.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Основи організації інженерної розвідки 


Основи організації інженерної розвідки

Організація інженерної розвідки є першочерговим обов’язком командирів і начальників всіх степенів інженерних військ.
Організація розвідки – це цілеспрямована діяльність командирів і штабів по розробці інженерних заходів в інтересах добування відомостей про противника і місцевість в районі майбутніх бойових дій.
Вона базується на глибокому розумінні характеру сучасного загальновійськового бою та необхідній кількості заходів по його інженерному забезпеченню, твердому знанні організації, озброєння, можливостей і основ бойового використання підрозділів та частин інженерних військ противника, можливостей сил і засобів інженерної розвідки і вмілому їх використанні, а також на виявленні творчості, ініціативи та військової хитрощі.
Організація інженерної розвідки вмикає:
–    визначення мети, завдань і об’єктів розвідки, виділення необхідних сил і засобів для їх виконання;
–    планування розвідки;
–    постановки завдань виконавцям;
–    підготовку розвідувальних підрозділів (органів), призначених для ведення інженерної розвідки, їх всебічне забезпечення;
–    організацію керування силами і засобами розвідки;
–    визначення порядку збору і обробки розвідувальних даних та їх доповідь командиру;
–    контроль за виконанням розпоряджень по розвідці та надання практичної допомоги розвідувальним підрозділам і органам у виконанні поставленого завдання по інженерній розвідці.
Необхідною умовою успішної організації інженерної розвідки є вміння виділити головні завдання і зосередити основні зусилля розвідки на їх виконання.
Важливим етапом організації інженерної розвідки є визначення завдань і об’єктів розвідки, виявлення їх змісту і об’ємів.
Об’єм розвідувальних завдань – це кількість об’єктів, які необхідно розвідати (провести їх розвідку) на протязі доби.
Термін виконання розвідувальних завдань визначається з урахуванням своєчасності досягнення інформації до виконавців. Поява високоточної зброї і засобів дистанційного мінування можу в стилі строки (терміни) швидко змінити обстановку, а це означає, що інженерно-розвідувальні органи повинні бути в бойових порядках військ, мати відповідні засоби і готові поєднувати функції розвідки і розгородження.
При розрахунку необхідних сил і засобів виходять з досвіду військ: один розвідувальних орган на напрямку дій може розвідати за 10-12 годин до 5 об’єктів.
При доведенні завдань розвідки до виконавців необхідно ураховувати час як на їх виконання, так і на підготовку сил і засобів до дій.
При постановці завдань розвідорганам, виділеним для ведення інженерної розвідки вказується:
–    відомості про противника (в районі, на напрямку майбутніх бойових дій);
–    завдання (де, до якого терміну і які розвідувальні відомості добути);
–    на що звернути особливу увагу;
–    сили і засоби інженерної розвідки необхідно для виконання цих задач і порядок їх дій;
–    час і порядок надання інженерних розвідувальних відомостей і доставку захоплених документів, зразків інженерного озброєння і техніки;
–    порядок підтримання зв’язку, доповіді розвідувальних відомостей і дій після виконання завдань.
Підготовка розвідувальних підрозділів (розвідувальних органів) до виконання завдань по інженерній розвідці складається із загальної підготовки, що ведеться в ході повсякденної бойової і гуманітарної підготовки і безпосередньої підготовки, що здійснюється на основі конкретних завдань, які необхідно буде вирішувати розвідувальними органами при підготовці і в ході бою або при пересування підрозділів і частин.
До заходів загальної підготовки відносяться:
–    доукомплектування інженерних розвідувальних органів особовим складом, озброєння, технікою і усіма необхідними матеріальними засобами;
–    вивчення організації, озброєння, тактики, розвідувальних ознак противника, району майбутніх дій, вивчення і розповсюдження досвіду ведення розвідки;
–    бойова і політична підготовка особового складу.
Досвід Великої Вітчизняної Війни, локальних війн показав, що навчання розвідувальних підрозділів (розвідувальних органів) повинно вестися на місцевості і об’єктах, подібних за умовами обстановки з тими, на яких будуть виконуватись завдання в ході бойових дій.
Сутність інженерної розвідки в сучасному бою полягає в проведенні комплексу заходів по добуванню, збору, обробці і доведенню командирів і начальників інженерних розвідувальних відомостей просили і засоби противника, інженерні заходи що проводяться ним, про місцевість і об’єкти.
Інженерна розвідка ведеться як в інтересах інженерних військ для організації виконання завдань інженерного забезпечення, так і в інтересах штабів і командирів загальновійськових частин і з’єднань і начальників родів військ – з метою прийняття обґрунтованих рішень з урахуванням характеру місцевості і інженерних заходів противника.
Конкретні завдання інженерної розвідки визначаються мірою впливу місцевості на характер дій наших військ і військ противника, знаходження факторів, що сприяють найбільш успішному виконанню завдань нашими військами, і визначення інженерних заходів, які будуть сприяти успішним діям наших військ і ускладнювати дії військ противника.
