.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Структура інформаційної системи. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері" 


План-конспект уроку на тему "Структура інформаційної системи. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері"

Тема: Структура інформаційної системи. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері.
Мета: — навчальна: ознайомити учнів з інформаційною системою та її складовими, як правильно і безпечно організовувати своє робоче місце і діяльність на уроці;
— виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, увагу, акуратність, дисциплінованість, самоконтроль;
— розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес, уміння конспектувати.
Тип уроку: урок ознайомлення з новим матеріалом.
Вид уроку: урок-лекція.
Література для вчителя:
1. Шестопалов Є.А. Інформатика: Навчальний посібник для 10кл. — К.: Аспект, 2005.
2. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика: Пробний підруч. для 7кл — К.: ДіаСофт, 2000
3. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Практичний купс інформатики / За ред.. Мадзігова В.М. — К.: Фенікс, 2001. — 370 с.
Література для учнів:
1. Шестопалов Є.А. Інформатика: Навчальний посібник для 10кл. — К.: Аспект, 2005.

План уроку:
1. Організаційна частина.(3 хв.)
2. Актуалізація опорних знань. (5 хв.)
3. Повідомлення нового матеріалу.(30 хв.)
4. Закріплення нового матеріалу.(5 хв)
5Підведення підсумків уроку і домашнє завдання.(2 хв)
Хід уроку
І. Організаційна частина.
Відмічаю відсутніх і перевіряю готовність класу до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
1. Дайте визначення, що таке інформатика.
Інформатика - це наука про інформацію та інформаційні процеси в природі та суспільстві, методи та засоби одержання, зберігання, обробки, передачі, опрацювання, використання, захисту інформації та управління інформаційними процесами.
2. Дайте визначення поняттю інформація.
Інформація - це відомості про об'єкти навколишнього світу, які сприймаються людиною, твариною, рослинним світом або спеціальними пристроями
3. Як записується інформація на магнітні диски?
Інформація на диск записується так: намагнічуються невеличкі області в потрібних місцях.
4. Як записується інформація на оптичний диск?
Інформація на диск записується так: диск обертається, і на його поверхні лазером в певних місцях наносяться «пошкодження» таким чином, щоб від них не відбивався промінь лазера при зчитуванні.
5. Яким чином  кодується інформація в комп’ютері?
Для кодування інформації в комп’ютерах використовується восьмизначний двійковий код.
ІІІ. Повідомлення нового матеріалу.
Структура інформаційної системи
Слово комп’ютер у перекладі означає обчислювач. Такий термін виник тоді, коли ці електронні пристрої за своїми можливостями могли опрацьовувати лише числову інформацію, тобто вони здебільшого використовувалися для виконання обчислень — операцій над числами. З часом технічні характеристики комп’ютера вдосконалювались, що привело до розширення можливостей його використання щодо опрацювання різних повідомлень — текстових, графічних, звукових та ін. Саме тому з наукової точки зору такий пристрій правильно назвати не обчислювальною системою, а системою для опрацювання інформації, тобто інформаційною системою.
Інформаційна система - це сукупність взаємозв'язаних пристроїв, методів і персоналу для обробки інформації.
Інформаційна система забезпечує приймання інформації, її перетворення, обробку, збереження і передачу результатів обробки споживачу: людині, машині, іншій інформаційній системі.
Прикладом сучасної інформаційної системи може бути редакція газети або журналу, оснащена комп'ютерною технікою.
В інформаційній системі можна виділити дві частини: апаратно-програмну та інформаційну.
Схематично апаратно-програмна частина інформаційної системи виглядає так:


джерело                        Апаратно-програмна частина
інформації                             інформаційної системи

приймання         обробка           зберігання         виведення
інформації         інформації         інформації         інформації 

зворотній                                                         користувач
зв'язок                                                                інформації

