.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Робота з об’єктами в операційній системі" 


План-конспект уроку на тему "Робота з об’єктами в операційній системі"

Тема: Робота з об’єктами в операційній системі.
Мета: освітня: розглянути основні об’єкти, з якими працює операційна система; пояснити призначення піктограм та ярликів, різницю між ними; навчити учнів виконувати створення, перейменування, переміщення, копіювання, вилучення, відновлення об’єктів; сформувати навички роботи з програмою „Проводник”.
розвиваюча: сприяти розвитку мислення та пізнавальних інтересів учнів, розвивати увагу, пам’ять.
виховна: формувати світогляд особистості, інформаційну культуру, виховувати почуття освіченості, відповідальність, наполегливість, старанність.
Тип уроку: комбінований.
Література для вчителя:
1.    Гаєвський О.Ю. Інформатика. 7-11 класи. – К.: А.С.К., 2005.
2.    Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика. – 2000.
3.    Шестопалов Є.А. Інформатика. Короткий курс. 10 клас. – Ш.:Аспект, 2006.
Література для учня: Шестопалов Є.А. Інформатика. Короткий курс. 10 клас. – Ш.:Аспект, 2006, с.66-73, 87-90, 116-122.

План уроку
1.    Інтерфейс Windows
2.    Робочий стіл Windows:
•    Основні об'єкти робочого стола;
•    Панель задач;
•    Піктограми;
•    Ярлики;
•    Подвійне клацання на значку об'єкта;
•    Властивості файлу, папки або ярлика.
3.    Папка „Мой компьютер”:
•    Кнопки керування вікном;
•    Контекстне меню;
•    Створення папки;
•    Створення ярлика;
•    Видалення об'єкта;
•    Відновлення видаленого об'єкта;
•    Повернення об'єкта з папки „Корзина”.
4.    Програма „Проводник”:
•    Вікно програми „Проводник”;
•    Відображення значків;
•    Впорядкування об'єктів;
•    Переміщення (копіювання) об'єктів лівою кнопкою;
•    Переміщення об'єктів правою кнопкою миші;
•    Створення папок за допомогою програми „Проводник”.

