.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Змістові модулі 


Змістові модулі

Змістовий модуль 1
Тема 2
Практичне  заняття 5
Тема:  Зарубіжна літературна казка.
Мета: З’ясувати Жанрово – тематичні особливості вітчизняних та зарубіжних
літ.казок.
План
1.    Казкарська спадщина братів Грім  “Попелюшка”  “Бременські музиканти”  “Вовк і семеро козенят” та інші.
2.    Ернест Гофман. Романтична казка “Лускунчик і мишачий король”
3.    Ганс Крістіан Андерсен. Казки “Нове вірання короля”  “Снігова королева”  “Гидке каченя”  “Дюймовочка”.
Попередня підготовка
1.    Опрацювати літературу:
−    Зарубежная детская литератра׃  Учебник!
Сост И.С.Чернявская – 2 –е нздперераб. и доп. М.Просвищення
1982−С . 61−131
−     Немецкие народные сказки. – В кн.׃ Волшебний сундучок – 1 .
Дет лит 1975−С .20−40.
−    Брауде Л. Сказочники  Скандинавии – 1. Науки 1974−С. 51−97.
−    Брауде Л. Ханс Кристиан Андерсен – 1. Просвищение 1971−С.
50−81.
2.    Зробити мовностилістичний аналіз будь−якої казки  (на вибір).


Змістовий модуль 3
Тема 4
Практичне  заняття 6
Тема: Техніка і логіка мовлення.
Мета: Сформувати нормовану артикуляційну базу вимови голосних та приголосних звуків ; з’ясувати особливості технічних показників виразності мовлення (дихання  голос  дикція  темп  темір ); Практично відпрацювати зі студентами основні параметри техніки мовлення.
План.
1.    Поняття про техніку мовлення. Мовний апарат. Дихання  типи дихання. Вправи на дихання׃ із звукамина рахунокна текстовому матеріалі.
2.    Тренувальні вправи на вимову голосних і приголосних звуківїх поєднання у слоиахфразахтекстах.
3.    Логічний наголос. Правила визначення логічного наголосу.
4.    Види паузїх графічне позначення.
Попередня підготовка
1.    Опрацювати літературу׃
−    Буяльський Б.А. Поезія усного слова. –К. 1990.
−    Капська А.Й.  Виразне читання.−К 1986.−С. 12−19.
−    Капська А.Й.  Виразне читання на уроках літератури в 4−7 кл. –К. 1980.−С. 15−2223−30.
−    Капська А.Й.  Виразне читання.Практичні і лабораторні заняття.−К.1990 –С.22−30.
−    Олійник Г.А. Виразне читання׃ Основи теорії.−К. 1995−С. 14−2360−88.
2.    Виконати практичне завдання ׃
−    Розставити логічні наголосипаузи в уривку будь−якого оповіданнязаписаному із шкільного підручника.


3.3       Лабораторні  заняття
Змістовий модуль 3
Тема 4
Лабораторне заняття 1
Тема׃ Читання прозових творів.Інтонація як логіко−емоційний засіб виразності.
Мета׃ Закріпити навички читання прозових творів;ознайомитись з компонентами інтонації;визначити функції інтонації в мовленні.
План
1.    Інтлонаційна виразність звукового мовлення.
2.    Підготовка прозового твору для читання та аналізу його з дітьми.
а) Літературознавчий аналіз твору.
б) Дійовий аналіз твору.
3.  Специфіка читання описуроздумів в епічному творі.
Попередня підготовка
1.    Опрацювати літературу׃
а) Основну.
− Капська А.Й. Виразне читання.−К. 1986.−С. 63−118.
−    Капська А.Й. Виразне читання на уроках літератури.−К. 1980.−С. 51−69.
−    Олійник Г.А. Виразне читання׃Основи теорії.−К. 1995− С.161−187.
б) Додаткову.
− Багмут А.Й.  Борисик І.В.  Олійник Г.А. Інтонаційна виразність звукового мовлення засобів масової інформації.−К. 1994.
−    Гриб В.П. Постановка мвного голосу.− Луцьк 2001−26 с.                   
2.    Виконати практичне завдання ׃
−    Підібрати для читання уривки з прозових творів розповідного плану та описового характеру; зробити їх дійовий аналіз.


