.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Контральні роботи з господарського права України 


Контральні роботи з господарського права України

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ВАРІАНТ 1
1.    Джерела господарського права.
2.    Способи забезпечення виконання договірних зобов’язань.
3.    Практичне завдання.

Підприємство, що займалося виробництвом предметів з кольорового скла, напередодні Нового року вирішило орендувати кіоск в центральній частині міста та протягом 1-2 днів здійснювати продаж ялинкових прикрас власного виробництва. Оскільки продавати прикраси населенню передбачалось за готівкові кошти, підприємство звернулося до місцевої податкової інспекції з заявою про видачу короткотермінового торгового патенту. Але працівник податкової служби відмовив підприємству у видачі патенту, посилаючись на те, що короткотерміновий патент видається лише для проведення ярмарків і виставок-продажів. Підприємство звернулося до арбітражного суду.
Пояснити:
1.    Який порядок придбання і видачі короткотермінового патенту?
2.    Де міститься застереження про те, що короткотерміновий патент видається лише для проведення ярмарків і виставок-продажів?
3.    Яке рішення має прийняти суд ?

ВАРІАНТ 2
1.    Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи.
2.    Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.
3.    Практичне завдання.

Товариство з обмеженою відповідальністю внаслідок невдалої операції з кредитом, отриманим в одному з комерційних банків, мало заборгованість перед кредиторами у розмірі 10 тис. грн., а податкових зобов’язань – на 23 тис.грн. Передбачаючи фінансовий крах, учасники ТОВ, у тому числі і директор, вирішили ліквідувати товариство. Порадившись з юристом, на загальних зборах вони прийняли рішення про вихід з ТОВ всіх учасників одночасно і викуп їх часток власне товариством. Оформивши при цьому відповідний протокол і затвердивши зміни до установчих документів, вони подали останні до місцевої адміністрації для реєстрації. Але у цьому їм було відмовлено на підставі того, що законодавством не передбачена можливість виходу всіх учасників товариства одночасно.
Пояснити:
1.    Який порядок ліквідації господарського товариства?
2.    Чи можна “позбавитися” підприємства без його ліквідації, шляхом одночасного виходу усіх учасників?
3.    Що станеться з товариством, з якого вийдуть усі учасники?
ВАРІАНТ 3
1.    Суб’єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи (громадяни-підприємці).
2.    Договір позики, кредитний договір та розрахункові відносини.
3.    Практичне завдання.

Приватне підприємство “Лего” звернулося з позовом до арбітражного су-ду з вимогою про припинення провадження справи про банкрутство на підставі того, що приватне підприємство підлягає ліквідації за рішенням власника, яке було прийнято 12 липня 1999 р. У заяві вказувалося, що під час ліквідації не вистачило майна ліквідованого підприємства, щоб задовільнити вимоги кредиторів, тому його боргові зобов’язання мають бути погашені відповідно до Закону України “Про підприємства в Україні”. Проте суд, враховуючи заперечення кредиторів приватного підприємства, відмовив у задоволенні позову та виніс постанову про початок провадження справи про банкрутство.
Пояснити:
1.    У яких випадках, згідно з чинним законодавством, ліквідовуються підприємства, та перелік органів, що можуть винести таке рішення?
2.    Чи можливе порушення справи про банкрутство щодо юридичних осіб, які ліквідуються за рішенням власника?
3.    Який порядок задоволення претензій кредиторів у цьому випадку? Якими нормативно-правовими актами це встановлено?

ВАРІАНТ 4
1.    Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи: підприємства та їх об’єднання.
2.    Договір про сумісну діяльність.
3.    Практичне завдання.

Господарський суд м.Києва прийняв постанову про визнання товариства з обмеженою відповідальністю “Ольвія” банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Ліквідатор відповідно до законодавства через засоби масової інформації умови продажу майна банкрута, а саме: склад майна, порядок продажу, умови і строки. Проте частина вимог кредиторів після продажу майна банкрута залишилась незадоволеною, що було зафіксовано у звіті ліквідатора.
Пояснити:
1.    На яке майно банкрута може бути звернено стягнення з метою задоволення вимог кредитора?
2.    Який порядок оцінки і умови реалізації майна банкрута? Чи можлива передача майна банкрута кредитору в рахунок погашення боргових зобов’язань?
3.    Яка черговість задоволення вимог кредиторів передбачена чинним законодавством? Які претензії вважаються погашеними?
ВАРІАНТ 5
1.    Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, господарські товариства.
2.    Установчий договір про створення юридичної особи.
3.    Практичне завдання.