Великий вплив на можливий характер бойових дій, і особливо на характер і об’єм завдань інженерного забезпечення, будуть чинити інженерні заходи противника. По виконаним завданням інженерного забезпечення противника можна визначити або підтвердити його наміри до переходу в наступ або до оборони.
Основними завданнями інженерної розвідки при веденні бойових дій є:
–    виявлення характеру і ступінь фотифікаційного обладнання позицій і районів розташування військ противника, місць встановлення, характеру і типів загороджень і руйнувань, особливо ядерних мін;
–    визначення прохідності місцевості для бойової техніки і транспортних засобів і стан шляхової мережі і мостів на напрямках дій військ;
–    визначення характеру водних перешкод, а також місць, зручних для формування обладнання переправ;
–    визначення захисних і маскуючих властивостей місцевості, місце знаходження і стан джерел води, наявності місцевих будівельних матеріалів;
–    виявлення місця і характеру руйнувань, пожеж, загороджень та інших перешкод, що виникли в наслідок ядерних вибухів, і шляхів їх обходу або способів подолання.
Крім перерахованих завдань виходячи з виду бою, театру воєнних дій, умов місцевості і пори року на інженерну розвідку можуть бути покладені додаткові завдання.
Інженерна розвідка повинна відповідати всім вимогам, що висуваються до воєнної розвідки. До них відносяться:
–    безперервність;
–    активність;
–    цілеспрямованість;
–    своєчасність і оперативність;
–    прихованість;
–    достовірність відомостей і точність визначення координат розвідувальних об’єктів.
Виконання вимог, що висуваються до інженерної розвідки досягається: своєчасної і чіткою організацією розвідки; виявлення достатніх сил і засобів; ведення розвідки за планом; здійснення неперервного керівництва розвідкою і постійним контролем за виконанням завдань з розвідки; високим рівнем бойової і спеціальної підготовки розвідувальних підрозділів; виховання розвідувальників в дусі постійної бойової готовності для виконання самих тяжких і відповідальних завдань в різних умовах обстановки.
Інженерна розвідка ведеться силами інженерно-розвідувальних підрозділів і іншими підрозділами інженерних військ самостійно, в складі військових розвідувальних органів, висилаємих від військ, і спільно з ними. Штатні інженерно-розвідувальні підрозділи виконують найбільш складні завдання з інженерної розвідки, так як вони мають спеціальні для цього засоби і навчені для її ведення.
При підготовці і в ході бойових дій інженерні розвідувальні відомості добуваються також силами і засобами інших видів розвідки (військовою, артилерійською, повітряною, радіорозвідкою і ін.).
Для ведення інженерної розвідки із складу розвідувальних і інших підрозділів інженерних військ назначаються розвідувальні органи:
–    інженерні спостережні пости (ІСП);
–    інженерні пости фотографування (ІПФ);
–    інженерні розвідувальні дозори (ІРД);
–    інженерні розвідувальні групи (ІРГ).
Крім цього, з метою розвідки найбільш важливих об’єктів в тилу противника в склад військових розвідувальних дозорів і груп вмикають спеціально підготовлених солдатів (сержантів), а в окремих випадках і офіцерів інженерних підрозділів.
Інженерний спостережний пост – за звичаєм назначається в складі 2-3 саперів для ведення розвідки противника і місцевості спостереження. ІСП обладнуються приборами спостереженням, підслуховування і фіксація об’єктів, картою чи схемою місцевості, журнал спостереження, годинниками, компасом, електричним ліхтарем, письмовим приладдям, засобами зв’язку і пересування.
Зв’язок з ІСП організовує командир який його виставляє. Розташовується пост поблизу переднього краю (на передньому краю) своїх військ.
Кожний обладнаний ІСП повинен бути перевірений на ретельне маскування, добрий огляд і скрите сполучення з тилами.
Сучасні оптичні прибори дозволяють ІСП вести спостереження на середньо пересіченій місцевості на ділянці 1-2 км. по фронту:5-6 км. в глибину.
Результати спостереження записуються в журнал спостереження і наносяться на карту (схему) та доповідаються командиру (начальники) що виставив пост, а також командиру на ділянці якого ведеться спостереження за допомогою провідного зв’язку або пересувних засобів.
Інженерний пост фотографування – призначається в складі 2-3 саперів-розвідників для ведення інженерної розвідки противника і місцевості фотографування. Пост забезпечується приладами фотографування, дальноміром, компасом, годинником, карманним ліхтарем, журналом фотографування, засобами пересування і зв’язку.
Один ІПФ здатний за 1-2 години зфотографувати ділянку місцевості по фронту до 2 км. і на глибину до 6 км.
Результати роботи ІПФ заносяться в журнал фотографування і можуть наноситись на карту, до якої прикладаються фотознімки з легендою.
Інженерний розвідувальний дозор утворюється в усіх видах бою і може вести інженерну розвідку самостійно або в складі органів військової розвідки.
Склад і оснащення ІРД залежать від поставленого завдання, обстановки і визначається в кожному конкретному випадку командиром (начальником) що вислав дозор.