Хід уроку
1. Організаційна частина (1 хв).
Привітання, перевірка відсутніх, готовності класу до уроку.
2. Актуалізація опорних знань (3 хв).
Фронтальне опитування:
- Що таке операційна система?
(Операційна система – це сукупність програм, які забезпечують працездатність комп’ютера)
- Що таке файл?
(Файл – це сукупність байт, що розміщена на диску (магнітному, оптичному...),яка  має ім'я і в процесі зберігання, передачі і обробки вважається за єдине ціле)
- Які вимоги до назви і типу файлу?
(Назва файлу у Windows може включати англійські, російські і українські літери і цифри, а також майже всі розділові і спеціальні знаки. Windows не дозволяє використовувати символи / \:*?«<>|. Прийнято за допомогою назви вказувати призначення файлу, а за допомогою розширення – тип файлу.Назву файлу призначає користувач, тип – операційна система)
- Що таке шлях до файлу?
(Послідовність, яка складається із імені диска та імен папок (каталогів) і веде до файлу, називають шляхом до файлу або його адресою)
3. Повідомлення теми та мети уроку (1 хв).
Тема нашого уроку – „Робота з об’єктами в операційній системі”. Сьогодні ви дізнаєтесь, які об’єкти містить операційна система і які дії над ними можна виконувати. Зверніть увагу на практичне застосування матеріалу даної теми, адже він буде використовуватись вами на кожному кроці роботи з комп’ютером.
4. Пояснення нового матеріалу (22 хв).
(Роздати дітям картинки з зображенням робочого столу)
1. Інтерфейс Windows
У Windows використовується графічний інтерфейс (взаємодія) з користувачем. Всі об'єкти операційної системи представлені на екрані у вигляді значків – піктограм або ярликів.
Об'єкт на екрані має вигляд стандартного для його типу значка з назвою під ним. Є об'єкти, які мають значки, що нага¬дують оригінал („Мой компьютер”, „Корзина”, „Сетевое окружение” тощо). (Див.малюнок)
Робота з об'єктами проводиться за допомогою миші, яка є основним засобом керування. Метод доступу до всіх об'єктів: програм, документів, мережевих ресурсів або пристроїв комп'ю¬тера зроблено однаковим і зрозумілим.
2.   Робочий стіл Windows
Після завантаження операційної системи Windows з'являється робочий стіл, на якому „стоїть” комп'ютер, „лежать” робочі інстру¬менти і папки з документами.
Основні об'єкти робочого стола
Вся поверхня екрана монітора вважається робочим столом, на якому розташовані графічні зображення „інструментів”.
Набір об'єктів і порядок їх розташування на робочому столі залежать від потреб і смаків користувача. Що можна сказати про власника такого робочого столу? (Див.малюнок)
На робочому столі можуть бути піктограми і ярлики об'єктів:
•   диски,
•   папки,
•   програми,
•   документи,
•   пристрої,
•   засоби налагодження,
•   засоби роботи у мережі тощо.
Головний об'єкт – значок „Мой компьютер”. За його допомо¬гою можна відшукати і виконати будь-яку програму, відкрити будь-яку папку, знайти і обробити будь-який документ. Нижче на малюнку стоїть значок „Корзина”, в яку „викидають” непотрібні документи, програми та інше. Якщо видалили щось помилково, то можна його відновити з „Корзини”.
„Мой компьютер” і „Корзина” – стандартні об'єкти і обов'яз¬кові на робочому столі будь-якого комп'ютера. Крім того, на робочому столі можуть бути розташовані значки папок „Мои документы”, „Сетевое окружение” тощо.
Орієнтуватися  на робочому  столі допомагають  спливаючі підказки. Досить встановити вказівник миші на значок об'єкта, щоб через якусь мить з'явився напис з поясненням його призначення. Наприклад, на значку „Інформатика” – спливаюча підказка. (Див.малюнок)
Панель задач знаходиться, як правило, внизу робочого столу Windows, але може знаходитись і справа, і вгорі, і зліва. На  панелі  знаходиться  кнопка   „Пуск”,  панель  швидкого запуску, панель активних документів і програм, мовна панель та панель індикаторів.
Якщо клацнути на кнопці „Пуск”, то відкривається головне меню Windows, за допомогою якого можна завантажува¬ти програми, відкривати документи, налагоджувати комп'ютер, одержувати довідку, шукати потрібні об'єкти і багато іншого.
Службові програми (годинник, календар, регулятор звуку тощо), які завантажуються радом з операційною системою і працюють протягом всього часу роботи комп'ютера, відповідними значками представлені на панелі індикаторів.
Праворуч від панелі швидкого запуску виводяться значки активних задач (на малюнку документи „Безымянный” і „Шестопалов”, папка „Інформатика”, а також „Панель задач”). Клацнувши кнопку назви необхідного документа або програми, можна миттєво перейти до роботи з ними. Так можна працювати одночасно з кількома задачами, не витрачаючи часу на вихід з одної і завантаження іншої. Не слід зловживати завантаженням великої кількості задач, це призводить до сповільнення роботи комп'ютера.