Між двома акціонерними товариствами було укладено договір перевезення. Від імені замовника договір було підписано генеральним директором, а від імені перевізника – заступником директора, оскільки останній перебував у відпустці. Оскільки перевізник своїх зобов’язань за договором не виконав, замовник звернувся до суду із позовом про відшкодування збитків. Але перевізник в особі директора, який повернувся з відпустки, подав позов про визнання договору недійсним як такого, що суперечить вимогам закону, оскільки заступник директора не мав повноважень на підписання договору.
Пояснити:
1.    Хто має право від імені юридичної особи підписувати договори? Де повинні міститись такі відомості?
2.    Чи створює цивільно-правові наслідки угода, що підписана представником сторони, який не мав належним чином оформлених повноважень на її підписання?
3.    Яке рішення має прийняти суд?

ВАРІАНТ 6
1.    Порядок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та отримання дозволів на початок роботи.
2.    Правова охорона винаходів, корисних моделей та промислових зразків.
3.    Практичне завдання.

Податкова інспекція подала позов про визнання договору перевезення, укладеного між двома резидентами України, недійсним, посилаючись на те, що одна сторона за договором використала печатку без ідентифікаційного коду підприємства. Юрист цього підприємства проти позову заперечував, посилаючись на те, що законодавством взагалі не передбачена обов’язковість скріплення договорів печатками.
Пояснити:
1.    Який порядок отримання дозволу на виготовлення печаток та штампів?
2.    Якими нормативними актами визначено, що на печатці має бути вказаний ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності?
3.    Яке рішення має прийняти суд?
ВАРІАНТ 7
1.    Установчі документи юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.
2.    Охорона прав на знаки для товарів та послуг. Фірмове найменування.
3.    Практичне завдання.

Ощадний банк України в особі директора Дніпропетровської філії надав ВАТ “Сімош” кредит, перерахувавши в липні 1998 р. визначену суму на по-точний рахунок позичальника. Гарантом за цим договором виступив “Півден-ний машинобудівний завод”. У гарантійному листі, який завод надіслав банку, містилося застереження про те, що гарант і позичальник несуть солідарну від-повідальність за невиконання або неналежне виконання кредитного договору.
Оскільки зобов’язання вчасно виконано не було, кредитор звернувся до гаранта з вимогою про повернення кредиту, а до позичальника – про виплату штрафу за несвоєчасне виконання кредитного зобов’язання, і банк звернувся до суду.
Пояснити:
1.    Яку відповідальність несуть позичальник і гарант?
2.    Які правила оформлення відносин гарантій? Чи може гарантом виступати небанківська установа?
3.    Яке рішення має прийняти суд?

ВАРІАНТ 8
1.    Ліцензування господарської та патентування підприємницької діяль-ності.
2.    Правові засади розвитку конкуренції і демонополізації у сфері підпри-ємництва та державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства.
3.    Практичне завдання.

