.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ З КУРСУ “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО З СПЕЦІАЛЬНОЮ МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”. 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ З КУРСУ “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО З СПЕЦІАЛЬНОЮ МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1
Тема: Методика проведення уроків малювання з натури.
Мета: ознайомити студентів з методикою проведення уроків малювання з натури в допоміжній школі. Проаналізувати специфіку роботи на уроках малювання й можливості отримання певних образотворчих ефектів та їх використання в образотворчих композиціях.
Обладнання та матеріали: папір, олівець (графітний), гумка, ніж, наждачний папір.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Визначення основних аспектів при проведенні уроків малювання з натури в допоміжній школі.
2.    Пропедевтичний період на уроках малювання з натури.
3.    Поняття натюрморту та його видів.
4.    Розуміння елементів станкового живопису.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичного блоку.
2. Виконання практичної роботи.
3. Аналіз художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Завдання для роботи отримуються індивідуально з урахуванням ракурсу зображення предметів відбувається за основною схемою:
1.    Систематизація (вибірковий етап спрощеного зображення, загальної форми).
2.    Типізація (виявлення характерних ознак форми предметів, шляхом побудови конструкції за допомогою допоміжних ліній).
3.    Індивідуалізація (виявлення відмінних особливостей предметів, ураховуючи деталі).
4.    Узагальнення малюнка (виявлення головного, виразного, врахування світлотіні, збирання натюрморту в єдине ціле).
Очікуваний результат
Малюнок графічного зображення натюрморту. На 1 або 2 етапах щодо схеми побудови.
Література: основна – конспекти лекцій; додаткова – 1,2,3,6.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2
Тема: Малювання з натури нескладного навчального натюрморту (графічне зображення) з метою виявлення графічної підготовки студентів.
Мета: ознайомити студентів з малюванням нескладного учбового натюрморту та з методикою впровадження теми на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі, прийомами корекційної цілісності сприймання і зображення.
Обладнання та матеріали: папір, олівець (граф.), гумка, ніж, наждачний папір.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Визначення основних структурних компонентів нескладного учбового натюрморту в графічному зображенні.
2.    Послідовність та етапність малювання.
3.    Усвідомлення поняття штриховка та тушування. Ескіз.
Хід заняття
1. Обговореня теоретичного блоку заняття.
2. Виконанняя практичної роботи.
3. Аналіз художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Завдання для роботи отримуються індивідуально з врахуванням ракурсу. Виконується в такій послідовності:
1-й етап – попередній аналіз натюрморту. Пошук співвідношень загальних форм предметів його. Вивчення характеру предметів. Співвідношення пропорцій між окремими предметами натюрморту.
2-й етап – лінійно-конструктивна побудова форми предмета, з урахуванням перспективних співвідношень. Урахування світлотіней. Конкретизація форми. Розбивка і прописка деталей.
3-й етап – узагальнення малюнка.
Очікуваний результат
Малюнок натюрморту (графічне зображення).
Література: основна – конспекти лекцій; додаткова – 2,5,8,9.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 3
Тема: Малювання з натури предметів умовно-площинної форми.
Мета: ознайомити студентів із зображеннями з натури предметів умовно-площинної форми з метою впровадження отриманих знань на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівці (граф., Т,ТМ, 2-4М), гумка, ніж, наждачний папір.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Завдання і вимоги до проведення уроків малювання з натури в допоміжній школі.
2.    Основна мета і принципи зображення предметів умовно-площинної форми.
3.    Переспсктивне зображення геометричних фігур: квадрат, куля, прямокутник, конус.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичного блоку заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналїї художньо-творчого завдання.
Інструкція по виконанню
Завдання для роботи отримуються з урахуванням ракурсів. (Поетапна послідовність дана на попередніх лабораторних № 1,2)
Очікуваний результат
Малюнок геометричних фігур: (двох предметів) квадрат, куля, прямокутник, конус вирішено в графічному зображенні.
Література: основна – конспекти лекцій; додаткова – 12,13,15,18.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 4
Тема: Живописне вирішення нескладного натюрморту (акварель). Уведення техніки “крапкова”, “аля-пріша”.
Мета: ознайомити студентів з техніками акварельного живопису, з впровадження тем у 1-4 класах допоміжної школи, навчити виконувати наочні матеріали відповідно до діючої програми.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, ганчірка, наждачний папір, фарби (акварель), пензлі, палітра, посуда для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Основні техніки акварельного живопису: “кранкова”, “аля-пріма” і прийоми роботи з ними.