Піктограми
Windows дає можливість користувачу керувати комп'ютером за допомогою графічних символів. Такі символи називають пікто¬грамами, значками або „іконками”.Щоб комп'ютер виконав певну команду, досить вибрати потрібну піктограму і двічі клацнути на ній лівою кнопкою миші. В залежності від виду піктограми реакція на ці дії може бути різною.
Кожному об'єкту Windows автоматично надає відповідну піктограму. Піктограмами зображуються дисководи для дискет і компакт-дисків, вінчестер, пристрої, папки, файли, засоби налагодження системи тощо. Мають свої піктограми миша, засоби мульти¬медиа, є піктограми „Шрифты”, „Язык и стандарты” тощо.
Windows не робить принципової різниці між дисками, папка¬ми, документами або файлами – всі вони виглядають як піктограми, тільки малюнки у них різні. Піктограми присутні всюди: на робочому столі і у будь-якому вікні. Кожна Windows-програма може мати власну, не подібну до інших, піктограму. Всі програми і документи, для яких не встановлено іншої, використовують стандартні піктограми. За виглядом піктограми майже завжди можна визначити тип об'єкта. Піктограми під картинкою мають пояснюючий текст, який, зазвичай, відповідає назві папки або документа. Ось кілька прикладів піктограм: „Сетевое окружение”, „Мой компьютер”, „Корзина”, „Інтелектуальна власність”. (Див.малюнок)Ярлики
Ярлики створює користувач за власними потребами. Користу¬ватись піктограмами об'єктів не завжди зручно. Піктограма об'єкта може бути схована в „глибині” папок, і пошук її займе значний час. Щоб не добиратися до необхідного об'єкту через нагромадження папок і меню, можна записати повний шлях у спеціальний файл, при відкритті якого система знаходитиме і відкриватиме об'єкт.
Ярлик у лівому нижньому куті має маленький прямокутник, всередині якого зображена стрілка. Ярлик (або кілька ярликів в різних місцях) можуть мати диски, папки, програми і документи.
Ярлик дає можливість відкривати яку завгодно папку або документ навіть тоді, коли користувач не має жодного уявлення, де у комп'ютері знаходиться цей об'єкт. Ярлики, як правило, розташовують на робочому столі Win¬dows, щоб вони були завжди під рукою.
Ярлик відіграє роль „запобіжника” від некваліфікованих дій початківця.
Знищення ярлика не приводить до знищення відповід¬ного об'єкта, для швидкого пошуку якого він призначений.
Скільки ярликів ви бачите на малюнку? (20).
Зверніть увагу: деякі з них містять у назві вираз „Ярлик для…”, інші – не містять. Але ярлики визначаються не назвою, а прямокутником зі стрілкою, тому треба звертати увагу саме на цю деталь.
Подвійне клаиання на значку об'єкта
Результат подвійного клацання лівою кнопкою миші на значку об'єкта залежить від типу об'єкта:
• піктограма або ярлик папки – відкривається вікно, де пока¬зано ЇЇ зміст піктограмами інших папок і файлів;
• піктограма або ярлик програми – завантажується програма;
• піктограма або ярлик документа – завантажується програма, в якій створено документ, і викликається цей документ;
•  піктограма невідомого файлу – відкривається вікно діалогу „Приложение”, щоб вибрати програму для роботи з ним.
Роботу з піктограмами можна проводити з робочого  столу Windows, з головного меню або з вікон папок.
Є два стилі роботи з мишею: класичний (описано вище) і стиль Web, у якому досить встановити вказівник миші на об'єкт, щоб його вибрати, і досить один раз клацнути лівою кнопкою, щоб його виконати (відкрити).
Без потреби не чіпайте піктограм і ярликів, призначення яких вам невідомо. Невмілими діями можна розлагодити роботу сис¬теми і доведеться звертатися за допомогою до фахівців.
Властивості файлу, папки або ярлика
Щоб взнати загальні властивості файлу, папки або ярлика, треба встановити вказівник миші на відповідну піктограму і викли¬кати контекстне меню, у якому виконати команду „Свойства”. В діалоговому вікні, що відкриється, клацнути на вкладці „Общие”.
До загальних властивостей відносяться:
•   зображення піктограми, назва об'єкта;
•   шлях до файлу (папки, ярлика);
•   об'єм і вміст (для папки);
•   дата створення (редагування) та інші.
3. Папка „Мой компьютер”
Щоб відкрити вікно папки, досить на її піктограмі, розташованій на робочому столі, двічі клацнути лівою кнопкою миші.                                                              
Верхній рядок – це заголовок вікна, у ньому вказано ім'я вікна. Далі рядок меню, панель інструментів,  адресний рядок. Об'єкти вікна знаходяться в робочому полі, зліва може знаходитися додаткова панель. (Більш детально про роботу з вікнами Windows будемо говорити на наступному уроці)
Кнопки керування вікном
В правому кінці заголовка знаходяться три кнопки: 
1) згорнути вікно до значка на панелі задач;