В інформаційній системі відбуваються такі процеси:
•   введення інформації, отриманої від джерел інформації;
•   обробка (перетворення) інформації;
•   зберігання вхідної та обробленої інформації;
•   виведення інформації для передачі користувачу;
•   введення інформації через канал зворотного зв'язку.
У сучасній інформаційній системі комп'ютер відіграє роль апаратно-програмної частини.
На сьогодні є два міжнародні стандарти персональних комп'ютерів (комп'ютери інших видів не настільки поширені):
•   Macintosh виробляє фірма Apple (яблуко) - досконалі, висока якість графіки, надійні, дорогі. Фірма Apple у 1976 році створила перший в світі персональний комп'ютер;
• IBM PC - після створення у 1981 році вдосконалює фірма IBM (США); має відкриту архітектуру, що дозволяє його пристрої виготовляти різним фірмам по всьому світі.
Фірми-виробники постійно вдосконалюють свої комп'ютери, і з кожним роком на ринку з'являються більш досконалі моделі.
Складові частини комп'ютерної системи
Комп'ютер складається із апаратної частини і програмного забезпечення.
Апаратна частина (hardware, «тверда частина» - грубо кажучи «залізо») складається із з'єднаних між собою різноманітних пристроїв, які можна побачити і помацати.
Програмне забезпечення (software, «м'яка частина») складається із програм, які роблять комп'ютер працездатним.
Взаємодія апаратної та програмної частин
Пристрої апаратної частини комп'ютера не можуть обробляти інформацію без програм його програмного забезпечення.
Програмне забезпечення здійснює керування пристроями комп'ютера під час введення, обробки, виведення і зберігання інформації, створює умови для роботи користувача на комп'ютері тощо.
Програмне забезпечення комп'ютера
Програмне забезпечення - це набір різноманітних програм, які керують роботою комп'ютера, підтримують діалог з користувачем, обробляють різноманітну інформацію, допомагають створювати нові програми. Програмне забезпечення ділиться на 4 види:
•   програми операційної системи;
•   прикладні програми;
•   середовища програмування;
•   службові програми.
Програми операційної системи (операційна система, ОС) забезпечують роботу пристроїв комп'ютера та інших програм.
Більшість сучасних IBM сумісних комп'ютерів працюють під керуванням операційної системи Windows. Прикладні програми використовуються для того, щоб користувач на комп'ютері, що працює під керуванням операційної системи, міг розв'язувати прикладні задачі: готувати різноманітні текстові документи, робити інженерні і математичні розрахунки, вести фінансові операції створювати бази даних у різноманітних галузях, створювати і обробляти графічну інформацію, готувати до друку газети, журнали, книги, перекладати текст з однієї мови на іншу, працювати у світовій мережі Internet, створювати музичні твори, використовувати мультимедійні енциклопедії, слухати якісний дикторський текст, музику і багато іншого.
Середовища програмування - це сукупність символів, слів, команд і правил, за допомогою яких описується послідовність дій у вигляді програми для розв'язування на комп'ютері певної задачі. Є різноманітні мови програмування (Бейсик, Паскаль, Ада, C++, Делфі та інші), які використовуються залежно від типу задач.
Службові програми - це спеціальні програми для виконання допоміжних робіт (перевірка пристроїв, підготовка носіїв інформації, копіювання інформації, створення архівів тощо).
Основні пристрої комп’ютера
До апаратної частини входять такі групи пристроїв:
•   пристрої введення інформації;
•   пристрої обробки (системні пристрої);
•   пристрої пам'яті;
•   пристрої виведення інформації;
•   пристрої для роботи у мережі.
Пристрої введення інформації призначаються для введення даних і програм. Дані і програми перетворюються в електричні сигнали, які обробляються комп'ютером.
Основними пристроями введення інформації є клавіатура і миша. Для введення текстової і графічної інформації застосовується електронно-оптичний сканер, для введення звукової інформації - мікрофон, для комп'ютерних ігор і тренажерів - джойстик.
Пристрої виведення інформації служать для виведення результатів обробки даних на комп'ютері у вигляді чисел, таблиць, текстів, графіків, малюнків, креслень, зображень, анімації, звуку.
Результати обробки можна виводити на екран монітора, або у вигляді «твердої копії» на папір. Друкування на аркушах паперу текстів, малюнків і креслень виконується за допомогою принтера, креслення на великих аркушах малюються за допомогою плотера. Для виведення звуку використовуються звукові колонки.
Пристрої введення-виведення називають ще зовнішніми, адже вони служать для взаємодії комп'ютера із зовнішнім світом.
Пристрій обробки інформації називається процесором. Крім функцій обробки інформації, він керує пристроями комп'ютера.
Процесор складається із арифметико-логічного пристрою, де виконуються усі арифметичні і логічні операції над інформацією, і пристрою керування, який організовує і координує взаємодію усіх пристроїв комп'ютера під час їх роботи. Пристрої обробки інформації розміщені на материнській платі в системному блоці.
