.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Планування та облік роботи в позашкільних установах під час літнього відпочинку школярів - режим дня в таборі 


Планування та облік роботи в позашкільних установах під час літнього відпочинку школярів

Однією з важливих умов успішного планування літнього відпочинку школярів являється правильне планування і чітке планування роботи в оздоровчому таборі.
1.    Плани повинні бути конкретними і реальними.
2.    При складанні планів потрібно використовувати виховний потенціал табору і його місцевості, вивчити плани минулих років, щоб уникнути дублювання заходів, ознайомитися з традиціями табору.
3.    Необхідно широко використовувати ініціативу учнів, які відпочивають, організовувати розвідку корисних справ в дружині і загоні.
4.    визначаючи головні справи, надавати перевагу тим, які дозволяють комплексно рішати задачі виховання піонерів і школярів.
Основним документом, який відображає головні напрямки оздоровчої і організаційно-виховної роботи в таборі, являється перспективний план.
Перспективний план роботи табору складається на весь період його роботи і затверджується педагогічною радою табору. В цьому плані відбивається весь зміст роботи педагогічного колективу, починаючи з організаційної підготовки табору до прийому дітей і закінчуючи заключною педрадою.
Перспективний план включає наступні розділи:
1.    Вступ. Завдання на літо.
2.    Організаційна робота і господарські питання.
3.    Ідейно-характерне виховання.
4.    Виховання пізнавальних інтересів.
5.    Трудове виховання і профорієнтація.
6.    Спортивна і санітарно-оздоровча робота.
7.    Туристична, натуралістична і природоохоронна робота.
8.    Робота з піонерським активом.
9.    Робота з педагогічним колективом.
В перший день вожаті знайомляться з дітьми. Необхідно в спеціальних журнал записати побажання батьків, відомості про дітей, особливо про стан їхнього здоров’я. Щоб одіти не скучали під час комплектації загонів. Можна запропонувати їм навчитися нових пісень, танців. Складається список дітей в тому порядку, як вони лежать в спальнях (з його допомогою можна швидше вивчити прізвища і імена дітей). Під час прогулянки з дітьми необхідно провести бесіду про режим дня в таборі, про гігієнічні вимоги, такі як:
а) тримати в чистоті тумбочку і власні речі;
б) не лягати спати в верхньому одязі на постіль;
в) кожного дня зранку прибирати спальню, регулярно провітрювати її і слідкувати за порядком на протязі дня.
В ході прогулянки діти знайомляться з табором, і його місцевістю.
В ході бесіди необхідно настроїти дітей на підготовку до організаційного збору загону: вибір активу, назва загону, девіз, загонової пісні, назву і девізи ланок.
Куточок  загону – одна з форм наглядного обліку і показу роботи колективу. Матеріали, які поміщаються в куточку, повинні відображати діяльність загону і систематично повинні оновлюватися. Слідкувати за оновленням куточку поручається одному з членів ради загону. В куточку рекомендується показати: назву, девіз, емблему загону, рішення збору загону; об’єкти роботи загону в зоні дії, завдання загону.
Деякі рубрики в куточку будуть постійними, інші можуть мінятися. Наприклад, результати різноманітних змагань, конкурсів поміщаються в залежності від їх проведення і т.п.
Перебування дітей в оздоровчому таборі – це не просто відпочинок. Життя в таборі допомагає дітям проявляти суспільну думку, активність, побачити сенс життя, відчувати себе по-справжньому відповідальним за те, що діється навкруги.
Одним з найважливіших принципів діяльності дитячої організації в таборі являється широка самодіяльність і самоврядування в поєднанні з умілим педагогічним керівництвом.
В таборі органами самоврядування являється рада дружини і ради загонів. Між членами ради потрібно правильно розподілити обов’язки, вміння, навички і інтереси. Власне з розподілу доручень і починається навчання активу табору.
Хорошою формою роботи членів ради дружини являється індивідуальна робота старшого піонервожатого з кожним членом ради дружини. Старшому вожатому необхідно своєчасно виявляти і розуміти, яку допомогу потрібно надати активісту.
Кожний день на вечірній таборній лінійці вожаті загонів і загони передають і приймають вахту.
Черговий по табору зобов’язаний:
1.    Скласти з загоновими вожатими план на день чергуванн.
2.    розподілити обов’язки серед учасників чергового загону.
3.    суворо слідкувати за виконанням розпорядку дня.
4.    Проводити загальнотаборні лінійки.
5.    Керувати роботою чергових піонерів.
При складанні плану роботи загону на зміну потрібно враховувати:
а) періодизацію зміни: в організаційний період потрібно включати різноманітні, але не трудомісткі справи; трудомісткі справи (трудовий десант, похід, свято і т.п.) слід віднести на основний період: справи, як і носять підсумковий характер, плануються в останні дні зімни;
б) час дня: бесіди, екскурсії, прогулянки, ігри на місцевості краще планувати в першій половині дня; музикальні заняття, спортивні змагання, секційну роботу – після полудня; справи культмасового характеру – після вечері;
в) фізичне навантаження дітей (наприклад, не можна зразу ж після чергування загону по таборі планувати туристичний похід або після походу – спортивні змагання в загоні).
Складаючи план роботи на зміну, слід пам’ятати, що кожній великій справі повинні передувати підготовчі колективні справи. Справи по формі їх проведення не повинні повторюватися часто, хоча б один раз на тиждень.
План роботи на день складає рада загону одночасно з дітьми, як і відповідають за проведення наступних міроприємтсв.

Search:
????????...

вірші на осінню тему

результат вивчення явищ природи це

вічливість по Японськи

Критики про твір хіба ревуть

історія створення повісті гобсек

вислови відомих педагогів

людина починається з родини

Гучність звуку та висота тону

Питання до роману Князь Єремія Вишневецький

коротка біографія Педро Кальдерон?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010