.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Змістові модулі - Дійовий аналіз 


Змістові модулі

Змістовий модуль 1
Тема 2
Практичне  заняття 5
Тема:  Зарубіжна літературна казка.
Мета: З’ясувати Жанрово – тематичні особливості вітчизняних та зарубіжних
літ.казок.
План
1.    Казкарська спадщина братів Грім  “Попелюшка”  “Бременські музиканти”  “Вовк і семеро козенят” та інші.
2.    Ернест Гофман. Романтична казка “Лускунчик і мишачий король”
3.    Ганс Крістіан Андерсен. Казки “Нове вірання короля”  “Снігова королева”  “Гидке каченя”  “Дюймовочка”.
Попередня підготовка
1.    Опрацювати літературу:
−    Зарубежная детская литератра׃  Учебник!
Сост И.С.Чернявская – 2 –е нздперераб. и доп. М.Просвищення
1982−С . 61−131
−     Немецкие народные сказки. – В кн.׃ Волшебний сундучок – 1 .
Дет лит 1975−С .20−40.
−    Брауде Л. Сказочники  Скандинавии – 1. Науки 1974−С. 51−97.
−    Брауде Л. Ханс Кристиан Андерсен – 1. Просвищение 1971−С.
50−81.
2.    Зробити мовностилістичний аналіз будь−якої казки  (на вибір).


Змістовий модуль 3
Тема 4
Практичне  заняття 6
Тема: Техніка і логіка мовлення.
Мета: Сформувати нормовану артикуляційну базу вимови голосних та приголосних звуків ; з’ясувати особливості технічних показників виразності мовлення (дихання  голос  дикція  темп  темір ); Практично відпрацювати зі студентами основні параметри техніки мовлення.
План.
1.    Поняття про техніку мовлення. Мовний апарат. Дихання  типи дихання. Вправи на дихання׃ із звукамина рахунокна текстовому матеріалі.
2.    Тренувальні вправи на вимову голосних і приголосних звуківїх поєднання у слоиахфразахтекстах.
3.    Логічний наголос. Правила визначення логічного наголосу.
4.    Види паузїх графічне позначення.
Попередня підготовка
1.    Опрацювати літературу׃
−    Буяльський Б.А. Поезія усного слова. –К. 1990.
−    Капська А.Й.  Виразне читання.−К 1986.−С. 12−19.
−    Капська А.Й.  Виразне читання на уроках літератури в 4−7 кл. –К. 1980.−С. 15−2223−30.
−    Капська А.Й.  Виразне читання.Практичні і лабораторні заняття.−К.1990 –С.22−30.
−    Олійник Г.А. Виразне читання׃ Основи теорії.−К. 1995−С. 14−2360−88.
2.    Виконати практичне завдання ׃
−    Розставити логічні наголосипаузи в уривку будь−якого оповіданнязаписаному із шкільного підручника.


3.3       Лабораторні  заняття
Змістовий модуль 3
Тема 4
Лабораторне заняття 1
Тема׃ Читання прозових творів.Інтонація як логіко−емоційний засіб виразності.
Мета׃ Закріпити навички читання прозових творів;ознайомитись з компонентами інтонації;визначити функції інтонації в мовленні.
План
1.    Інтлонаційна виразність звукового мовлення.
2.    Підготовка прозового твору для читання та аналізу його з дітьми.
а) Літературознавчий аналіз твору.
б) Дійовий аналіз твору.
3.  Специфіка читання описуроздумів в епічному творі.
Попередня підготовка
1.    Опрацювати літературу׃
а) Основну.
− Капська А.Й. Виразне читання.−К. 1986.−С. 63−118.
−    Капська А.Й. Виразне читання на уроках літератури.−К. 1980.−С. 51−69.
−    Олійник Г.А. Виразне читання׃Основи теорії.−К. 1995− С.161−187.
б) Додаткову.
− Багмут А.Й.  Борисик І.В.  Олійник Г.А. Інтонаційна виразність звукового мовлення засобів масової інформації.−К. 1994.
−    Гриб В.П. Постановка мвного голосу.− Луцьк 2001−26 с.                   
2.    Виконати практичне завдання ׃
−    Підібрати для читання уривки з прозових творів розповідного плану та описового характеру; зробити їх дійовий аналіз.


