.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Демонстрації з геометричної оптики за допомогою комплекту оптичного обладнання “свет” (фвп 05) 


Демонстрації з геометричної оптики за допомогою комплекту оптичного обладнання “свет” (фвп 05)

Мета роботи: ознайомитись з методикою та технікою постановки навчального експерименту у темі “Геометрична оптика” при використанні навчального комплекту “Свет” (визначення фокусної відстані і головних точок об’єктива; будова та принцип дії оптичних приладів).
Обладнання: освітлювач №30 (2 шт.); екран №31 (2 шт.); лінзи №№2, 3, 4, 7, 9, 13; оптична лава №20 (2 шт.); рейтери №21 (4 шт.); рейтер №23;  тримач лінзи №40 (2 шт.), №51 (2 шт.); сітка освітлювача; об’єктивотримач №27; зорова труба №26; сітка.


Х І Д         Р О Б О Т И


1.    Ознайомитись з навчальним матеріалом §§68-72 підручника фізики 8-го класу [8].
2.    При використанні роботи ознайомитись з технологією постановки та методичними особливостями проведення демонстраційних дослідів:
Моделювання зорової труби, мікроскопа та проекційного апарата.
Обладнання: освітлювач №30; екран №31; лінзи №№2, 4, 8, 9, 11; рейтер №21 (4 шт.); рейтер №23;  тримач лінзи №40 (2 шт.), №51; сітка; зорова труба №26.
Для одержання моделі зорової труби скласти схему мал. 1.


1.    Освітлювач; 2. Лінза-колиматор; 3. Модель зорової труби; 4. Зорова труба.

Мал. 1.


Систему відцентрувати. Добитися щоб хід променів був телескопічним. Змінюючи відстань між лінзами одержати у зоровій трубі чітке зображення. Щоб одержати модель мікроскопа збирають установку згідно мал. 2.Оптимальний варіант положення лінзи 2 (3), коли відстань від шкали освітлювача дещо більша її фокусної відстані. Одержавши на екрані зображення шкали освітлювача, замінюють екран лінєою-окуляром №4 (13). Чіткість зображення досягається переміщенням окуляра вздовж оптичної осі. Інші варіанти постановки даних дослідів розглянути згідно інструкцій методичних посібників [5, с. 229-231; 9, с. 150; 10, с. 189].
2) Визначення фокусної відстані та положення головних точок складного об’єктива.
Обладнання: освітлювач №30; екран №31; лінза №7; оптична лава №20; рейтери №21 (4 шт.); рейтер №23;  тримач лінзи №51; сітка; об’єктивотримач №27; зорова труба №26.
Технологію постановки дослідів розглянути керуючись вказівками інструкції посібника: [5, с. 219-221].3.    Підібрати експериментальні задачі, які на вашу думку можна запропонувати учням при вивченні питань розглядуваної темиДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ

1.    Побудуйте зображення вікна кімнати на екрані приладу.
2.    Виміряти відстань від предмета до об’єктива. За її значенням і головними фокусними відстанями об’єктива та окуляра визначити збільшення мікроскопа для людини з нормальним зором.
3.    Знайти у моделі мікроскопа полпження зображення за методом відсутності паралаксу та виміряти збільшення мікроскопа.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.    Яким ще приладами можна продемонстувати закони геометричної оптики?
2.    Як добитисябільшої виразності проведених дослідів?
3.    Які недоліки приладів для демонстрації по геометричній оптиці?
4.    Що називають кутом зору і граничним кутом?
5.    Чим пояснюється обмеженість у збільшенні мікроскопа?
6.    Яка будова та призначення мікроскопа та зорової труби?
7.    Які зображення дають мікроскоп та зорова труба?
8.    Що таке колімірований пучок?
9.    Що таке телескопічний хід променів ?
10.    На якій відстані від ока лежать зображення, яке дає мікроскоп та телескоп?
11.    Де розмістити предмет перед мікроскопом, щоб мати найбільше зображення?
12.    Чим зумовлюється довжина мікроскопа?
13.    З яких основних елементів складається проекційний апарат?
14.    Як зміниться зображення  на екрані, якщо у проекційному апараті: а) вийняти конденсор? б) закрити нижню половину його об’єктива?
15.    Як визначити фокусну відстань складного об’єктива?
16.    Що розуміють під головними точками складного об’єктива?
17.    Як визначити їх положення?

Л І Т Е Р А Т У Р А :

1.    Анциферов Л.И., Пищиков И.М. Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента. – М.: Просвещение, 1984.– 225 с.
2.    Гайдучок Г.М., Нижник В.Г. Фронтальний експеримент з фізики у 7-11 класах середньої школи. – К.: Рад. шк. 1989.– 175 с.
3.    Комплект оптического оборудования “Свет” ФПВ 05 (Паспорт на оборудование ГИФК.161414.001 ПС), 1989.
4.    Коршак Є.В., Миргородський Б.Ю. Методика та техніка шкільного фізичного експерименту. Практикум. – К.: Вища школа, 1981. – 280 с.
5.    Лабораторний практикум по физике /Под ред. А.С.Ахматова.– М.: Высш. школа, 1980. – 360 с.
6.    Мендерецький В.В. Виконання колективних досліджень у лабораторній роботі “Одержання зображень за допомогою лінзи” у 8-му класі. Методика викладання математики та фізики: Респ.наук.-метод. збірник.Вип. 5, К.: Радянська школа, 1988. – с. 108-110.
7.    Програми середньої загальноосвітньої школи. Фізика., К.:Рад.шк., 1989.
8.    Пьоришкін О.В., Родіна Н.О. Фізика: Підручник для 8-го класу середньої школи, – К.: Радянська школа, 1989. – 191 с.
9.    Хорошавин С.А. Физический эксперемент в средней школе 6-7 кл. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с.
10.    Чепуренко В.Г., Нижник В.Г., Гайдучок Г.М. Лабораторні роботи з фізики у 8 – 10 класах. – К.: Радянська школа, 1976. – 257 с.

Search:
????????...

урок изо план-конспект графический дизайн

виробничий стрес

романтизм і реалізм Стендаля

прислів’я про шкоду іншим

види братств

фізичний маятник

Бакалаврська Волинь та Поділля

рефератметодика організації комунікативної взаємодії в економічному навчанні

значення ідей Арістотеля для розвитку європейської філософії

значення ідей Арістотеля для розвитку європейської філософії?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010