Змістовий модуль 3
Тема 4
Лабораторне заняття 2
Тема׃  Особливості читання казки.
Мета׃  З’ясувати специфіку виконання казки ; виробити уміння і навики виразно читати казки.
План
1.    Своєрідність казки як жанру народної творчості.
2.     Специфіка читання казки.
3.     Підготовка казки до читання ׃ подія на композиційні частинивизначення кульмінаційних моментівз’ясування їх ролі у розказуванні.
4.     Педадогічна цінність казки. Особливості спілкування розповідача із слухачами.
Попередня підготовка 
1.    Опрацювати літературу ׃
−    Капська А.Й. Виразне читання.−К. 1986.−С. 75−81.
−    Капська А.Й. Виразне читання на уроках літератури.−К. 1980.−С. 86−93.
−    Капська А.Й.  Виразне читання.Практичні і лабораторні заняття.−К.1990 –С.131−133.
−    Олійник Г.А. Виразне читання׃Основи теорії.−К. 1995− С.188−204.
2.    Виконати практичне завдання ׃
−    Підготувати до читання казку і проаналізувати її;
−    Ознайомитись із текстами народних казок “Рукавичка”  “Мудра дівчина”  літературних казок    І Франка “Заєць і знак” “Фарбований лист”  Н.Забіли “Казка про Півника та Курочку і про хитру Лисичку”.

Змістовий модуль 3
Тема 4
Лабораторне заняття 3
Тема ׃ Читання поетичних творів.
Мета ׃ Визначити особливості читання віршових творів різних жанрів та виробити уміння та навики їх виразного читання.
План
1.    Особливості віршової мови. Риторичність і музикальність як своєрідні засоби виявлення емоційно – образного змісту поетичних творів.
2.    Жанрове і тематичне багатство ліричних творів  особливості їх читання.
3.    Своєрідність читання  ліро – епічних творів (балада  поема  дума тощо). Визначити вплив сюжету на виконання.
Попередня підготовка
1.    Опрацювати літературу׃
−    Буяльський Б.А. Поезія усного слова.−К. 1990.
−      Капська А.Й. Виразне читання.−К. 1986.−С. 89−111.
−    Капська А.Й. Виразне читання на уроках літератури.−К. 1980.−С. 110−118.
−    Капська А.Й. Як навчити учнів виразно читати.−К1995.−С. 193−200.
−    Олійник Г.А. Виразне читання׃Основи теорії.−К. 1995− С.193−200.
2.    Виконати практичні завдання ׃
−    Підготувати до читання поетичні твори – зразки пейзажної  інтимної та громадської лірики.
−    Ознайомитись з текстами для заняття ׃ Т.Г.Шевченко ׃ “Реве та стогне Дніпр широкий”  “Тече вода з – під явора”  “По діброві иітер віє”  “Садок вишневий коло хати”.
Л.І.Глібов ׃ “ Журба ”  “ Веснянка ”  “ Зимня пісенька ”.
Л. Українка ׃ “ Літо краснеє минуло ”  “ Вишеньки − черешеньки ”  “ На земному горбочку ”  “ Тиша морська ” .
М. Рильський ׃ “ Річка ”  “ Білі мухи ”   “ Ми збирали з сином каштани ”.
Н. Зкіла ׃ “ Прогулянка до лісу ”  “ Проліски ” та інші.


Змістовий модуль 3
Тема 4
Лабораторне заняття 4
Тема ׃ Особливості виконання байки.
Мета ׃ З’ясувати особливості байки та виробити  уміння та навички виразного читання байки.
План
1.    Жанрові особливості байки як алегоричного ліро – епічного твору.
2.    Особливості читання байки.
3.    Мораль  її місце  особливість звучання. Мораль як позиція автора  підтекст читця.
4.    Функції розповідача байки  особливість передачі прямої мови персонажів.
Попередня підготовка
1.    Опрацювати літературу ׃
−    Буяльський Б.А. Поезія усного слова.−К. 1990.−С.141−154.
−    Капська А.Й. Виразне читання.−К. 1986.−С. 81−89.
−    Капська А.Й. Виразне читання на уроках літератури 4−7 кл.−К. 1980.−С. 69−86.
−    Капська А.Й. Як навчити учнів виразно читати.−К1995.−С. 78−87.
−    Олійник Г.А. Виразне читання׃Основи теорії.−К. 1995− С.200−205.
2.    Виконати практичне завдання.
−    Підготувати до читання байку ( на вибір )׃
Розробити партитуру тексту  визначити підтекст  мету словесної дії кожної частини.
3.    Тексти для заняття.
Л.І.Глібов ׃ “ Зозуля і Півень”  “ Осел і Соловей ”  “ Лебідь  Рак і Щука ”  “ Кон ик− стрибунець”  “ Щука ”  “ Чип та Гобуб ” та інші.Search:
????????...

характеристика мартина борулі

двобій Ахілла і Гектора вікіпедія

Іван Мазепа - меценат і державний діяч

твір на тему моє ставлення до Чіпки

Що таке материнська плата? Які компоненти персонального комп'ютера на ній розташовані

слово про похід ігорів план

Критика принципів класичної філософії

двобій Ахілла і Гектора вікіпедія

як викликати операцію в паскалі

Словник скорочення?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010