2.    Корекційно-виховна робота на уроках живописного вирішення натюрморту в допоміжній школі.
Хід заняття
1.    Обговорення теоретичного блоку заняття.
2.    Практична діяльність студентів.
3.    Аналіз художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
У певних межах вимог, запропонованих викладачем, виявити творчу індивідуальність. У процесі створення оригінального натюрморту, пошуку своєрідної кольорової гами та виправданих варіацій використання певної техніки “кранкова”, або “аля-пріма” у відповідному об’єкті забраження.
Очікуваний результат
Малюнок живописного натюрморту, виконаний в техніці “кранкова”, “аля-ріма” акварельними фарбами.
Література: основна – конспект лекцій; додаткова – 2,3,5,7,9.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 5
Тема: Декоративний натюрморт, виконаний в техніці “колаж”.
Мета: ознайомити студентів з технікою образотворчого мистецтва “колаж” та особливості використання її у дитячих образотворчих композиціях. Дати основні поняття декоративного натюрморту з урахуванням корекційно-виховної роботи на уроках малювання в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, клей, фарби (гуаш, акварель), ножиці, сухі (квіти, листки дерев), посуд для води.
Теоретична шдготвка для допуску до заняття
1.    Поняття декоративного натюрморту.
2.    Основи виконання роботи в техніці “колаж”.
3.    Корекційно-виховна робота на уроках декоративного вирішення натюрморту в допоміжній школі.
Хід заняття
1.    Обговорення теоретичного блоку заняття.
2.    Практична діяльність студентів.
3.    Аналіз і обговорення художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
У певних межах вимог, запропонованих викладачем, виявити творчу індивідуальність та нестандартне мислення у процесі створення оригінального декоративного натюрморту, пошуку своєрідної кольорової гами та виправданих варіацій використання техніки “колаж” у відповідному об’єкті зображення.
Очікуваний результат
Малюнок декоративного натюрморту, виконаний в техніці “колаж”.
Література: основна – конспекти лекцій; додаткова – 30,32,34.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 6
Тема: Методика змішування кольорів. Константність кольорів. Контраст і його види.
Мета: ознайомити студентів з техніками акварельного живопису, з упровадженням теми у 1-2 класах допоміжної школи; навчити виконувати наочні матеріали відповідно до діючої навчальної програми, дати поняття константності кольорів, а також контрасту і його видів. Сформулювати прийоми корекції сприймання та розрізнення кольорів розумово відсталими дітьми.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, ганчірка, фарби, пензлі, наждачний папір, гумка, палітра, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Поняття основних технік акварельного живопису – “лесування”, “по-вологому”, “торцем пензля”, “примакуння”, “крапкова”, а також особливості її використання у дитячих образотворчих композиціях.
2.    Розуміння константності кольорів, контрасту та його видів.
3.    Корекційно-виховна робота на уроках з використанням художніх технік в допоміжній школі.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичного блоку заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз і обговорення художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Виконуючи практичну роботу, потрібно використовувати акварельні фарби для отримання різноманітних ефектів у процесі впровадження технік змішування кольорів “лесування”, “по-вологому”, “примакування”, “торцем пензля”, виконувати наочність як на окрему з названих технік, так і на комплексне їх поєднання в одній композиції; відповідно діючої програми володіти методикою введення даного завдання в структуру уроків образотворчого мистецтва в 1-2 класах допоміжної школи.
Очікуваний результат
Творча композиція з оригінальним сюжетом, якависвітлює індивідуальне розуміння використання акварельних технік “лесування”, “по-вологому”, “примакування”, “торцем пензля”.
Література: основна – конспект лекцій; додаткова – 24,25,26,27.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 7
Тема: Створення й аналіз уроку малювання з натури.
Мета: ознайомити студентів із структурою уроку малювання з натури. Проаналізувати загальну схему уроку образотворчого мистецтва, адаптувати на дану тематику проведення занять. Усвідомити і ввести в урок корекційно-виховну роботу стосовно занять з натури.
Обладнання та матеріали: відеоматеріал для проведення уроку (або відвідування уроків у спеціальному закладі).
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1. Специфіка визначених завдань.
2. Типи уроків.
3. Методика пошуку літературного та образотворчого матеріалу.
4. Загальнокорекційний етап.
5. Основний етап.
6. Заключний етап.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичного блоку заняття.
2. Написання конспекту уроку.
3. Створення наочності до уроку.
4. Аналіз і обговорення конспектів уроків.