2) розгорнути вікно на весь екран, або повернути вікно до режиму неповного екрана;
3) закрити вікно.
Щоб виконати одну з цих дій, досить встановити вказівник миші на потрібну кнопку і клацнути лівою кнопкою.
Контекстне менюВигляд контекстного меню і список дій в ньому залежать від типу об'єкта, на якому воно викликається.
Наприклад, якщо клацнути правою кнопкою на вільному місці робочого столу, з'явиться контекстне меню наведеного вигляду списком дій, які можна виконувати на робочому столі Windows. (Спробуйте на своїх комп’ютерах)
Щоб виконати команду із меню, досить встановити на вказівник миші і клацнути лівою кнопкою.
Якщо встановити вказівник миші на команду, що має в кінці символ стрілочки (наприклад, „Упорядочить значки”), відкриється додаткове меню з іншим переліком команд.
Створення папки
Хороша організація зберігання файлів полягає у тому, що вони повинні мати своїх власників і знаходитися у їх власних папках. Краще, якщо назви папок будуть відповідати прізвищам їх власників або призначенню документів в них.
Папку можна створити:
•   на робочому столі;
•   на дискеті або оптичному диску CD-RW або DVD-RW;
•   на вінчестері;
•   всередині будь-якої папки.
Щоб створити власну папку у папці „Мой компьютер”, необхідно виконати такі дії:
•   відкрити вікно „Мой компьютер”;
•   у вікні „Мой компьютер” двічі клацнути на піктограмі диска (наприклад, D:), де буде створена папка;
•  на вільному місці вікна папки диска клацнути правою кнопкою миші – відкриється контекстне меню;
• встановити вказівник миші на команду „Создать” – від¬криється додатковий список;
•  перевести вказівник миші у додатковий список і клацнути на команді „Папку”;
•  контекстне меню і список щезнуть, у вікні диска з'явиться піктограма папки, поруч – прямокутник для запису назви;
•  ввести з клавіатури назву папки і натиснути клавішу Enter – на диску D буде створена папка із введеним іменем. Необхідно запам'ятати, на якому диску і з яким іменем знахо¬дься власна папка, щоб зберігати в ній свої документи. Час від часу можна переглядати її зміст, для чого кожного разу доведеться відкривати вікно „Мой компьютер”, далі відкривати вікно диска, де знаходиться папка, і, нарешті, відкривати свою папку.
Створення ярлика
Можна процедуру відкривання папки виконувати без попереднього її пошуку, створивши ярлик для неї і розташувавши його на робочому столі Windows, для чого слід виконати такі дії:
•   відкрити вікно „Мой компьютер” і далі вікно диска, на якому знаходиться власна папка;
•  встановити вказівник миші на піктограму папки і викли¬кати контекстне меню;
• встановити вказівник миші на команду „Отправить” – з'явиться додатковий список;
• перевести вказівник миші у додатковий список і виконати команду „Рабочий стол (создать ярлык)”;
•   закрити вікно диска – на робочому столі Windows з'явиться ярлик з назвою папки.
Тепер, щоб відкрити власну папку, досить на робочому столі Windows двічі клацнути на її ярлику.
Перейменування об'єкта
Перейменувати непотрібний об'єкт (документ, папку або їхній ярлик) можна одним із способів:
•  на робочому столі або у відкритій папці встановити вказів¬ник миші на піктограму об'єкта, викликати контекстне ме¬ню (клацнути правою кнопкою миші), виконати команду „Переименовать”;
•   у вікні відкритої папки знайти потрібний об'єкт, клацнути лівою кноп-кою раз, а потім ще раз (з невеличким інтервалом). У прямокутнику виділиться сама назва об’єкта, яку потрібно змінити. Нову назву вводимо з клавіатури і натискуємо клавішу Enter;
•  встановити вказів¬ник миші на піктограму об'єкта, у рядку меню клацнути лівою кнопкою миші на команду „Файл”, у відкритому списку вибрати команду „Переименовать”.
Видалення об'єкта
Видалити непотрібний об'єкт (документ, папку або їхній ярлик) можна одним із способів:
•  на робочому столі або у відкритій папці встановити вказів¬ник миші на піктограму об'єкта, викликати контекстне ме¬ню (клацнути правою кнопкою миші), виконати команду „Удалить”;
•   у вікні відкритої папки позначити потрібний об'єкт (встано¬вити вказівник миші на піктограму, клацнути лівою кноп¬кою), на лівій панелі вікна виконати команду „Удалить файл (папку)”;
•   з робочого столу або з відкритої папки перетягти піктогра¬му об'єкта і відпустити над піктограмою „Корзина”;
•  виділити об'єкт і натиснути на клавіатурі клавішу Del(ete) або на панелі інструментів кнопку. Об'єкт на ста¬рому місці зникне і опиниться у „Корзині”.
Відновлення видаленого об'єкта
Щоб повернути на попереднє місце об'єкт зразу після його видалення, необхідно на робочому полі папки викликати контекстне меню і виконати команду „Отменить удаление” або натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Z.