Райспоживспілка звернулась до суду з позовом про стягнення з районної податкової інспекції 20 тис.грн. збитків у вигляді упущеної вигоди.
У судовому засіданні було встановлено, що через неправомірні дії співро-бітника державної податкової інспекції району райспоживспілці було спри-чинено збитки. Але добровільно відшкодувати ці збитки державна податкова інспекція відмовилась, посилаючись на неможливість їх відшкодування за рахунок бюджетної організації, якою є Державна податкова інспекція.
Пояснити:
1.    Чи підлягають відшкодуванню збитки у вигляді упущеної вигоди?
2.    Чи передбачена законодавством можливість відшкодування збитків податковим органом за незаконні дії його працівників? Чи несуть якусь відповідальність працівники податкового органу?
3.    Чи підлягає позов задоволенню?
ВАРІАНТ 9
1.    Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
2.    Поняття та прояви монопольної діяльності та відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.
3.    Практичне завдання.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Вітас” уклало з ліспромгос-пом договір поставки лісоматеріалів на умовах передоплати. ТОВ перераху-вало повну вартість пиломатеріалів, проте у встановлений термін пиломатері-али поставлено не було. Тому ТОВ пред’явило позов до постачальника з вимо-гою про повернення раніше сплачених сум, сплату неустойки та відшкодува-ння збитків, завданих у результаті відповідної сплати ТОВ неустойки його контрагенту столярних виробів, що мали бути вироблені з отриманих матеріалів.
Пояснити:
1.    Яким чином повинна оформлюватися угода про неустойку? Який граничний розмір відповідальності постачальника за несвоєчасну поставку будівельних матеріалів?
2.    Чи підлягають задоволенню вимоги ТОВ до ліспромгоспу?
3.    Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що заготовлені для поставки товариству пиломатеріали були знищені повінню?

ВАРІАНТ 10
1.    Реорганізація юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.
2.    Поняття недобросовісної конкуренції, її прояви на ринку та відповідальність за недобросовісну конкуренцію.
3.    Практичне завдання.

Між рибоконсервним заводом і торгівельним підприємством було укладено договір поставки рибних консервів. Рибоконсервний завод свої зобов’язання не виконав протягом осіннього сезону, в зв’язку з чим торгівельне підприємство пред’явило позов про сплату неустойки. В арбітражному суді відповідач пояснював, що недопоставка продукції пов’язана з невиконанням зобов’язань постачальників самого заводу – риболовецьких об’єднань, які через штормову погоду на тривалий час змушені припинити рибний лов. Торгівельне підприємтво відкрило аргументи постачальника, вважаючи, що вони мають значення у відносинах між консервним заводом і риболовецькими об’єднаннями.
Пояснити:
1.    Яка загальна характеристика договору поставки?
2.    Чи може завод перекласти відповідальність на своїх контрагентів?
3.    Яке рішення має прийняти арбітражний суд?
ВАРІАНТ 11
1.    Ліквідація юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.
2.    Загальні положення про зовнішньоекономічну діяльність у сфері підприємництва.
3.    Практичне завдання.

Між двома підприємствами було укладено договір оренди нежилого при-міщення строком на 1 рік. Плату за користування приміщенням передбача-лося вносити щомісячно. Оскільки протягом шести місяців орендар не спла-чував орендних платежів, орендодавець надіслав йому листа, в якому повідомляв про дострокове розірвання договору і вимагав забрати товари, які зберігалися у приміщенні. У своїй відповіді орендар повідомляв, що односто-роння відмова від виконання зобов’язань заборонена і погрожував звернутися до суду з позовом про усунення перешкод в користуванні приміщенням.
Пояснити:
1.    Чи передбачає законодавство випадки дострокового розірвання дого-вору оренди? Чи може таке розірвання відбуватися в односторонньому порядку?
2.    Що можна порадити орендодавцеві у цій ситуації?

ВАРІАНТ 12
1.    Банкрутство (неплатоспроможність) суб’єктів підприємницької діяль-ності.
2.    Зовнішньоекономічні договори (контракти).
3.    Практичне завдання.

Між приватним підприємцем і приватним підприємством “Південний завод” було укладено договір оперативного лізингу землі для тимчасового розміщення на ділянці об’єкта торгівлі. Під час чергової перевірки податкова інспекція подала позов до суду про визнання договору лізингу недійсним, посилаючись на те, що завод є тільки землекористувачем і не має права укладати подібні договори.
Пояснити:
1.    Який порядок передачі майна в оперативний лізинг? Чи є правомірною передача землі в лізинг?
2.    Чи мала право податкова інспекція в цьому випадку втручатися у господарську діяльність сторін?
3.    Яке рішення має прийняти суд?

ВАРІАНТ 13
1.    Об’єкти майнових прав суб’єктів підприємницької діяльності.
2.    Валютне регулювання і валютний контроль.
3.    Практичне завдання.

