.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Зварні з’єднання та шви 


Зварні з’єднання та шви

1. Зварні з'єднання. У процесі виготовлення зварних конструкцій деталі по-різному можна розташовувати одну відносно одної. Основними видами зварних з'єднань є стикове, внапуск, кутове та таврове (рис. 79).
Стиковим називають такий вид зварного з'єднання, при якому деталі розміщені в одній площині (рис. 79,а).
Якщо деталі розміщені паралельно і перекривають одна одну, то такий вид зварного з'єднання називають з'єднанням внапуск (рис. 79,6). У разі кутового з'єднання деталі розміщені під кутом одна до одної (рис. 79,в). Якщо потрібно з'єднати торцеву частину однієї деталі з поздовжньою другої, проводять таврове з'єднання (рис. 79,г).
2. Зварні шви. Зварним швом називають місце з'єднання виробів, яке утворилося після кристалізації розплавлених або пластичнодеформованих приповерхневих шарів виробів.
Зварні шви поділяють на основні (великі) та допоміжні (малі).
За конструкцією шви поділяють на одно- та двосторонні, лицеві та виворітні тощо.
За розміщенням у просторі в ході виконання зварних робіт шви поділяють на нижні, вертикальні, горизонтальні та верхні (рис. 80).
Найзручнішими для виконання є нижні та горизонтальні шви (рик 80,а,в). Виконання вертикальних і верхніх швів (рис. 80,б,г) трудомісткіше відповідно на 20-25 і 40-45%, ніж нижніх та горизонтальних.
Оскільки товщина зварюваних виробів може бути різною, то різними будуть і шви. Вироби товщиною до 10 мм зварюють за одне проходження, і отриманий шов називають одношаровим. У разі більшої товщини виробів шов отримують за кілька проходжень. Такий шов називають багатошаровим.

Search:
????????...

розвиток театру і драматургії в 70-90-их рр ХІХ

Енциклопедична філософія Арістотеля

чому чіпка став убивцею

твори з філософії

Твір гобсек по українськи

сценки на осінню тематику

в переносному значенни океан

НЕ СУДИЛОСЬ ЦИТАТИ ДО МИХАЙЛА

характеристика підручних засобів захисту шкіри

позитивні і негативні риси характеру гобсека?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010