.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Вивчення можливостей растрового графічного редактора Paint" 


План-конспект уроку на тему "Вивчення можливостей растрового графічного редактора Paint"

Тема: Вивчення можливостей растрового графічного редактора Paint.
Мета уроку: навчити використовувати на практиці здобуті знання, вміння і навички; розвинути логічне мислення і методи створення та редагування рисунків в графічному редакторі Paint; виховати любов до науки
Обладнання уроку: Комп’ютер, графічний редактор Paint, конспект уроку.
Тип уроку: комбінований урок.


План уроку
1.    Запуск графічного редактора Paint.
2.    Елементи робочого вікна.
3.    Панель інструментів.
4.    Редагування та форматування малюнків.
5.    Вставлення графічних об’єктів до тексту
6.    Висновок

Хід уроку
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюся з учнями та перевіряю присутніх і їх готовність до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.
На попередньому уроці ми розглядали з вами графічні редактори.
Давайте я буду задавати питання, а ви по бажанню будете відповідати на них.
Отже, дайте відповіді на слідуючи запитання:
1.    Хто скаже мені, які є види комп’ютерної графіки?
(Растрова і векторна.)
2.    В чому полягає різниця растрових і векторних графічних зображень?
3.    Які растрові графічні редактори ви знаєте?
(Paint, Adobe Photoshop)
4.    Які векторні графічні редактори ви знаєте?
(CorelDRAW, Macromedia Flash, ГР у Word)
5.    В якому редакторі, растровому чи векторному, ви будете редагувати фотографію? (Растровому)
6.    Які формати графічних файлів ви знаєте? (BMP, TIFF, GIF, GPEG, WMF, PNG)


