.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Доступ до інформації в базі даних. Створення запитів" 


План-конспект уроку на тему "Доступ до інформації в базі даних. Створення запитів"

Тема уроку: Доступ до інформації в базі даних. Створення запитів.

Мета уроку:
Освітня:
— ознайомити учнів з доступом до інформації в системах управління базами даних, створенням запитів.
Розвиваюча:
— розвивати алгоритмічне мислення учнів;
— продовжити розвиток таких пізнавальних процесів, як сприйняття, увага, пам’ять.
Виховна:
— виховувати стійкий пізнавальний інтерес до предмету інформатика через показ практичного застосування теми;
— виховувати такі якості особистості, як активність, самостійність і акуратність в роботі;
—     виховувати в учнів прагнення до реалізації себе в суспільстві.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Вид уроку: урок-лекція.
Обладнання: роздатковий матеріал
ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина
Доброго дня! Сідайте, будь-ласка, на свої місця. Хто в нас сьогодні черговий? Назвіть, будь-ласка, відсутніх.

ІІ. Перевірка попередньо вивченого матеріалу
На попередньому уроці ми з вами розглядали введення і редагування даних, роботу з таблицями та формами. Давайте пригадаємо:
— Яким чином виконується зв'язування таблиць бази даних?
— Коли і для чого в БД виконуються підстановки?
— Які два види редагування проводяться над таблицями БД?
— Для чого використовуються форми?
— Якими засобами можна створити форму?

IIІ. Формулювання теми уроку
Над інформацією яка зберігається в базі даних можна виконувати різноманітні функції. Зокрема пошук інформації в базі даних здійснюється за допомогою фільтрів та запитів. Виведення збереженої інформації на екран чи на папір у зручному і зрозумілому вигляді можна здійснити за допомогою звітів. На сьогоднішньому уроці ми спробуємо розібратись як створювати запити. Запишіть тему уроку: «Створення запитів»