По досвіду військ ІРД може бути в складі від відділення до взводу і діяти на розвідувальних машинах, бронетранспортерах, автомобілях, гелікоптерах, мотоциклах або в пішому порядку. Їх забезпечують приладами спостереження і визначення відстаней, засобами розвідки мінно-вибухових загороджень, картами та іншими спеціальними засобами (засобами розвідки водних перешкод, шляхів та ін.).
Для уточнення отриманих даних про противника і місцевість, а також для розвідки особливо важливих об’єктів, перевірки суперечливих даних, може висилатися офіцерський ІРД в складі 1-2 офіцерів з необхідними силами і засобами розвідки і зв’язку.
Інженерна розвідувальна група – висилається для ведення інженерної розвідки противника і місцевості перед переднім краєм і в тилу противника.
Вона створюється з спеціально підготовленого особового складу підрозділів інженерних військ і діє перед переднім краєм, як правило, самостійно, а в глибині оборони противника в складі розвідувальних груп (РГ).
Перед переднім краєм і на глибину розташування рот першого ешелону батальйону, який обороняється ІРГ розвідує і добуває дані про загородження та інші перешкоди, що використовує противник, про характер вогневих споруд і підступи до них.
В тилу противника ІРГ ведуть розвідку водних перешкод і переправ, що є на них а також гідротехнічних споруд, проміжки інженерних загороджень і підготовлених до руйнування об’єктів на шляхах, районів встановлення ядерних мін та інших важливих об’єктів.
В складі ІРГ виділяються від 2-3 спеціально підготовлених розвідників до взводу із складу інженерно-розвідувальних підрозділів або підрозділів інженерних військ. ІРГ може бути забезпечена радіостанцією, приладами спостереження та іншими спеціальними засобами розвідки в залежності від отриманого завдання і характеру об’єкту що розвідується.
В район виконання завдання ІРГ засилаються  пішим порядком, на бронетранспортерах або гелікоптерах.
Способами інженерної розвідки є:
–    спостереження;
–    фотографування;
–    безпосередній огляд;
–    пошук.
Пошук може використовуватись з метою захоплення полонених, підслуховування, засідка.
Деякі об’єкти можуть розвідуватись одночасно кількома способами. Наприклад: спостереження разом з фотографуванням та ін.
Інженерна розвідка спостереження застосовується в усіх видах бою, коли об’єкт в полі зору, але противник не дозволяє до нього наблизитись. В нічний час і в умовах поганої видимості спостереження доповнюють підслуховуванням.
В дійсний час для ведення інженерної розвідки спостереження широко використовують гелікоптери.
Інженерна розвідка фотографування застосовується для отримання або уточнення відомостей про інженерні заходи противника і місцевості, а також його окремих об’єктів.
Інженерна розвідка безпосереднім оглядом застосовується якщо є можливість наблизитися до об’єкту, що підлягає розвідці, детально дослідити його, виконати необхідні вимірювання.
Відомості отриманні цим способом є найбільш достовірними. Найбільш застосовується цей спосіб при веденні інженерної розвідки в розташуванні своїх військ в складі ІРД, а також при діях ІРГ в тилу противника. Бажано цей спосіб суміщати з фотографуванням.
Інженерна розвідка пошуком застосовується для отримання точних відомостей про характер оборони противника і місцевості як на його передньому краї, та і в глибині, а також для захоплення зразків інженерного озброєння документів та ін. Цей спосіб розвідки застосовується лише у випадку, коли добути відомості іншими методами неможливо.
Інженерні розвідувальні відомості про противника і місцевість можуть добуватися і іншими видами розвідки (військовою, артилерійською, повітряною радіорозвідкою).
Крім цього джерелами інженерної розвідки можуть бути:
–    інформаційні системи про місцевість;
–    військово-інженерні  описи ТВД;
–    топографічні, спеціальні і інженерні карти, лоції;
–    плани комунального господарства населених пунктів;
–    документи, засоби озброєння захоплення у противника;
–    покази полонених;
–    опитування місцевих жителів;
–    інформація старших інженерних начальників та ін.
Важливішою складовою частиною організації інженерної розвідки є: збір, обробка розвідувальних даних та доповідь їх командиру (старшому начальнику).
Збір розвідувальних відомостей полягає в систематичному та своєчасному отриманні інформації різних джерел.
Обробка розвідувальних відомостей вмикає їх початкове вивчення, облік, аналіз, узагальнення.
Важливість розвідувальних відомостей та їх систематизація виконуються на робочій карті графічно.
Інженерні розвідувальні дані докладаються старшому інженерному начальнику (командиру).

Search:
????????...

хіба ревуть воли як ясла повні характеристика

Зображення покріпачення України в романі П. Мирного

хіба ревуть воли як ясла повні характеристика героїв

шляхи надходження нітратів до організму людини

чіпка цитати

дылова мова зразок акт

Зображення покріпачення України в романі П. мирного " хіба ревуть воли як ясла повні"

виховний захід день миру

Жульєн Сорель твори

хімія 9 клас задачі?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010