Інструкція для виконання
Завдання для роботи отримуються індивідуально (відповідно до програми)
Очікуваний результат
Складений конспект уроку і виготовлена наочність до нього.
Література: основна – конспекти лекцій; додаткова – 28,32,35,40.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 8
Тема: Малювання геометричного та рослинного орнаменту в квадраті.
Мета: Ознайомити студентів з елементами, правилами і прийомами декоративного малювання в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, фарби, ганчірка, палітра, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Визначення основних аспектів при проведенні уроків декоративного малювання в допоміжній школі.
2.    Пропедевтичний період на уроках декоративного малювання.
3.    Поняття орнаменту та його видів.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичного блоку заняття.
2. Виконання практичної роботи студентами.
3. Аналіз художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання завдання
У допоміжній школі геометричні візерунки можна малювати на папері в клітинку з розставленими на ньому опорними точками. Першим і найпростішим є візерунок у смузі і в квадраті. Від малювання візерунків з опорними точками на папері в клітинку слід перейти до малювання на нелінійованому папері, але знову за опорними точками. Опорні точки привчають учнів до правильного композиційного паперу. Всі інші побудови потрібно виконувати на око або за допомогою смужок.
Для розфарбування візерунків добираємо спочатку контрастні сполучення: червоний – зелений; синій – жовтий.
Після чого робота виконується в кольористичній гамі.
Очікуваний результат
Малюнок геометричного та рослинного орнаменту в квадраті.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 24,25,26,27.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 9
Тема: Малювання за зразком – візерунок в смужці з чергуванням елементів.
Мета: Ознайомити студентів з малюванням візерунків в смузі з чергуванням елементів з метою їх впровадження на уроках малювання з врахуванням корекційно-виховної роботи в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Методи малювання за зразком – візерунків в смужці, з чергуванням елементів.
2.    Прийоми малювання за зразком – візерунків в смужці; чергуванням елементів.
3.    Корекційно-виховна робота в допоміжній школі на уроках малювання при проведенні даної теми.
4.    Поняття символу в орнаментальних узорах.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичного блоку заняття.
2. Виконання практично роботи студентами.
3. Аналіз художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
1. Створення ескізу за зразком – візерунок в смузі.
2. Перенесення на основну картинну площину.
3. Вирішення в кольорі за допомогою акварельних фарб.
4. Адаптування до шкільної програми.
Очікуваний результат
Малюнок візерунка – за зразком в смузі з чергуванням елементів, виконаний акварельними фарбами.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 11,12,13,14,15.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 10
Тема: Вибір і стилізація декоративних елементів для сітчастого візерунка.
Мета: ознайомити студентів з стилізацією декоративних елементів для сітчастого візерунка з метою їх впровадження на уроках декоративного малювання з врахуванням корекційно-виховної роботи в допоміжній школі на уроках малювання.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, фарби, пензлі, ганчірка, палітра, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Методи малювання стилізованих форм предметів для сітчастого візерунка.
2.    Прийоми малювання, вибір і стилізація декоративних елементів для сітчасто візерунка.
3.    Поняття стилізація форми предмета.
Хід заняття
1.    Обговорення теоретичного блоку заняття.
2.    Практична діяльність.
3.    Аналіз художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
1.    Створення ескізу за вдласним задумом відповідно до теми.
2.    Стилізація форми предметів в декоративному вирішенні для сітчастого візерунка.
3.    Вирішення композиції в кольорі за допомогою акварельних фарб.
4.    Адаптування до шкільної програми.
Очікуваний результат
Малюнок стилізованих декоративних елементів для сітчастого візерунка, виконаний акварельними фарбами.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 7,16,24.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 11
Тема: Малювання орнаменту в крузі.
Мета: ознайомити студентів з малюванням орнаменту в крузі з метою його впровадження на уроках декоративного малювання з врахуванням корекційно-виховної роботи в допоміжній школі на уроках малювання.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, фарби, пензлі, ганчірка, палітра, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Методи малювання орнаменту в крузі на уроках образотворчого мистецтва.
2.    Прийоми малювання орнаменту в крузі на уроках декоративного малювання в допоміжній школі.
3.    Петриківський розпис.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичного блоку заняття.
2. Практична діяльність.
3. Аналіз художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
1.    Створення ескізу розпису декоративної тарілки за індивідуальним вибором елементів (Петриківського розпису).
2.    Перенесення ескізу на основну картинну площину.
3.    Вирішення композиційного задуму в кольорі акварельними фарбами.