IV. Пояснення нового матеріалу
Створення запитів
Доступ до інформації у базі даних забезпечується за допомогою запитів. Запити дозволяють відібрати дані, які зберігаються в різних таблицях, а також здійснювати відбір згідно заданих умов.
За своїми можливостями запити потужніші за ще один подібний інструмент — фільтри, оскільки фільтри дозволяють відібрати та впорядкувати лише існуючі записи, вони не дозволяють створювати нові об'єкти.
Запити за призначеннями результатами поділяються на:
•    прості запити;
•    запити з параметрами;
•    перехресні запити;
•    запити на зміну даних.
Створення простого запиту
Перед створенням запиту потрібно знищити встановлені умови фільтрації при їх наявності. Для створення простого запиту за допомогою конструктора потрібно виконати такі дії:
• відкрити вкладку «Запросы» потрібної бази даних;
• у вікні, що з'явиться, виконати команду «Создание запроса в режиме конструктора», відкриється вікно «Запрос 1: запрос на выборку» і зразу ж на його фоні діалогове вікно «Добавление таблицы» для вибору таблиць, на основі яких буде створюватися запит;
•    вибрати послідовно таблиці (Предмети, Успішність, Учні) і ввести їх у запит натисканням кнопки «Добавить»;
•    закрити вікно. У верхній частині вікна «Конструктора запитів», яка називається «Схема даних запиту», з'являться списки полів таблиць, що додаються.
Нижня частина вікна Конструктора називається «Бланк запиту». В рядку «Поле» потрібно ввести імена полів, які повинні відображатися в підсумковій таблиці.
Це можна зробити так:
•    клацнути в рядку «Поле:» — появиться кнопка ▼ ;
•    клацнути на кнопці ▼ — відкриється список полів вибраних для звіту таблиць у форматі Назва таблиці, Назва поля;
•    клацнути на потрібному полі — назва появиться в комірці, нижче з'явиться назва таблиці, з якої буде вибиратися це поле;
•    при потребі у наступному рядку вибрати вид впорядкування («Сортировка»);
•    у рядку «Вывод на экран:» автоматично встановиться прапорець;
•    перейти на наступний стовпчик, де повторити такі ж дії для наступного поля (на прикладі послідовно введені поля Прізвище, Імя, НазваПред, Оцінка).
Щоб у вікні запиту була присутня панель інструментів (див. на малюнку третій рядок), потрібно виконати команду «Вид» → «Панели инструментов» → «Конструктор запросов».
Для видалення стовпчика досить його виділити (клацнути над ним при появі ↓ ) і виконати команду меню «Правка» → «Удалить столбцы».
Виконання і збереження запиту
Для виконання запиту потрібно на панелі інструментів натиснути кнопку «Запуск» або перевести запит у «Режим таблицы» натисканням кнопки «Вид». При натисканні на ▼ відкривається три режими: «Конструктор», «Режим таблицыі», «Режим SQL».
Після виконання запиту кнопка «Вид» перетворюється в кнопку, натискання якої приводить до повернення в режим «Конструктора запросов». Послідовне натискання цих кнопок дає зручну можливість оперативно переглядати результати виконання запиту. Після виконання запиту можемо одержати таку таблицю.
Для збереження запиту необхідно виконати команду меню «Файл» → «Сохранить» або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів. Відкриється діалогове вікно «Сохранение», у якому потрібно ввести ім'я запиту і натиснути кнопку «ОК».
Запит з параметрами
Створення параметричного запиту надає користувачу додаткові зручності. Наприклад, потрібні відомості не про всіх учнів за заданою умовою відбору, а на окремого учня.
Для створення запиту з параметрами виконують такі дії:
•    відкрити існуючий запит у режимі Конструктора;
•    в «Бланк запиту» в потрібному стовпчику в рядку «Условие отбора» ввести текст запиту в квадратних дужках (наприклад, в стовпчику Прізвище записати [Ввести прізвище]); умови відбору можна встановлювати за маскою, за кількома полями (наприклад, прізвище та ім'я) або за логічною умовою «или»;
•    виконати запит, натиснувши кнопку «Запуск»;
•    у діалоговому вікні, що з'явиться, ввести значення параметра (наприклад, Бондаренко);
•    натиснути кнопку «ОК», у результуючій таблиці будуть знаходитись записи, які відповідають заданим параметрам.
•    для збереження запиту з новим ім'ям потрібно виконати команду «Сохранить как...», ввести нове ім'я і натиснути «ОК».
Для зняття запиту з параметрами потрібно в режимі Конструктор очистити рядок «Условие отбора».
Створення запиту про кількість оцінок
Для створення запиту про кількість оцінок необхідно:
•    відкрити вкладку «Запроси»;
•    натиснути кнопку «Создать» і у вікні «Новий запрос», що відкриється, вибрати режим Конструктора;
•    натиснути «ОК» — відкриється вікно додавання таблиць;
• додати потрібні таблиці (в нашому випадку Предмети, Успішність, Учні), закрити вікно «Добавление таблицы»;
•    у бланк запиту послідовно ввести поля (тут УчніПрізвище; Учниімя, Предмети.НазваПред; Успішність.Оцінка);
•    на панелі інструментів натиснути кнопку «Групповые операции» або виконати команду «Вид» → «Групповьіе операции» — в бланку запиту з'явиться новий рядок «Групповые операции», де для всіх полів запишеться «Группировка»;
•    у стовпчику Оцінка відкрити список «Группировка» і вибрати в ньому Соunt — це функція, яка підраховує кількість записів;
•    виконати запит і впевнитися, що в підсумковій таблиці для кожного учня визначається кількість всіх одержаних ним оцінок. Цьому полю буде автоматично надана назва Соunt_Оцінка.
•    для зміни запропонованої назви потрібно перейти в режим Конструктора, виділити в бланку запиту стовпчик Оцінка і натиснути кнопку «Свойства» на панелі інструментів;
•    в діалоговому вікні «Свойства поля», що відкриється, в рядку «Подпись» ввести потрібний текст (тут Кількість оцінок);
• закрити вікно «Свойства поля» і знову виконати запит, щоб пересвідчитися, що стовпчик має щойно встановлену назву;
• зберегти запит з потрібним іменем (наприклад, Кількість).
У нашому випадку після виконання вищеописаних дій для створення запиту можемо одержати наведену таблицю.
Обчислення середнього бала
Для обчислення середнього бала необхідно виконати такі дії:
•    відкрити потрібний запит (наприклад, Кількість), перейти в режим Конструктора;
•    додати в кінці бланку запиту ще одне поле Оцінка;
•    якщо бланк запиту не має рядка «Групповые операции», потрібно на панелі інструментів натиснути відповідну кнопку або виконати команду «Вид» → «Групповые операции»;
•    в останньому стовпчику Оцінка відкрити список «Группировка» за допомогою кнопки ▼ і вибрати в ньому АVQ — це функція, яка підраховує середнє значення;
• натиснути кнопку «Свойства» на панелі інструментів;
•у вікні «Свойства поля» ввести «Формат поля» — «Фиксированньїй», «Число дєсятичных знаков» — 1, «Подпись» — Середній Бал;
•    виконати запит, пересвідчитися, що стовпчик має встановлену назву і зміст;
•    за допомогою команди «Сохранить как...» зберегти створений запит з НОВИМ іменем (наприклад, Середнє).
У нашому випадку після виконання вищеописаних дій для створення запиту можемо одержати наведену таблицю.
Створення запиту для відбору відмінних оцінок
Щоб створити запит для відбору відмінних оцінок, скористаємось раніше створеним запитом, у якому треба зняти встановлені умови відбору і встановити нову умову >9 у полі Оцінка:
•    відкрити потрібний запит (наприклад, Журнал) у режимі Конструктора; зняти всі умови відбору, якщо вони є;
•    у стовпчику Оцінка в «Условие отбора» ввести умову >9;
•    виконати запит, впевнитися в правильності його роботи (результат може бути таким, як на наведеному малюнку);
•    за допомогою команди «Сохранить как...» зберегти запит з НОВИМ іменем (наприклад, Відмінники).
Створення перехресного запиту
Для створення перехресного запиту потрібно виконати такі дії:
•    створити новий запит у режимі Конструктора;
•    додати у запит таблицю Успішність;
•    закрити вікно додавання таблиць;
•    подвійним клацанням на імені поля КодУчня в таблиці Успішність додати його в бланк запиту;
•    на панелі інструментів виконати команду «Запрос» → «Перекрестный». В бланк запиту додадуться рядки «Групповая операция» і «Перекрестная таблица»;
•    в рядку «Перекрестная таблица» відкрити список і вибрати в ньому «Заголовки строк». Цим визначається, що рядки результуючої таблиці будуть відповідати окремим учням;
•    в наступний стовпчик бланка запиту додати поле КодПред;
•    для поля КодПред в рядку «Перекрестная таблица» відкрити список і вибрати в ньому «Заголовки столбцов»;
• в наступний стовпчик бланка запиту додати поле Оцінка;
•    для поля Оцінка в рядку «Групповая операция» ввести функцію Avg  (середнє значення);
•    в рядку «Перекрестная таблица» встановити «Значение».
На цьому етапі можна вважати, що попередня заготовка перехресного запиту готова. Виконати запит, в результаті одержимо таблицю, подібну до наведеної на малюнку.
В стовпчику КодУчня відображаються прізвища учнів, а не їх коди, за рахунок роботи підстановки, яку створили раніше. Але заголовки предметів залишились у вигляді числових кодів, а середнє значення оцінок може записуватись у вигляді періодичного дробу, що не зручно.
Для того, щоб у заголовках стовпчиків відображалися назви предметів, потрібно виконати такі дії:
•    перейти в режим Конструктора;
•    додати в схему даних таблицю Предмети, якщо її там немає, для чого на панелі інструментів натиснути таку кнопку;
•    закрити вікно «Добавление таблицы»;
•    в бланк запиту додати поле НазваПред із таблиці Предмети,
•    для поля НазваПред в рядку «Перекрестная таблица» встановити значення «Заголовки столбцов»;
•    видалити із бланка запиту поле КодПред, для чого виділити стовпчик і натиснути клавішу Delete;
•    для поля Оцінка викликати вікно властивостей, натиснувши відповідну кнопку на панелі інструментів;
•    у вікні «Свойства поля» ввести «Формат поля» — «Фиксированный», «Число десятичных знаков» — 1;
•    виконати запит;
•    зберегти запит з потрібним іменем (наприклад, Перехресний).
У нашому випадку після виконання вищеописаних дій для створення перехресного запиту можемо одержати наведену таблицю. Цікаво проекспериментувати з перехресним запитом. Наприклад, в таблицю Успішність додати нові дані і знову виконати перехресний запит. Можна побачити, що середній бал для окремих учнів зміниться.