Пристрої зберігання інформації (пристрої пам'яті) призначені для тимчасового або постійного зберігання інформації, результатів ц обробки, операційної системи, а також програм, за допомогою яких виконується ця обробка.
Принципи роботи комп'ютера
Комп'ютер призначений для автоматичної обробки інформації за програмою, щоб одержати результат. Роботу комп'ютера визначають такі принципи:
•   принцип двійкового кодування - в комп'ютері будь-яка інформація подається за допомогою двійкових кодів;
•   принцип програмного управління - всі операції в комп'ютері здійснюються за програмами;
•   принцип адресності - будь-яка інформація має свої адреси зберігання в пам'яті, за якими вибирається потрібне;
•   магістрально-модульний принцип - забезпечує зв'язок та обмін інформацією між пристроями за допомогою системної шини або магістралі (більш детально див. далі);
•   принцип відкритої архітектури - дозволяє комплектувати потрібну конфігурацію комп'ютера і проводити при необхідності його модернізацію.
Ці принципи сформулював американський вчений Джон фон Нейман (1903-57 pp.) і поклав в основу роботи комп'ютера.
Комп'ютерні мережі та їх класифікація
Комп'ютерна мережа - це два або більше комп'ютери, з'єднаних між собою для обміну інформацією.
Такі мережі можуть функціонувати в межах школи, установи, міста, області, держави, між країнами. Такими, наприклад, можна вважати системи управління повітряним сполученням, попереднього продажу квитків тощо через мережу. Можна передати будь-який текст, креслення або малюнок з одного континенту на інший. Наприклад, копію документа з підписами і печатками про виплату грошей «переслати» за кілька секунд із Токіо в банк Лондона.
Комп'ютерні мережі в залежності від охоплюваної території бувають двох основних видів:
•   локальні мережі (LAN)  -  об'єднують  комп'ютери   на невеликому просторі (від кімнати до кількох будівель).
•   глобальні   мережі   (WAN)   -   об'єднують   комп'ютери, розташовані в різних містах, державах, континентах.
Апаратні компоненти комп'ютерних мереж
До складу мережі входять комп'ютери, пристрої для їх фізичного з'єднання та спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє проводити обмін даними. Підключений до мережі комп'ютер виконує одну із функцій: надає свої ресурси іншим комп'ютерам, або споживає ресурси інших комп'ютерів.
Сервер – комп’ютер який надає свої ресурси.
Клієнт - комп'ютер, який споживає ресурси.
Для створення комп'ютерної мережі потрібні обладнання та програмне забезпечення - мережева операційна система.
Під'єднання комп'ютера до мережі повинне бути як фізичним (кабелі, обладнання), так і логічним (програмне забезпечення).
Фізичне під'єднання до локальної мережі може здійснюватися за допомогою мережевого адаптера, вбудованого у материнську плату комп'ютера. Є й інші способи під'єднання.
Глобальні мережі можуть об'єднувати окремі комп'ютери і локальні мережі, розташовані на різних територіях. До глобальних мереж входять штучні супутники Землі. Дешевим, але не кращим способом об'єднання локальних мереж є використання існуючої телефонної мережі загального призначення.
Модем - це пристрій, який перетворює цифрові дані комп'ютера в аналогову форму для передавання за допомогою телефонних мережам, а також виконує зворотне перетворення для отрима
Техніка безпеки під час роботи на комп'ютері
Загальні поняття
Комп'ютер живиться від електричної мережі напругою 220 В. Електрична напруга, прикладена до тіла людини, викликає проходження струму через неї, що призводить до скорочення м'язів, судорог, зупинки дихання, припинення роботи серця та у важких випадках — смерті.
У комп'ютері все зроблено для того, щоб не допустити випадкового ураження користувача електричним струмом. Однак лише грамотна експлуатація і дисциплінована поведінка дають гарантію безпечної роботи на комп'ютері.
Чи можна гарантувати безпеку «умільцю», який самовільно «ремонтує» комп'ютер? Чи можна гарантувати безпеку учням, які бігають і штовхаються в комп'ютерній залі?
Джерелом небезпеки можуть бути розетки з розбитими корпусами, проводи з пошкодженою ізоляцією, кабелі на підлозі, обладнання комп'ютерів зі знятими кришками.
Правила поведінки в комп'ютерній залі
Практичні заняття на комп'ютерах проводяться тільки у присутності і під керівництвом учителя.
Комп'ютерна зала є приміщенням підвищеної небезпеки і вимагає особливих правил поведінки:
•    заходити в комп'ютерну залу слід спокійно, не штовхаючись, не бігти, не займати «кращі» комп'ютери;
•    сідати тільки за вказані вчителем комп'ютери;
•    брати із собою на своє робоче місце лише зошити, підручники, дискети і ручку;
•    складати портфелі і сумки необхідно у спеціально відведеному місці;
•   вмикати і вимикати комп'ютери тільки з дозволу вчителя інформатики або лаборанта;
