.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Поняття про з'єднання та їх види 


Поняття про з'єднання та їх види

Деталі у вузли та окремі частини різних виробів і споруд з'єднуються між собою рухомо та нерухомо.
Нерухомі з'єднання можуть бути розбірними та нерозбірними.
Розбірні з'єднання утворюються за допомогою з'єднувальних деталей, якими є прогоничі, шурупи тощо. Такі з'єднання можна розібрати без пошкодження їх складових частин і з'єднувальних деталей.
Нерозбірні з'єднання не можна розібрати на окремі складові без їх пошкодження,, З'єднання цього виду поділяють на дві групи. До першої належать з'єднання гарантійним натягом, до другої – з'єднання, отримані зварюванням, паянням, склеюванням, клепанням, їх широко використовують у процесі виготовлення різних конструкцій та при їх ремонті.
З усіх видів нерозбірних з'єднань, які належать до другої групи, найширше застосовують зварювання.
Зварювання широко використовують, по-перше, завдяки великій економії матеріалу. Якщо порівняти масу конструкції, виготовленої зварюванням, із масою такої самої конструкції, виготовленої за допомогою з'єднувальних деталей, то маса звареної конструкції на 20% менша. По-друге, унаслідок зменшення ручної праці в процесі виготовлення з'єднань, оскільки можна впровадити механізацію та автоматизацію виробництва. По-третє, зварні з'єднання дуже часто забезпечують більшу міцність і надійність у процесі експлуатації виробів порівняно з іншими видами нерозбірних з'єднань, що особливо важливо для корпусів суден, труб, вакуумних установок тощо.
Зварювання успішно поєднують з іншими технологічними процесами, наприклад із штампуванням. Поєднання штампування із зварюванням дає можливість виготовляти заготовки складної форми та точних розмірів. При цьому зменшуються витрати матеріялу та трудомісткість подальших обробних робіт.
Якщо в III ст до н е. деталі у вузли з'єднували переважно куванням і литтям, то в XX ст. н. е. зварювання вийшло на одне з перших місць щодо застосування. Зварювання використовують у машино-, приладо-, мосто-, літако- та суднобудуванні, у ході виконання будівельних робіт, виготовлення труб тощо Воно майже витіснило зв'язування та клепання, їх місце все частіше займає склеювання.
Від тоді, коли грек М.М. Бенардос, який у 1886-1905 pp. навчався у Київському університеті, запропонував спосіб електродугового зварювання за допомогою неплавкого вугільного електроду, постійно розроблюють нові та вдосконалюють старі способи зварювання. Особливі заслуги у створенні нових і вдосконаленні відомих способів зварювання, їх автоматизації та механізації належать науковцям Інституту електрозварювання НАН України та його засновнику академіку Євгену Оскаровичу Патону.
До основних напрямків розвитку зварювання належить комплексна механізація й автоматизація процесів зварювання та впровадження роботів і маніпуляторів. Людина керуватиме зварюванням на відстані за допомогою системи електронних машин (комп'ютерів).

Search:
????????...

читання3 клас

креслярський шрифт

грошовий обіг в україні XVI-XVIII ст.

ЯКІ ІСНУЮТЬ НАПРЯМКИ ФІЛОСОФІІ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

написання м якого знаку

Реферат на тему Мій дослід,що підтверджує взаємодію тіл

устрій козаків

"наша дума,наша писня, не вмре, не загине"

протипожежна безпека виховна година

життєве середовище вікіпедія?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010