V. Підведення підсумків уроку
На сьогоднішньому уроці ми ознайомилися з створенням запитів. Хто пригадає:
—    Для чого використовуються запити?
—    Чим запити відрізняються від фільтрів?
—    На які види поділяються запити за призначенням?
Ви добре засвоїли новий матеріал. Гадаю мети уроку досягнуто. Чи є в когось до мене запитання?

VI. Домашнє завдання
Вивчити конспект уроку.
Урок завершено. Дякую за увагу!
До побачення!!!

Література для вчителя:
1.Інформатика. Базовий курс. Навчальний посібник у 3-х частинах. Частина 1 / Шестопалов Є.А. -Шепетівка: «Аспект», 2006.-160 с.
2.Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.:Навч. посіб. - К.: А.С.К.,2005. -512 с: іл. ISBN 966-8291-08-5.
Література для учнів:
1.Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.:Навч.посіб. - К.: А.С.К., 2005. - 512с: іл. ISBN 966-8291-08-5.

Search:
????????...

психодіагностичні ПІДХОДИ

що зробило чіпка варениченка пропащою силою? твір

кайдашева сім'я твір мініатюра

скульптурний портрет XIV-XVI

конспекти уроків з фізичної культури

скачати реферат на тему якы є наркотичні засоби, побічні дії класифікація, вплив

міщанини шляхтич твір

виховне заняття - це

усна народна творчість 16 століття

прислів'я та приказки з подовженням та подвоєнням?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010