Категорично забороняється учням робити будь-який навіть дрібний, ремонт електрообладнання.
•    не залишати поза увагою технічний стан комп'ютера на своєму робочому місці;
•    повідомляти вчителя про недоліки в роботі комп'ютерів та аварійні ситуації;
•   залишити комп'ютерну залу швидко, без паніки при аварії
чи пожежі, вимкнути комп'ютер.
Перта допомога при ураженні електричним струмом
Про нещасний випадок необхідно негайно повідомити вчителя або медпрацівника. Якщо поруч немає дорослих, необхідно САМОСТІЙНО І НЕГАЙНО почати надання першої допомоги і не припинити її до прибуття лікарів або дорослих!
Людину, яка потрапила під дію електричного струму, можна врятувати, якщо швидко і грамотно надати їй першу допомогу. Кожна згаяна хвилина зменшує можливість повернення людини до життя.
Першу допомогу необхідно надавати після звільнення потерпілого від дії електричного струму.
Для звільнення потерпілого від - дії електричного струму необхідно вимкнути електрообладнання. Якщо це неможливо, то потерпілого слід відтягнути за сухий одяг або за допомогою предмета, що не проводить електричного струму.
Допомога надається потерпілому при втраті свідомості, відсутності дихання і пульсу.
Потерпілого необхідно покласти на спину, підклавши портфель або сумку так, щоб голова відкинулась назад. Це полегшує надходження повітря до легень потерпілого.
Для виконання штучного дихання розташовуються збоку і, набравши в легені повітря, видихають його потерпілому в рот, затиснувши йому ніс, або в ніс при закритому роті. Темп виконання процедури такий, як і при звичайному диханні.
Для виконання непрямого масажу серця необхідно двома руками надавлювати на грудну клітку в області вузла ребер з темпом - на кожний вдих треба 2-3 рази штовхнути серце.
Першу допомогу краще надавати вдвох: один робить штучне дихання, інший - непрямий масаж серця.
Санітарні норми роботи на комп'ютері
Під час роботи за комп'ютером спина повинна мати опору. Лінія погляду має бути перпендикулярною до екрана. Відстань від очей до екрана монітора повинна бути не менше 50-60 см (на довжину простягнутої руки).
Безперервна робота за комп'ютером для учнів 10-11 класів не має перевищувати 25 хв. за один урок.
Під час занять на персональному комп'ютері необхідно виконувати протягом 1,5-2 хв. вправи для попередження зорової втоми.
Комплекс вправ для очей
Вправи виконують сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд - прямо, відвернувшись від комп'ютера:
•   «малювати» очима на протилежній стіні «конверт» або цифру 8;
•   повторити вправу 5 разів і стільки ж у зворотному напрямі;
•   закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок «три-чотири»;
•   кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.
Склад комп'ютера Набір пристроїв, що входять до складу комп'ютера, залежить від роботи, яку він повинен виконувати, а також від смаків і можливостей його власника. Для покращення характеристик комп'ютера можна з часом одні пристрої замінювати на більш досконалі, додавати до складу комп'ютера нові пристрої. До базового складу комп'ютера входять:
•   системний блок; монітор; клавіатура; миша.
Підготовка комп'ютера до роботи
Щоб увімкнути комп'ютер, необхідно натиснути і відпустити кнопку «Power» на системному блоці
Зразу після ввімкнення струму комп'ютер починає перевіряти працездатність своїх пристроїв. Після задовільного результату перевірки комп'ютер переходить до встановлення свого робочого стану, який називається завантаження операційної системи. Ця процедура займає деякий час, до її завершення комп'ютер не в змозі виконувати іншу роботу. Завантаження операційної системи відбувається автоматично.
IV. Закріплення нового матеріалу.
1.    Що розуміють під інформаційною системою?
Інформаційна система - це сукупність взаємозв'язаних пристроїв, методів і персоналу для обробки інформації.
2.    Які складові інформаційної системи Ви знаєте?
В інформаційній системі можна виділити дві частини: апаратно-програмну та інформаційну.
3. Що відносять до апаратної частини?
Апаратна частина (hardware, «тверда частина» - грубо кажучи «залізо») складається із з'єднаних між собою різноманітних пристроїв, які можна побачити і помацати.
3.    Що відносять до інформаційної частини?
4.    Програмне забезпечення (software, «м'яка частина») складається із програм, які роблять комп'ютер працездатним.
V. Підведення підсумків уроку.
Домашнє завдання: по підручнику прочитати пункти 2.1, 1.1 на с.6-12, 33-38.

Search:
????????...

Твір Карпенко комічне в образі зі Мартина Борулі

Твір на тему лист Чіпки з сібиру

історія винекнення педагогічної практики

твір оборона буші талант старицький

Календарний план уроків трудового навчання в початкових класах скачать

курс виживання для підлітка

як назвати команду

Алгоритм додавання

структура педагогічного прогресу

вікно програми Microsoft Word?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010