Повернення об'єкта із папки „Корзина”
Щоб повернути на попереднє місце видалений об'єкт із папки „Корзина”, необхідно виконати такі дії:
• у відкритому вікні „Корзина” виділити відповідну пікто¬граму об'єкта (папки, документа, ярлика);
• на лівій панелі виконати команду „Восстановить” або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів – об'єкт з'явиться на попередньому місці і щезне в папці „Корзина”;
• для відновлення зразу всіх об'єктів на попередніх місцях необхідно виконати команду „Восстановить все объекты”.
4. Програма „Проводник”
За допомогою вікна „Проводник” можна переглядати структуру файлів і папок, видаляти, копіювати, переносити і перейменовувати їх.
Вікно „Проводник” можна відкрити так:
• у вікні папки виконати команду „Вид” => „Панели обозре¬вателя” => „Папки” –  з'явиться ліве поле „Папки”;
•  натиснути комбінацію клавіш Win + Е;
•  на кнопці „Пуск” викликати правою кнопкою миші контекстне меню, у якому виконати команду „Проводник”;
• командою „Пуск” => „Все программы” => „Стандартные” => „Проводник”.
Вікно програми „Проводник”
Вікно „Проводник” поділене на дві частини: в лівій знахо¬диться список папок у вигляді ієрархічної структури, з'єднаних пунктирними лініями; в правій відображається вміст вибраної папки. Якщо в місці під'єднання до загальної лінії „дерева” стоїть „+”, то це означає, що всередині цієї папки є ще інші. При її роз¬критті зліва буде відображено новий рівень ієрархії, а справа відобразиться її вміст, при цьому знак „+” заміниться на „–”.
На вершині ієрархії знаходиться об'єкт „Рабочий стол”.  На рівень нижче розташовані значки „Мои документы”, „Мой компьютер”, „Сетевое окружение”, „Корзина”. В папці „Мой компьютер” зосереджені всі ресурси комп'ютера: дисководи і вінчестер, панель керування, а також інші спеціальні папки в залежності від того, які компоненти встановлені.
У лівому полі вікна „Проводник” папки розташовані вздовж
лівої границі. Якщо клацнути на значку папки, то її зміст буде показано у правому вікні. При цьому у полі „Адрес:” буде показано шлях до файлів у відкритій папці, яка зображується піктограмою  .
Не слід без потреби клацати на піктограмах файлів у правому вікні – це може призвести до небажаного завантаження про¬грами, зависання комп'ютера і перезавантаження системи.
Коли папка містить багато файлів і не всі їх значки поміща¬ються у вікні, з'являються смуги прокрутки для їх перегляду.
Співвідношення розмірів лівого і правого поля можна міняти перетягуванням вправо або вліво двонаправленої стрілки, що з'являється на розділовій смузі між ними. Щоб закрити ліве поле, необхідно у ньому клацнути на кнопці з хрестиком. Для відновлення поля „Папки” досить клацнути кнопку „Папки” на панелі інструментів.
Відображення значків
Зміст вікна „Проводник” може відображатися кількома способами. Для вибору способу відобра¬ження значків у правому полі користуються меню „Вид”, у якому необхідно клацнути на потрібному варіанті.
Якщо в папці є малюнки, зручно скористатися видом „Діафільм”. Внизу вікна розмістяться у вигляді мініатюр файли з їх назвою. Досить                                                         клацнути на необхідному, як він у збільшеному вигляді з'явиться у верхній частині вікна.
Впорядкування об'єктів
За допомогою меню „Вид” можна впорядкувати розташування об'єктів у правому полі вікна за обраними критеріями. Необхідно у меню „Вид” вибрати команду „Упорядочить значки”, після чого вибрати порядок відображення об'єктів:
•   за іменем („Имя”) – в алфавітному порядку;
•   за розміром („Размер”) – за зменшенням об'єму;
•   за типом („Тип”) – в алфавітному порядку типів;
•   за датою („Изменён”) – за зменшенням дати створення.
При повторному виборі того ж режиму порядок відображен¬ня змінюється на протилежний.
При встановленій команді „автоматически” значки шикуються у ряди і стовпчики. При перетягуванні значка на нове місце він повертається назад    на попереднє. Якщо зняти цей прапорець, то допускається розташування   значків на будь-яке місце згідно невидимої сітки.
Переміщення (копіювання) об'єктів лівою кнопкою
Для переміщення (копіювання) об'єкта (файла або папки) лівою кнопкою миші необхідно виконати такі дії:
•  послідовно відкриваючи папки у лівій половині вікна, пройти шлях до папки, у якій знаходиться потрібний об'єкт (файл або папка) – в правому полі з'явиться її вміст;
•  у правому вікні встановити вказівник миші на об'єкт, натиснути ліву кнопку і, не відпускаючи її, перетягти його на потрібну папку в лівій половині і, коли вона виді¬литься кольором, відпустити кнопку.
Якщо файл або папку перетягують в межах одного диску, то він переміщається (зникає на старому місці і з'являється на новому). Якщо ж файл (або папку) перетягують з одного диска на інший, то він копіюється (залишається на старому місці і з'являється на новому).
