мови, пристосований до найлегшої вимови слів (полтавсько-чигиринський діалект – взірець української мови).
В Кулішівці знайшли нове відображення літери “і”, “ї”, “є”, які знаходились в грамотах Богдана Хмельницького. Це був початок стабільного українського правопису, що став своєрідним засобом культурно-національного об’єднання українського поневоленого народу.
У “Граматиці” подається спрощений правопис (Навіть з метою спрощення в підручнику замінює “Ы” на “И”, подається азбука) подаються поради щодо її засвоєння, а далі – розділи:
– “Арифметика”;
– “Прислів’я”;
– “Слово для письменних”;
– “Яка була доля нашого народу від найдавніших часів”.
Розроблено 6 уроків по засвоєнню складів та розділи – Читай по верхах, Яка була доля нашого рідного краю.
Так  розділ “Прислів’я” призначався для читання. Він містив коротку історію України, автором подається характеристика її політичного самоврядування, описується багатовікова боротьба козаків з турками, а також географічні описи української землі.
У розділі “Арифметика” подаються відомості про саму науку її практичне застосування, ілюстрації цифр, закінчуючи мільйонним розрядом. Кожній математичній операції відведено свій підрозділ.
Коли на початку 1861р. вийшло друге видання “Граматики” Т.Г.Шевченко сказав, що цей підручник це перший вільний промінь світла, який може проникнути в задавлену кріпацьку голову.
П.О.Куліш увійшов в історію українського мовознавства, а відтак і в історію педагогічної думки як реформатор українського правопису. Його “Граматика” мала широке визнання в народі і отримала, як уже згадувалось, назву “кулешівка”. Цей підручник був і букварем, і читанкою, і підручником з арифметики.
До цього підручника Куліш підібрав змістовні тексти, уривки творів письменників, оповідань про минуле українського народу, відомості про видатних історичних осіб, уривки фольклорних творів.
4. П.О.Куліш про навчання на рідній мові.
Великого значення надавав П.О.Куліш навчанню дітей в школі на рідній мові. У творах “Рідне слово”, “Викохуйте дітей”, у вірші “До рідного народу” педагог закликав педагогів України навчати учнів на рідній мові у школах, розвивати у дітей свідоме сприймання навчального матеріалу. Цьому сприяє навчання дітей на рідній мові, для українців – це навчання на українській мові. Саме у вірші “До рідного народу” П.Куліш зазначає:
“Єдиний скарб у тебе, рідна мово,
Залитий дна суспільного хижацтва,
Вона твого життя міцна основа, –
Повніша над усі скарби й багатства.”
Навчання на рідній мові у своєму родинному оточенні важливий фактор наслідування батьків, при якому дитина оволодіває не тільки мовою, але і засвоює різні життєві навички і етику свого народу, – писав П.О.Куліш.
Педагог, захищаючи українську мову, перекладає з старослов’янської на українську мову святу книгу “Біблію”.
Саме тому, для утвердження української мови Куліш П.О. підготував і видрукував українською мовою шкільну книгу для навчання – буквар – “Граматику”.
П.О.Куліш був у близьких дружніх стосунках з Т.Г.Шевченком. Він неодноразово допомагав йому матеріально. Хоча Т.Г.Шевченко був більш революційних поглядів ніж П.О.Куліш, який був ліберального  спрямування в поглядах на розвиток суспільства.
П.Куліш переклав також на українську мову твори Гомера, Данте, Шіллера, Шекспіра, а також твори російських поетів Пушкіна, Лермонтова, та польського поета Міцкевича.
Отож П.О.Куліш захищав українську мову, національну самобутню культуру України за що в радянські часи був затаврованим націоналістом, в ньому намагались втілити ворога по відношенню до Т.Г.Шевченка, в той час як це було далеко не так…
Всю свою творчість П.О.Куліш присвятив поширенню освіти серед трудящих мас України. Його літературні твори, публіцистична література була спрямована на те, щоб піднести освітній рівень українців. Пантелеймон Куліш надіявся на те, що з допомогою освіти можна об’єднати народ, допомогти трудящим усвідомити підневільне становище і вибороти собі кращу долю.

Search:
????????...

Чіпка та грицько

конспект уроків з людина світ

епідемічні захворювання

воля та вольові дії

назви частин термометра

Назва гормону пролактин

соціально-психологічний мікроклімат у колективі Паригін книга

кайдашева сім'я скорочено

зразок анкети маркетингового дослідження

відбудова в Україні розпочалася?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010