ІІ. Пояснення нового матеріалу.
А тепер відкриваємо свої зошити записуємо число, класна робота Тема уроку: Вивчення можливостей растрового графічного редактора Paint.
Не дивлячись на величезне різноманіття доступних графічних редакторів, всі вони мають багато загальних рис. Загальними є елементи екранного інтерфейсу, прийоми використовування графічних інструментів і методи завантаження і збереження даних. Завдяки цьому ми можемо освоїти роботу з яким-небудь одним найпростішим програмним продуктом і надалі використати отримані навики при вивченні конкретних програм. Поступово накопичуючи знання, користувач, що починає, стає майстром, а потім і експертом.
Для початківців операційна система Windows 98 має графічного редактора Paint, за допомогою якого можна вивчити основні прийоми роботи з комп'ютерною графікою. Разом з тим, редактор Paint має не тільки учбове значення. Він виступає і як базовий графічний засіб системи Windows 98. В тих випадках, коли в системі або в її додатках слід виконати якусь операцію з графічним об'єктом (наприклад редагування), відбувається автоматичне підвантаження даного редактора.
Графічного редактора Paint запускають командою Пуск - Программы - Стандартные - Графический редактор Paint.
Давайте запишемо в зошити, як потрібно запустити графічний редактор. Отже, пишемо: для того щоб запустити графічний редактор слід виконати таку команду: Пуск – Все Программы – Стандартные – Paint.
Після запуску на екрані відкривається робоче вікно програми Paint. Воно складається з декількох областей.
В самому верху вікна розміщений рядок заголовку.
Рядок заголовку – містить назву програми Paint та ім’я графічного файлу.
Рядок меню - розміщений під рядком заголовку, і виключає такі пункти:
Файл – організовує роботу з графічними файлами: створення, відкриття, збереження, друкування.
Правка – редагування малюнка.
Вид – управління зображенням деяких елементів вікна.
Рисунок – обробка малюнка.
Палітра – завантаження, зміна і збереження палітри кольорів.
Справка – виклик довідкової інформації.
Кожен пункт меню має вертикальне підменю.
Основну частину вікна складає робоча область. Малюнок може займати як частину робочої області, так і всю її, і навіть виходити за її межі. В останньому випадку по краях робочої області з'являться смуги прокрутки. На межах малюнка розташовуються маркери зміни розміру (темні крапки в середині сторін і по кутах малюнка). Кожне растрове зображення має строго певний розмір по горизонталі і вертикалі (вимірюється в пікселях) і використовує фіксоване задане наперед число кольорів.
Також на вікні редактора розміщені ще такі об’єкти:
Палітра кольорів розміщена в низу і включає 28 зафарбованих різними кольорами квадратів. З цих кольорів користувач може вибрати основний колір, яким виконується побудова та колір фону. Якщо потрібний колір в палітрі відсутній, його можна створити і замінити їм будь-який з кольорів палітри.
В нижньому лівому куті вікна біля палітри кольорів виводиться інформація щодо основного та фонового кольорів малюнку.
Рядок стану розміщений у нижній частині вікна Paint. У ньому розміщується довідкова інформація про призначення пунктів меню, кнопок інструментів, хід виконання деяких операцій.
Панель інструментів для малювання, розміщена ліворуч і включає ряд кнопок, за допомогою яких можна вибрати інструмент для побудови малюнка.
При виборі інструменту в нижній частині панелі може з'явитися вікно для додаткової настройки його властивостей.
Давайте розглянемо та запишемо призначення основних інструментів малювання.
Олівець призначено для малювання ліній. Вибирають натискуванням кнопки Карандаш. Після вибору інструменту курсор миші набирає форми олівця. Для малювання лінії слід встановити курсор в початок лінії і при натисненій кнопці миші протягнути до кінця лінії. Якщо при цьому була натиснута ліва кнопка миші, то лінія малюється основним кольором, а якщо права — то кольором фону.
Пензель призначено для малювання довільних фігур. Вибирають натискуванням кнопки Кисть. При цьому під панеллю інструментів з'являється вікно, у якому можна вибрати форму пензля. Для малювання слід встановити курсор у точку початку малювання і при натиснутій кнопці миші перемістити до кінцевої точки.
Розпилювач призначено для створення плавних тонових зображень. Активізують кнопкою Распылитель.
Гумка призначена для стирання малюнку до кольору фону. Активізують кнопкою Ластик. Після активізації під панеллю інструментів відкривається вікно, у якому можна вибрати розміри гумки.
Валик призначений для заповнення замкнених областей малюнку основним кольором або кольором фону. Активізується кнопкою Заливка. Для заповнення слід перемістити курсор у будь-яку точку замкненої області і натиснути ліву (заповнення основним кольором) або праву (заповнення кольором фону) кнопку миші.
Лінія. Цей інструмент призначено для побудови прямих ліній. Активізують кнопкою Линия. Після активізації під панеллю інструментів з'являється вікно, в якому можна вибрати товщину лінії. Для побудови лінії слід встановити курсор у початкову точку лінії і при натиснутій лівій або правій кнопці миші перемістити курсор у кінцеву точку. Якщо при переміщенні курсору утримується натисненою клавіша [Shift], то кут нахилу лінії буде кратний 45 °.
Крива лінія. Цей інструмент призначено для малювання дуг. Активізують кнопкою Кривая линия. Для побудови кривої слід намалювати пряму лінію, встановити курсор миші у вершину дуги, натиснути ліву або праву кнопку і переміщенням курсору змінити кривизну. Крива, що будується, є дотичною до двох прямих, проведених з поточної точки курсору до кінців прямої.
Прямокутник. Інструмент призначений для побудови прямокутників. Активізується кнопкою Прямоугольник. Для побудови прямокутника слід встановити курсор на одну з його вершин і при натиснутій лівій або правій кнопці перемістити в протилежну вершину. На екрані пунктирною лінією зображується контур прямокутника. Відпускання кнопки миші фіксує побудову. Прямокутник будується на діагоналі, утвореній початковою і кінцевою точками курсору. Якщо при переміщенні курсору утримується натиснутою клавіша [Shift], то будуватиметься квадрат.
Округлений прямокутник. Інструмент призначений для побудови прямокутника з округленими кутами. Активізується кнопкою Округленый прямоугольник. Побудова здійснюється аналогічно інструменту Прямокутник.
Еліпс. Інструмент призначений для побудови еліпсів. Активізується кнопкою Эллипс. Для побудови слід встановити курсор у центр еліпса і при натиснутій лівій або правій кнопці миші переміщувати курсор. На екрані пунктирною лінією зображується контур еліпса. Еліпс будується таким чином, що він є дотичним до вертикальної та горизонтальної ліній, проведених через поточну позицію курсору. Відпускання кнопки миші фіксує побудову еліпса. Якщо при переміщенні курсору утримувати натиснутою клавішу [Shift], то замість еліпса будується коло.