Для скасування помилкової дії необхідно відкрити меню„Правка” і виконати команду „Отменить” або натиснути клавіші Ctrl + Z.
З мовчазної згоди під час перетягування Windows показує виконувану дію значками для візуального контролю:
піктограма об'єкта без позначень – переміщення;
піктограма об'єкта має праворуч внизу „+ ”  – копіювання;
Можна примусово виконати потрібну дію, натиснувши і утри¬муючи спеціальну клавішу при виконанні перетягування: Shift – тільки переміщення;
Ctrl – тільки копіювання. Для дій з групою файлів необхідно їх виділити. Щоб виділити групу файлів, розташованих один за одним, необхідно, утримуючи клавішу Shift, клацнути на першому та останньому файлі. Файли, розташовані у довільному порядку, виділяють почерговим клацанням при притиснутій клавіші Ctrl.
Переміщення об'єктів правою кнопкою миші
Переміщати (копіювати) об'єкти можна і правою кнопкою миші, для чого необхідно виконати такі дії:
•  встановити вказівник миші на об'єкт, натиснути праву кнопку і, не відпускаючи її, перетягти об'єкт на потрібну папку в лівій половині і відпустити кнопку – з'явиться контекстне меню;
• у контекстному меню виконати команду „Переместить” або „Копировать”.
Створення папок за допомогою,програми „Проводник”
Щоб створити папку, необхідно у лівому вікні клацнути на значку папки, у якій вона повинна знаходитись. Далі у правому вікні на вільному місці клацнути правою кнопкою миші і вибрати команду „Создать”, далі у меню вибрати „Папка” і набрати ім'я папки.
5. Закріплення нового матеріалу (7 хв).
1.    Коли на екрані монітора з'являється робочий стіл Windows?
(Після завантаження операційної системи Windows)
2.    Що розуміється під терміном „об'єкт операційної системи”?
(Під об'єктами розуміють все, чим оперує Windows: програма, папка, файл, документ, мережа, диск, пристрій тощо)
3.    Як користуватися спливаючими підказками?
(Встановити вказівник миші на значок об'єкта, через якусь мить з'явиться напис з поясненням його призначення)
4.    Де знаходиться панель задач і що на ній розміщено?
(Панель задач знаходиться, як правило, внизу робочого столу Windows, але може знаходитись і справа, і вгорі, і зліва. На  панелі  знаходиться  кнопка   „Пуск”,  панель  швидкого запуску, панель активних документів і програм, мовна панель та панель індикаторів)
5.    Що таке піктограми і для чого вони використовуються?
(Піктограма – це маленька картинка з пояснюючим підписом знизу)
6.    Як зображується ярлик? Що дає використання ярликів?
(Ярлик – це засіб швидкого доступу, який містить лише шлях до відповідного об'єкта. Ярлик у лівому нижньому куті має маленький прямокутник, всередині якого зображена стрілка)
7.    Що відбувається після подвійного клацання на значку папки, програми, документа?
(Папка відкривається, програма запускається, а для документа завантажується програма, в якій він створений, і викликається цей документ)
8.    Як згорнути вікно на панель задач? Як його розгорнути?
(Згорнути: натиснути вгорі зліва кнопку з зображенням горизонтальної рисочки; розгорнути: натиснути зображення потрібного вікна на панелі активних задач)
9.    Що таке контекстне меню? Як ним користуватися?
(Якщо встановити вказівник миші на об'єкт і клацнути правою кнопкою, з'являється список команд, який називається контекстним меню)
10.    Які властивості має команда із значком ► укінці?
(Відкриється додаткове меню з іншим переліком команд)
11.    Як і для чого створюють папки?
(На вільному місці вікна клацнути правою кнопкою миші – відкриється контекстне меню; далі командb „Создать”=> „Папку”; з'явиться піктограма папки, поруч – прямокутник для запису назви; ввести з клавіатури назву папки і натиснути клавішу Enter)
12.    Як відкрити папку у вікні „Проводник”? Де показується її зміст?
(У лівому полі вікна „Проводник” папки розташовані вздовж лівої границі. Якщо клацнути на значку папки, то її зміст буде показано у правому вікні)
13.    Як видалити і відновити помилково видалений файл або папку? Назвіть хоча б один спосіб.
(Встановити вказів¬ник миші на піктограму об'єкта, викликати контекстне ме¬ню, виконати команду „Удалить”; відновити: контекстне меню, „Отменить удаление” або натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Z)
14.    Як скопіювати або перемістити файл або папку у вікні „Проводник”?
(Послідовно відкриваючи папки у лівій половині вікна, пройти шлях до папки, у якій знаходиться потрібний об'єкт;  у правому вікні встановити вказівник миші на об'єкт, натиснути ліву кнопку і, не відпускаючи її, перетягти його на потрібну папку в лівій половині і, коли вона виді¬литься кольором, відпустити кнопку)

