.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Створення запитів, форм і звітів" 


План-конспект уроку на тему "Створення запитів, форм і звітів"

Мета: Поглибити і систематизувати знання учнів про створення і використання запитів, форм та звітів. Формувати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці.
Розвивати в учнів логічне мислення, пам’ять, увагу, уважність, зацікавленість. Вдосконалити навики роботи з комп’ютером.
Виховувати наполегливість, цілеспрямованість, творчу активність, кмітливість, дисциплінованість, уміння працювати самостійно.
Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.
Обладнання: роздатковий матеріал, картки із завданнями.
Хід уроку
I.    Організаційна частина
Заходжу в клас, вітаюсь:
–    Доброго дня. Сідайте, будь ласка.
Перевіряю готовність учнів та класної кімнати до уроку. Відмічаю в класному журналі відсутніх.
II.    Актуалізація опорних знань
Запитання:
1).    Що таке форма?
(Форма – це інструмент, який дозволяє більш зручно відобразити для заповнення і редагування вмісту таблиць, що дає змогу доручити цю роботу персоналу не високої кваліфікації.)
2).    Якими засобами можна створити форму?
(Форму можна створити за допомогою та в режимі конструктора).
3)     Для чого створюють звіти?
(Звіти створюються для зручного відображення на екрані або на папері даних, що зберігаються в базі).
4).     Якими засобами можна створити звіт?
(Звіт можна створити за допомогою майстра звітів або  в режимі конструктора.)
5).     Як створити звіт за допомогою майстра?
(При використанні майстра звітів виконуються такі дії:
•    перейти на вкладку «Отчёты» у потрібній базі даних;
•    виконати команду «Создание отчёта с помощью мастера» —відкриється вікно «Создание отчетов»;
•    у полі «Таблицы и запросы» вибрати потрібну таблицю або запит (у нас вибрано Таблица: Учні). У полі «Доступные поля» будуть показані поля вибраної таблиці;
•    за допомогою кнопки «>» вибрати потрібні поля, щоб вони по черзі з'явилися у полі «Вибранные поля», або скористатися кнопкою «>>» для вибору всіх полів разом;
•    натиснути кнопку «Далее» — з'явиться наступне вікно, призначене для завдання рівнів групування. Для прийняття заданого з мовчазної згоди рівня натиснути кнопку «Далее»;
•    вибрати тип впорядкування для полів, натиснути кнопку «Далее»;
•    вибрати вид макета («в столбец», «табличный», «выровненный») та орієнтацію аркуша паперу («книжная», «альбомная»), натиснути кнопку «Далее»;
•    вибрати стиль оформлення звіту («Деловой», «Обычный», «Полужирный», «Сжатый», «Спокойный», «Строгий»), натиснути кнопку «Далее»;
•    у вікні з фінішним прапорцем ввести назву звіту, натиснути кнопку «Готово».
6).    Як надрукувати звіт?
(Для друкування звіту потрібно його відкрити і натиснути кнопку “Печать” на панелі інструментів або виконати команду ”Файл”→”Печать”.)
7).    Як редагувати звіт у режимі Конструктора ?
(Редагування і оформлення звіту виконується на вкладці «Отчёты» в режимі Конструктора за допомогою таких самих дій, що і для форми. Наприклад, для редагування заголовка Учні необхідно виділити текст  і на панелі інструментів виконати потрібні дії).
8).    Як поділяються запити?
(Запити поділяються за призначенням і результатом на:
    прості запити;
    запити з параметрами;
    перехресні запити;
    запити на зміну даних.)
9).     Як можна обробити звіт за допомогою програм \А/огд або Ехсеї?
(Для редагування, оздоблення і друкування звіту можна використати текстовий процесор Word або електронні таблиці Ехсеl, для чого потрібно виконати такі дії:
•    відкрити потрібний звіт;
•    у меню виконати команду «Сервис» → «Связи с Office» → «Публикация в МS Word» («Анализ в МS Excel»);
•    виконати потрібну роботу за правилами відкритої програми).
III.    Практична робота
Роздаю всім учням роздатковий матеріал і читаю завдання, які їм потрібно виконати.
1)    Відкрити власну папку, завантажити з власної папки існуючу базу даних з ім’ ям Школа.
2)    В таблицю Успішність після поля КодПред додати нове поле Дата (тип даних — «Дата/время», формат поля — «Краткий формат дати», обов'язкове, індексоване — «допускаются совпадения»).
3)    Заповнити таблицю до 20 прізвищ за наведеним взірцем (прізвища, предмети, дати та оцінки довільні).
4)    Відкрити вкладку «Запроси».  Створити простий запит на базі таблиць Класи, Учні, Предмети, Успішність.


5)    Заповнити у бланк запиту поля НазваКласу, Прізвище, Ім'я, НазваПред, Оцінка. Виконати запит, зберегти його з назвою Журнал. Закрити програму Ассеss і всі вікна
6)    Відкрити власну папку, завантажити базу даних з ім'ям Школа, відкрити вкладку «Запроси», відкрити запит Журнал. Створити параметричний запит для довільного прізвища, виконати запит, зняти запит з параметрами.
7)    Створити запит про кількість оцінок, одержаних кожним учнем. Виконати запит. Для стовпчика оцінок ввести назву Число оцінок. Зберегти запит і закрити запит з ім'ям Кількість.
8)    Відкрити запит Кількість, додати в кінці бланка нове поле Оцінка, створити запит для обчислення середнього бала. Виконати запит, він повинен мати вигляд, подібний  до

наведеного взірця. Зберегти запит з новим ім'ям Середнє. Закрити програму Ассеss.
9)    Відкрити запит Журнал, створити запит для відбору оцінок >9. Виконати запит. Зберегти запит з новим ім'ям Відмінники.
10)    На базі таблиць Класи і Успішність створити перехресний запит з полями НазваКласу, КодУчня, КодПред, Оцінка як заготовку.
11)    Зробити, щоб заголовки предметів відображалися їх назвами, щоб періодичні дроби округлювались до одного знаку після

коми. Виконати запит, він повинен мати вигляд, подібний до наведеного взірця. Додати нові дані в таблицю Успішність,
прослідкувати зміни у створеному запиті. Зберегти запит з іменем Перехресний. Закрити програму Ассеss і всі вікна.
12)    Скласти звіт про хід виконання власного проекту відповідно до  календарного плану.  Після захисту практичної роботи завершити роботу на комп'ютері.
ІV     Підведення підсумків уроку
На сьогоднішньому уроці ми створювали запити, форми та звіти Та навчились застосовувати свої теоретичні знання на практиці. Якщо немає запитань, то до побачення.
Література для вчителя:
1.Інформатика. Базовий курс. Навчальний посібник у 3-х частинах. Частина 1 / Шестопалов Є.А. -Шепетівка: «Аспект», 2006.-160 с.
2.Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.:Навч. посіб. - К.: А.С.К.,2005. -512 с: іл. ISBN 966-8291-08-5.
3.Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігова В.М. — К.: Фенікс, 2001. — 370 с.
Література для учнів:
1.Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.:Навч.посіб. - К.: А.С.К., 2005. - 512с: іл. ISBN 966-8291-08-5.

Search:
????????...

Захар Беркут-патріот руської землі

усі прізвища батька чіпки

чіпка-це борець за справедливість та злочин.твір

оперізуючий лишай

образ катранника

що таке змінна?

робота з дисками

Твір:"Чіпка борець за справедливість чи злочинець"

заповіт людини і бога

хазяїн характеристика образу пузиря?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010