За договором, укладеним між торговельним підприємством та Південно-західною залізницею, остання здійснювала перевезення вантажів з м.Києва у м.Ужгород. Під час одного з перевезень сталося зіткнення вантажних потягів, що спричинило загибель вантажу торговельного підприємства. Через 3 місяці торговельне підприємство надіслало залізниці претензію, в якій вимагало відшкодування вартості втраченого вантажу, суми штрафу та плати, що її сплатило підприємство за перевезення вантажу. У встановлений термін заліз-ниця надіслала заявникові відзив, у якому погоджувалася відшкодувати тіль-ки суму втраченого вантажу. Підприємство звернулося до арбітражного суду.
Пояснити:
1.    Який обсяг відповідальності, що його несе залізниця, передбачений за втрату вантажу?
2.    Протягом якого терміну можуть заявлятися претензії і подаватися позови до залізниці?
3.    Яке рішення має прийняти суд?

ВАРІАНТ 14
1.    Правовий режим речей суб’єктів підприємницької діяльності.
2.    Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів.
3.    Практичне заняття.

Згідно кредитної угоди позичальник зобов’язується сплатити 20% від су-ми несвоєчасно повернутої позички за кожний день прострочки. Повернувши 75% боргу, позичальник припустився тримісячної прострочки у поверненні залишкової частини боргу. У зв’язку з цим кредитор пред’явив позов до суду з вимогою стягнення решти боргу та передбаченої договором неустойки.
Боржник, не заперечуючи проти висунутих вимог щодо основної суми боргу, просив суд звільнити його від сплати неустойки, аргументуючи це тим, що розмір вимог, які пред’явив банк, у 15 разів перевищує суму залишку боргу, і що основна частина позички повернута у визначений сторонами термін. Боржник також посилався на виникнення у нього фінансових труднощів, пов’язаних зі зміною кількості замовлень на його продукцію.
Пояснити:
1.    Як визначає законодавство кредитну угоду? Які є види кредитів?
2.    Чи може суд зменшувати суму неустойки, встановленої кредитним договором?
3.    Яке рішення має прийняти суд?

ВАРІАНТ 15
1.    Правовий режим грошей суб’єктів підприємницької діяльності.
2.    Способи і механізм захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. Цивільно-правовий захист.
3.    Практичне заняття.

Підприємство-постачальник надало партію товару на умовах товарного кредиту. Договором передбачалося, що у випадку, якщо покупець не розрахувався до кінця поточного року, постачальник нараховуватиме підвищені відсотки. До кінця року обумовлена сума перерахована не була, але покупець відмовився сплачувати відповідні відсотки, посилаючись на тяжке матеріальне становище.
Пояснити:
1.    Чи можна ввести у договір умови про сплату підвищених відсотків у разі неналежного виконання зобов’язань? Чи є обмеження розміру таких відсотків?
2.    Як може вирішитись ситуація, що склалася?

ВАРІАНТ 16
1.    Правовий режим цінних паперів суб’єктів підприємницької діяльності.
2.    Кримінально-правовий, адміністративно-правовий і нотаріальний зах-ист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.
3.    Практичне завдання.

Між двома приватними підприємцями було укладено договір-доручення на купівлю-продаж та перевезення з-за кордону автомобіля. Податкова інспекція подала позов до суду про визнання договору недійсним з таких підстав:
1)    договором, всупереч положенням законодавства, передбачалася винагорода повіреному за виконання доручення;
2)    договори доручення взагалі заборонені у зв’язку з виданням Президен-том України Указу від 14 березня 1998 року № 167/98 “Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами”.
Пояснити:
1.    Чи поширюються норми зазначеного Указу Президента України на договори доручення? Які санкції передбачені за невиконання суб’єктами підприємництва вимог цього Указу?
2.    Чи мають право громадяни-підприємці передбачати винагороду за договорами дорученнями, що укладені між ними?
3.    Яке рішення має прийняти суд?
ВАРІАНТ 17
1.    Укладання, зміна та розірвання договорів у підприємницькій діяльнос-ті.
2.    Розгляд господарських спорів судами загальної юрисдикції.
3.    Практичне завдання.