Многокутник. Цей інструмент призначено для побудови многокутників. Активізують кнопкою Многоугольник. Для побудови многокутника слід перемістити курсор миші за контуром многокутника, натискуючи ліву або праву кнопку миші в кожній з вершин. В останній вершині слід натиснути кнопку двічі. Якщо при переміщенні курсору утримується натиснутою клавіша [Shift], то многокутник міститиме кути тільки 90 і 45 °.
Текст. Інструмент призначено для введення текстових надписів на малюнках. Активізують кнопкою Надпись. Якщо ввімкнемо перемикач Панель атрибутов текста, то після активізації на екран виводиться панель атрибутів тексту, де можна вибрати шрифт, його розмір.
Для включення перемикача слід після активізації інструмента Текст виконати команду Вид/Панель атрибутов текста. Повторне виконання цієї команди виключає перемикач.
Далі в області малюка слід виділити прямокутну, область (аналогічно побудові прямокутника), в яку вводитиметься текст. При переміщенні курсору всередину виділеної області він набере форми вертикальної мерехтливої риски. Ця риска позначає поточну позицію, в яку вводиться символ. Коли курсор доходить до правої межі області, він переходить у наступний рядок. Перейти у наступний рядок можна з будь-якої позиції, натиснувши клавішу [Enter]. Для редагування тексту можна використовувати клавіші переміщення курсору, [Backspace, Del].
Прямокутні ножиці. Інструмент призначений для вирізання (виділення) прямокутного фрагмента малюнка. Активізують кнопкою Выделение. Цей інструмент дає змогу виділити прямокутний фрагмент малюнка (за принципом побудови прямокутника). Виділений фрагмент оточується прямокутною рамкою. У подальшому цей фрагмент можна редагувати.
Довільні ножиці. Інструмент призначений для вирізання (виділення) довільного за контуром фрагменту малюнка. Активізують кнопкою Выделение произвольной области. Для виділення довільної області слід встановити курсор у будь-яку точку, що лежить на контурі області і при натисненій лівій кнопці миші описати курсором замкнений контур. Відпускання кнопки миші фіксує виділення. Виділена область оточується пунктирним прямокутником, який описано навколо виділеної області. Також у подальшому цей фрагмент можна редагувати.
Редагування малюнку
Для редагування малюнка використовують команди меню Правка, Вид, Рисунок. Ряд команд діє тільки на виділений фрагмент малюнка, інші — на весь малюнок.
Редагування виділеного фрагмента. Для виділення фрагмента можна скористатись кнопками Выделение або Выделение произвольной области панелі інструментів. Команда Правка/Выделить все дозволяє виділити всю область малюнка.
Виділений фрагмент можна очистити, вирізати, скопіювати, перемістити, записати у файл. Для зняття виділення слід встановити курсор за межі виділеного фрагменту і клацнути лівою кнопкою миші.
Для очищення виділеного фрагменту слід виконати команду Правка/Очистить Выделение. Очищена область заповнюється кольором фону.
Для переміщення виділеного фрагменту слід встановити курсор на будь-яку точку всередині фрагменту (при цьому курсор набере форми чотири напрямленої стрілки) і при натисненій лівій кнопці миші відбуксувати його в потрібне місце.
Копіювання виділеного фрагменту здійснюють командою Правка/Копировать. Виділений фрагмент поміщується у буфер обміну Windows, але з малюнка не вилучається. Зручніше копіювати виділений фрагмент за допомогою миші. Ця операція аналогічна переміщенню, однак при буксуванні слід утримувати натисненою клавішу [Ctrl]. При копіюванні за допомогою миші виділений фрагмент у буфер обміну не заноситься.
Вилучення виділеного фрагменту здійснюється командою ІІравка/Вырезать. Виділений фрагмент помішується у буфер обміну Windows, звідки його може читати будь-яка програма, що працює в середовищі Windows, у тому числі і програма Paint. Після вилучення виділена область заповнюється кольором фону.
Вставка фрагменту з буфера обміну Windows здійснюється командою Правка/Вставить. Для вставки фрагменту, який зберігається у файлі, використовується команда Правка/Вставить из файла.... При виконанні цієї команди відкривається вікно діалогу Вставка из файла. Зовнішній вигляд цього вікна аналогічний вікну діалогу Открытие файла. У цьому вікні можна вказати ім'я файлу, його тип.
Фрагмент з буферу обміну або з файлу вставляється у лівий верхній кут області малювання. Після вставки цей фрагмент залишається виділеним і його можна перемістити в будь-яке місце області малювання.
Запис виділеного фрагменту у файл здійснюється командою Правка/Копировать в файл.... При цьому відкривається вікно діалогу Копирование я файл, аналогічне вікну Сохранение файла. У вікні можна вказати ім'я файлу, палітру кольорів.
Зміна розмірів виділеного фрагменту здійснюється за допомогою маркерів розміру. Ці маркери розміщуються на пунктирній рамці, яка обмежує виділений фрагмент, і мають вигляд темних маленьких квадратів. При встановленні курсору миші на маркері він набирає вигляду двонапрямленої стрілки. Пересування курсору при натисненій лівій кнопці миші розтягує або стягує виділений фрагмент.
Редагування малюнка. Команди редагування малюнка дають змогу очистити область малювання, змінити масштаб малюнка, повернути чи нахилити малюнок, змінити його розміри, одержати дзеркальне відображення малюнка.
Очищення області малювання здійснюється командою Рисунок/Очистить Команда доступна в разі відсутності виділеного фрагменту.
Зміна масштабу малюнка здійснюється командою Вид/Масштаб. При виконанні цієї команди відкривається меню наступного рівня, яке містить ряд команд.
Команда Вид/Масштаб/Крупный дозволяє одержати на екрані збільшене зображення малюнка. Після виконання цієї команди стає доступною команда Вид/Масштаб/Показать сетку, за допомогою якої на екран виводиться сітка, яка розділяє окремі пікселі зображення. Це дає змогу проводити побудови і редагування на рівні пікселів.
Команда Вид/Масштаб/Обычный дозволяє повернутися до звичайних розмірів малюнка.
Команда Вид/Масштаб/Выбрать викликає на екран вікно діалогу Масштаб, у якому можна вказати один із доступних масштабів. Аналогічну дію можна виконати і кнопкою Масштаб панелі інструментів. При натискуванні кнопки під панеллю інструментів відкривається вікно, у якому можна вибрати масштаб.
Команда Вид/Просмотреть рисунок дає змогу розгорнути малюнок на весь екран. Для повернення малюнка до попередніх розмірів слід клацнути мишею по полю малюнка.
Опції цього вікна дозволяють змінити розміри виділеного фрагменту або малюнка по горизонталі і вертикалі, а також нахилити малюнок на вказане число градусів по вертикалі і горизонталі.
Команда Рисунок/Отразить/Повернуть відкриває вікно діалогу Отражение й поворот. Опції цього вікна дозволяють одержати дзеркальне відображення виділеного фрагменту або малюнка відносно вертикальної осі зліва направо або горизонтальної осі зверху вниз, а також повернути малюнок на 90, 180 або270°.
Збереження малюнка. Як і в інших додатках Windows, збереження документа виконують командами Файл > Сохранить або Файл > Сохранить как. В системі Windows 98 редактор Paint зберігає малюнки у форматі .BMP. Файли .BMP відрізняються великими розмірами, та зате з ними працюють всі додатки Windows.

