.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Класифікація способів зварювання 


Класифікація способів зварювання

На сьогодні налічується понад 20 способів зварювання, їх класифікують за різними ознаками.
1. За станом місця контакту зварювальних виробів. Усі способи зварювання поділяють на три групи: термічні, термомеханічні та механічні. В основі такого поділу лежить спосіб утворення зварного шва. Зварний шов може утворитися плавленням або деформацією місця контакту виробів (заготовок або деталей).
У ході термічних способів зварювання місце майбутнього з'єднання двох виробів нагрівають до температури, яка перевищує температуру плавлення матеріялу, з якого виготовленні вироби До них належать способи зварювання за допомогою електричної дуги, полум'я, утвореного при горінні газів, терміту, плазми, світлового променя, пучка електронів тощо.
Для зварювання виробів термомеханічними способами використовують теплову та механічну енергію: теплову – для нагрівання контактуючих поверхонь зварюваних виробів до пластичності, механічну – для наближення крайніх атомів поверхонь виробів один до одного. Внаслідок нагрівання та прикладеного зусилля процеси дифузії, які лежать в основі цих способів зварювання, прискорюються. До термомеханічних способів зварювання належать електроконтактне, дифузійне, газопресове та інші.
Для зварювання виробів механічними способами використовують механічну енергію. До механічних способів зварювання належать зварювання тертям, вибухом, ультразвуком, тощо.
2. За видом енергії, яку використовують у процесі зварювання виробів. За цією ознакою зварювання поділяють на електричне, механічне, плазмове, променеве, електромеханічне, хеміко-механічне тощо.
3. За ступенем автоматизації зварювання. Зварювання поділяють на ручне, напівавтоматичне та автоматичне.
4. За способом захисту розплаву в зоні зварювання. За цією ознакою зварювання поділяють на зварювання на повітрі, у вакуумі, у захисному газі, під шаром флюсу, з комбінованим захистом тощо.
Вибір способу зварювання залежить від хемічного складу конструкційного матеріялу, з якого виготовлені вироби, кількості виробів, їх форми, розмірів, товщини тощо.

Search:
????????...

тези література 70-90 років 19 століття

українська православна церква XIV-XVI ст

Хто він Чіпка

виховна година статева культура

михайло старицький не судилось характеристика героів

принцип дії карбюратора

над чим примусив мене задуматися роман панаса мирного та івана білика "хіба ревуть воли як ясла повні"

скорочена біографія П. Мирного

органічна теорія спенсера

драматизація Казки "колобок" у віршованій формі?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010