Між двома приватними підприємствами було укладено договір оренди сховища для зберігання у ньому цукру (у мішках) та борошна (у паперових пакетах) строком на 6 місяців. Згідно договору орендодавець зобов’язувався створити належні умови для зберігання товару, а також забезпечити охорону сховища.
По закінченні строку договору представники орендаря і орендодавця при-були до сховища. Відкривши його, вони з’ясували, що внаслідок тривалих злив стіни і дах сховища протекли, через що товар повністю втратив якість і товарний вигляд. Орендодавець запропонував орендареві відшкодувати вар-тість товару, що була записана у договорі оренди. Орендар наполягав на відшкодуванні якості товару з урахуванням підвищення за період зберігання курсу долара США у 2 рази.
Пояснити:
1.    Ознаки яких зобов’язань присутні у договорі оренди сховища?
2.    Чи обумовлене нормативними актами використання курсу долара (індексу інфляції) як порівняльної величини для розрахунку суми збитків?
3.    Яке рішення має прийняти арбітражний суд у випадку звернення до нього орендаря?

ВАРІАНТ 18
1.    Виконання договірних зобов’язань у підприємницькій діяльності.
2.    Розгляд господарських спорів арбітражними судами.
3.    Практичне завдання.

Установчим договором товариства з обмеженою відповідальністю було передбачено, що кандидатура головного бухгалтера товариства перед призначенням на посаду повинна погоджуватися з засновниками товариства на їх загальних зборах. Всупереч цьому, директор товариства, який не був його засновником, призначив на посаду головного бухгалтера свою сестру, не погодивши її кандидатуру з жодним із засновників. Один із засновників почав вимагати звільнити головного бухгалтера, оскільки не було додержано порядку його призначення. Крім того, він посилався на те, що родичам заборонено працювати на одному підприємстві. Директор підприємства відмовився звільняти бухгалтера, посилаючись на те, що за статутом товариства він має право самостійно здійснювати адміністративно-господарську діяльність; до компетенції ж загальних зборів засновників взагалі не належить погодження кандидатури головного бухгалтера. Заборони ж родичам працювати на підприємстві установчі документи не містять.
Пояснити:
1.    Яке значення має установчий договір і статут у діяльності господарсь-кого товариства? Якому документу надається перевага при наявності подібних суперечностей між установчим договором і статутом?
2.    Чи заслуговують на увагу доводи засновника про неможливість родичів працювати на одному підприємстві?
3.    Чи мають право засновники без погодження з директором самостійно звільнити головного бухгалтера, зробивши відповідний запис у трудовій книжці?

ВАРІАНТ 19
1.    Договір купівлі-продажу та його види.
2.    Розгляд господарських спорів третейськими судами.
3.    Практичне завдання.

За статутом товариства з обмеженою відповідальністю кожному з учасників надавалося право, після плати кимось свого внеску у повному обсязі у будь-який час збільшувати суму статутного фонду з внесенням відповідних змін до установчих документів. Але коли один із учасників звернувся до районної адміністрації з проханням зареєструвати відповідні зміни, йому було відмовлено з посиланням на те, що решта учасників не повністю оплатила свої внески, а тому він не може збільшувати свої частки у статутному фонді товариства.
Пояснити:
1.    Чи відповідають законодавству установчі документи товариства?
2.    За яких умов можливе збільшення статутного фонду товариства?
3.    Чи правомірна відмова працівника державної адміністрації?

ВАРІАНТ 20
1.    Договір поставки.
2.    Співвідношення комерційного права з іншими галузями права та його функції.
3.    Практичне завдання.

У 1995 р. п’ятеро фізичних осіб створили і зареєстрували товариства з обмеженою відповідальністю “Арктика”. Основною діяльністю товариства була торгівля продуктами харчування дитячого асортименту. Через три роки один із колишніх працівників товариства заснував приватне підприємство “Арктика”, яке також займалося торгівлею продуктами харчування для дітей. Місцеве відділення Антимонопольного комітету України, до якого звернулося ТОВ “Арктика” з відповідною заявою, зобов’язало ПП “Арктика” припинити дії, спрямовані на неправомірне використання фірмового найменування ТОВ та сплатити штраф.
Пояснити:
1.    Що входить в поняття “фірмове найменування”? чи можна вважати, що фірмове найменування “Товариство з обмеженою відповідальністю “Арктика” ідентичне фірмовому найменуванню “Приватне підприєм-ство “Арктика”?
2.    Чи мало право ТОВ “Арктика” без звернення до Антимонопольного комітету України звернутися одразу до арбітражного суду, вимагаючи при цьому відшкодування збитків? Якщо мало, то відшкодування яких збитків вправі було б воно вимагати?
3.    Яке рішення має прийняти арбітражний суд?