4.    Адаптувння до шкільної програми.
Очікуваний результат
Малюнок декоративної тарілки (в крузі), розписаної Петриківськими візерунками декоративного прикрашення інтер’єру, зокрема посуду, народного житла.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 8,7,9,10,42,43.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 12
Тема: Малювання орнаментальної композиції та створення конспекту уроку на одну з тем декоративного малювання.
Мета: ознайомити студентів з малюванням орнаментальної композиції та з структурою уроку декоративного малювання. Проаналізувати загальну схему уроку та корекційно-виховну роботу стосовно занять декоративного малювання в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: відеоматеріали про проведення уроків, конспекти уроків і звичний папір.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Методи і прийоми малювання орнаментальної композиції при проведенні уроків декоративного малювання на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
2.    Специфіка визначення завдань на уроці декоративного малювання.
3.    Загальнокорекційний етап.
4.    Основний етап.
5.    Заключний етап.
Хід заняття
1.    Обговорення теоретичного блоку заняття.
2.    Написання конспекту уроку.
3.    Створення наочності до уроку.
4.    Аналіз і обговорення конспектів уроків.
Інструкція для виконання
Завдання для роботи отримуються індивідуально (відповідно програми).
Очікуваний результат
Складений конспект уроку, а також виготовлена наочність до нього.
Література: основна – конспект лекцій; додаткова – 12,17,19,24.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 13
Тема: Виконання тематичного малюнка з включенням до нього групи предметів, розташованих на передньому й задньому плані.
Мета: ознайомити студентів з методикою проведення тематичного малювання на уроках образотворчого мистецтва, зокрема уроків тематичного малювання з включенням до нього груп предметів, розташованих на передньому й задньому планах.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, фарби, пензлі, ганчірка, палітра, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1. Мета і завдання уроків тематичного малювання в корекційно-виховній роботі.
2. Методика тематичного малювання на уроках образотворчого мистецтва.
3. Методика малювання пензлями та олівцем. Основні принципи роботи.
Хід заняття
1. Обговрення теоретичної частини заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Завдання для роботи отримуються індивідуально.
Очікуваний результат
Малюнок виконаний на дану тему з включенням в нього групи предметів розташованих на передньому й задньому плані акварельними фарбами.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 9,10,14,17,19,24.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 14
Тема: Методика проведення уроків малювання для удосконалення пам’яті. Вивчення техніки “По-вологому”.
Мета: ознайомити студентів з методикою проведення уроків малювання для удосконалення пам’яті з вивченням художньої техніки “По-вологому” з метою впровадження отриманих знань на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, фарби, пензлі, палітра, ганчірка, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Мета і завдання уроків малювання при удосконалення пам’яті в корекційно-виховній роботі.
2.    Методика проведенюі уроків малювання для удосконалення пам’яті в допоміжній школі.
3.    Методика впровадженая художньої техніки образотворчого мистецтва “по-вологому”.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичної частини заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Завдання для роботи отримуються індивідуально. Ескіз, зволоження паперу пензликом, нанесення відповідної фарби.
Очікуваний результат
Малюнок на тему “морське дно”, “дощ”, виконаний в техніці “по-вологому” акварельними фарбами.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 13,18,19,25.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 15
Тема: Методика    проведення уроків малювання за уявою. Техніка малювання нитками.
Мета: ознайомити студентів з методикою проведення уроків малювання нитками з метою впровадження отриманих знань на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, фарби, пензлі, палітра, ганчірка, посуд для води, нитки.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Мета і завдання уроків малювання за уявою в корекційно-виховній роботі.
2.    Методика проведення уроків малювання за уявою в допоміжній школі.
3.    Методика впровадження художньої техніки малювання нитками.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичної частини заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз художньої творчості.
Інструкція для виконання
Створити творчі композиції в техніці малюнок нитками. Домалювати роботу, використовуючи власний асоціативний досвід. Головна вимога – несподіваність зображення.
Очікуваний результат
Оригінальна композиція у техніці малюнок нитками з наступним доопрацюванням акварельними фарбами. Трансформація абстрактних плям в конкретні образи минулих сприймань.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 7,13,30,31,32.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 16
Тема: Тематичне малювання в техніці “Примакування”.
Мета: ознайомити студентів з методикою проведення уроків тематичного малювання в техніці “Примакування” з метою впровадження отриманих знань на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, фарби, пензлі, палітра, ганчірка, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Методика проведення уроків тематичного малювання в техніці “Примакування”.