Змістовий модуль 3
Тема 4
Лабораторне заняття 2
Тема׃  Особливості читання казки.
Мета׃  З’ясувати специфіку виконання казки ; виробити уміння і навики виразно читати казки.
План
1.    Своєрідність казки як жанру народної творчості.
2.     Специфіка читання казки.
3.     Підготовка казки до читання ׃ подія на композиційні частинивизначення кульмінаційних моментівз’ясування їх ролі у розказуванні.
4.     Педадогічна цінність казки. Особливості спілкування розповідача із слухачами.
Попередня підготовка 
1.    Опрацювати літературу ׃
−    Капська А.Й. Виразне читання.−К. 1986.−С. 75−81.
−    Капська А.Й. Виразне читання на уроках літератури.−К. 1980.−С. 86−93.
−    Капська А.Й.  Виразне читання.Практичні і лабораторні заняття.−К.1990 –С.131−133.
−    Олійник Г.А. Виразне читання׃Основи теорії.−К. 1995− С.188−204.
2.    Виконати практичне завдання ׃
−    Підготувати до читання казку і проаналізувати її;
−    Ознайомитись із текстами народних казок “Рукавичка”  “Мудра дівчина”  літературних казок    І Франка “Заєць і знак” “Фарбований лист”  Н.Забіли “Казка про Півника та Курочку і про хитру Лисичку”.

Змістовий модуль 3
Тема 4
Лабораторне заняття 3
Тема ׃ Читання поетичних творів.
Мета ׃ Визначити особливості читання віршових творів різних жанрів та виробити уміння та навики їх виразного читання.
План
1.    Особливості віршової мови. Риторичність і музикальність як своєрідні засоби виявлення емоційно – образного змісту поетичних творів.
2.    Жанрове і тематичне багатство ліричних творів  особливості їх читання.
3.    Своєрідність читання  ліро – епічних творів (балада  поема  дума тощо). Визначити вплив сюжету на виконання.
Попередня підготовка
1.    Опрацювати літературу׃
−    Буяльський Б.А. Поезія усного слова.−К. 1990.
−      Капська А.Й. Виразне читання.−К. 1986.−С. 89−111.
−    Капська А.Й. Виразне читання на уроках літератури.−К. 1980.−С. 110−118.
−    Капська А.Й. Як навчити учнів виразно читати.−К1995.−С. 193−200.
−    Олійник Г.А. Виразне читання׃Основи теорії.−К. 1995− С.193−200.
2.    Виконати практичні завдання ׃
−    Підготувати до читання поетичні твори – зразки пейзажної  інтимної та громадської лірики.
−    Ознайомитись з текстами для заняття ׃ Т.Г.Шевченко ׃ “Реве та стогне Дніпр широкий”  “Тече вода з – під явора”  “По діброві иітер віє”  “Садок вишневий коло хати”.
Л.І.Глібов ׃ “ Журба ”  “ Веснянка ”  “ Зимня пісенька ”.
Л. Українка ׃ “ Літо краснеє минуло ”  “ Вишеньки − черешеньки ”  “ На земному горбочку ”  “ Тиша морська ” .
М. Рильський ׃ “ Річка ”  “ Білі мухи ”   “ Ми збирали з сином каштани ”.
Н. Зкіла ׃ “ Прогулянка до лісу ”  “ Проліски ” та інші.


Змістовий модуль 3
Тема 4
Лабораторне заняття 4
Тема ׃ Особливості виконання байки.
Мета ׃ З’ясувати особливості байки та виробити  уміння та навички виразного читання байки.
План
1.    Жанрові особливості байки як алегоричного ліро – епічного твору.
2.    Особливості читання байки.
3.    Мораль  її місце  особливість звучання. Мораль як позиція автора  підтекст читця.
4.    Функції розповідача байки  особливість передачі прямої мови персонажів.
Попередня підготовка
1.    Опрацювати літературу ׃
−    Буяльський Б.А. Поезія усного слова.−К. 1990.−С.141−154.
−    Капська А.Й. Виразне читання.−К. 1986.−С. 81−89.
−    Капська А.Й. Виразне читання на уроках літератури 4−7 кл.−К. 1980.−С. 69−86.
−    Капська А.Й. Як навчити учнів виразно читати.−К1995.−С. 78−87.
−    Олійник Г.А. Виразне читання׃Основи теорії.−К. 1995− С.200−205.
2.    Виконати практичне завдання.
−    Підготувати до читання байку ( на вибір )׃
Розробити партитуру тексту  визначити підтекст  мету словесної дії кожної частини.
3.    Тексти для заняття.
Л.І.Глібов ׃ “ Зозуля і Півень”  “ Осел і Соловей ”  “ Лебідь  Рак і Щука ”  “ Кон ик− стрибунець”  “ Щука ”  “ Чип та Гобуб ” та інші.Search:
????????...

у чому новаторство Мольєра?

чіпка вареник борець за справедливість чи злочинець

характеристика епос

високий потенціал народу,втілений у жіночих образах роману "Хіба ревуть воли,як ясла повні"

сімейно побутові пісні

комбінований урок на тему: множення звичайних дробів 6 клас

методи і прийоми в трудовому навчанні

Класифікація стилей лідерства (Паригин)

високий потенціал народу,втілений у жіночих образах роману "Хіба ревуть воли,як ясла повні"

приклади інформації?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010