ВАРІАНТ 21
1.    Договір майнового найму безоплатного користування майном.
2.    Суб’єкти підприємницької діяльності.
3.    Практичне завдання.

Виконком м.Ужгорода прийняв рішення, яким зобов’язав підприємства, установи й організації, а також фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що не зареєстровані в Ужгороді, здійснювати реалізацію товарів тільки через торговельні точки суб’єктів підприємництва, що зареєстровані в місті, або придбати у виконкомі патент на здійснення торговельно-пасередницької діяльності на території міста.
Пояснити:
1.    Чи відповідають законодавству вимоги рішення виконавчого комітету?
2.    Чи можуть місцеві органи запроваджувати патентування торгово-посередницької діяльності на території міста?
3.    Яка відповідальність передбачена за такі порушення? До якого органу слід звертатися з метою їх припинення?

ВАРІАНТ 22
1.    Договір оренди.
2.    Підстави та порядок перереєстрації суб’єктів підприємницької діяль-ності.
3.    Практичне завдання.

Державне підприємство “Укрвагонсервіс” – єдине підприємство, що забезпечує комплектами постільної білизни пасажирів Південно-західної залізниці – уклало договір з акціонерним товариством “Київпас”, згідно якого “Укрвагонсервіс” забезпечував пасажирів постільними наборами, напоями та товарами, що надавалися АТ. Договором також передбачалося, що жоден з партнерів не може укласти аналогічний договір з іншим підприємством без згоди партнера.
Після укладення договору вартість послуги за користування постільними наборами зросла удвічі у порівнянні з аналогічними послугами, що надавалися іншими залізницями. Також у вартість комплекту білизни входив набір чаю з цукром-рафінадом, який в обов’язковому порядку видавався разом з постіллю.
Пояснити:
1.    Які порушення законодавства допустили державне підприємство “Укрвагонсервіс” та АТ “Київпас”?
2.    Чи правомірно включати до договору заборону укладання аналогічних договорів без згоди партнера?
3.    Яка відповідальність передбачена за такі порушення? До якого органу слід звертатися з метою їх припинення?

ВАРІАНТ 23
1.    Договір лізингу.
2.    Об’єкти права інтелектуальної власності суб’єктів підприємницької діяльності.
3.    Практичне заняття.

Між піприємством “Екрос” та нерезидентом було укладено договір поставки товару. В обумовлений законодавством 90-денний термін нерезидент не зміг розрахуватися з піприємством “Екрос”, у зв’язку з чим податкова інспекція нарахувала останньому пеню. Підприємство звернулося до арбітражного суду з позовом про визнання недійсним рішення податкової інспекції, посилаючись на те, що його не може бути визнано винним у порушенні 90-денного терміну, оскільки нерезидент не зміг вчасно розрахуватися внаслідок кризи на валютному ринку Російської Федерації.
Пояснити:
1.    Які умови притягнення до відповідальності резидента за порушення строку розрахунку за експортним контрактом?
2.    Які правовідносини склалися між резидентом і нерезидентом та між резидентом і податковою інспекцією? Яке значення має вина у цих правовідносинах?
3.    Яке рішення має прийняти суд?

Search:
????????...

характеристика гобсека

гуманізм ренесансу

прислівя про людські вчинки і якості

цитати до образу чипки

риси духовності людини

назва та девіз команди з історії

Порівняльна характеристика Христі та Галі за романом 'Хіба ревуть воли,як ясла повні"

твір Хіба ревуть воли, як ясла повні покріпачення

Кампанелла вступ

зів яле листя франко історія написання?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010