2.    Значення художніх технік в допоміжній школі.
3.    Аспекти впровадження техніки “Примакування” на уроках малювання в допоміжній школі.
Хід заняття
1. Обговорення теоретняної частини заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз обговорення художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Ця техніка не потребує ніяких додаткових матеріалів і престосувань. Виконання її відбувається у стоворенні фрагментальної композиції на основі Примакування форми пензля, який попередньо був занурений у фарбу. Пензель можна занурювати в 2-3 фарби по черзі, тоді малюнок буде мати колористичний настрій.
Очікуваний результат
Тематичний малюнок виконаний в техніці “примакування”, акварельними фарбами.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 8,10,25,26,32,33.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 17
Тема: Тематичне малювання в техніці “торцем пензля”.
Мета: ознайомити студентів з методикою малювання в техніці “торцем пензля” з метою впровадження отриманих знань на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір. олівець, палітра, ганчірка, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Методика проведення уроків тематичного малювання в техніці “Торцем пензля”.
2.    Значення художніх технік в корекційно-виховній роботі школярів.
3.    Аспекти впровадження техніки на уроках малювання в школі.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичної частини заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Завдання виконується жорсткими пензликами, малопридатними для акварелі. Цей прийом застосовується, коли потрібно зобразити пухнасту поверхню: шубу звіра, пух, курча, фактуру малої іграшки. На пензлик беруть небагато фарби і примочують до паперу, тримаючи пензель перпендикулярно до картинної площини. Пензель повинен торкатися паперу тільки кінчиками ворсинок. Роботу в цій техніці можна комбінувати з гладкоо зафарбованістю.
Література: основна – коспекти лекції; додаткова – 9,13,15,25,29,40,41.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 18
Тема: Тематичний малюнок пластиліном.
Мета: ознайомити студентів з методикою проведення уроків тематичного малювання пластиліном, вивчення понять рельєф, контрельєф, барельєф з метою впровадження отриманих знань на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, ганчірка, стени, пластилін, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Методика проведення уроків тематичного малювання пластиліном в допоміжній школі.
2.    Правила роботи з пластиліном в молодших класах допоміжної школи.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичної частини заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз обговорення художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Завдання для роботи отримують індивідуально.
Очікуваний результат
Тематичний малюнок пластиліном.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 9,10,11,24,25,26.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 19
Тема: Тематичне малювання в художній техніці “акватиція”.
Мета: Ознайомити студентів з акварельною технікою “акватипія”, продемонструвати шляхи формування творчої уяви та абстрактного мислення в учнів допоміжної школи в процесі засвоєння даної та споріднених тем.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, ганчірка, фарби, палітра, пензлі, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Методика проведення уроків тематичного малювання в техніці “акватипія” в допоміжній школі.
2.    Аспекти впровадження художньої техніки “акватипія” на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичної частини заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз і обговорення художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Створити творчі композиції в техніці “акватипія” (від плями). Домалювати роботу, використовуючи власний асоціативний досвід. Головна вимога – несподіваність зображення.
Очікуваний результат
Оригінальна композиція у техніці “Акватипія” (від плями) з наступним доопрацюванням акварельними фарбами. Трансформація абстрактних плям в конкретні. Образи минулих сприймань.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 10,11,28,29,30.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 20
Тема: Психологічна дія кольорів (образи доброго і злого в названих героях)
Мета: ознайомити студентів з психологічним впливом барв на людину, з кольорами, які викликають негативні і позитивні почуття та емоції з методикою впровадження отриманих знань на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, ганчірка, фарби, палітра, пензлі, посуд для води, фламастери, кольорова крейда.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Основні відомості та сучасні дослідження вчених про психологічну дію кольорів.
2.    Відмінність сприйняття барв холодної та теплої, хроматичної та ахроматичної гам кольорів.
3.    Особливості впровадження даної теми на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичної частини заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Виконувати роботу потрібно, використовуючи різнокольорові художні матеріали (фарби, олівці, фломастери, кольорову крейду) у процесі створення композиції, які ілюструють психологічну дію кольорів; створювати наочність та впроваджувати й на уроках образотворчого мистецтва в школі.
Очікуваний результат
Створити власну оригінальну композицію, яка повинна викликати відповідні до задуму емоції, запропонувати своє кольорове бачення образів злих та добрих казкових героїв. Роботу виконуєть різними художніми матеріалами за бажанням.