6. Практична робота (10 хв).
(Роздати дітям картки з завданнями)
1.    Створити папку на робочому столі з власним прізвищем у назві.
2.    Відкрити папку, створити в ній папку „Документи”.
3.    Створити у папці „Документи” дві папки з іменами „Перша” і „Друга”.
4.    У папці „Перша” створити 3 текстових документи (права кнопка миші => „Создать” => „Текстовый документ”) з назвами „Файл_1”, „Файл_2”, „ Файл_3”.
5.    Скопіювати всі файли з папки „Перша” у папку „Друга” за один раз.
6.    Створити ярлик до папки „Перша” на робочому столі.
7.    Знищити „Файл¬_2”.
8.    Відновити „Файл¬_2”. Куди він розмістився?
9.    Знищити ярлик до папки „Перша” з робочого столу. Перевірити, чи залишилась на місці папка „Перша”.
10.    Виділити „Файл_1” у папці „Друга”. Виписати шлях до файлу.
11.    Перейменувати папку „Друга” у папку „Тимчасова”. Як змінився шлях до „Файл_1”?
12.    Відкрити „Проводник”.
13.    Знайти папку „Мой компьютер”, відкрити в ній папку „Документы”, в якій створити папку „Інформатика”.
14.    У папці „Інформатика” створити папки „10 клас”, „Інформація” і „Робочий стіл”.
15.    Перемістити папку „Робочий стіл” в папку „10 клас” лівою кнопкою миші.
16.    Перемістити папку „Інформація” в папку „10 клас” правою кнопкою миші.
17.    Знищити папку „Інформатика” та папку з власним прізвищем разом з їх вмістом.
7. Підсумок уроку, домашнє завдання (1 хв).
На сьогоднішньому уроці ми дізнались, які об’єкти містить операційна система і які дії над ними можна виконувати. Завдання, які були на практичному занятті, ви будете виконувати ще безліч разів у подальшій роботі з комп’ютером, тому через деякий час вони стануть для вас простими і звичними. Запишіть домашнє завдання:
Шестопалов Є.А. Інформатика. Короткий курс. 10 клас, с.66-73, 87-90, 116-122.
Дякую за увагу, урок закінчено. До побачення!


Search:
????????...

Книга Стародавний Египет

значення соціальної терапії особистість клієнта

просвітницька робота дені дідро

діалог між подругами

приказки про спорт

"Людина та її світ в античній літературі"

вільшаний король картинки

причини виникнення сюрреалізму

твір на тему : моє ставлення до АХІЛЛА

пояснити чому назва я романтика?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010