IV. Закріплення вивченого матеріалу
Ми розглянули з вами тему про графічний редактор, можливо в когось виникли якійсь запитання, запитуйте.
Якщо запитань немає то давайте повторимо те що ми вивчили на цьому уроці.
1.    Яку команду слід виконати для запуску редактора Paint?
2.    Для чого призначена область малювання?
3.    Запитую по панелі інструментів по таблиці.V. Підведення підсумків уроку.
Висновок: Отже, Paint – це графічний редактор, який використовується для зручності виконання завдань, що безпосередньо пов’язані зі створенням малюнку чи будь-якої схеми, що виконується за допомогою графічного редактора. Де створені малюнки можна виводити на друк, та  використовувати замість фону робочого столу.
На цьому уроці ми з вами ознайомилися з графічним редактором Paint. Познайомилися з основними його об’єктами та інструментами.
Молодці, ви сьогодні дуже добре працювали на уроці, за це я виставлю вам позитивні оцінки у щоденники і у журнал.
А тепер запишіть будь-ласка в щоденники домашнє завдання. З підручника Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11” ст. 23 – 27.
Урок закінчено. До побачення.

Search:
????????...

юридичні джерела в яких закріплені принципи кримінального процесу

Індивідуально-психологічні відмінності учнів

аналіз поезії Троянди й виноград

сучасна психологія

епіграф про місто

Засоби обробки информации план уроку

спільне і відмінне у художній манері Нечуя Левицького панаса мирного

Список літератури виховного заходу

Діалоги на тему етикету

значенння імені нестор?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010