Література: основна – конспект лекції; Додаткова – 1,2,3,29,30.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 21
Тема: Складання й оформлення ілюстрованого плану-календаря на задане півріччя шкільного навчального року.
Мета: ознайомити студентів детально з програмою допоміжної школи, з дисципліною “Образотворче мистецтво з методикою” на певні півріччя шкільного навчального року. Створити поширені плани уроків та наочність до них за програмою допоміжної школи.
Обладнання та матеріали: конспект, індивідуальні обладнання та матеріали до кожного уроку малювання.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Аналіз і обговорення програми з образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
2.    Структура уроку з образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
3.    Адаптація різноманітних художніх технік для використання знань на уроках малювання в допоміжній школі.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичної частини заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз і обговорення художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Завдання для роботи отримуються індивідуально.
Очікуваний результат
Створення й оформлення ілюстрованого плану календаря на задане півріччя шкільного навчального року допоміжної школи. Письмовий аналіз уроків.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 18,19,24,28.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 22
Тема: Шрифт як елемент оформлювальної роботи.
Мета: ознайомити студентів з шрифтовою і оформлювальною графікою, видами і прийомами письма з метою впровадження отриманих знань на уроках в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, ганчірка, пера, туси.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Мета та завдання шрифтових і оформлювальних робіт та їх значення в корекційно-виховній роботі допоміжної школи.
2.    Основні види та прийоми письма при викладанні уроків малювання в спеціальних закладах.
3.    Методика проведення уроків малювання з цієї тематики в допоміжній школі.
Хід заняття
1.    Обговорення теоретичної частини заняття.
2.    Практична діяльність студентів.
3.    Аналіз і обговорення художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Завдання для роботи отримують індивідуально (залежно від вибору шрифту). Допоміжні вправи виконують за основною схемою і порядком виконання практичного завдання.
Очікуваний результат
Графічне відображення допоміжних, початкових, корекційно-виховних вправ при написанні шрифтів.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 17,33,36,37,38.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 23
Тема: Написання букв алфавіту, цифр, знаків переносу.
Мета: ознайомити студентів з написанням букв алфавіту, цифр, знаків переносу з використанням плакатних пер з метою впровадження отриманих знань на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, ганчірка, пера, туш.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1. З історії виникнення письма.
2. Становлення і розвиток :
- римських шрифтів;
- латинське письмо;
- готичне письмо;
- шрифти епохи відродження;
- слов'янське письмо:
а) глаголиця і кирилиця;
б) устав;
в) півустав;
г) скоропис.
3. Методика написання букв алфавіту, цифр, знаків переносу в допоміжній школі на уроках малювання.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичної частини заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз і обговорення художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Завдання для роботи отримуються індивідуально залежно від написання тих чи інших символів і знаків письма.
Очікуваний результат
Написаний перами алфавіт, цифри, знаки переносу чорною або синьою тушшю.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 19,34,35,36,37.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 24
Тема: Композиція в кілька рядків з різною величиною шрифту
Мета: ознайомити студентів з оформленням стінгазети і дати правильне розуміння композиції в кілька рядків з різною величиною шрифту (рекламний стенд, оголошення) з метою впровадження отриманих знань на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, ганчірка, фарби, пензлі, палітра, туш, пера, фламастери, кольорова крейда, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1. Особливості підготовки шрифтового оригіналу.
2. Рукописний шрифт, його значення в оформлювальних роботах.
3. Використання рукописних шрифтів в рекламних проспектах.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичної частини заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз і обговорення художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Завдання полягає в правильному, грамотному, композиційному розміщенні: тексту, заголовків, ілюстрацій і їх оформленні з урахуванням колористичної гами кольорів відповідно до даної тематики зображення.
Очікуваний результат
Створення композиції в кілька рядків з різною величиною шрифту, оздобленого ілюстрованим рядом (стінгазета, рекламний проспект, оголошення).
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 17,33,35,38,39,40.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 25
Тема: Малювання інтер’єру в перспективі.
Мета: ознайомити студентів з поняттями інтер’єру, екстер’єру, в будівлях та перспективного їх зображення в малюнках з метою впровадження отриманих знань на уроках малювання в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, ганчірка, фарби, пензлі, палітра, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Значення інтер’єру і екстер’єру в архітектурих спорудах.
2.    Перспектива, її види та значення для викладання образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
3.    Перспективне зображення геометричних фігур у просторі.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичної частини заняття.
2. Практична діяльність студентів.
3. Аналіз і обговорення художньо-творчого завдання.
Інструкція для виконання
Завдання для роботи отримуються індивідуально.
Очікуваний результат
Малюнок звичного інтер’єру в перспективі, виконаного акварельними фарбами.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 19,36,38,40,42.
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 26
Тема: Проведення уроку малювання за програмою з шрифтової і оформлювальної графіки.
Мета: ознайомити студентів з структурою уроку малювання шрифтової і оформлювальної графіки, проаналізувати загальну схему уроку та корекційно-виховну роботу стосовно поставлених завдань програми допоміжної школи.
Обладнання та матеріали: відео матеріалів про проведення уроків, конспекти уроків, звичний набір обладнання та матеріалів для проведення уроків.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Методи і прийоми проведення уроків шрифтової іоформлювальної графіки на уроках малювання в допоміжній школі.
1.    Специфіка визначення завдань на уроці з цієї тематики.
2.    Загальнокорекційний етап.
3.    Основний етап.
4.    Заключний етап.
Хід заняття
1.    Обговорення теоретичного блоку заняття.
2.    Написання конспекту уроку.
3.    Створення наочності до уроку.
4.    Аналіз і обговорення конспектів уроків.
Очікуваний результат
Складений конспект уроку та виготовлена наочність до нього.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 19,37,38,40.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 27
Тема: Педагогічний малюнок на дошці.
Мета: ознайомити студентів із зображенням педагогічного малюнка на дошці з метою впровадження отриманих знань на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, фарби, пензлі, палітра, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1. Мета і завдання педагопчного малюнка на дошці.
2. Правила і прийоми виконання його.
3. Етапність виконання.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичного блоку заняття.
2. Створення поетапного зображення педагогічного малюнка.
3. Аналіз і обговорення педагогічних малюнків у конспектах уроків.
Інструкція для виконання
1.    Розміщення формату.
2.    Композиційне розміщення об’єктів, зображених на малюнку.
3.    Лінійно-конструктивна побудова.
4.    Світло-тіньова обробка або виявлення об’єму за допомогою штриховки чи кольорової крейди.
Очікуваний результат
Створення педагогічного малюнка і внесення його до конспекту уроку. Письмовий аналіз педагогічного малюнка на дошці.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 17,19,33,34,38.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 28
Тема: Створення планів інтегрованих уроків у поєднанні різноманітних видів художньої діяльності.
Мета: ознайомити студентів зі створенням планів інтегрованих уроків в поєднанні різноманітних видів художньої діяльності з метою впровадження отриманих знань на уроках образотворчого мистецтва в допоміжній школі.
Обладнання та матеріали: папір, олівець, гумка, наждачний папір, конспекти уроків, фарби, пензлі, палітра, посуд для води.
Теоретична підготовка для допуску до заняття
1.    Корекційно-виховна робота при створенні планів інтегрованих уроків у поєднанні різноманітних видів художньої діяльності.
2.    Значення в учнів бачення сприйняття навколишнього світу.
3.    Розвиток і виявлення творчого потенціалу учнів на уроках малювання в допоміжній школі.
4.    Розвиток інтересу до набутих знань через сприйняття мистецтва.
Хід заняття
1. Обговорення теоретичного блоку заняття.
2. Написання конспекту уроку.
3. Створення наочності до уроку.
4. Аналіз і обговорення конспектів уроків.
Інструкція для виконання
Завдання для роботи отримуються індивідуально (відповідно до програм).
Очікуваний результат
Складений конспект уроку та виготовлена наочність до нього.
Література: основна – конспект лекції; додаткова – 9,11,16,17,18,33,35.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.    Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. –М.: 1985.
2.    Аксенов К.Н. Рисунок. –М.: Плакат, 1987. –189с.
3.    Антонович Є.А. Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. –Львів, 1992.
4.    Братко-Крутинський. Символіка світобудови. Українська традиція // Людина і світ, 1991. –№ 6. С.23-24.
5.    Булашов Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. –К.: Довіра, 1992.
6.    Ватагин В. Изображение животных. –М., 1957.
7.    Головина Г.Н. Развитие пространственного анализа у умственно отсталых детей и некоторые пути коррекции его недостатков. // Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной школе / Под.ред. Ж.И.Шиф, В.Г.Петровой, Г.Н.Головиной. –М.: 1980. С.95-122.
8.    Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы. –М.: Педагогика, 1974.
9.    Грошенков И.А. Изобразительная деятельность во вспомогательной школе. –М.: Просвещение, 1982.
10.    Грошенков И.А. Развитите в учащихся вспомогательной школы интереса к изобразительной деятельности // Дефектология, 1980. –№ 6, С.45-53.
11.    Грошенков И.А. Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы. –М.: 1975, 1969.
12.    Донченко О.С. Народні майстри. –К.: Рад.школа, 1982. –129с.
13.    Єременко І.Г.  Дидактичні основи уроку в допоміжній школі. –К.; Рад.шк. 1996. –130с.
14.    Єременко І.Г. Основи спеціальної дидактики. –К.: Рад.школа,1986.
15.    Ілляшенко Г.Д., Бастун Н.А., Сак Г.В. Діти із затримкою психічного розвитку та їх навчання; Навчальний посібник для педагогів і шкільних психологів.–К.: ІЗМН, 1997. –128с.
16.    Кальнинг А.К. Акварельная живопись. Краткое руководство. –М.: 1936.
17.    Кара-Васильєва Т. Традиції в народному мистецтві // Образотворче мистецтво, 1980. –№6. С.9-11.
18.    Кашенов Е. Какого цвета радуга? –М.: 1984.
19.    Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. –М.: Высшая школа, 1992.
20.    Корекційна спрямованість початкового навчання у спеціальній школі інтенсивоної педагогічної корекції. Методичні рекомендації / Укл. Л.С.Вавіна. –К.: ІСДО, 1995. –60с.
21.    Костерин Н.П. Учебное рисование. Учебное пособие для учащихся педучилищ по спец. № 2002 “Дошкольное воспитание”, №2010 “Воспитание в дошкольных учреждениях”. –М.: 1980.
22.    Курчевский В.А. А что там за окном? –М.: 1985.
23.    Лисенко Л. Роль народного мистецтва у формуванні особистості сучасної людини // Образотворче мистецтво, 1983. –№3. С.12.
24.    Миронова С.П. Вимоги до уроку в спеціальній школі для дітей з вадами інтелекту. Методичні роекомендації. –Кам’янець-Подільський, 1998. –24с.
25.    Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей / Под ред. канд. пед. наук В.Г.Петровой. –М., Просвещение, 1976.
26.    Огієнко Іван. Українська культура. Коротка історія українського народу. –К.: Абрис, 1991.
27.    Охотина Л.Т. Психологические основы уроков. В помощь учителю. –М.: Просвещение, 1997. –96с.
28.    Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку: Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту / Випуск 2. –К., 1994. С.14-36.
29.    Попович М.В. Національна культура нації. –К.: Знання, 1991.
30.    Програма допоміжної школи. –К., Збірник 1. Просвіта, 1986.
31.    Психологические проблемы коррекцыионной работы во вспомогательной школе / Под ред. Ж.И.Шиф, В.Г.Петровой, Г.М.Головиной. –М.: 1980.
32.    Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и её применение в рисунке. –М.: 1971.
33.    Рерберг Ф.И. Как научиться писать акварелью. –М., 1936.
34.    Різник М.П. Письмо і шрифт. –К.: Вища школа, 1978.
35.    Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. –М.,1968
36.    Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. –М.: Книга, 1982.
37.    Семченко П. Основы шрифтовой графики. –Минск: Высш. шк.,1978.
38.    Скарби нашої пам’яті: Фотоальбом. –К.: Мистецтво, 1993.
39.    Смирнов С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. –М.: Плакат,1977.
40.    Соколов А.В. Посмотри, подумай, ответь; Проверка знания по изобразительному искусству: Из опыта работы. –М.; Просвещение, 1991. –64с.
41.    Спеціальна психологія. Тексти. Частина 1 / За ред. М.П.Матвєєвої, С.П.Миронової. –Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999.- 158 с.
42.    Столяров И.М. Акварель. –М.,1980.
43.    Таранов Н.Н. Рукописный шрифт. –Львов: Вища школа, 1986.
44.    Фотонаборные шрифты. Каталог-справочник. Вып.1. (Вып.2) –М.: Книга,1983 (1985).
45.    Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт. –М.: Книга, 1974, 1985.
46.    Яблонский В.А. Преподавание предметов “Рисунок” и “Основні композиції”. –М.: Высшая школа, 1990.

Search:
????????...

цитатна характеристика чипки

діалоги з української мови на тему боулінг

гобсек скорочено українською

курсова робота живопис франції 17ст

чіпка борець чи злочинець

технократичний підхід

Алгоритм. Властивості. Формули подання

організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі

чіпка борець за справедливість

три виміри соціального простору?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010